• Nie Znaleziono Wyników

Szkolny zestaw programów i podręczników Gimnazjum nr 17. Dopuszczony do użytku szkolnego 10 czerwca 2011r.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Szkolny zestaw programów i podręczników Gimnazjum nr 17. Dopuszczony do użytku szkolnego 10 czerwca 2011r."

Copied!
15
0
0

Pełen tekst

(1)

Dopuszczony do użytku szkolnego 10 czerwca 2011r.

Szkolny zestaw programów i podręczników

Gimnazjum nr 17

(2)

Szkolny zestaw programów i podręczników dla gimnazjum w roku szkolnym 2011/2012 2

B Bi B i io o ol l lo o og g gi i ia a a

nazwa programu autor programu wydawnictwo n-le realizujący

program program Program nauczania biologii w gimnazjum

– „Puls życia” A. Zdziennicka Nowa Era Ewa Kowalińska

Numer w szkolnym zestawie programów: 1G

podręcznik

Klasa I Puls życia 1. Podręcznik do

biologii dla gimnazjum M. Jefimow, M. Sęktas Nowa Era Nr dopuszczenia 58/1/2009

Klasa II Puls życia 2. Podręcznik do

biologii do gimnazjum. M. Jefimow Nowa Era Nr dopuszczenia

58/2/2009

Klasa III

Puls życia 3.

Podręcznik do biologii dla klasy III gimnazjum.

Sągin B., Sęktas M. Nowa Era Nr dopuszczenia 58/3/2010

Ch C he em mi ia a

program Program nauczania chemii w

gimnazjum. Chemia Nowej Ery T. Kulawik, M. Litwin Nowa Era Stanisława Rusielewicz

Numer w szkolnym zestawie programów: 2G

(3)

Szkolny zestaw programów i podręczników dla gimnazjum w roku szkolnym 2011/2012 3 podręcznik

Klasa I

Chemia Nowej Ery.

Część 1. Podręcznik dla gimnazjum

J. Kulawik, T. Kulawik,

M. Litwin Nowa Era Nr dopuszczenia

49/1/2009

Zbiór dla gimnazjum „Chemia w zadaniach i przykładach”

T. Kulawik, M. Litwin,

Sz. Styka-Wlazło Nowa Era

Klasa II

Chemia Nowej Ery.

Część 2.

Podręcznik dla gimnazjum

J. Kulawik, T. Kulawik,

M. Litwin Nowa Era Nr dopuszczenia

49/2/2009

Zbiór dla gimnazjum

„Chemia w zadaniach i przykładach”

T. Kulawik, M. Litwin,

Sz. Styka-Wlazło Nowa Era

Klasa III

Chemia Nowej Ery.

Część 3.

Podręcznik dla gimnazjum

J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin

Nowa Era Nr dopuszczenia 49/3/2010

Zbiór dla gimnazjum

„Chemia w zadaniach i przykładach”

T. Kulawik, M. Litwin,

Sz. Styka-Wlazło Nowa Era

(4)

Szkolny zestaw programów i podręczników dla gimnazjum w roku szkolnym 2011/2012 4

Ed E d uk u ka ac cj ja a d dl la a b be ez zp pi ie ec cz ze ń st s tw wa a

program Program nauczania przedmiotu

Edukacja dla bezpieczeństwa M. Borowiecki PWN Wojciech Werner

Numer w szkolnym zestawie programów: 3G

podręcznik Klasa III

Edukacja dla bezpieczeństwa.

Podręcznik dla gimnazjum

M. Borowiecki, Z. Pytasz, E. Rygała

PWN Nr dopuszczenia

193/2009

Program realizowany tylko w klasie III

(5)

Szkolny zestaw programów i podręczników dla gimnazjum w roku szkolnym 2011/2012 5

Fi F iz zy yk ka a

program Program nauczania fizyki w gimnazjum.

„Spotkania z fizyką”

G. Francuz – Ornat,

T. Kulawik Nowa Era Dorota

Tarnówka

Numer w szkolnym zestawie programów: 4G

podręcznik

Klasa I

Spotkania z fizyką.

Podręcznik dla gimnazjum.

Część 1 i 2

G. Francuz-Ornat, T. Kulawik,

M. Nowotny-Różańska

Nowa Era

Nr dopuszczenia cz. 1 93/1/2009 cz. 2 93/2/2010

Klasa II

Spotkania z fizyką.

Podręcznik dla gimnazjum.

Część 2 i 3

G. Francuz-Ornat, T. Kulawik,

M. Nowotny-Różańska

Nowa Era

Nr dopuszczenia cz. 2 93/2/2010

cz. 3 93/3/2010

Klasa III

Spotkania z fizyką.

Podręcznik dla gimnazjum.

