• Nie Znaleziono Wyników

Kwartalna informacja statystyczna za I kwartał 1987 r.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Kwartalna informacja statystyczna za I kwartał 1987 r."

Copied!
28
0
0

Pełen tekst

(1)

%36ł

tyrjo ('HWjaMt

WOJEWÓDZKI URZĄD STATYSTYCZNY 4p

W JELENIEJ GÓRZE t

Nr ewid. Pf 251/87 POUFNE

Egz. nr

KWARTALNA INFORMACJA STATYSTCZNA

Z A I KWARTAŁ 1 9 8 7 R.

t

ROK XIII MAJ 1987 R. Nr1.

(2)

OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH

Kreska /-/ - zjawisko nie występuje

Zero /O/

Kropka /•/

Znak /x/

Mw tym"

zjawisko istnieje, jednakże w ilościach mniej szych od liozb, które mogłyby być wyrażono w tablicy znakami cyfrowymi

np.j jeżeli produkcja wyrażona jest w tya.

ton /w liczbach całkowitych/ znak ”0”

oznacza, że produkcja w danym przypadku nie osiąga 0,5 ty8« ton.

zupełny bruk Informacji lub brak informacji wiarygodnych

wypełnianie rubryki ze względu na układ tablicy jest niemożliwe lub niecelowo

oznacza, że nie podaje się wszystkich składników sumy

WAŻNIEJSZE SKRÓTY

zł - złotych tys.- tysiąc t - tona

1 - litr

, - metr szt. - sztuka

If

ii

u

I)

li

II II

# II

tl

II

II li

8 u u u u ii u u u u

ii

u u II II

II

II II u II w II II II II II II II II II II II u II II

ii

II II II II II II II II II II II II

li

)LICZBA DNI KALENDARZOWYCH, ROBOCZYCH ORAZ PROCENT UPŁYWU CZASU

= = = = =

- KWIECIEŃ WYSZCZEGÓLNIENIE

»aaasaxscscsacssassssBssas&aaaBas s=

Liczba dni:

kalendarzowych

■ roboczych w tym:

po odliczeniu dni dodatkowy wolnych od praoy

po„przeliczeniu sobót na 8 godzinny dzień praoy

w tym po odliczeniu dni dodatkowo wolnych od pracy

niedziel i świąt

łącznie z dnturni dodatkowo wolnymi od praoy

% upływu czasu od początku roku dla dni:

kalendarzowych roboczych

• %

w tym po odliczeniu dni

dodatkowo wolnych od praoy

1986

=

100

= sxse = —

4\ II

100,0

100,0

98,9

100,0

99,2

100,0

103,3

ii n u u u u u u n

u

n u n u

iiu

ii u ii n

u

u

n u

u u

ii

u

u

u u u u u u

ii

u u u ii u u u u u u u u u u

ii

u ii ii u u ii ii ii u u

/

i

(3)

I

\

KV AKT ALK A IMFORMACJA ÖTATTöTi'CZKA

»xatr.-Li ttis» -ü»nrJS:p'.r: r: ^aa^ca 6 «i a a w a f ■;«: a w 4 •« r. swsBM.oasrsacsŁ^acRs:« ^ ta st ^ .t? rr «srnst* » s k ä « w » r; r«; t: r n: ^ s 's s r»r -r :. j: ;•ru- . :•. ; -i -

HOK XIII '• ZA I KWARTAŁ 1987 R. __ „.. JjilüK.l A.^L

ua

.A .

r: r^ęsr^r- Tzx^nzissrzzrxirs r:aca naets**; »»*o«t*m»xs:x a=%r:aKiR#%x#Ktx x r » k a j s s » c - u c ł l-. « c « f £*JV'S" ^ t lÄj/WAVÄy

" ODDZIAŁ w JE LE NIEJ GÓRZE

BIBLIOTEKA

SPIS i'RK&CI

Nr ewidencyjny

PRZEMYŚL

Produkcja sprzedana, przeciętne zatrudnienia i wynagrodzenia osobowa w przemyśle uspołecznionym według miast w 1987 r... ... ..,... ... % , „ Produkcja sprzedana, przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenia osobowe w przemyśle

uspołecznionym według gmin w 1967 r. ... ... . ...

* •" i ,

Produkoja sprzedana przypadająca na 1 zatrudnionego, przeciętne wynagrodzenie miesięczne i opłacenie przyrostu wydajności pracy w przemyśle uspołeczniony

według miast w 1987 r- ... ... ... ... .

Tablica i 3trema

-——--- ---

1

3

6

8

I

ROLNICTWO

Skup ważniejszych produktów od gospodarki nie uspołecznionej Skup * zbóż od rolniczych spółdzielni produkcyjnych

Skup żywca od gospodarki nie uspołecznionej

Skup żywca rzeźnego od rolniczych spółdzielni produkcyjnych Skup bydła od gospodarki nie uspołecznionej

Skup bydła od rolniczych spółdzielni produkcyjnych

Skup trzody chlewnej od gospodarki nie uspołecznionej

Skup trzody chlewnej od rolniczych spółdzielni produkcyjnych-- Skup cieląt od gospodarki nie uspołecznionej

t i

Skup mleka od gospodarki nie uspołecznionej

Skup mleka od rolniczych spółdzielni produkcyjnych , Skup jaj od gospodarki nie uspołecznionej

Kontrakty zawarte na dostawę bydła rzeźnego w gospodarce nie uspołecznionej w 1987 r.» ... ...

#• .

Kontrakty zawarte na dostawę trzody chlewnej mięsno-słoninowej w gospodarce nie uspołecznionej ... .. ... ... . • ...

Krycie loch na punktach kopulacyjnych w I kwartale 1987 r.

Sprzedaż pasz przemysłowych odbiorcom indywidualnym przez gminne spółdzielnie hSamopomoc Chłopska" w okresie I - III oraz stan zapasów ... .

i

Sprzedaż i zapasy nawozów sztucznych w RSP, SKR i gospodarce nie uspołecznionej w roku gospodarczym 1986/87 . ... ... ... ... ..

1/4 2/5 3/6 4/7 5/8

6/9

7/10

8/11

9/12

10/13 11/14 12/15

13/16

14/17 15/18

16/19

17/20

9

10

11 12

13 14 15

16

17

18 19

20

21

22

23

24

25 Sprzedaż i zapasy nawozów wapniowych w RSP,SKR i gospodarce nie uspołecznionej

w roku gospodarczym 1986/87 ... . 10/21

26

Sprzedaż chemicznyoh środków ochrony roślin w okresie I - III 1987 r.

19/22 27

Zapasy chemicznyoh środków ochrony roślin w 1987 r. 20/23 20

Obrót^ważnie^azymi^maszynami rolniczymi w plonie CZSR "Samopomoc Chłppaka"

21/24

29

Sten gotowości sprzętu rolniczego w spółdzielniach kółek rolniczych

22/25 30

(4)

4 Przemysł

PRODUKCJA 3fKZkBANA,PPZECIPT.NŁ ZAFP'jnUH • WU1 •

*• < *+ • ••

PRZECIET/K?/

ZATRUDNIEŃIE IPRODUKUA SPRZEDANA U CELACH REAUZACJII

I

WYSZCZEGÓLNIENIE A - III

h

- i-m

i

i

i

••

1 VI TYSIĄCACH ZI 1 1986 = 100

I 1

I I .... ...*1/ W I 1986 r. i

IUNY STALE I TYSIACACHI = 100 ! CENY BIEŻĄCE

i I

1-

- •» *« ••

I I 1

98» O 97,el

JELENIA tiORA A I 5465464

1447,9075

112,2

100,8

125,7

I 14632

14666 121,9

i

B I

I I I

BOGATYNIA 124,3

i

122,1

A I 5157416

15495036

1

101,0

98,9

10630 10633

101 fl

101,0

B I I

I I

BOLESŁAWIEC 143,0

I A I 1758740

4745307

119,2 105,4

6476 99,9

100,1

127,2

) h

I

/

6480

1 I

BOLKOM 155,7

I 29789

79984

108,5 96,9

A I

68

103,0

110,6

142,5

I B I 73

I I

GRYFÓW SUSKI 131.0

132.0

114.7 117.7 332361

817526

I A I 1408 96,4

I B I 1416 96,6 I

l

I

193,1522 4529489

128,0 105,0 148,2

121,6

KAMIENNA GÓRA A I 5959

I

100,0

5982 99,9

I B I

I I

144,8 147,2 1081630 98,3

2784222

2119 2149

KOWARY A I

I 97,4

B I 88,4 99,1

I

I

l

146,2 125,5

114,1 1626

LESHA 562454

1590527

A I 101,5

101,7 I

98,4 1634

I B I

I I

144.3 133.4

99,8 4608

1224753 3231030

100,2

100,5

LUBAŃ A I

I

95,2 4629

I B I

I I

91,5 94,4

122,6 2100

122,6

449994

1282957

A I 99,3

LUBABKA I

B I

2101

99,2

1 I I

61,6 57,2

93 A I 27500 91,7

1 LUBOMIERZ 95,9

91,8 94 95,9

B I 62438

I I I

111,0

109,9 103,4

110,0

A I 304301 832

830689

1 LWÓWEK SLASKI 105,1

104,4 B I 831

I I I

108,0 135,7

118,4 A 1 249162 938

651366

101,0 97,7 I MIRSK

95,9 909

I B I X I

95,2 82,6 992

140685 335551

A 1 94.5

94.6 I NOWOGRODZIEC

95,0 86,4 996

I B I I I

137,5

101,0

111,2

329000 3?

703264

105,7 105,7 A I

I PIECHOWICE

84,5 9

1 B I 1 I

119.3 113.3 138,9

124,2 241040 1677

608140 A I 93,8

1 PIEŃSK

1680 93,5

I B I I I

114,7 113,3 121,1 1723

till?

95,8 95,8 217698

566651 A I

SZKLARSKA PORĘBA I

B I 1728 I

I I

105,6 95,0

80,9 69

100,0

20536 ŚWIERADÓW ZDRÓJ A I

I

72,7 69 98,6

55603 B I

I

I I

108,9 -100*7

88,1 616 93,1

94,0 146247

_S6?9WL

I WOJCIESZÓW A I

81,m 626

B T I

I I

91,2 859 92.8

93.9 105,9

123,8 . 192154

643962 ZAWIDÓW A I

I

111,0

8*6

B I

1

I I

4803 104,3 104,1 137,9

128,7

118,6 110,1 1148084

3156899 i

ZGORZELEC A I

1

4779 I I B 1

I

i. !

W oenach realizacji z grudnia 1964 r* 2/ Baa ółdzielniaołw

uoiniów 1 oe<5L wykonujących pracę

1/

W BP

5 I

t

WYNAGRODZENIA OSOBOWE W PRZEMYŚLE USPOŁECZNIONYM WEDŁUG MIAST W 1967 R.

Prisemyeł

sr"

i WYNAGRODZENIA OSOBOWE

I

)

I « WYSZCZEGÓLNIENIE

A - III B - I-III

I

• »

i

OGOLEti : BEZ WYPŁAT Z ZYSKU I I

I

i

T

XU TYSIĄCACH ZLX 1986 » 100 XU TYSIĄCACH ZU 1986 = 100

i % i

i

+

I I

418183 1085926

352747 1005474

101,0

109,3

121:9 I A JELENIA GÓRA 117,5 IB

1 I

I I

386977 1006852

114,3 114,2

336939 956514

118,0 I A BOGATYNIA 115,5 I B

I

I

I I

163608 455689

145964 421979

115.1 I A BOLESŁAWIEC 116.2

l b

99,6 I

113,7

i

I I

1670 1670 , 128,5 I A BOLKOti

125,2 I B 128,5

125,2

i

5151 5151 I

I

I

115,9 I A GRYFÓW SLASKI 107,4 I B

31030 87820

31030 87820

9711 I

101,0 [

i 1 1

118,2 I A KAMIENNA GÓRA 120,9 I B

142335 411434 213602

482742

160,6 118,9

i

I

I I

111,8 I A KOWARY 119,5 I B

44615 140427

44515 14007V 46,5

81,0

I 1

I I

132,3 I A LESHA 123,9 I B

42172 122414 65903 I

146236

114.1

117.1 I

I I

123869 343191

122,5 I A LUBAŃ 116,9 I B

I 89,6

102,8

145690

365012 T

I 1

49700 145590

130,2 I A LUBABKA 127,8 I B

I 49700 99,5

. 145590 99,7 I

I I

2520 139,9 I A LUBOMIERZ 118,8 I B

139,9 118,8 2520 T

6612

I

6612

I I

18893 54750 108,7

123,1

108,7 I A LWÓWEK SLASKI 119,6 I B .

16895 I

56352 I

1 I

I 22791

61134 118,1

117,4

134,6 I A MIRSK 122,9 I B

33694 '

71997 I

I I

I

87,8 14801

64408

63,9 I A NOWOGRODZIEC 96,6 I B

26200

75807 103,3 I

I I

121,2 115,0

121,6 I A PIECHOWICE 125,3 I B

23500 I 71216 23500

71216 I

' I I

119,1 I A PIEŃSK 117,9 I B

108.9 I 117.9

40546 120395 40550

124948 I

1 I

120.4 I A SZKLARSKA PORĘBA 119.4 I B

42386 I 125932

62358 104.0

112.1 I

145904

' 1 I

143.0 I A ŚWIERADÓW ZDRÓJ 103.1 I B _

143.0 I 103.1 1700 1700

4682 I

4682

■ •.

I I

125,6 I A WOJCIESZÓW 110,5 I B

18314 I 43035

15500 40221 96,0

99,8 I

I I

115,1 I A ZAWIDÓW 111,5 I. B

19155 56596

19155 I 56596 89,6

102,0

I

l I

120470 318238

129,9 I A ZGORZELEC 119,4 IR

130,1 119,7

113841 311589

I I

T T

0 •

nakładczą* 3/ Łącznie z wypłatami z zysku do podziału i z nadwyżki bilansowej

(5)

Przemysł

PRODUKCJA SPRZEDANAtPRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE PRZECIĘTNE^

ZATRUDNIENIE IPRODUKCJA SPRZEDANA W CENACH REAIIZACJII

WYSZCZEGÓLNIENIE A - III

B - I-III

1 I I

I I U TYSIĄCACH 7.L I 1986 = 100 I

---jf/ u I 1986 = ICENY STALEI TYSIACACHI r 100

T I

CENY BIEŻĄCE I

I «

1 +

I I

GRYFÓW SLASKI A I 408390

815367

131,3 131,0

145,4 122,9

I 269

100,0

100,7

I B I 272

I I

JANOWICE WIELKIE 57376

153895

116.9 136.9

A I 171

I 108,5

123,0

104,9

I B I 149 99,4

X

I

KAMIENNA GORA

I 286791

646187

213,1 151,5

A I 179,7

129,6

214 97,7

I B I 214 96,4

I

1

LESNA 105,0

121,8

I 116Ó23 89.5

315300

A I 435 110,4

108,6 97,3 428

I B I

I I

LUBAWKA 152.8

130.8

124,8 10917

I 102800

275510

A I 569 107,2

103,7 562

I

B I

l

I i

112,7

LWÓWEK SLASKI 138,5

124,2 207481 937

572419

I A I " 98,0

97,2 950

I B I 99,6

I I

103,1 124,5

111,8

MARCISZÓW 28113 71

61782

U A I 08,8

91,0

66

79,5

I B I

I I

116,0 115,8 12516 761

124,6

I MIRSK 256643

734056

100,0

100,3 A I

I B I 757

I I

125,4 102,3 136,2 2241

124,1 589657

1396290

100,2

99,7

I MYSŁAKOWICE A 1

B

i

2231 I

I I

75,3 174

125,3 133,2

96,7 96,1

A I 24918

7Q992 I NOWOGRODZIEC

84,8 173

I B I I I

103,4 102,3 129.6 1209

124.6

A I 93,1

I OLSZYNA 294915

744926 12.13

B I 93,1

I I

1

64,8 454

77,8 97.4 '

96.4 S

A 1 96062

241681 I OSIECZNICA

82.8 455

!

B I 97,3 I.

I I

143,2 111,4 151.5

117.5

A I 144 102,1 I

102,1 i 23825

52295 I SULIKÓW

B I 145 I

I

t

I 133.3 01,4 385

118.3

94,8 96,3

A I 116250

327161 X WĘGLINIEC

54,3 391

I B I

r T

■■ "•••

1/ W cenach realizacji a grudnia 1984 r, 2/ Be» uczniów i osób wykonujących pracę w spółdzielniach *

7 Przemysł

I WYNAGRODZENIA OSOBOWE W PRZEMYŚLE USPOŁECZNIONYM WEDŁUG GMIN W 1937 R.

■ »

WYNAGRODZENIA OSOBOWE*/

» •

I

1

WYSZCZEGÓLNIENIE

1

I I

OGOLEM BEZ WYPŁAT Z ZYSKU

I I I A - III I

•—,— I IU TYSIĄCACH ZLI 1986 * 100 IU TYSIĄCACH ZU 1986 => 100 I

B -

I-III.

I

4

[

l

4 - <

I 125,5

123,0

6550 19126 6550 125

19126

r;

I A GRYFÓW SLASKI I

TU

123,0 I ß I

1 r

126,1 138,8

4400 126,1 I A JANOWICE WIELKIE 133,9 I

h

4400 12928

I

12928 I

1

L

4963 124,8 I A KAMIENNA 60RA 119,4 1 B

8793 108,3

112,5

I 14328

18158

1

I

i

124.9 1 A USNĄ 131.9 1 B

9300 27264 9300

27264

124.9 131.9

I I

I i.

144,9 I A LUBAWKA 137,0 I B

12000

34754

12000

34754

90,7 114,6

i

I

I I

146.3 I A LWÓWEK SLASKI 127.3 I B

25950 73740 35060

82850

116,5 117,8

f.

I

I I

114,1 I A MARCISZÓW 97,6 I B .

1500 114,1 1500 97,6

T

4202 4202 I

I I

18118 52914

127,6 I A MIRSK 124,3 I B

71.5 98.5 18118 I

52914 I

I I

50410 146119

129,1 I A MYSŁAKOWICE 116,7 I B

125,7 115,0 63400 I

159134 I

I 3500

10412 73,0

'92,9

112,1 I A NOWOGRODZIEC 10?,3 I B

3500

1

10412 I

I

'

27500 79649 117,1

108,6

117,1 I A OLSZYNA 108,6 I B

27500 79649

i

1

I t

13590 32292

122,6

117,1

157.6 I A OSIECZNICA 128.6 I B

13590 32292

I I

I I

3500 10024 90,6

97,5

90,6 I A SULIKÓW 97,5 I B

3500

10024 I

I

i

103,6 9357 112,3

127,6 I A WĘGLINIEC 120,3 I B

9357

1

26990

26990 I

I I

wypłatami a zyaku do podziału i z nadwyżki bilaneowej

nakładczą. 3/ łącznie z

(6)

8

Przemyt?*

TABU,3. PRODUKCJA SPRZEDANA PRZYPADAJAGA NA 1 ZATRUDNI ONF.GOfPRZECIETNE UfWJRQtiZT.MJ« NTEßK.CZME I OPŁACENIE PRZYROStU WYDAJNOŚCI PRACY W PRZEMYŚLE USPOŁECZNIONYM Ml; DUJĄ riT, U 1997 R.

»w* "**'«# rnw *,**,*.. W*. »««

I I I

• i I I I I I I 1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 1 I I I I I I I I I I I I I I

X

I I I

I I I I I I l I I I 1 I I I I I r i i i

WYSZCZEGÓLNIENIE A -

B -

III

I-1II

1 WYDAJNOŚĆ PRACY I I U TYS.7.L I lVfJó a 100 I I CENY BIEŻĄCE I CENY#/

I I STALEI

f T I I I 1 I I I I I I I I I I I I

i I I I I I I I I

l

I I I I I I I

I I I I I A I B I

I

•» mm mm m* ► -• «Ml»

PRZECIĘTNE WYNAGRODZENI *OPŁACEŃl ---•- -XFR7.YR031 0GOLEM I BEZ ZYSKU IWYDAJN f U ZL I19°ó* 1 W ZL 11980= IUYNA6R 1

I =1001 I «iOOIHItSIECI I I I I I I I I I I I I JELENIA GÓRA

BOGATYNIA BOLESŁAWIEC BOLKOM

GRYFOM SLASKI

KAMIENNA GÓRA KOMARY

LEŚNA LUBAŃ

LUBABKA

LUBOMIERZ

LWÓWEK SLASKI MIRSK

NOWOGRODZIEC PIECHOWICE

PIEŃSK

szklarska

PORĘBA

ŚWIERADÓW ZDRÓJ WOJCIESZÓW

ZAWIDÓW

ZGORZELEC

i

A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B

I I I I I I I I I I I I I I I A I B I

I A B A B A B A B A B

A B

I I I

1/W cenach realizacji a grudnia osobowych; łącznie z wypłatami z

opółdzielhiacłu

373.5

984.5

465.2 1457,3

271.6 732.3 438.1 1095,7

236.1 577.3 307.4 757.2

510.4 1295,6

345,9 973.4 265,8 698,0 214.3 610.6

295.7 664.2 365, Ty

999.6 265

v

6 716.6 141.8 336.9 346.7 742.6 143.7

362,0

126.3 327.9 297.6 805.8 237.4 587.8 223.7 , 735,1

239,0 660,6

128,3 124,7 123,0 120,9

114,6 lit-0 ,2

99,9 i

98,0 144.01 119,4 127.1 105,3 150.6 105,3 128.8 97,5 135.8 118,9 136.7 121,9 148,21 128,0 121.7 I 105,1 100,9

89,2 1.44,1 123,4 144,0 132,7 123.4 123,6

95.6 95.7

98,4 105.4 134.4

121,2

IOC,7 100.4 130,1

5 95,=

148,1 132,9

126,4 119,7 148.6 148,5 112,4 96.8 99,5 94.7 92.1 95.2

64.2 59.7 105.7 105,3 107,0 98,1

87.4 91.4 105,3 79.9 127.2 121.2

116,6 105,6 96,4 117.1 107.1 114.1

131,9 132,3

118,3 80,9 73,7 94,6 87,0 98,3 118,2 113,7 123,7 |105,8

28580 24681.

36404 31564 25264 23441 24559 23521 22038 20673 35845 26900 21055 21782

23667 23099 27097 23447 22710 22604

241.80 24791 36192 28145 24638 22618 29731 22915 22299 21536 25092 22197

103r t 111,7

113,1 113,1

i

24100 22853 31697 27964

I

99,7 22539 113$/ 21707

124.4

120,1

110,8

114.4 115,3 116,1 124,;

113,2 100,7 104.6 160.6 119,0

47.7 81.7 40531 I 112,4 29832 115,2 31617 89,4 26284 I 102,3

100,2

100,5 145.9 123.9 103,4 117.9

24559 I 124,7 23521 113,2 22038 120,2 20673 111,2 23886 118,2 22926 121,0 21008 114,8 21728 120,5 25936 130,3 24972 121,8 26881 122,3 24713 I 116,3

35921 1117,0 26402 120,1 26411 92,9 25370 109,2 24763 114,7 25067 1108,8

23667 23099 27097 23447 22708 21961

116,1 126ft

108.5 116,9 143.0 104.6 103,2 106.1

96,6 108.7

24600 24292 24638 22618 25162 21417 22299 21536 124,8 23702 115,0 121733

131,1 128.9 145.9 123.9 103,4 114,6 24297 I 133,3 22418 125,7

#

14920 67,6 21556 102,1 24763 115,0 25067 118,6 24178 127,0 23888 !126,1 125.6 124.6 143.0 104.6 135.0 117.6 124.1 118,8 124.6 114.7

0,11

0,47 0,57 0*63 0,50 0,49 0,46 0,02 0,13 1,26 0,88

0,28 0,65

0,07

0,01

0,02

3,31 I

:

i i i i i i i i i i I i i i i i i i i i I

rA

I Oi 4? J 0,95 I I I 23,00 I I 0,49 I I I 0,33 I 0,79 I -

1 0,32 I i,v2 I I 7,68 I I I 0,19 I 0,86 I I I 0,27 I I 0,77 I 0,63 1 i 1984 r. 2/ Obliczono na podotawl© wynagrodzeń

zyoku do podziału i nadwyżki bilansowej w

*

#

(7)

Rolnictwo

9

TAM. 1/4/

SKUP UAZNIF»(SZYCH PROMJKTfiU POST. TNNYCII OD GOSPODARKI l

i

JE

i

ISPUMTZHIONEJ 1

4

i

1 i'

.

1

i

!

!

^ •

MIASTA GMINY

- • •» • AM m AM Lm m Ak* m ##* •» • « .

t

#

*

#

i—

! |

— — F' M ' — #— " W" •• —

•«•MIII •«••MIMIBilMt iMlaiHM H4 m

MNM< Ml—«##—

A/

4 ZBOŻA

« MM «Ol M

t

IfM ttlttlll MM Mit,# M Hf mm U 1*4 «im * *%a • ■»#

1

'* »" •••• W1 we )«•<•« •».

am« am—m - - - • .«t- - - m — — - - - ■ < iai «aa« am«

W. •*

1

!

W MM NM — «•«. — MM — — —’w. W

ZIEMNIAKI

» i

M- •

^a af.

a

f«fl

• *— ■*' *-»

RZEPAK

I fcZEPIK

• A* — M

fi

*F *# «At * If« • a « a «# «*«» •

•« • •

t i

-

!

!

*

1 1985/86 !

■ — - - - - •• F-FF F. 1 . TW V f MF« >MF

1986/87

,M| . % I A 1 tA At — 1« t t ft« • A a A" (Ul

!

!

!

1

ł

4

mi Nt« tM . •«« (.A tAA i • te m »««• 1| H

VII

-

III

— — - 4 — — - aaa _ — - — e a e e — —4 - - a ——— . —— a— —- i AM a MM a ^M a |. | m a aa — * a —ga a^Aa a ^^A & i At At 1 V

!

W

| WYKONANIE

%

# MM >444 **»#».#* HM AW »#"

U

. '«#»«# *««

1ONAtH

• l> < im im •»<••••• KMII.IIM t

#

1

1

b

•tNM M# Ml« W«

* ,M ■*' *•** * *** * •• ••*• "• ••• «•»• •#*••••• • *••

VII -- III 1985/06=100

• ■ •« ■ t |«t| 1 —4 * At 1 «t liii AM hmim. m a aa am

1

I WYKONANIE

■M a A A ^^M a^M a a a^a a «m a^k a a

• •••• •••

u

a a —a a^M MM aaA

1 DNACH

Aim a a .a »AA a aa mai a ma A a a a ma a^m a »4

1 1

»«*# #

! B/ ! ł

. w — — ^ T . - - —

! f 1 !

! WOJEWÓDZTWO 1 4405:4 ! 46905 1

4

106.5 1 7707 ! 2739 l

ł f ! i

! 1 1

%

f MIASTA 1 1522, t 1702 ! 111.8 ! 231 ! . 114 i

1

f i 4

1

#

! ł 1

ś

1

i

! JELENIA GÓRA 1 296 1 312 t 105.4 f 164 ł 29 !

!

-1

' j

! 1 t ! ł

! BOLESŁAWIEC ! 386 I 358 i

92.7 !

t«a»

1 17 i

#

!

9

I ! 1 1 !

«

i

! KAMIENNA GÓRA f 34 ! 17 i

#

50.0 ! ' , .. 4 1

!

!

•i .

! 1 i

#

1 ( I

! KARPACZ ! !

•w*

! E

11 !

i

f

! !

\

!

i

! KOWARY 1 13

f ,

33 1

253.8 1

ł

22

i

t

4

1

• #

I

1 ! !

i

I LUBAŃ ! 302 ! 468 I

.

