SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA I PODRĘCZNIKÓW W ROKU SZKOLNYM 2020/2021. Edukacja wczesnoszkolna

14  Download (0)

Full text

(1)

Warszawa, dnia 15.VI.2020r.

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA I PODRĘCZNIKÓW W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Edukacja wczesnoszkolna Lp.

Numer w szkolnym zestawie

Klasa Program Wydawnictwo Podręcznik

wraz z numerem dopuszczenia

1 l/20/21

1a, 1b

„Gra w kolory. Program nauczania edukacji wczesnoszkolnej” E. Stolarczyk

833/1/2017 Juka

„Gra w kolory. Podręcznik kl. 1. Cz.1,2,3,4.” - B. Mazur, B. Sokołowska, K. Zagórska

„Gra w kolory. Ćwiczenia. Kl. 1. Cz. 1,2.”- B. Mazur

„Ćwiczenia matematyka kl. 1. Cz. 1,2.” - B. Sokołowska

2 II/20/21 2a, 2b

„Oto ja. Program nauczania edukacji

wczesnoszkolnej” K. Mucha, A. Stalmach, A. Tkacz, J. Wosianek

803/1/2017

MAC Edukacja

„Oto ja. Podręcznik polonistyczno-społeczny. Kl. 2. Cz. 1, 2” – K. Mucha, A. Tkacz, J. Wosionek

„Oto ja. Podręcznik matematyczno-przyrodniczy Kl. 2.

Cz. 1, 2” – K. Mucha, A. Tkacz, J. Wosionek

„Oto ja. Ćwiczenia matematyczno-przyrodnicze. Kl. 2.

Cz. 1, 2” – K. Mucha, A. Tkacz, J. Wosionek

„Oto ja. Ćwiczenia polonistyczno-społeczne. Kl. 2. Cz. 1, 2” – K. Mucha, A. Tkacz, J. Wosionek

803/1/2017

3 III/20/21 3a

„Oto ja. Program nauczania edukacji

wczesnoszkolnej” K. Mucha, A. Stalmach, A. Tkacz, J. Wosianek

803/1/2017

MAC Edukacja

„Oto ja. Podręcznik polonistyczno-społeczny. Kl. 3. Cz. 1, 2” – K. Mucha, A. Tkacz, J. Wosionek

„Oto ja. Podręcznik matematyczno-przyrodniczy Kl. 3.

Cz. 1, 2” – K. Mucha, A. Tkacz, J. Wosionek

„Oto ja. Ćwiczenia matematyczno-przyrodnicze. Kl. 3.

Cz. 1, 2” – K. Mucha, A. Tkacz, J. Wosionek

„Oto ja. Ćwiczenia polonistyczno-społeczne. Kl. 3. Cz. 1, 2” – K. Mucha, A. Tkacz, J. Wosionek

803/1/2017

(2)

Język polski Lp.

Numer w szkolnym zestawie

Klasa Program Wydawnictwo Podręcznik

wraz z numerem dopuszczenia

4 IV/20/21 4a, 4b

„Słowa z uśmiechem. 4-6” E. Horwath, A. Żegleń

861/1/2017 WSiP

GWO

„Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura. Podręcznik 4” , E. Horwath, A. Żegleń

„Słowa z uśmiechem. Nauka o języku i ortografia.

Podręcznik 4” - E. Horwath, A. Żegleń 861/1/2017

„Między nami. Klasa 4” Ćwiczenia – A. Łuczak, A. Murdzek

5 V/20/21 5a, 5b

„Słowa z uśmiechem. Program nauczania języka polskiego w klasach 4-6” E. Horwath, A. Żegleń 861/4/2018

WSiP

GWO

„Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura. Podręcznik 5”

- E. Horwath, A. Żegleń

„Słowa z uśmiechem. Nauka o języku. Ortografia.