Część 3 i 4

G. Francuz-Ornat, T. Kulawik, M. Nowotny-Różańska

Nowa Era

Nr dopuszczenia cz. 3 93/3/2010 cz. 4 93/4/2011

GeGeooggrraaffiiaa

program Program nauczania geografii w gimnazjum – Planeta Nowa

D. Szczypiński,

E. M. Tuz Nowa Era Halina Lewicka

Numer w szkolnym zestawie programów: 5G

podręcznik Klasa I Planeta Nowa 1 Podręcznik do R. Malarz Nowa Era Nr dopuszczenia 7/1/2009

(6)

Szkolny zestaw programów i podręczników dla gimnazjum w roku szkolnym 2011/2012 6 geografii dla klasy trzeciej

gimnazjum

Klasa II

Planeta Nowa 2 Podręcznik do geografii dla klasy trzeciej gimnazjum

D. Szczypiński

M. Wójtowicz Nowa Era Nr dopuszczenia

7/2/2009

Klasa III

Planeta Nowa 3 Podręcznik do geografii dla klasy trzeciej gimnazjum

M. Szubert Nowa Era Nr dopuszczenia

7/3/2010

HiHissttoorriiaa

program „Śladami przyszłości” Program nauczania Ogólnego historii w klasa I – III gimnazjum

T. Kowalewska,

T. Maćkowski Nowa Era Szymańska

Monika

Numer w szkolnym zestawie programów: 6G

podręcznik

Klasa I Śladami przeszłości.

Podręcznik klasa pierwsza pod red. S. Roszaka Nowa Era Nr dopuszczenia 60/1/2009

Klasa II Śladami przeszłości.

Podręcznik klasa druga pod red. S. Roszaka Nowa Era Nr dopuszczenia 60/2/2010

Klasa III

Śladami przeszłości 3.

Podręcznik do historii z płytą CD dla klasy trzeciej gimnazjum

Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz

Nowa Era Nr dopuszczenia 60/3/2011

(7)

Szkolny zestaw programów i podręczników dla gimnazjum w roku szkolnym 2011/2012 7 InInffoorrmmaattyykkaa

program Informatyka. Program nauczania w

gimnazjum Marek Kołodziej OPERON Marianna Wójcik

Numer w szkolnym zestawie programów: 7G Program realizowany tylko w klasie I

Podręcznik nie jest wymagany

J

ęzzyykk aannggiieellsskkii

program

Program nauczania języka angielskiego.

Etap nauki: III etap edukacyjny, poziom średnio zaawansowany . Podstawa

programowa: poziom III.1 – na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego.

E. Lewandowska, B. Maciszewska

Pearson Education Polska

Aleksandra Dajczak Anna Rodek –

Słowińska Magdalena Sobolewska Numer w szkolnym zestawie programów: 8G

Klasa I

UPBEAT 2

Poziom podstawowy - niższy średnio zaawansowany (A1-A2)

I. Freebairn, J. Bygrave,

J. Copage, R. Fricker

Pearson Education Polska

Nr dopuszczenia 25/2/2009

Klasa II

UPBEAT 3

Poziom niższy średnio zaawansowany - średnio zaawansowany (A2-B1)

I. Freebairn, J. Bygrave, J. Copage

Pearson Education

Polska Nr dopuszczenia 25/3/2009

(8)

Szkolny zestaw programów i podręczników dla gimnazjum w roku szkolnym 2011/2012 8 podręcznik

Klasa III

UPBEAT 3

Poziom niższy średnio zaawansowany - średnio zaawansowany (A2-B1)

Repetytorium Gimnazjalne.

Poziom podstawowy i rozszerzony.

I. Freebairn,

J. Bygrave, J. Copage R. Fricker,

J. Gaszewski, T. Siuta, M. Umińska

Pearson Education Polska

Nr dopuszczenia 25/3/2009

J

ęzzyykk nniieemmiieecckkii

program Program nauczania języka niemieckiego .

Kurs podstawowy dla początkujących P. Piszczatowski WSiP

E. Laskowska Olga Sokół – Pawlicka

Numer w szkolnym zestawie programów: 9G

podręcznik

Klasa I

aha! Neu-1A. Podręcznik z ćwiczeniami dla gimnazjum aha! Neu-1B. Podręcznik z ćwiczeniami dla gimnazjum

A. Potapowicz, K. Tkaczyk

WSiP

Nr dopuszczenia 13/1/2009

Nr dopuszczenia 13/2/2009

Klasa II

aha! Neu-2A. (dla

początkujących) .Podręcznik z ćwiczeniami dla gimnazjum Kurs PODSTAWOWY

aha! Neu-2B. (dla

początkujących). Podręcznik z ćwiczeniami dla gimnazjum Kurs PODSTAWOWY

A. Potapowicz, K. Tkaczyk

WSiP

Nr dopuszczenia 13/3/2009

Nr dopuszczenia 13/3/2009

(9)

Szkolny zestaw programów i podręczników dla gimnazjum w roku szkolnym 2011/2012 9 Klasa III

aha! Neu-3A. Język niemiecki.

