• Nie Znaleziono Wyników

Data: 28.04.2020r. Temat: Favourite things / Ulubione rzeczy.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Data: 28.04.2020r. Temat: Favourite things / Ulubione rzeczy."

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Data: 28.04.2020r.

Temat: Favourite things / Ulubione rzeczy.

Have you got a bike? [hew ju got a bajk] – Czy masz rower?

Have you got a guitar? [hew ju got a gitar] – Czy masz gitarę?

Have you got a camera? [hew ju got a kamera] – Czy masz aparat fotograficzny?

Have you got a watch? [hew ju got a łocz] – Czy masz zegarek na rękę?

Have you got a football? [hew ju got a futbol] – Czy masz piłkę do piłki nożnej?

(2)

Cytaty

Powiązane dokumenty

Uwaga: Jeśli dzieci mają kłopot z wyjaśnieniem pojęcia „lektura”, nauczyciel podaje prostą definicję: lektura – książka polecona do przeczytania; coś, co się

Magda lubi fotografować zwierzęta (robić zdjęcia). Najbardziej interesuję się ... Mój najlepszy kolega / moja najlepsza koleżanka w wolnym czasie ... Na drugim miejscu jest

Tu wpisz swoją wyliczoną właściwą masę ciała kg Zważ się i wpisz obok swoją rzeczywistą masę ciała kg Teraz porównaj swoją rzeczywistą masę ciała z właściwą

Gdyby jc- szcze konsekwentnic poszedł rym tropcm i staral się zrewidować światopogląd pisarza, czego dzisiaj podejmują się badaczejego spu.. ścizny, byloby

informuje dzieci, że oprócz czynności, które wykonujemy samodzielnie, są także czynności, które np.. można wykonywać wspólnie

Myślę, że nadszedł już czas sprawdzenia tego, czego nauczyliście się w trakcie pracy zdalnej.. Tego dnia wyślę o wyznaczonej godzinie link na

o godzinie 12.30 na platformie Quizizz Uczniowie otrzymają kod do gry na grupie na Meesengerze lub

ZADANIA Z TEGO TEMATU ODEŚLĄ NA E-MAILA NAUCZYCIELA WSZYSCY CHŁOPCY (DO

Test obejmował trzy kartkówki (każda po 2 lekcje), które odbyły się w dniach:. 29 kwietnia, 14 i 21 maja na

Istota globalizacji sprowadza się do tego, że w dążeniu do realizacji indywidualnych i grupowych egoistycznych interesów główni aktorzy gospodarczy (firmy, ludzie) lokalizują

Zwróćcie uwagę, że przy muzyce i w fajnym rytmie można przećwiczyć wszystkie grupy mięśniowe , dobrze przy tym pobawić się i zyskać trochę zdrowia a jeśli wykonywać

Piłka ręczna jest grą bardzo widowiskową, gdyż na boisku wiele się zmienia a bramki padają bardzo często.. Polska piłka ręczna ma na swoim koncie wiele światowych

Cykl lekcji poświęconych piłce nożnej zakończymy testem na temat piłki nożnej.. Pytania będą proste a odpowiedzi możliwe do wyszukania w

Ocenę bardzo dobry otrzyma uczeń , który bezbłędnie wypełni test i odeśle na mój adres w tym samym dniu.. Jeśli zrobi to na drugi dzień otrzyma ocenę

Cykl lekcji poświęconych piłce nożnej zakończymy testem na temat piłki nożnej.. Pytania będą proste a odpowiedzi możliwe do wyszukania w

*Czy wiesz, Ŝe Światowa Organizacja Zdrowia zapowiada, Ŝe jeŜeli nic nie zmienisz w swoim trybie Ŝycia i odŜywiania, to Twoje dzieci mogą Ŝyć krócej niŜ Ty?. CO MASZ DO CO

- lekki szkielet, kości wypełnione powietrzem, brak zębów, brak pęcherza moczowego – zmniejszenie ciężaru ciała. - silnie rozwinięte mięśnie

Pod tematem przepisują punkty i przygotowują się do nich ustnie ( jeśli ktoś chce może pisemnie).Do każdej lekcji zadane są prace domowe do wykonania w zeszycie ćwiczeń..

 Rozwój osobniczy człowieka rozpoczyna się w chwili jego poczęcia, a kończy, gdy osoba umiera.  wyróżniamy następujące etapy rozwojowe: noworodkowy, niemowlęcy,

Na podstawie tekstu „Jak powstaje film” oraz wypowiedzi reżyserów zapisz w zeszycie po tematem etapy

Z lewego ko«ca liny startuje maªa mrówka, poruszaj¡c si¦ wzdªu» liny ze staª¡ pr¦dko±ci¡ (wzgl¦dem samej liny), powiedzmy, 1cm/sec.. Czy mrówka dotrze do prawego ko«ca liny

Posłuchajcie piosenki na youtube i zapiszcie produkty, które zostały wymienione w piosence i odpowiedzcie na pytanie: co dzieci jedzą najchętniej:. Poniżej znajdziecie link

Spróbuj ułożyć podobny dialog z kolegą lub koleżanką na temat hobby.. Lekcje przepisz lub wklej