Podręcznik 5” - E. Horwath, A. Żegleń 861/4/2018

„Między nami. Klasa 5”- Ćwiczenia A. Łuczak, A. Murdzek

6 VI/20/21 6a, 6b, 6c

„Słowa z uśmiechem. Program nauczania języka polskiego w klasach 4-6” E. Horwath, A. Żegleń

551/5/2014/2016 WSiP

„Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura. Podręcznik 6”

- E. Howart, A. Żegleń

„Słowa z uśmiechem. Nauka o języku i ortografia.

Podręcznik 6 ” - E. Horwath, A. Żegleń 551/5/2014/2016

7 VII/20/21 7a, 7b

„Bliżej słowa” E. Horwath, G. Kiełb 861/7/2017

WSiP

„Bliżej słowa. Język polski. Podręcznik 7”- E. Horwath, G. Kiełb

861/7/2017

„Między nami. Klasa 7”- Ćwiczenia - A. Łuczak, A. Murdzek

(3)

8 VIII/20/21 8a, 8b

„Bliżej słowa”

E. Horwath, G. Kiełb

861/7/2017 WSIP

„Bliżej słowa. Język polski. Podręcznik. Klasa 8”

– E. Horwath, G. Kiełb 861/7/2017

Język angielski Lp.

Numer w szkolnym zestawie

Klasa Program Wydawnictwo Podręcznik

wraz z numerem dopuszczenia

9 IX/20/21 1a, 1b

Program nauczania j. angielskiego dla 1 etapu edukacyjnego szkoła podstawowa klasy I-III H.

Studzińska, A. Mędela, M. Kądro, E. Piotrowska, A.

Sikora

Macmillan

Bugs Team 1 - Książka ucznia – C. Read, A. Soberón 811/1/2017

Bugs Team 1 - Zeszyt ćwiczeń – C. Read, A. Soberón, A.

Parr-Modrzejewska

10 X/20/21 2a,2b

Program nauczania języka angielskiego: dla klas I- III szkoły podstawowej: I etap edukacyjny

819/2/2018 Pearson

„New English Adventure. Poziom 2. Podręcznik + CD” – V. Lambert, A. Worrall

819/2/2018

„New English Adventure. Poziom 2. Zeszyt ćwiczeń + CD” – V. Lambert, A. Worrall

„New English Adventure. Poziom 2. Materiały dla ucznia” – V. Lambert, A. Worrall

11 XI/20/21 3a

Program nauczania języka angielskiego:

I etap edukacyjny zgodny z podstawą programową z 27.VIII2012 z późniejszymi zmianami A. Bogucka

680/3/2015 Pearson

„New English Adventure. Poziom 3. Podręcznik + CD” – V. Lambert, A. Worrall

680/3/2015

„New English Adventure. Poziom 3. Zeszyt ćwiczeń + CD”

– V. Lambert, A. Worrall

12 XII/20/21 4a, 4b

Program nauczania z języka angielskiego dla 2 etapu edukacyjnego zgodny z Podstawą

Programową z dnia 14.02.2017 E. Piotrowska, T.

Sztyber Macmillan

„Brainy - klasa 4. Podręcznik” – N. Beare Numer MEN: 831/1/2017

„Brainy - klasa 4. Zeszyt ćwiczeń” – K. Stannett

(4)

13 XIII/20/21 5a, 5b

„Junior Explorer” J. Heath, M. Crawford, M.

Mrozik, K. Kłopska 837/1/2017

Nowa Era

„Junior Explorer. Podręcznik 5” – J. Heath, M. Crawford, M. Mrozik, K. Kłopska

837/2/2018

„Junior Explorer. Zeszyt ćwiczeń 5” – S. Clark, M. Mrozik, D. Wosińska

14 XIV/20/21 6a, 6b, 6c

Program nauczania języka angielskiego dla klas 4-6 (II etap edukacyjny) M. Bogucka, D. Łoś

Nowa Era

„Junior Explorer. Podręcznik 6” – J. Heath, M. Crawford, M.Mrozik, K. Kłopska

837/2/2018

„Junior Explorer. Zeszyt ćwiczeń 5” – S. Clark, M. Mrozik, D. Wosińska

15 XV/20/21 7a, 7b

Program nauczania z języka angielskiego dla 2 etapu edukacyjnego zgodny z Podstawą Programową z dnia 14.02.2017

E. Piotrowska, T. Sztyber

Macmillan

Repetytorium Ósmoklasisty część 1 - książka ucznia – M.

