Pełen tekst

(1)

ST-1401A Seagate 3,5" IDE

P ojem ność Dysk niesform atow any F orm a t (512B na sektor)

ca łk o w ita [M B ] 37 1,9 32 4 ,3 6

p o w ie rzch n i [M B] fiz . 0 ,2 9

cylin d ra [M B ] fiz. 36 ,04

ście żki [B ] log, 31 2 3 2

W ym iary zewnętrzne i ciężar w yso kość [m m ] 4 1 ,4 szero kość [m m ] 10 1,6 g łę b o k o ś ć [m m ] 146,1

cię żar [k g ] 0 ,8

O rganizacja Fizyczna Logiczna

d yskó w 5 8

c y lin d ró w 1132 7 2 6

g ło w ic danych 9 15

g ło w ic serw o 1 1 g ło w ic a m a rtw a

sum a se kto ró w 6 6 4 2 9 0

sekt/ścieżkę 61

Opóźnienia [m s]

Średnio 12

R M

TR/TR 2,5

Max 24

Latency 6 ,8

Overhead

Dop. temp. Pracy Spocz.

5 . . . 50 - 1 0 ... 54

Dopuszczalne przeciąż. g ra w it[G ] Dysk zaparkowany

Praca bez błę d ó w B łę d y korygow alne

W rtpre. Re-wrt c u rr Land, zone CMOS-typ

n/d n/d au to u se r

Poj. zapas. ZBR P rędkość transm isji fMB/s]

D ysk <•> B ufo r 2 ,5 . ..3 ,1 3 B u fo r <■> Host 8

Niezawodność B łę d y (xx->1 na Exx)

MTBF pOOOh] MTTR [m in ] CDL [lata] ON/OFF [*1000] RER UER SER

150 10 14 1

B u fo r dysku [kB ] 64 P rędkość obr. [1/m in] 4 4 1 2

Sytem kodowania (1 ,7 )R L L G ęstość zapisu [ TPi]

Pozycjoner V o ic e C pil S tart / Stop [s ]

Poz. ha ł. [ dBA @ 1m]

Typowy R M Seek Max Spin-up Idle Stand-by Sleep

p o b ó r m o c y [W ] 8,0 0 0

lin ia +12V [A ] 0 ,5 4 0 2 ,5 0 0

lin ia +5V [A ] 0 ,5 3 0

(2)

Widok z boku na S1/S2

J5 J4 J3

EXT. LED

i EXT. LED

S2/1 - LED- S2 SI S2/2 « LED+

EXT. SYNC.

,

r r m EXT. SYNC

2 L U J5/1 -SYNCt J4J5 JS/2-QND

Drugi dysk w systemie dwudyskowym (Slave Drive).

J3 (“H 1 J2

Jedyny dysk w systemie (Single Drive).

J3 ^ J2

Pierwszy dysk w systemie dwudyskowym (Master, Slave Present).

J1 f f i V J4

Na końcówkę 39 magistrali IDE wyprowadzany jest sygnał DA (Disk Activ).

J1

y

J4

Na końcówkę 39 magistrali IDE wyprowadzany jest sygnał SP (Slave Present).

U W A G A : Spośród dwóch zwor J1 i J4 może być zainstalowana tylko jedna.

S1

Zarezerwowany do wyłącznego użytku producenta.

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :