• Nie Znaleziono Wyników

Jakie jest prawdopodobieństwo, że wylosujemy biała kulę? Załóżmy, że wylosowaliśmy biała kulę

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Jakie jest prawdopodobieństwo, że wylosujemy biała kulę? Załóżmy, że wylosowaliśmy biała kulę"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Zadania domowe na 7 I 2019 Kognitywistyka: Wstęp do matematyki

Zadanie 1. Losujemy 13 z 52 kart. Jakie jest prawdopodobieństwo, że w pewnym kolorze będziemy mieli dokładnie 4 karty, jeśli wiadomo, że mamy dokładnie 5 pików?

Zadanie 2. Mamy trzy urny. W pierwszej sa 3 kule białe i 7 czarnych, w drugiej — 4 białe i 6 czarnych, a w trzeciej — 5 białych i 5 czarnych. Wybieramy z równym prawdopodobieństwem jedną z urn, a potem z równym prawdopodobieństwem jedna z kul z tejże urny. Jakie jest prawdopodobieństwo, że wylosujemy biała kulę? Załóżmy, że wylosowaliśmy biała kulę.

Jakie jest prawdopodobieństwo, że w losowaniu urn wybraliśmy trzecią urnę?

Zadanie 3. W kolejce ustawia się 20 osób w sposób całkowicie losowy. Są wśród nich osoby X, Y i Z.

Rozważamy zdarzenia: A = {X stoi przed Y }, B = {Y stoi przed Z}, C = {pomiędzy X a Z jest dokładnie jedna osoba}. Która z par A, B, czy B, C, czy C, A jest niezależna?

Czy trójka zdarzeń A, B, C jest niezależna?

Cytaty

Powiązane dokumenty

Na podstawie obserwacji obliczono prawdopodobieństwo p=0,1 że któryś komputerów w czasie zajęć jest wolny (równe dla wszystkich pięciu

Jaka jest szansa, że wśród 10 losowo wybranych pączków znajdzie się przynajmniej 8 pączkow

15. Przy okrągłym stole usiadło dziesięć dziewcząt i dziesięciu chłopców. Jaka jest szansa, że osoby tej samej płci nie siedzą obok siebie? Jakie jest prawdopodobieństwo,

7. Przy okrągłym stole usiadło dziesięć dziewcząt i dziesięciu chłopców. Jaka jest szansa, że osoby tej samej płci nie siedzą obok siebie? Jakie jest prawdopodobieństwo, że

7. W n rozróżnialnych komórkach rozmieszczono losowo r nierozróżnialnych cząstek, zakładamy, że wszystkie możliwe rozmieszczenia są jednakowo prawdopodobne. Jaka jest szansa,

Obliczyć prawdopodobieństwo tego, że losowo wybrana osoba jest chora, jeśli test tej osoby dał wynik pozytywny.. Wybieramy jedną z tych urn, przy czym prawdopodobieństwo

Prawdopodobieństwo, że organizm pacjenta, który przeżył operację transplantacji, odrzuci przeszczepiony narząd w ciągu miesiąca jest równe 0.20..

Oblicz prawdopodo- bieństwo, że wybrano 2 asy, jeśli wiemy, że (a) wybrano co najmniej jednego asa; (b) wśród wybranych kart jest as czerwony..