Mann, S. Taylore-Knowles 1100/1/2020

Repetytorium Ósmoklasisty część 1 - zeszyt ćwiczeń – K.

Kotorowicz-Jasińska

16 XVI/20/21 8a, 8b

Program nauczania języka angielskiego dla (II etapu edukacyjnego w klasach 4 -7) K. Niedźwiedź, J. Sochaczewska – Kuleta, D. Wosińska

837/4/2017

Nowa Era

„Teen Explorer. Podręcznik 8” – A. Brandis, D. Shotton 837/5/2018

„Teen Explorer. Zeszyt ćwiczeń 8” – A. Bandis, D.

Shotton Matematyka

Lp.

Numer w szkolnym zestawie

Klasa Program Wydawnictwo Podręcznik

wraz z numerem dopuszczenia

17 XVII/20/21 4a, 4b

Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki w klasach 4–8 w szkole podstawowej M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech

780/1/2017

GWO

„Matematyka z plusem 4. Podręcznik” – M.

Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki 780/1/2017

Zeszyty ćwiczeń wersja B: cz.1 Arytmetyka;

cz.2 Geometria

(5)

18 XVIII/20/21 5a, 5b

„Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki w szkole

w klasach 4–8 podstawowej” M. Jucewicz, M.

Karpiński, J. Lech 780/1/2017

GWO

„Matematyka z plusem 5. Podręcznik”

Nr 780/2/2018

Zeszyty ćwiczeń wersja B: cz.1 Arytmetyka;

cz.2 Geometria

19 XIX/20/21 6a, 6b, 6c

„Program nauczania matematyki w szkole

podstawowej” M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech 773/3/2016

GWO

GWO

„Matematyka z plusem 6. Podręcznik” - Nr 780/3/2019

Zeszyty ćwiczeń wersja B: cz.1 Arytmetyka i algebra;

cz.2 Geometria

20 XX/20/21 7a, 7b

„Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki w klasach 4–8 w szkole podstawowej”

M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech 780/4/2017

GWO

„Matematyka z plusem. Podręcznik 7” – M. Dobrowolska i in.

780/4/2017

21 XXI/20/21 8a, 8b

„Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki w klasach 4–8 w szkole podstawowej”

M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech 780/4/2017

GWO

„Matematyka z plusem 8. Podręcznik”

780/5/2018

Historia Lp.

Numer w szkolnym zestawie

Klasa Program Wydawnictwo Podręcznik

wraz z numerem dopuszczenia

22 XXII/20/21 4a, 4b

„Podróże w czasie. Program nauczania historii w

szkole podstawowej” R. Tocha

829/1/2017 GWO

„Historia 4. Podróże w czasie. Podręcznik”- T. Małkowski 829/1/2017

23 XXIII/20/21 5a, 5b

„ Wczoraj i dziś program nauczania historii w

klasach 4-8 szkoły podstawowej” T. Maćkowski

877/1/2017 Nowa Era

„Wczoraj i dziś. Podręcznik 5” - B. Olszewska, W.

Surdyk-Fertsch, G. Wojciechowski 877/1/2017

(6)

24 XXIV/20/21 6a, 6b, 6c

„ Wczoraj i dziś program nauczania historii w

klasach 4-8 szkoły podstawowej” T. Maćkowski

877/1/2017 Nowa Era

„Wczoraj i dziś. Podręcznik 6” - B. Olszewska, W.

Surdyk-Fertsch, G. Wojciechowski 877/1/2017

25 XXV/20/21 7a, 7b

„Podróże w czasie. Program nauczania historii w

szkole podstawowej” R. Tocha

829/1/2017 GWO

„Historia 7. Podróże w czasie. Podręcznik” - T.

