• Nie Znaleziono Wyników

Schemat ogólny układu sterowania

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Schemat ogólny układu sterowania"

Copied!
2
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

1

Schemat ogólny układu sterowania

Ogólny schemat układu sterowania przedstawia powyższy rysunek.

Spróbujmy omówić go na przykładzie dzieciaka, którego mama wysłała do szkoły. Załóżmy, że chłopak ma do niej spory kawałek drogi, więc jeździ do niej na rowerze. Ponieważ dobrze umie na nim jeździć, więc wie, jak się zachowuje jego rower podczas jazdy; młody rowerzysta uwzględnia odbierane sygnały wzrokowe i podejmuje takie decyzje co do kierunku i prędkości jazdy, jakie umożliwią mu pokonanie drogi do szkoły w zamierzony sposób. Zamiast słowa "zamierzony", automatycy używają słowa - optymalny.

Cóż może dla malca znaczyć pokonanie drogi w sposób optymalny?

Generalnie możemy powiedzieć, że sposób jazdy chłopca charakteryzuje kompromis, jaki musi wypracować uwzględniając długość drogi do szkoły, bezpieczeństwo swoje i innych, wygodę jazdy oraz jej zgodność z przepisami ruchu (o ile je zna).

W praktyce oznacza to, że chłopak jedzie spokojnie, jeśli ma dużo czasu, śpieszy się, gdy go nie ma lub jedzie opieszale, jeśli nie chce być na pierwszej lekcji, na której może być pytany.

Droga i rower stanowi w naszym przykładzie układ (lub inaczej układ sterowany), a mózg chłopaka oraz jego ręce i nogi - stanowią układ sterujący.

Sterowanie, to sygnały, jakie rowerzysta przekazuje do roweru, a więc nacisk na pedała i hamulce oraz kierownicę. Wielkości wyjściowe stanowią efekt jego działania, a są nimi położenie i prędkość.

Zakłócenia, to czynniki zewnętrzne działające na układ i powodujące takie zmiany wartości wielkości wyjściowych, że nie są one takimi, jakie powinny być w wyniku sterowania. Dla rowerzysty czynnikiem takim może na przykład być śliska nawierzchnia lub podmuch wiatru. Zadaniem układu sterującego jest takie sterowanie, aby zlikwidować owe niepożądane wartości wielkości wyjściowych powstałe w wyniku zakłóceń.

Cechą zakłóceń jest to, że najczęściej nie sposób ich przewidzieć.

(2)

2

Technicznym przykładem sterowania jest regulacja temperatury pomieszczenia ogrzewanego za pomocą paliwa. Układem jest w tym przykładzie pomieszczenie, a urządzeniem sterującym regulator odpowiedzialny za dozowanie dopływu paliwa do pieca, sterowaniem dopływ paliwa, a wielkością wyjściową temperatura pomieszczenia.

Zakłóceniem może być na przykład otwarcie drzwi, które spowoduje raptowne obniżenie temperatury pomieszczenia. Należy zdawać sobie sprawę, że zakłóceniem jest tu także temperatura zewnętrzna.

Żadne pomieszczenie nie jest idealnie izolowane cieplnie, a więc po pewnym czasie różnica pomiędzy temperaturą zewnętrzną a temperaturą pomieszczenia stanie się na tyle duża, że układ sterujący powinien dolać paliwa do pieca, aby zniwelować powstałą różnicę temperatur.

Przyjrzyjmy sie jeszcze raz schematowi ogólnemu sterowania i zastanówmy się, jaką rolę pełni człowiek całym systemie sterowania?

Otóż w dobrze zaprojektowanym systemie sterowania rola człowieka

sprowadza się do tego, że zadaje on urządzeniu sterującemu, jakich wartości

wielkości wyjściowych żąda na wyjściu. Zadaniem urządzenia sterującego

jest wygenerowanie takiego sterowania, aby układ - pomimo zakłóceń - dał

na wyjściu z góry zadane wielkości wyjściowe.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Rowerzysta porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym.. Określić

Elementy układu napędowego roweru powinno się smarować po każdej jeździe w terenie lub co 1–2 tygodnie, w zależności od tego, jak często pojazd jest używany.. Niektóre

-krótki opis przydatnych informacji o układzie (na jakich białkach pracujemy, co wiemy przystępując do pracy).

Niniejszy kurs dostarcza praktycznych wskazówek odnośnie do tego, jak prawidłowo przygotować tekst umowy. Poza krótkim wpro- wadzeniem na temat tego, czym jest umowa w prawie

Przy bardzo dużym rozbiorze wody ciepłej (rozbiór > G hśr ) ciepłą wodę użytkową otrzymuje się z zasobnika i z wymiennika ciepłej wody.. Na miejsce ciepłej wody do

Schemat blokowy regulacji / sterowania wraz z opisem sygnałów oraz elementów Układu Automatycznej Regulacji2. Charakterystyki skokowe regulatorów o

Liczba π jest znana także jako stała Archimedesa lub LUDOLFINA – tak została nazwana na cześć holenderskiego matematyka Ludolpha van Ceulena

Układ współrzędnych zredukowano do jednej osi skierowanej ku dołowi z początkiem w miejscu upuszczenia przedmiotu... Po jakim czasie amplituda drgań zmaleje e-krotnie,

Największą powierzchnią skrzydeł może pochwalić się niezwykle elegancka ćma Coscinocera hercules, o. rozpiętości skrzydeł blisko

W momencie aplikacji herbicydów w zbo- żach jarych, chwasty zazwyczaj są mniejsze (w porównaniu do zabiegu podstawowego w zbożach ozimych), dlatego też dawka Mustanga Forte 195

Zanim przystąpisz do montażu, sprawdź oznaczenia na pedałach i upewnij się, który z nich przeznaczony jest do montażu po lewej stronie, a który po prawej. Oznaczenia znajdują

W "Metodzie 2", stan krańcowy jest wykryty jeżeli pomiędzy złączami IN1A a IN1B przepłynie wyłącznie prąd stały, a pomiędzy złączami IN2A a IN2B nie będzie

Dzięki opracowaniu skutecznej infrastruktury maszyn wirtualnych, bank był w stanie dokonać pierwszej tego rodzaju migracji danych wysoce wrażliwych do chmury, zachowując

nać badań analogowych porównawczych, wprowadzając kolejne uproszczenia w strukturze modelu toru sterowanego i w jego parametrach, fi związku z tym opracowano schemat

W pierwszej części pracy podkreślono w pływ na wielkość i charakter obciążeń takich czynników , jak: oscylacyjny przebieg m om entu elektrom agnetycznego

Oprócz wytrawnych pożeraczy kilometrów na dwóch kółkach, po mieście przemieszczają się także rowerzyści, którzy wolą poruszać się chodnikiem.. Wśród nich są

li jeszcze z Polski. Uczą się więc języka angielskiegojktóreg^znajo- mość w Polsce była nagminna. Uczą się historii i geografii angielskiej.".. A przedewszystkiem uczą

Materiał edukacyjny wytworzony w ramach projektu „Scholaris – portal wiedzy dla nauczycieli".. współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Mój kolega, zapytany przez nauczyciela, nigdy nie zbaranieje. Przy mnie nigdy nie będzie osowiały. I musi pamiętać, że nie znoszę.. Tak samo nie cierpię jeszcze jednej cechy

szybciej dotrzemy na miejsce, niż poruszając się pieszo; jest to najszybszy środek komunikacji w zatłoczonym mieście; korzystając z roweru, unikamy stania w korkach;

Na cały raport składa się: charakterystyka szkoły (metryczka), opis sytua- cji szkoły, analiza zebranych danych dla każdego wymagania, komentarz do zebranych danych i

Od programu nauczania młodzieży czeskiej (Dydaktyka) Komeński poszedł krok dalej, wskazując jako cel nauczanie młodzieży świata (Wielka dydaktyka) oraz wszystkich ludzi w

Ludzie często nie dopuszczają do głosu swojej złości uznając, że jest czymś negatywnym, tymczasem złość jest źródłem informacji, że z czym się nie zgadzamy,