Kl. VI 15.06.2020r Temat Come rain or shine. Uczeń czyta i słucha ze zrozumieniem:

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Kl. VI 15.06.2020r Temat Come rain or shine.

Uczeń czyta i słucha ze zrozumieniem:

– przyporządkowuje dialogi przedstawinym ilustracjom zgodnie z treścią nagrania, – uzupełnia luki w zdaniach słowami z dialogów.

W powyższych zadaniach popełnia drobne błędy.

Zna i stosuje zwroty i wyrażenia z rozmówek Phrase Book używane przy określaniu warunków pogodowych:

– przyporządkowuje sobie zdania, tak aby tworzyły sensowną wypowiedź,

– na podstawie opisanych sytuacji wybiera jedna z trzech możliwych reakcji w trybie rozkazującym.

1. Proszę przeczytać dialogi ze str. 108 w podręczniku.

2. Proszę zapoznać się ze zwrotami z tabelki Phrase book, wyjaśnić je i przepisać je do zeszytu.

3 Proszę zrobić ćwiczenie 2 str. 108 z podręcznika oraz ćw. 4 i 5 str. 109.

4 Zad. dom. - zeszyt ćwiczeń str. 76 ćw. 1, 2, 4, 5.

Figure

Updating...

References

Related subjects :