• Nie Znaleziono Wyników

Ubieramy się stosownie do pory roku

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Ubieramy się stosownie do pory roku"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

Ubieramy się stosownie do pory roku

1. Cele lekcji

a) Wiadomości Uczeń:

• zna pojęcie pięciolinii i pól między liniami, rozumie ich rolę w zapisywaniu muzyki,

• zna nazwy miesięcy i pór roku i określa czas ich trwania.

b) Umiejętności Uczeń:

• umie wypowiadać się na określony temat w kilku zdaniach,

• umie improwizować ruchem różne czynności,

• rozkłada cyfrę 9 na składniki,

• dodaje i odejmuje w zakresie 9,

• wykonuje obliczenia sum dwu- i trzyskładnikowych,

• potrafi dobrać strój odpowiedni do pory roku,

• rozwiązuje zagadki.

c) Postawy

Uczeń ma świadomość konieczności ubierania się stosownie do pogody.

2. Metoda i forma pracy

Metody: słowna (praca z tekstem, rozmowa), oglądowa (pokaz), problemowa (działanie praktyczne, gry i zabawy).

Praca zróżnicowana w grupach, praca indywidualna i zbiorowa.

3. Środki dydaktyczne

Szalik, klapki, parasolka, piłka, okulary przeciwsłoneczne, płaszcz przeciwdeszczowy, czapka, kożuch, łyżwy, koszyk, kapelusik, zagadki, blok rysunkowy, kredki, kartoniki z liczbami.

(2)

4. Przebieg lekcji

a) Faza przygotowawcza

1. Swobodne wypowiedzi dzieci na temat ubierania się w zależności od pory roku.

2. Praca w grupach – ubieranie jednego dziecka zgodnie z wylosowaną nazwą pory roku.

Prezentacja ubiorów, elementy składowe danego ubrania.

3. Porównywanie strojów dzieci przedstawionych na ilustracji – przyporządkowywanie 4. ubiorów do odpowiednich pór roku.

5. Rozmowa na temat konieczności odpowiedniego ubierania się.

b) Faza realizacyjna

1. Utrwalenie wiadomości o porach roku – rozwiązywanie zagadek z książki: Już w szkole. Obserwuję, przeżywam, poznaję...Ćwiczenia do kształcenia zintegrowanego w klasie pierwszej. Część 2., s. 36.

2. Przypomnienie nazw miesięcy i określenie trwania wiosny, lata, jesieni i zimy.

3. Gry i zabawy ruchowe związane z porami roku, zabawy z wyobrażonymi

przedmiotami: lepienie bałwana, rzucanie śnieżkami, pływanie, budowanie babek z piasku, skoki przez skakankę, jazda na rowerze, na rolkach, zbieranie grzybów.

4. Rozkład cyfry 9 na składniki.

5. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 9:

• 3 + 4 + 1 = 9 – 5 – 3 =

• 2 + 6 + 0 = 8 – 6 – 0 =

• 5 + 4 + 0 = 9 – 4 – 5 =

• 4 + 2 + 3 = 8 – 3 – 4 = 6. Zapisywanie nut na wskazanych liniach i polach.

7. Uzupełnianie zdań wyrazami:

• Zakładam __________ żeby nie zmoczyć nóg.

• Jurek dostał nowy ______________ i __________________.

• Każdy uczeń ma _____________ do nosa.

8. Co chroni nas przed przeziębieniem? Kolorowanie odpowiednich rysunków.

c) Faza podsumowująca

Projektowanie na kartkach stroju na wybraną porę roku.

5. Bibliografia

1. Sadowski M., Program nauczania dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej, DKW-4014-149/99, Nowa Era, Warszawa 1999.

(3)

2. Stępień M., Olejniczak Z., Kartkówki mądrej główki. Klasa 2, Annał, Łódź 2000.

3. Szymańska M.A., Już w szkole. Obserwuję, przeżywam, poznaję...Ćwiczenia do kształcenia zintegrowanego w klasie pierwszej. Część 2, Nowa Era, Warszawa 1999.

4. Szymańska M.A., Już w szkole. Obserwuję, przeżywam, poznaję... Podręcznik do kształcenia zintegrowanego w klasie pierwszej. Semestr 1, Nowa Era, Warszawa 1999.

5. Szymańska M.A., Rozkład treści kształcenia zintegrowanego i działań edukacyjnych do programu nr DKW-40-14-149/99. Klasa 1, semestr 1, Nowa Era, Warszawa 1999.

6. Załączniki

Zadanie domowe

Wykonaj zadanie nr 2. z książki: Kartkówki mądrej główki. Klasa 2, s. 15.

7. Czas trwania lekcji

2 x 45 minut

8. Uwagi do scenariusza

Scenariusz zajęć przeznaczony jest dla uczniów klasy pierwszej szkoły podstawowej.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Aby wyjąć ciasto z koszyka do garowania, przykryć ciasto papierem do pieczenia i – przytrzymując jedną ręką – odwrócić koszyk do garowania i ułożyć ciasto wraz z papierem

2) przetwarzania danych osobowych do innych celów – Organizator nie będzie mógł przetwarzać danych osobowych Uczestników, chyba że będą istniały uzasadnione

„Mokra zagadka" , tekst o wodzie,karty pracy,blok rysunkowy, farby akwarelowe,kartoniki z cyframi Przebieg zajęć Temat: Bezcenny

• owoce. Obróć ją do góry dnem i ozdób fantazyjnymi wzorami z masy akrylowej. Odłóż miskę do wyschni. 4. Pomaluj miskę

[r]

Przez połowę drogi naszej planety wokół Słońca, czyli przez pół roku, Ziemia nachylona jest swoim północnym biegunem do Słońca, a południowym odchylona

Zeus zgodził się więc, by Kora dwie trzecie roku spędzała u swej matki, zaś jedną trzecią roku u Hadesa, jako Persefona - pani podziemnego królestwa.. Uszczęśliwiona

Nauczyciel odczytuje treść zagadki umieszczonej na tablicy interaktywnej - ćwiczenia interaktywne Activities / Word biz i Activities/ Word guess – uczeń układa odpowiedź