• Nie Znaleziono Wyników

Temat: Nauka zdalna na platformie Microsoft Teams

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Temat: Nauka zdalna na platformie Microsoft Teams"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Małgorzata Palczewska-Marcjanik Kl. I TR

12.05.2020

Godzina do dyspozycji wychowawcy

Temat: Nauka zdalna na platformie Microsoft Teams

Zapraszam na kolejne spotkanie organizacyjne w poniedziałek 12 maja 2020 o godz. 14.00.

Po zalogowaniu się do aplikacji odszukajcie nasz Zespół czyli I TR GDDW

Na tym spotkaniu omówimy także jak będzie wyglądała praca na lekcjach języka angielskiego w obu grupach.

Tematy najbliższych lekcji języka angielskiego dla gr.1

15.05.2020 Temat 1: An informal letter - revision

Temat 2: Writing practice – an informal letter.

Tematy najbliższych lekcji angielskiego dla gr.2

15.05.2020 Temat 1: Present Perfect and Past Simple – sprawdzian Temat 2: Use of English (3.6)

Cytaty

Powiązane dokumenty

Przedszkole Niepubliczne w Warszawie i Ząbkach zatrudni lektora języka angielskiego na rok szkolny 2016/2017. Zainteresowane osoby prosimy o wysłanie CV

Po zalogowaniu się do aplikacji odszukajcie nasz Zespół czyli 2018.a.ja.gr2 Zgodnie ostatnimi ustaleniami informuję, że każda lekcja zaczyna się o pełnej godzinie, tzn..

Po zalogowaniu się do aplikacji odszukajcie nasz Zespół czyli 2018.tia.ja.gr2 Zgodnie ostatnimi ustaleniami informuję, że każda lekcja zaczyna się o pełnej godzinie, tzn..

przedmiotu będzie odbywać się on-line na platformie Microsoft Teams, wtedy sprawdzana będzie obecność, pozostałe lekcje to będą

Po zalogowaniu się do aplikacji odszukajcie nasz Zespół czyli 2017.tib.ja.gr2 Zgodnie ostatnimi ustaleniami informuję, że każda lekcja zaczyna się o pełnej godzinie, tzn..

SEMESTR 5 Problematyka komponentu Academic Writing: Analiza tekstów akademickich pod względem języka, organizacji i dyskursu.. Gramatyka i słownictwo typowe dla

Po zalogowaniu się do aplikacji odszukajcie nasz Zespół czyli 2019.te.ja.gr1 Zgodnie ostatnimi ustaleniami informuję, że każda lekcja zaczyna się o pełnej godzinie, tzn..

Po zalogowaniu się do aplikacji odszukajcie nasz Zespół czyli 2019.tib.ja.gr1 Zgodnie ostatnimi ustaleniami informuję, że każda lekcja zaczyna się o pełnej godzinie, tzn..

The course includes skills development (reading, writing, listening and speaking), improving grammar accuracy, vocabulary competence, and pronunciation.. Treści programowe

Jak wynika z analizy tych dwóch dokumentów, zawierających dokładne informacje dotyczące rozwoju Zgromadzenia i szczegółowy opis działalności Służebniczek, znajdujemy

The aim of the course is to improve the practical knowledge of general and academic English at C1/C2 level in four language skills: listening, speaking, reading and writing,

Jako nauczycielki języka angielskiego w Gimnazjum nr 2 w Lublinie postanowiłyśmy wykorzystać możliwości, jakie niesie wiedza o regionie do nauczania języka obcego, jak też

Teksty: adoptowane do celów pedagogicznych i teksty autentyczne, zarówno dialogi i monologi.Umiejętności: rozwijanie umiejętności rozumienia globalnego i rozumienia wybranych

Praca nad zagadnieniami gramatyczno-leksykalnymi skupia się na poprawnym używaniu różnorodnych struktur gramatycznych i bardzo dobrą aktywną i pasywną znajomością leksyki

Poziom A-level (Paper 3): Tłumaczenie z języka angielskiego na polski.. Szkolenie PMS, 28.01.2021 Dr

Czytanie: Teksty na poziomie B2/C1: teksty krótsze i dłuższe, w tym krótkie teksty autentyczne; Umiejętności: rozwijanie ogólnego rozumienia tekstu i ćwiczenie

Ich zadaniem jest utworzenie w czasie Present Simple różnorodnych pytań dotyczących sposobów komunikowania się (mogą to być pytania jednokrotnego

Trening umiejętności oraz kompetencji będzie oparty o źródła takie jak podręcznik odpowiadający poziomowi C1, materiały autentyczne (audio, video, prasa, artykuły naukowe),

Rozwijanie umiejętności zrozumienia informacji szczegółowych, w tym funkcji tekstu, stosunku mówiącego do treści przedstawianych, funkcji komunikatywnych wypowiedzi

- student wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów pierwszego stopnia praktyczną i teoretyczną znajomością języka angielskiego; posiada umiejętności językowe zgodne

Absolwent potrafi /wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów pierwszego stopnia praktyczną i teoretyczną znajomością języka głównego (angielskiego) oraz

Dobrze sprawdzą się wywiady, ankiety, debaty na lekcji języka obcego w pracy z uczniami o inteligencji interpersonalnej.. Uczniom o tym typie inteligencji trudno jest

W wykopie CVIII oraz CVII odsłonięto relikty zabudowy klasztornej, przypuszczalnie również o charakterze gospodarczym, które można datować na średniowieczne z wyraźnymi