Małkowski 829/4/2017

26 XXVI/20/21 8a, 8b

„ Wczoraj i dziś program nauczania historii w klasach 4-8 szkoły podstawowej” T. Maćkowski

877/5/2018 Nowa Era

„Wczoraj i dziś. Podręcznik 8” – J. Kłaczkow, A.

Łaszkiewicz, S. Roszak 877/5/2018

Przyroda Lp.

Numer w szkolnym zestawie

Klasa Program Wydawnictwo Podręcznik

wraz z numerem dopuszczenia

27 XXVII/20/21 4a, 4b

Program nauczania przyrody w klasie 4 J. Golanko

Nowa Era

„Tajemnice przyrody. Podręcznik 4” - M. Marko- Worłowska, J. Stawarz, F. Szlajfer

863/2017

„Tajemnice przyrody. Zeszyt ćwiczeń 4”- J. Golanko, U. Moździerz, J. Stawarz, I. Wróbel Zajęcia informatyczne, Informatyka

Lp.

Numer w szkolnym zestawie

Klasa Program Wydawnictwo Podręcznik

wraz z numerem dopuszczenia 28 XXVIII/20/21 1a, 1b Zajęcia komputerowe. Edukacja wczesnoszkolna.

Klasy I – III A. Kulesza WSiP

29 XXIX/20/21 2a, 2b Zajęcia komputerowe. Galeria Możliwości

Edukacja wczesnoszkolna. Klasy I – III A. Kulesza WSiP 30 XXX/20/21 3a Zajęcia komputerowe. Galeria Możliwości

Edukacja wczesnoszkolna. Klasy I – III A. Kulesza WSiP

(7)

31 XXXI/20/21 4a, 4b Teraz bajty. Program nauczania informatyki w szkole podstawowej G. Koba

806/1/2017

MIGRA „Teraz Bajty. Podręcznik 4” - G. Koba

32 XXXII/20/21 5a, 5b Teraz bajty. Program nauczania informatyki w szkole podstawowej G. Koba

806/1/2017

MIGRA

33 XXXIII/20/21 6a, 6b, 6c Zajęcia komputerowe. Program nauczania informatyki w szkole podstawowej. G. Koba 376/2011

MIGRA

34 XXXIV/20/21 7a, 7b

Teraz bajty. Program nauczania informatyki w szkole podstawowej

806/1/2017

MIGRA „Teraz Bajty. Podręcznik 7” - G. Koba

35 XXXV/20/21 8a, 8b

Teraz bajty. Program nauczania informatyki w szkole podstawowej G. Koba

806/1/2017

MIGRA

„Teraz Bajty. Podręcznik 8” - G. Koba

Muzyka Lp.

Numer w szkolnym zestawie

Klasa Program Wydawnictwo Podręcznik

wraz z numerem dopuszczenia

36 XXXVI/20/21 4a, 4b Nowa Era „Lekcja muzyki. Podręcznik 4”

37 XXXVII/20/21 5a, 5b Muzyka. Program nauczania muzyki w klasach V – T. Wójcik

MAC Edukacja

„Muzyka 5. Podręcznik” – T. Wójcik 909/1/2018

38 XXXVIII/20/21 6a, 6b, 6c

Program nauczania ogólnego muzyki w klasach IV –

VI szkoły podstawowej M. Gromek, G. Kilbach MAC Edukacja

„Muzyka 6. Podręcznik” – T. Wójcik 909/1/2018

39 XXXIX/20/21 7a, 7b Nowa Era „Lekcja muzyki. Podręcznik 7”

Plastyka

(8)

Lp.

Numer w szkolnym zestawie

Klasa Program Wydawnictwo Podręcznik

wraz z numerem dopuszczenia

40 XL/20/21 4a, 4b

Nowa Era

„Do dzieła! Podręcznik 4”– J. Lukas, K. Onak 326/1/2011/2015

41 XLI/20/21 5a, 5b

Plastyka . Program nauczania plastyki w szkole podstawowej klasy 4 - 7” – M. Kwiecień 898/2/2018

MAC Edukacja

„Plastyka 5” – B. Neubart. S. Stopczyk 898/2/2018

42 XLII/20/21 6a, 6b, 6c

Plastyka . Program nauczania plastyki w szkole podstawowej klasy 4 - 7” – M. Kwiecień 898/1/2017

MAC Edukacja

„Plastyka 6” – B. Neubart. S. Stopczyk 898/2/2018

43 XLIII/20/21 7a, 7b

Nowa Era

„Do dzieła! Podręcznik 7”– M. Ipczyńska, N. Mrozkowiak 903/4/2017

Technika Lp.