155.0 1

! 35

i4

ł ł t

i

1

V #

#

l

#

%

PIECHOWICE ! 326

l

317 1 97.2 ! 23 ! 9 1

6

i

1 • #

i

1 t ! ! ł

.

!

f SZKLARSKA PORĘBA i

7 ! !

#

1 ł i

#

! ! 1 !

! ! !

I ŚWIERADÓW ZDRÓJ ! 13 ! 38 « 292.3 !

% a

! ł

i ! ! 1

f ! 1

#

!

1 WOJCIESZÓW f 20 ! 32 <

160.0 1

%

!

MM

1

!

’• t ’ .

i

, ^

#

! 1 ! !

A # 4

1

1 ZAWIDÓW 1 93 ! 62

i

66.7 1 7 ł 2

i

\

! !

ł

! ł !

! ZGORZELEC ! 32 ! 65 ! 203.1 I 22 1 !

I

# t • ' ,

! ! »

1 \ \

! 1

1 GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE ! 24897

\

25843

\

103.8

S

3544

t

1479 !

! !

ł

\

!

i

!

! BOGATYNIA t 1766 i 1900 ! 107.6 1

91 1 134 |

!

• •

1 1 ( ! 1

! BOLKOW ! 2051

9

! 1922 ! 93.7 1 87 ! 394 ł

I

I

• _ •

! 1

!

! !

!

gryfów slaski

I 771 t 1015 I • . 131.6 ł 241

% a

i

<

7

1

! !

«

! t !

#

! 1

*

i LEŚNA

\

618 I 955 ! 154.5 ! 90 113

!

' k * i" • ,

1

t t

! !

i

1 LUBAWKA ! 251 ! 350 ! 139.4 ! 63 ! 1

!

• ,• •

!

! ! ! ! 1

1 LUBOMIERZ ! 1324 ! 1327 ! 100.2 !

200

i

30 1

t

! ! 1

Ä

1

ł

1

1

LWÓWEK SLASKI I 5284 I 5943 ! 112.5 1 220 ! 183 1

1

X '

! !

i

! t

% \

!

I .. MIRSK ! 639 ! 744 1 116.4 !

.

72 ! ' 12 !

! t

. »

! 1 I ! 1 !

\

NOWOGRODZIEC ! 6333 ! 6152

\

97.1 i 2162 ! z 127 !

1

! ! 1 ! i

1

! PIEŃSK i 1937 1 1923 ! 99.3 1 71 ! 30 «

|

• ' •

! 1 t

1 ł 1

! ŚWIERZAWA

' '

! 2111 1 1887 ! 89.4 ! 173 ! 378 !

1

• . •

! ! i

#

1

1

! i

! WĘGLINIEC ! 614 ! 500 1 01.4 !

J

t

! 1 1 ! !

w .

!

! ULEN f 1198 ! 1225 1 102.3 ! 74 t 71

1 ! t ! 1 I

1 GMINY WIEJSKIE ! 17634 1 19360 ! 109.8 1 3932 ! 1146

1

ł i I 1 ! 1 I

ł BOLESŁAWIEC f 4902 ! 4936 ! 100.7 ł 2626 ' 1 150 1

1 1 1 I ł ! ł

! JANOWICE WIELKIE 1 137 f 99 ! 72.3 ! 1 8 ł

k

I

* • *

I I ' ! ! ! 1

ł JEZOW SUDECKI 1 516 t 5 U 1 99.0 ! ó 1 16 !

I ! ! i

4

!

\

A

! KAMIENNA GÓRA , ! 371. i 460 t 124.0 ! 5 ! 34 ł

1 1 I ! 1 ! !

ł

UW Ml

1 1974 ! 2377 i

120.4 ! 60 !

4

99

\

1 ! 1 ! ! ł 1

I \ f 1*1-. 4- i.ru\nn i. •- * ■ •*it -- -

IV mZENTOUANE SA TYLKO IE JEDNOSTKI A

i

WNISTRACYJNE, U KTÓRYCH ANALIZOWANE ZJAWISKO WYSTERUJE.

(8)

10

Rolnictwo

TAK. 1/4/e SKUP WAŻNIEJSZYCH PRODUKTÓW ROŚLINNYCH OD GOSPODARKI NIE USPOŁECZNIONEJ /dok,/

! I 1 I 1 1 1 1

#

MIASTA

• f

GMINY

#

/

! A * M* te. ^tea A A A . ^ * mm t te . tete

. * A/

.4 ZBOZA

• %

1

! • ZIEMNIAKI

\

1

RZEPAK I RZEPIK

1#

„ 11•

f 1985/86 f

i mm • e^te A 1986/87

■■HiaaMiaaaBaMiaBAMaiBiMMMM-- ---- — - --- ! __ I 1

w ^ ^ ^ ^^ ^ ^ » A * ftM At« A • A A • A# A • iA* A* • #a AA Ali #

w w V"

»Aff Ai • A VII - IIT f

I 1

M A- m ^BB ^1 ' WYKONANIE

• U TONACH

1

!

VII - III 1985/86=100

!

! WYKONANIE W TONACH

1 1 1

1I

w w wi

* * • e .

MARCISZÓW

• 11

• 62

■ A* pw M 1

1 44

1 1

# 71.0

I

1I •

I 11

ł 1•

I

!| MYSŁAKOWICE

#

!

t• 362 %

1

1■ 354

ł

I! 97.8

1

I! 37

! ii

1 1| I

t| OLSZYNA

#

• 775

!