Podręcznik z ćwiczeniami dla gimnazjum. Kurs podstawowy dla początkujących

aha! Neu-3B. Język niemiecki.

Podręcznik z ćwiczeniami dla gimnazjum. Kurs podstawowy dla początkujących

Anna Potapowicz, Krzysztof Tkaczyk

Anna Potapowicz, Krzysztof Tkaczyk

WSiP

WSiP

Nr dopuszczenia 13/6/2011

Nr dopuszczenia 13/5/2011

J

ęzzyykk ppoollsskkii

program „Między nami” program nauczania języka polskiego dla trzeciego etapu edukacyjnego

A. Łuczak,

E. Prylińska GWO

Grażyna Kowalczyk - Borończyk Elżbieta Mateja Ewa Młynarczyk

Numer w szkolnym zestawie programów: 10 G

podręcznik Klasa I

Język polski 1. Między nami.

Podręcznik dla pierwszej klasy gimnazjum

A. Łuczak, E. Prylińska, R. Maszka

GWO Nr dopuszczenia

63/1/2009

Ćwiczenia:

D. Chwastniewska, A. Gorzałczyńska- Mróz, D. Różek…:

Język polski 1, nauka o języku dla gimnazjum, cz. 1, P. Borys, D. Chwastniewska, A. Halasz: Język polski 1, nauka o języku dla gimnazjum, cz. 2,

GWO

(10)

Szkolny zestaw programów i podręczników dla gimnazjum w roku szkolnym 2011/2012 10 Klasa II

Język polski 2. Między nami.

Podręcznik dla drugiej klasy gimnazjum

A. Łuczak

E. Prylińska GWO Nr dopuszczenia

63/2/2009

Ćwiczenia

P. Borys, D. Chwartniewska, A. Halasz – Język polski 2 nauka o języku dla gimnazjum cz. 1 i 2 (nowa wersja)

GWO

podręcznik Klasa III

Język polski 3. Między nami.

Podręcznik dla trzeciej klasy gimnazjum

A. Łuczak E. Prylińska

K. Krzemieniewska- Kleban

GWO Nr dopuszczenia

63/3/2011

Ćwiczenia

P. Borys, A. Halasz, B. Fiszer – Język polski 3 nauka o języku dla gimnazjum cz.1 i 2 (nowa wersja)

GWO

Jęzzyykk rroossyyjjsskkii

program Program nauczania języka rosyjskiego w

gimnazjum Renata Broniarz WSiP Teresa

Macioszek

Numer w szkolnym zestawie programów: 11 G

(11)

Szkolny zestaw programów i podręczników dla gimnazjum w roku szkolnym 2011/2012 11 Klasa III

Wremiena 3. Kurs dla początkujących i

kontynuujących naukę.

Podręcznik do języka rosyjskiego dla klasy III gimnazjum.

E. Chamrajewa, E. Iwanowa,

R. Broniarz

WSiP Nr dopuszczenia 2/4/2009

M

Maatteemmaattyykkaa

program Matematyka z plusem

Program nauczania matematyki dla trzeciego etapu edukacyjnego (klasy I – III gimnazjum)

M. Jucewicz M.

Karpiński J. Lech GWO Krystyna Nowak

Danuta Rybicka

Numer w szkolnym zestawie programów: 12 G

podręcznik

Klasa I

Matematyka 1. Podręcznik dla klasy pierwszej gimnazjum (Matematyka z plusem)

M. Dobrowolska GWO Nr dopuszczenia

168/1/2009

Klasa II Matematyka 2. Podręcznik dla klasy pierwszej gimnazjum (Matematyka z plusem)

M. Dobrowolska GWO Nr dopuszczenia

168/2/2010

(12)

Szkolny zestaw programów i podręczników dla gimnazjum w roku szkolnym 2011/2012 12 program

Program nauczania Matematyka wokół nas A. Drążek WsiP Krystyna Nowak

Danuta Rybicka Numer w szkolnym zestawie programów: 13G

podręcznik Klasa III

Matematyka wokół nas.