Numer w szkolnym zestawie

Klasa Program Wydawnictwo Podręcznik

wraz z numerem dopuszczenia

44 XLIV/20/21 4a, 4b Nowa Era „Jak to działa?. Podręcznik 4” – L. Łabecki i in.

295/1/2017

45 XLV/20/21 5a, 5b

Program nauczania techniki w klasach 4 – 6 M. Czuj 897/1/2017

MAC Edukacja

Technika 5. Podręcznik” – M. Czuj 897/2/2018

46 XLVI/20/21 6a, 6b, 6c

Program nauczania techniki w klasach 4 - 6 M. Czuj 897/1/2017

MAC Edukacja

Technika 6. Podręcznik” – M. Czuj 897/2/2018

Religia Lp.

Numer w szkolnym zestawie

Klasa Program Wydawnictwo Podręcznik

wraz z numerem dopuszczenia

(9)

47 XLVII/20/21 1a, 1b W rodzinie dzieci Bożych 2012 ks. T. Śmiech, E. Kondrak, B. Nosek

Jedność Kielce „Żyjemy w Bożym świecie” red. K. Mielnicki, E. Kondrak, Kl. I SP AZ-11-01/12-KI-1/12

48 XLVIII/20/21 2a, 2b W rodzinie dzieci Bożych 2012 ks. T. Śmiech, E. Kondrak, B. Nosek

Jedność Kielce „Idziemy do Jezusa” red. J. Czerkawski, E. Kondrak, Kl. II SP AZ-12-01/12-KI-3/12

49 XLIX/20/21 3a W rodzinie dzieci Bożych 2012

ks. T. Śmiech, E. Kondrak, B. Nosek Jedność Kielce

„Jezus jest z nami”red. J. Czerkawski, E. Kondrak Kl. III SP AZ-13-01/12-KI-4/13

50 L/20/21 4a, 4b Odkrywamy tajemnice Bożego świata

ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek Jedność Kielce „Miejsca pełne BOGActw”- ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, Kl. IV SP AZ-21-02/12-KI-1/12

51 LI/20/21 5a, 5b

Odkrywamy tajemnice Bożego świata

ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek Jedność Kielce

„Spotkania uBOGAcające”

ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska Kl. V SP AZ-22-02/12-KI-1/13

52 LII/20/21 6a, 6b, 6c

Odkrywamy tajemnice Bożego świata

ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek Jedność Kielce

„Tajemnice BOGAtego życia”

ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska Kl. VI SP AZ-23-02/12-KI-3/14

53 LIII/20/21 7a, 7b Kim jestem jako człowiek, kim chcę być jako

chrześcijanin ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek Jedność Kielce

„Błogosławieni, którzy szukają Jezusa”

ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska AZ-31-01/13-KI-3/13

54 LIV/20/21 8a, 8b Kim jestem jako człowiek, kim chcę być jako chrześcijanin

autorzy: ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek

Jedność Kielce

„Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi”

ks. K. Mielnicki, E. Kondrak AZ-32-01/13-KI-4/14

Wychowanie fizyczne Lp.

