• Nie Znaleziono Wyników

Rachunki kościoła w Opawicy z lat 1778-1779 r.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Rachunki kościoła w Opawicy z lat 1778-1779 r."

Copied!
37
0
0

Pełen tekst

(1)

j r c : -

77 f a J t u f U f '' CL 77. z T -z r Cl. 7^ i l - yTt ^\

f i _ e ^ f^U,r-7^ ' ' yTt y

^ ^ 7 1 7 1 0 / / J l ^ ^ c n e / f* 4 a n u ^ r e/Zf^ttt*

\ r i . r u /Ml /i/e y jii rrr ^ r ^ > ^ 1^'

n

\J^il7l

771

\f>7nn tU /

'^'J^ 7UX Z U ^ ^ 7 Lrfijfj:

T

0 a )ih f, Tru^/ei

X 7S O i

. 'fyU t; ^ ^^rZ:a.i7ć77i7 t l A c

<

i

-,^

i

'

Z t

'

yv ..y ę iĆ Ą

/ 7^

CrtTftcrt.

/>vv- «

/ / Y .

L j t h ^ t X , c

'^ r r d T u r tjr u / ■7vr/r4 \^fpc(

cu^

' Ć A y ^ n .

. W ;

l^iltZ flH -f 7h/Cc

ęidZTtni'^

vZ/-

; A /r r Z ^ t/ Tyy-u^l-Zc.i L^fyZ^

, \4t i Zt^T?: y /^ ttŹ Z ^ h y f. S n ji-: / W fiTf'vM f 7l/l<^ (2lt7i HS%L 7j/tk 'tliZ: Śf<fl(:

' f ^ ^ , d k d d ^ A z A & y f >y^r i/t * #

OimtUfiil ęmtl7 ]j^

cp

^ n . c4 -i rv

-

21

z

T l Sf w W -

\ r U i

; J'ey.

H a>

fs tf n tz>

1

.T? Zf

2

f : fc n

w

0

r /£

2 i

o

ri

S‘2 if

iO

9

M

A ''‘Zt~n: ^ :^ n n (J 7 Hf

-77 -Z T:tV

4'*

2 2 ^

f

7 u i

: ^ i K. 1 /<!' z i! 1 0 ^

j

H (t!> \ 2 ' ! Z

P i J

$

, V i .

1

t l

z

/♦' x S 0

f T

0 Z

i i ■»

H2> - y m . i '(f<y C Z 2

r

S '*

u 1 <*y0r r Tsr

7 2 1 7 i '2 l

(2)
(3)

" A .

(4)

_ r a n S j

?

o i'( ^ i ..

; / i / , , /

y Ą. V / r w i* ^ * " * * ^

ł -y ^ t ł - *\**),

y - U .

7 -

^'VXąą)

/;Px

fS.

,. ly H :..

. ^ 1 ' . . ,:.^l , '

f i

U n i m a c ^ c r u - u a a c i (’ CH -ij

y ^ C « . v « ^ » ą, v-*i*

^ ^ / / / / ^ ^ /

’ >n • ^X,^-6vvy/<x i X . iH - ^ > 0 ♦y ->^

/■ / 3

X \-_ł;<;CAv»rW ,-vt^Y ,-^-i^'J^tr'

O - 3 ./

/.<; | / ^ , .

• I !

I :

/ ' : i / i Ś ..

\

J o Q jL h

(fcLl? i t u l u w O jO ^ flU n TV ^ u IcicA l //

^ Q y t'n tc fJ Q ?7/.<‘;i ^ , r

r

(5)

a ,. d/aucLŁ riui ^ t r G-rrvcneia./J ' ifti M-,xi> m s .

c

-

J

.

- O /

^ ^ ^ u^iTLr^ia.nji^not' 0>ifm ć^

C

/

u

c

-

/A

V -

% ---

y / U A J J c o iJ i. f m . f Jl L M ''

. / C? 2'/ " JL

*

/ c /' / .

:; C .,.i / . y m s - ^ ^ i 4 < ^ ; / /

l | —

/ / / c ^ /% 7

i vctif€U ^

X / I, ♦ t y

\ l

^

J

' '

j ^1

^ ^

- ) v

77

C-

^ 7f»»vt ^^££Ort\A^.- /^77S.

ć iZ tn h f c/? U & ^ t i

■cy ^

TUScj^^AAZ- ..

ac7(J0.47.

ł . t - t ^ v n »•- ^jCL!

' /

c£^yx-^' ĆL '^^7^

a u

S J.

- €ipitdLŁrv ^

* (

yA

/

UJ

*

7.^ v lr

K - -A*

V f * <

i L- Cl7n.')ri,CV

hC

7Tt€Lr'~u. 7 yu

s7z s w . JC.

SCO.

I

4S.

Zt.

<cXyió. iS.

-=4^

^rfy<^7.\

(6)
(7)

c:

J i^ / 7 7 S

fivn

-

xJi

^

,- ^

Ą

r

■J)ln^u/if Cax)Kn. €apiixfiin. a^Ppirtl denM

^ ^ /

IJ Z r

^ -

e n

.

2 e P i

^ " - ^ s y r c T le n fó

/

SSO

,

j l r i ^ext i^/^en ęeli* - _ C / « /C /2- . y

\JI'ne /7ję ^

U n S u n G ś t L

? getd

-

f g g

^

i

:/.

70.

^v>. ~

^um ci U

/ ,

/

r r

^ ^

/ m 7S

^ u m

^

u f

'

f j

/

e if

?

X 'Ą ł

^

CtC

:&

C L^^iixij

c M n ^ a n ę ^ m r e n . C a p iŁ lu n ^ (P p m (u n io .

