• Nie Znaleziono Wyników

Starożytny Rzym -Test podsumowujący rozdział III …………………………………………… 1.Wykonaj polecenia. (0-2p.)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Starożytny Rzym -Test podsumowujący rozdział III …………………………………………… 1.Wykonaj polecenia. (0-2p.)"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Starożytny Rzym -Test podsumowujący rozdział III ………

1.Wykonaj polecenia. (0-2p.)

800 rok p.n.e. 1 rok n.e. 200 rok n.e.

a) Zaznacz na osi czasu datę legendarnego założenia Rzymu.

b) Oblicz, ile lat upłynęło od legendarnego założenia Rzymu do śmierci Gajusza Juliusza Cezara w 44 roku p.n.e.

obliczenia: ………...

2.Wyjaśnij, kim byli apostołowie i jaką rolę odegrali w rozwoju chrześcijaństwa. (0-2p.)

3.Oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe, czy fałszywe. Zaznacz literę „P” przy zdaniach prawdziwych, a „F” – przy fałszywych. (0-4p.)

W pierwszym okresie swojego istnienia państwo rzymskie było republiką. P F Pierwszym biskupem Rzymu był święty Paweł. P F

Armia rzymska dzieliła się na legiony. P F

Edykt mediolański zezwolił na swobodne wyznawanie chrześcijaństwa. P F

4.Skreśl w nawiasie błędne informacje, tak aby powstały zdania prawdziwe.(0-3p.) Starożytni Rzymianie wierzyli w wielu bogów, ich religia była zatem (monoteistyczna / politeistyczna).

Po podziale Imperium Rzymskiego w 395 roku stolica cesarstwa zachodniorzymskiego znajdowała się w (Rzymie / Konstantynopolu).

Starożytny Rzym założono w (753 r. p.n.e./ 753 r n.e. ).

(2)

5. W jakim celu Rzymianie wznosili budowle zwane akweduktami? (0-2p.)

6.Powiedz jaka funkcję w starożytnym Rzymie pełnił każdy z obiektów: (0-5p.) Forum Romanum-

Koloseum- Panteon-

łuk tryumfalny - termy-

7. Uporządkuj chronologicznie etapy w dziejach państwa rzymskiego (0-1p.) republika, cesarstwo, królestwo

Właściwa kolejność to:…….

8.Wyjaśnij znaczenie powiedzenia: Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. (0-2p.)

9. Określ, jakiej grupy społecznej dotyczą opisy: (0-3p.)

a) Zajmowali się handlem i rzemiosłem. Byli wolni,ale początkowo nie mieli praw politycznych -

………

b)Należeli do swojego właściciela i nie mogli o sobie decydować – nie mieli wolności osobistej. -

………..

c) Byli członkami najbogatszych rodów rzymskich. Sprawowali najwyższe urzędy w państwie -

……….

Cytaty

Powiązane dokumenty

Botulin toxin was administered to the upper limb and hand muscles ajJected by spasticity in 44 patients after stroke, while local cryotherapy with nitrogen vapors was applied to

Etolskie zaś sprawy rozpatrzył w tym samym czasie Marek Marcel- lus w Delfach, dyskutowane z taką samą wzajemną wrogością stron, z jaką prowadziły wojnę wewnętrzną. Widząc,

Jezioro jest zbiornikiem wodnym, który powstaje w naturalnym zagłębieniu terenu zalewanym wodami powierzchniowymi lub podziemnymi. Wody jeziora można podzielić na trzy

B – Program amerykańskiej pomocy finansowej i gospodarczej realizowany w celu odbudowy zrujnowanejEuropy, opierający się na współpracy rządów państw zachodnioeuropejskich. C

Wytłumacz, dlaczego zastosowanie tego terminudo wszystkich osób narodowości polskiej przesiedlonych po II wojnie światowej z byłych KresówWschodnich i pozostałych terenów ZSRR

6. Napisz, kto oprócz Jacka Soplicy podlega w Panu Tadeuszu duchowej przemianie. Na podstawie poznanych fragmentów i lektury tekstu uzupełnij kartę pracy. Kartę wklej do

2.Uzupełnij tabelkę z zadania 2a (najpierw podkreśl rzeczowniki, potem łatwiej będzie stwierdzić, które to wyrazy określające). Przeczytaj informację z wykrzyknikiem, przepisz

Przeczytaj ze zrozumieniem informację z wykrzyknikiem, przepisz lub wklej do

The compositional variations of gravity-flow deposits have been used to link their composition to either facies alterations within the shallow-water realm of carbonate platforms or

W przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt bezdomnych lub zwierząt wolno żyjących (dzikich) Gmina Żychlin zapewnienia udzielenie zwierzęciu pierwszej niezbędnej

„Nie” piszemy łącznie z rzeczownikami, przymiotnikami, przysłówkami pochodzącymi od przymiotników.. Zasada ta dotyczy tylko przymiotników i przysłówków w

W strukturze wieku zmniejsza się udział ludności młodej, a zwiększa się liczba ludności starszej (w wieku poprodukcyjnym). Wynika to z różnych.. nakładających się na

Wciąż miał na palcu pierścień, bo bał się jakiegoś niespodziewanego i nieprzyjemnego spotkania, i spostrzegł, że choć Balin patrzy prosto na niego, wcale go nie

1 Zużycie energii ogółem (wszystkich typów) w kraju wybranym przez użytkownika w latach 1995-2009 1.1E+08 TJ (przykładowy wynik dla Australii).. 2 Zużycie energii ogółem w kraju

Mnożenie ułamka przez liczbę naturalną – karta pracy

Dodaj pisemnie. ► Jeśli poprawnie rozwiążesz przykłady a) i b) z jednego poziomu, możesz przejść na następny poziom. ► Jeśli poprawnie rozwiążesz przykłady a) i 

Podczas której wojny samnickiej Rzymianie zdobyli Kapuę?. Jak nazywał się

Przeczytaj informację z wyprawy do Wadowic i obejrzyj ilustrację ze str.63.. Wykonaj polecenia i ćwiczenia

Wasz nauczyciel języka niemieckiego i Wasz dyrektor

Rozległe obowiązki uczelniane godził Profesor z zaszczytnymi funkcjami o zasięgu ogólnopolskim: w latach 1971–2004 był członkiem, a następnie przewodniczącym

Mimo wielkiego zwycięstwa pod Grunwaldem Polska odzyskała jedynie niewielką część ziem zagarniętych wcześniej przez Krzyżaków. Uzupełnij poniższy tekst,

 zna urzędy z czasów republiki rzymskiej.. Układał listy senatorów, dokonywał spisu obywateli, zajmował się finansami państwa, jego kadencja trwała 5 lat. Zajmował się

Włącz konspekt numerowany (numerację rozdziałów) tak, by akapity złożone stylem "Nagłówek 1" były numerowane jako kolejne rozdziały, a te złożone stylem