Numer w szkolnym zestawie

Klasa Program Wydawnictwo Podręcznik

wraz z numerem dopuszczenia

55 LV/20/21 4a, 4b

Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej - K. Warchoł- Modyfikacja T. Perłowski

14 2017-02-14

FOSZE

56 LVI/20/21 5a, 5b

Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej - K. Warchoł- Modyfikacja T. Perłowski

14 2017-02-14

FOSZE

(10)

57 LVII/20/21 6a, 6b, 6c

Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej - K. Warchoł- Modyfikacja T. Perłowski

14 2017-02-14

FOSZE

58 LVIII/20/21 7a, 7b

Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej - K. Warchoł- Modyfikacja T. Perłowski

14 2017-02-14

FOSZE

59

LIX/20/21

8a, 8b

Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej - K. Warchoł- Modyfikacja T. Perłowski

14 2017-02-14

FOSZE

Wychowanie do życia w rodzinie Lp.

Numer w szkolnym zestawie

Klasa Program Wydawnictwo Podręcznik

wraz z numerem dopuszczenia

60 LX/20/21 4-8

„Wędrując ku dorosłości”. Program nauczania - Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klas IV – VII T. Król

Wydawnictwo

Rubikon 920/4/2017

Etyka Lp.

Numer w szkolnym zestawie

Klasa Program Wydawnictwo Podręcznik

wraz z numerem dopuszczenia 61 LXI/20/21 1-3 Program nauczania etyki w klasach I- III Dr M. Środa

62 LXII/20/21 4-8 Program nauczania etyki w klasach IV-VI Dr M. Środa

Fizyka Lp.

Numer w szkolnym zestawie

Klasa Program Wydawnictwo Podręcznik

wraz z numerem dopuszczenia

(11)

63 LXIII/20/21 7a, 7b

Program nauczania fizyki w szkole podstawowej G. Francuz-Ornat, T. Kulawik

Nowa Era

„Spotkania z fizyką klasa 7” - G. Francuz-Ornat, T.

Kulawik, M. Nowotny-Różańska 885/1/2017

64 LXIV/20/21 8a, 8b

„Świat fizyki. Program nauczania fizyki

w klasach 7-8 szkoły podstawowej”, B. Sagnowska

821/1/2017 WSiP

„FIZYKA. Świat fizyki. Podręcznik 8” – B. Sagnowska i in.

821/2/2018

Chemia Lp.

Numer w szkolnym zestawie

Klasa Program Wydawnictwo Podręcznik

wraz z numerem dopuszczenia

65 LXV/20/21 7a, 7b

Program nauczania chemii w szkole podstawowej skorelowany z podręcznikiem „Świat chemii”

834/1/2017 WSiP

„CHEMIA. Świat chemii. Podręcznik 7” - A. Warchoł, A.

Danel, D. Lewandowska, M. Karelus 834/1/2017

66 LXVI/20/21 8a, 8b

Program nauczania chemii w szkole podstawowej skorelowany z podręcznikiem „Świat chemii”

834/1/2017 WSiP

„CHEMIA. Świat chemii. Podręcznik 8” - A. Warchoł, A.

Danel, D. Lewandowska, M. Karelus 834/2/2018

Geografia Lp.

Numer w szkolnym zestawie

Klasa Program Wydawnictwo Podręcznik

wraz z numerem dopuszczenia

67 LXVII/20/21 5a, 5b

Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej – „Planeta nowa” E. M. Tuz, B.

Dziedzic 906/1/2018

Nowa Era

„Planeta Nowa. Podręcznik 5” –

R. Malarz, T. Rachwał, F. Szlajfer, Z. Zaniewicz 906/1/2018

68 LXVIII/20/21 6a, 6b, 6c

Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej – „Planeta nowa” E. M. Tuz, B.

Dziedzic

906/2/2019

Nowa Era

„Planeta Nowa. Podręcznik 6” – R. Malarz, T. Rachwał, D. Szczypiński 906/2/2019

„Planeta Nowa. Zeszyt ćwiczeń 6” - K. Skomoroko

(12)

69 LXIX/20/21 7a, 7b Podstawa programowa kształcenia ogólnego określona w rozporządzeniu z dnia 14 lutego 2017 r. (Dz.U. poz. 356)

WSiP

„Geografia 7. Podręcznik” – A. Głowacz, M. Lechowicz, P. Stankiewicz

890/3/2017

70 LXX/20/21 8a, 8b

Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej – „Planeta nowa” E. M. Tuz, B.