!i 90Ö

ł

#1 127.5

I

1I 461

!

i1 67

# # 11 1

|1 OSIECZNICA

I

i.• 1188

# i

> i 977

I

11 82.2

1 1

|

15

! ł1

# # | !

1i 1

!I PLATERÓWKA

- i .

• |

§ 446 i

520

!

i1 116.6

. 1

• 100 •

i

!1 14

1 1! 1

!

PODGÓRZYN

1

i 144

i

it 127

! l•

88.2

1

1| 9

i i

! f• 1

11

#

SIEKIERCZYN •

1 . i .904

1 1i

1059 #

! 1 I

117.1 I * •' i

# #. 113

i

!

i

49

ł

p l 1 I

i® # ' STARA KAMIENICA

\

i■ 721

I

!t 70?

X • i#

1

97.4 . i

1

116

i

ii 11

! 1

1 I

!1 • SULIKÓW

. 1

!■ 2256

1

f

I

?837j

i

! i

125.8

• ł

i

64

w 1

1

346

i

1 1 I

1 1

• ZGORZELEC

i

i■ 2876

#

1

! 3369

! 1

1

117.1

l 1

320

I

1 I

. 352 1

m - A/ BEZ ZIARNA SIEWNEGO« ŁĄCZNIE Z MIESZANKAMI ZBOŻOWYMI BEZ DOSTAW DO MIESZALNI PASZ

1 ... AZ

SKUP 4 ZB02 OD ROLNICZYCH SPÓŁDZIELNI PRODUKCYJNYCH

TABU. 2/5/.

I ■ •«

MIASTA GMINY

B/

WOJEWÓDZTWO MIASTA .

JELENIA GÓRA KOWARY

LUBAŃ

GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE DOLKOU

LUBAWKA MIRSK .

NOWOGRODZIEC ŚWIERZAWA

WLEŃ

GMINY WIEJSKIE BOLESŁAWIEC JE20U SUDECKI

4

KAMIENNA GÓRA MARCISZÓW

MYSŁAKOWICE OLSZYNA

PODGÓRZYN

STARA KAMIENICA

• ••<

85/86 1 1986/87 • #

VII - III

— — *■» w p w —-- ^

ł

ł 1

VII - III 1985/86 - 100 U TONACH

P* -- - " “ " ę •

• ”

6021 t 4 5806

t • \ 96.4

651

• I

#

880

1 1

i 135.2

352

I

A1 502

i

1 . 142.6

* • 5

ł 1a

4

1

11 • # 80.0

294

1 *

1• 1 374

1 1

1 127.2

• e 1701

1

1 1546

1

# V i

90.9 . 659

1

464

• i

. I 129.2

• 105

1

' . 1 312

1

11 297.1

. X 150

1

11 168

ł 1

I ' 112.0

s 359

1

1| 207

1

! i i

57.7 a

567

1_ • 134

i .

i 23.6

161

1

I| 261

1 t i

162.1 3669

I

1• 3380

ii i

92.1 2532

1

11 1817 1

i

71.m

60 1 62

# i

i 103.3

104»

i 1 1

56

i i i

53.8

28 I

I 36 i

i

128.6 I

1| W

i

! i 345

• "

A! 731

*

% #

i

211,9 151

% 1

1 115

i

ii 76.2

449

1

■ 370

V

1 1

82.4

DLZ ZIARNA SIEWNEGO# ŁĄCZNIE Z MIESZANKAMI ZBOŻOWYMII BEZ DOSTAW DO MIESZALNI PASZ.

PREZENTOWANE SA TYLKO TE JEDNOSTKI ADMINISTRACYJNE ,W KTÓRYCH ANALIZOWANE ZJAWISKO WYSTERUJE

(9)

Rolnictwo

11

TAU

. 3/6/t

A/

GOSKWARKI

»* *» * We » • I

» »« » # •» • i » ' «••• It

MIASTA GMINY

i f

1 1986 #

||M _ — 1987 f

I I I-III

M ■ |i Hf faff mH We f

«»« m« «•> i I-III 1 I -III

■ ■ - — **

1# I-III »

—1 -« •— *•» •• M< M >• 1 I-III !

I

•«' "**

i-i ri

4 OM j ł

!

^ w* -” ^ — - - — ^ *"

> m u. ag m-

ł ^ ••*•••*• •* •* ** ##»* HW •

TONACH t

1 7 o6- •

^100

I

1

17B6»

-i oo ■

V/

WOJEWODZIWO

1I 3222

W *++ •• •• •• *

ł 11

**•••••#» w IW ■»•••*

3222

1

I!

#

3462

!

!I

! 3462 f

t 107.4

I

! 107.4

MIAST A

J

1 147

1 147

ł

!

i

1

198

!

1i

1•

198 i

1 134.7

f

\ 134.7

JELENIA GÓRA

1

?I 50

1 1

50

»

11 J01

!

!i

!

101 !

i •202.0

|

łI 202.0

D0LE8ŁAUIEC

1 7

i

| 7 ł

i 0

i

|!

i

8 łI 114.3

1#

1 IM. 3

KAMIENNA GÓRA

I

I 12

# t

I 12

ł 1

i 11

! 1

i U ! 91.7

1

1 91.7

KARPACZ

1 1

1 6

T

1

1

6

1

1 8

7

1 1

£1 !1 133.3

!

1 133.3

• KOWARY

1 1I

#

9

T

?

|

V

7

!

i V

I

1

|

:

9 11 100.0 !

I 100.0

LUBAŃ

I

1|

16

X 7 t 1

16 i

1

12

ł 1

1 12 ł

1 75.0

ł

Ii 75.0

PIECHOWICE \

I

. 1 25

#

7 1 I

25

i

!

1

15

T

!

I 15 I

1 60.0

f

11 60.0

SZKLARSKA PORĘBA

ł

! 4

ł t 1

4

i 1

1

2 !

