• Nie Znaleziono Wyników

Temat: Nauka zdalna na platformie Microsoft Teams

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Temat: Nauka zdalna na platformie Microsoft Teams"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Małgorzata Palczewska-Marcjanik Kl. I TE gr. 1

11.05.2020 Język angielski

Temat: Nauka zdalna na platformie Microsoft Teams

Zapraszam na pierwsze spotkanie organizacyjne w poniedziałek 11 maja 2020 o godz. 11.00.

Po zalogowaniu się do aplikacji odszukajcie nasz Zespół czyli 2019.te.ja.gr1 Zgodnie ostatnimi ustaleniami informuję, że każda lekcja zaczyna się o pełnej godzinie, tzn. 1 lekcja o 8.00, 2 lekcjja o 9.00 itd. Część zajęć z każdego

przedmiotu będzie odbywać się on-line na platformie Microsoft Teams, wtedy sprawdzana będzie obecność, pozostałe lekcje to będą tzw. konsultacje.

Otrzymacie materiały i wskazówki do pracy własnej, które także zamieszczane będą na platformie.

Wszystkie szczegóły omówimy na pierwszym spotkaniu.

Tematy najbliższych lekcji:

11.05.2020 Temat: Organizacja pracy na lekcjach on-line.

13.05.2020 Temat: Listening language practice – workbook exercises (3.3)

Cytaty

Powiązane dokumenty

Po zalogowaniu się do aplikacji odszukajcie nasz Zespół czyli 2018.a.ja.gr2 Zgodnie ostatnimi ustaleniami informuję, że każda lekcja zaczyna się o pełnej godzinie, tzn..

Po zalogowaniu się do aplikacji odszukajcie nasz Zespół czyli 2018.tia.ja.gr2 Zgodnie ostatnimi ustaleniami informuję, że każda lekcja zaczyna się o pełnej godzinie, tzn..

przedmiotu będzie odbywać się on-line na platformie Microsoft Teams, wtedy sprawdzana będzie obecność, pozostałe lekcje to będą

Po zalogowaniu się do aplikacji odszukajcie nasz Zespół czyli 2017.tib.ja.gr2 Zgodnie ostatnimi ustaleniami informuję, że każda lekcja zaczyna się o pełnej godzinie, tzn..

[r]

[r]

Instrukcje do pracy własnej: zapoznać się materiałem w dniu 11.05.2020 roku na platformie Microsoft Teams.. Żeby pobrać plik docelowy należy w Zespołach wejść do swojej

Instrukcje do pracy własnej: zapoznać się materiałem w dniu 12.05.2020 roku na platformie Microsoft Teams.. Żeby pobrać plik docelowy należy w Zespołach wejść do swojej