• Nie Znaleziono Wyników

15 czerwca TEMAT: GDZIE SZUKAĆ ODPOWIEDZI NA PYTANIE JAK ŻYĆ? MAX EHRMANN DEZYDERATA.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "15 czerwca TEMAT: GDZIE SZUKAĆ ODPOWIEDZI NA PYTANIE JAK ŻYĆ? MAX EHRMANN DEZYDERATA."

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

15 czerwca

TEMAT: GDZIE SZUKAĆ ODPOWIEDZI NA PYTANIE JAK ŻYĆ?

MAX EHRMANN DEZYDERATA.

Cele – uczeń:

• określa nastrój utworu;

• proponuje interpretację utworu;

• podaje nazwy wartości;

• układa wartości hierarchicznie;

1. Zastanów się, gdzie człowiek może szukać wskazówek życiowych, co lub kto pomaga mu znaleźć odpowiedź na pytanie jak żyć?.

2. Odsłuchaj nagrania Dezyderatów. Każdy z Was ma za zadanie usłyszeć i zapisać jedną radę życiową.

https://www.youtube.com/watch?v=WF4ZQrbx7J

3. Ustal jaki nastrój ma utwór, jakie emocje wywołuje jego chóralne wykonanie (podr. s. 215, pol. 7. i 8.)

4. Obok każdego postulatu z utworu Dezyderata dopisz nazwę / nazwy wartości, które pomaga on osiągnąć.

5. Które z wartości zapisanych w ćwiczeniu 1. uznajesz za najważniejsze? Uporządkuj je hierarchicznie, wpisując ich nazwy do piramidy wartości.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Przy czym słowa figa/fica w funkcji przymiotnika używa się do powiedzenia „fajna laska”, więc nie obraź się, gdy ktoś do ciebie powie che figa che sei albo sei

⎯ [Slajd 11] [Pytanie] Czy więcej osób zostało skazanych z tytułu popełnienia przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu czy z tytułu popełnienia

- Dlaczego klej typu „super glue” nie przykleja się do w nętrza swojej tu b ­ ki?. (w

 poradnictwo, konsultacje, psychoedukacja i wsparcie indywidualne oraz grupowe dla klientów stosujących przemoc w relacjach międzyludzkich a także dla klientów funkcjonujących

PRZYCHODNIE LEKARSKIE 56-100 WOŁÓW WROCŁAWSKA 3 PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ LECZENIE UZALEŻNIEŃ. rejestracja: (071)389 53 60 informacja: (071)389

w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłat dodatkowych

w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłat dodatkowych

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek bez nalepek spełniających pozostałe wymagania