Dziedzic 906/4/2018

Nowa Era

„Planeta Nowa. Podręcznik 8” - T. Rachwał, D. Szczypiński

906/4/2018 Biologia

Lp.

Numer w szkolnym zestawie

Klasa Program Wydawnictwo Podręcznik

wraz z numerem dopuszczenia

71 LXXI/20/21 5a, 5b

Program nauczania biologii w klasach 5–8 szkoły podstawowej E. Jastrzębska, E. Kłos

844/4/2017

WSIP

„Biologia. Podręcznik 5” –E. Jastrzębska, E. Kłos 862/1/2018

72 LXXII/20/21 6a, 6b, 6c

Program nauczania biologii w klasach 5–8 szkoły podstawowej E. Jastrzębska, E. Kłos

844/4/2017

WSIP

„Biologia. Podręcznik 6” – E. Jastrzębska, E. Kłos 862/1/2018

„Biologia. Zeszyt ćwiczeń 6”

73 LXXIII/20/21 7a, 7b

Program nauczania biologii w klasach 5-8 szkoły podstawowej - Puls życia A. Zdziennicka

Nowa Era

„Puls życia. Podręcznik 7” - M. Jefimow 844/4/2017

„Puls życia. Zeszyt ćwiczeń 7” - J. Holeczek, B.

Januszewska-Hasiec

74 LXXIV/20/21 8a, 8b

Program nauczania biologii w klasach 5–8 szkoły podstawowej E. Jastrzębska, E. Kłos

844/4/2017

WSIP

„Biologia. Podręcznik 8” – E. Jastrzębska, E. Kłos 862/4/2018

„Biologia. Zeszyt ćwiczeń 8”

Język hiszpański

(13)

Lp.

Numer w szkolnym zestawie

Klasa Program Wydawnictwo Podręcznik

wraz z numerem dopuszczenia

75 LXXV/20/21 7a, 7b PWN en Clave

„Generacion 1. Podręcznik do języka hiszpańskiego dla klasy 7” - A. Martin de Santa Olalla, M. Avendano, B.

Munoz, Nitzia Tudela 1103/1/2020

76 LXVI/20/21 8a, 8b

„Gente Joven 2” N. S. Baulenas, A. Encina Arija, M.

Martinez Salles

Nowa Era

„Gente Joven 2. Podręcznik” - N. S. Baulenas, A. Encina Arija, M. Martinez Salles

„Gente Joven 2. Zeszyt ćwiczeń”

870/1/2018 Doradztwo zawodowe

Lp.

Numer w szkolnym zestawie

Klasa Program Wydawnictwo Podręcznik

wraz z numerem dopuszczenia 77 LXVII/20/21 7a, 7b Start w przyszłość A. Karwot

78 LXVIII/20/21 8a, 8b Start w przyszłość A. Karwot

Edukacja dla bezpieczeństwa Lp.

Numer w szkolnym zestawie

Klasa Program Wydawnictwo Podręcznik

wraz z numerem dopuszczenia

78 LXVIII/20/21 8a, 8b

Edukacja dla bezpieczeństwa

923/2018 WSIP

„Edukacja dla bezpieczeństwa. Podręcznik 8”– B.

Breitkopf, D. Czyżow 923/2018

Wiedza o społeczeństwie Lp.

Numer w szkolnym zestawie

Klasa Program Wydawnictwo Podręcznik

wraz z numerem dopuszczenia

(14)

79 LXXIX/20/21 8a, 8b

Wiedza społeczeństwie dziś i jutro – program nauczania

874/2018

Nowa Era

„Dziś i jutro. Podręcznik”- I. Janicka, A. Janicki, A. Kucia- Maćkowska, T. Maćkowski

874/2018

Po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w dniu 15.VI.2020 r. dopuszczam do użytku szkolnego Szkolny Zestaw Programów Nauczania wraz z wykazem podręczników na rok szkolny 2020/2021r.

Warszawa, dnia 15.VI.2020 r. Dyrektor szkoły

Figure

Updating...

References

Related subjects :