Gimnazjum. Podręcznik dla klasy 3

A. Drążek, E. Duvnjak, E.

Kokiernak-Jurkiewicz

WSiP Nr dopuszczenia

62/3/2010

MMuuzzyykkaa

program Program nauczania muzyki w gimnazjum „ Bliżej muzyki”

M. Przychodzińska, R. Rataj,

B. Smoleńska – Zielińska

WSiP Barbara

Strzodka

Numer w szkolnym zestawie programów: 14 G

podręcznik Klasa I Bliżej muzyki. Podręcznik dla gimnazjum + ćwiczenia

M. Przychodzińska, B. Smoleńska-

Zielińska

WSiP Nr dopuszczenia

28/2009

Program realizowany tylko w klasie I

(13)

Szkolny zestaw programów i podręczników dla gimnazjum w roku szkolnym 2011/2012 13 PlPlaassttyykkaa

program Plastyka „Kraina sztuki” Program nauczania

plastyki w gimnazjum E. Jezierska WSiP

Danuta Kusz

Numer w szkolnym zestawie programów: 15 G

podręcznik Klasa I Kraina sztuki. Podręcznik do plastyki dla gimnazjum

L. Frydzińska,

B. Marcinkowska WSiP Nr dopuszczenia

154/2009

Program realizowany tylko w klasie I

WiWieeddzzaa oo ssppołeecczzeńssttwwiiee

program „Dziś i jutro” Program nauczania ogólnego wiedzy o społeczeństwie w klasach I – III gimnazjum

T. Kowalewska Nowa Era Wojciech Werner

Numer w szkolnym zestawie programów: 16 G

podręcznik Klasa II

Dziś i jutro. Wiedza o

społeczeństwie - podręcznik z ćwiczeniami dla klas I-III gimnazjum. Część 1

I. Janicka, A. Kucia, T. Maćkowski

Nowa Era Nr dopuszczenia:

77/1/2009

(14)

Szkolny zestaw programów i podręczników dla gimnazjum w roku szkolnym 2011/2012 14 Klasa III

Dziś i jutro. Wiedza o

społeczeństwie - podręcznik z ćwiczeniami dla klas I-III gimnazjum. Część 2

I. Janicka, A. Kucia, T. Maćkowski

Nowa Era Nr dopuszczenia:

77/2/2010

Program realizowany w klasie II i III

WWyycchhoowwaanniiee ffiizzyycczznnee

program

Program do klasy I gimnazjum z wychowania fizycznego zawierający podstawę

programową, oparty na autorskim programie z wychowania fizycznego Kazimierza

Ostrowskiego

K. Ostrowski I. Kołakowski B. Nawrot R. Sokołowski

Ireneusz Kołakowski Barbara Nawrot Roman

Sokołowski Numer w szkolnym zestawie programów: 17 G

ZaZajęcciiaa aarrttyyssttyycczznnee program

Szkolne zespoły muzyczne A. Steczkowska,

B. Mikulik WSiP

Barbara Strzodka Danuta Kusz Numer w szkolnym zestawie programów: 18 G

Klasa II Kraina sztuki. Podręcznik do plastyki dla gimnazjum

L. Frydzińska,

B. Marcinkowska WSiP

Nr dopuszczenia 154/2009

Program realizowany w klasie II

(15)

Szkolny zestaw programów i podręczników dla gimnazjum w roku szkolnym 2011/2012 15 ZaZajęcciiaa tteecchhnniicczznnee

program Program nauczania Technika w praktyce -

Zajęcia żywieniowe i Zajęcia krawieckie E. Uliasz Nowa Era Stanisława

Rusielewicz Numer w szkolnym zestawie programów: 19 G

podręcznik Klasa II

Technika w praktyce. Zajęcia żywieniowe. Podręcznik z ćwiczeniami do zajęć technicznych dla klas I – III gimnazjum

K. Wilczek, E. Uljasz Nowa Era Nr dopuszczenia:

196/3/2009

program Program nauczania Technika w praktyce – Zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne i Zajęcia elektryczno-elektroniczne

W. Czyżewski Nowa Era Stanisława

Rusielewicz

Numer w szkolnym zestawie programów: 20 G

podręcznik Klasa III

Technika w praktyce.

Podręcznik z ćwiczeniami do zajęć technicznych dla gimnazjum. Zajęcia elektryczno-elektroniczne

W. Czyżewski Nowa Era Nr dopuszczenia:

196/1/2009

Cytaty

Powiązane dokumenty

Moja muzyka – program nauczania muzyki dla klas IV-VI szkoły

Program nauczania języka hiszpańskiego dla klas VII – VIII szkoły

Nazwa przedmiotu Autor programu Tytuł programu Numer w szkolnym zestawie.

Andrzej Tulej 10 Zajęcia komputerowe Małgorzata Jędrzejek Przygoda z komputerem..

267/2/2010 JĘZYK HISZPAŃSKI Program własny Grupa początkująca :. Chicos chicas 2 Libro

Podręcznik do gimnazjum + ćwiczenia NOWA ERA 60/1/2009 HISTORIA II S.. ROSZAK HISTORIA II

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM SALOMON W WARSZAWIE KLASA I ROK SZKOLNY 2013/2014 /nowa podstawa

Geografia Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla liceum ogólnokształcącego i technikum – Oblicza geografii. Program nauczania geografii w zakresie rozszerzonym