«

I

. 2.1

i MO. 0

1 1 *

i 50.0

ŚWIERADÓW ZDRÓJ

i

tf 8

1 1 1

8

i

! 1

9

.

«

i 9 r

\ i 112.5

I

11 112.5

WOJCIESZÓW

i if

2

1 1

1

1 2

*

1

1

13

1 * 1 1

13 I

i

650.0

! 0

i 650.0

• ZAWIDÓW

*

!a 4

X

11 4

i 6 !

#

6 ie 150.0

l

A! 150.0

ZGORZELEC !

1i

• 4 !

1#

1

4

1

4

1

1

4 J

1 100.0 11

1 ' 100.0

GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE

. i

1 1710

ł

1 1710

*

1 1794

I

!

!

1794 1 104.9

V#

1 104.9

BOGATYNIA

1

i1

02

1 1 i

82

1

!

1

90

!

!i

ł 90 1

I

# #

109.8 1

f1 109.8

BOLKOW

ł

? 1

174

7 i

174

I

! 1

l

170

i 1 1

170 ł 97.7

!

łI 97.7

GRYEOU S1.ASK1

I

1

1

91

i

!

i

VI

1

f

118 1

I

118 !

| 129.7

ł

i! 129.7

LEŚNA .

I I I

104

X

# 1

104 I 113

T

1

I

113 f 108.7

ł

11 108.7

# * «

LUBAWKA

I

1

1

80

1 ł ł

00

1

! I

112

I i i

112 !

/ |

140.0

!

i

i

140.0 LUBOMIERZ

1

1

i

160

1

1

1

160

ł

1

1

177

i

! 1

' 177 \

I

110.6

1

!i 110.6

LWÓWEK SLASKI

f I 1

. 229

1 1 1

229

ł

1 231

ł

1

I

231 ł

A 100.9

1 1 I

100.9 MIRSK

1

1

* •

133

I

1

1

133

ł v

1

1 132

t

1

1

I

132 !

i

99.2

!

ii 99.2

NOWOGRODZIEC

. I

1

t

273

1

1

1

273

1

1 284

1

! I

ł

284 1

i

#

104.0 i i

104.0

PIEŃSK f

i

91 ! . i

91

1

1

I

103

! I i .

!

103 !

I 113.2

I i i

113.7 ŚWIERZAWA

1

1

1

179

i

179

#

1

1

164

1 i i

!

164 1

|

91.6

1

1

a

91.6 WĘGLINIEC

i

1

1

52 t i

52

1

1

43

1

! i

I

43 ,

|

82.7

i 1 i

% 82.7 WLEŃ

I I I

‘ 62

X

1

1

62

1 I l

57

1

1

1

57 1

1

91.9

ł i i

91.9

# _

GMINY MIEJSKIE

I ł

1

1365

ł 1 1

1365

ł , t I

1470

1

! I

1

1470 I

I

107.7

1 i i

#

107.7 BOLESŁAWIEC

1 ł 1

203

I

1

1

203

! • f i

247

!

\ I

247 I 121.7

i

ii 121.7

JANOWICE WIELKIE !

i

29

a

I f 1

29

#

X

1

I

23

1

« 1

1

23 1

i

79.3

i •

ii 79.3

JCZOW SUDECKI

i i i i

105

1 ł i

105

ł

1

1

89

1

! i

89 !

1

84.8

f

! i

84.8

KAMIENNA GÓRA x 169

X

!

1

169

ł 1 I

174

! 1 i

174 ł

I

i

103.0

i

1i 103.0

. LUDAN

f

!

117

1

117 l

1

102

i

ł

!

!

102 1 1

87.2 !

1

87.2

I

I

I

I

I

I

\

I

t

I

A/ U WADZE ŻYWEJ * WOŁOWY CIELECY, WIEPRZOWY, BARANI I DR0B10UK BEZ SKUPU DOKONANEGO PRZEZ POZH I UZHO.

D/ PREZENT fJUANE SA TYLKO TE JEDNOSTKI ADMINISTRACYJNE, W KTÓRYCH ANALIZOWANE ZJAWISKO WYSTĘPUJĘ.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Skup żywca rzeźnego od kółek rolniczych prowadzących produkcję rolniczą.. Skup bydła od gospodarki

produkcję rolnlczę. 6/13 Skup żywca rzeźnego od gospodarki nie uspołecznionej &#34;... 7/14 Skup żywca rzeźnego na 1 ha użytków rolnych od gospodarki nie uspołecznionej 8/15

^ Skup żywca rzeźnego na i ho użytków rolnych od kółek rolniczych prowadzących produkcję rolniczy według miast i gmin... Skup bydło od gospodarki nie uspołecznionej według

Skup żywca rzeźnego od rolniczych spółdzielni produkcyjnych według miast i gmin Skup żywca rzeźnego od kółek rolniczych prowadzących produkcję rolniczę według miast 1

Skup 4 zbóż na 1 ha użytków rolnych od kółek rolniczych prowadzących produkcję rolniczą według miast i gmin..... Skup żywca rzeźnego od gospodarki nie uspołecznionej

Skup żywca rzeźnego od gospodarki nie uspołecznionej według miast i gmin Skup żywca rzeźnego od rolniczych spółdzielni produkcyjnych według miast.. 1

Skup zbóż i rzepaku od kółek rolniczych prowadzących produkcje rolniczą w 1977 r... Skup zbóż, rzepaku i ziemniaków od gospodarki nie uspołecznionej ... Skup bydła i

Skup bydła 1 trzody chlewnej od kółek rolniczych prowadzęcych pro­ dukcję rolnłczę w 1977 r.... Skup bydła od gospodarki nie