^ ( ( [ n ń _

ffin ^e;/^e(ji^en ,

U n S u /fiG P a o jp _

-

( m c u a

.

u p W e J p

^.

■“ i

/

r

\

2

^.

/8

^

'f2

n ,

,

%

C

^

f

.

'h u 9 /S

\

/ 7

.

-

^

S2 Z

..

2^0 70 /2 228

^ 7 2

^

Ti

-2 8 I W

-■

Z ( j

(8)
(9)

:r

iZ n i u n f S ai/tit T a p tŚ l '& fy ^ r f € e /i^

^ O t i s ' ^ . 25* ^ Ą f k

> syA J

/

i

'-

• S ' s-yjrt> ie n te 4 > 7 ^ o k ^ C fh

,

q e

/

i f

~

i y p

..

_

yt ł fy^ /C J2f

%

- A /

°

!; / rt'

ą e i o .

» / o C '

- / 2 ' _ ^ _

/ /

y

.

H

\

^

u p t t u u s

-

n Y

>

f

^ \

^Ąf

\ !

; ^ t / m • r W U

ii

!i

II

j ^

i w n :

/ / ; ' / 2 i

*

iaef4 al

^ ^

-p jW , ^ -y j -J :

f ^ m r t A r n

^ -

ć f n J n r e 4 K/<^n ą e / J Z i H

^

i

'

i

'

H

-],

2 H

-

•r / ^ ♦ w

^ J. / r

t | - i -

_ J i m m i i ^ a u fo M e i f / ^ /y y o \ . ą

(10)
(11)

U / P l / I r L , C

m

£

l

/

7 n f 7

/ ~

/ / /

/ V ^4Y«.

f a ^ t ń l p7)Tt> fłflJ f

- .' Ć e/Ltf

ę e f

(^

r

Ł m c ł V l \łfl i v t v '

/ m i A . UX;/J

^ fi

rvy

£ ■

»viv'

i

>

p u

^

\J lfi iu n ^ fa r e ji^ € a /iiła i 's P p to fe ^ P

n / ^ i ^ , r r p / c t f e P ^

p fn u ifn m ia łtfn i' E a p iA l

t?

P p m ie^£^

P P S a r t i c

^

t

/

i

^

»-

'U/77771CI ( f t l

g s

.

1

»

1

i11

? „ :> e v

\. 0 Q

« 2^,

\p - a .

-

(12)
(13)

i

F

i.

I

( Ą t i / ' n ^ > / / / / / } ^’ / f / A

y ^ ... ... ^ _ ^ .

(\? » ^^J I * U//^ \ H ^ u ^ n l ił >t//itt-ttic- /^A A(S }\^^n

/^■Ą t A i H 'i *' C ^ C ^ A fl ? f l t ' t t ( ^ ' ' ( ^ ^ c A A i t j^ 1,/n t k - A \

/ a : j r .

u >

ć

~':d

a ifl n ii

/

— f

/ z s m A 1/

V u f H „ „ / Z / ^ Z y ., y f . ,

.. A 'P y ' ' \ 4- i Z / T ^ ^ . ii

^'V■ ‘ n ^ * t ! 1 1 ' ^ 7 i / / ‘i 6 t* n t t^n ft n* w a m

^ , . . : Z L . . ( X y - r>

t z/ i, / ZK.»

h ^ J i c r [/o ^ n -/Z y Z ^ - ■

> c Z , ‘0 / '’ Z y ; y-

/!•

11

7/ M*-t./ »

^ PJ! H. ('I'-4f W i n ft. ł i I L ■• * '/«-///«

\ _ i i L ' i / i- fi I ! t/ I ‘ t f ,y.- n r ( '*■ / 1 ą> t-j <2 >t n j ^ f

/ f O ' J ,

. / H

^ , O

n h i / it ^ -^/

ł

i ^ L' " '^ * : v a . ?

7 n / >' / (1 V Ir r /y n t i.yn v ^

/•"? /;> * A z ' \ y ^

(lvt;/,.r' t / k i i J t nj/n

n t<^

t ^

— -* — r — - I,a

<i r >

y / ? i 7 n a

t y ( y > ^ z i i ' i ' » > i » /

I I

u

(

i I

(14)

i ” , - O s . . ■ / /

k -r/ < 4

•/t

f//(.

/’3’S 9 iły Ł

> 6 ^6 ::^

f2Ó'.ł^.

"^C C JI--^/iU -^em .Jl!:w ty^ęfL-, J Ś S ^ l / -

,^t-n-iC f>0i:n.y J,^^y -t//».A-

<<} y l\- t< ^ ^ -n-^ ■n^i^ ‘*t^4-%. ^ / I

/

I h W ~

/ / ^ ^ _

^■yr/( y „ , ^ a a t r H - n - ^ ÓJ itC ć ^ n . ' .

^ ^ s'- ^

jcz

^\

b

.

L-faJ^Lcn.^ ^ ^

'■ (

^ <D

i-$'t^t. y v * -* c ^ '0 4 J - C n .

, . 1 ^ ,

K:'W4 * ' ■ . •

^

i* \-*‘

■M i - t

■/A - it

* * '*■ ^

• ■, »*■'.

k

m :-

'*• Ck

^ r;\ •

••• ? ^ . •■

• V f . - " ‘/ > ‘

r , -;, k

ii.

: l i

(15)

r ' y . - r

c" ; ^7t^'

______ < ^ C /7 /^

cJ

^

rt

'

n

^

^ y

^

( j ,

' • r

C?

X

" T "

^ /ily n r S . / m^ * L . ' ' C y i ;,

*< >*^

^^viA it lik ikm v

^

K

(

7i

>

n

.

^J>

a

W .

'! / I / ( “

ClJiiUU

X^A c^-^iA 7tr( ^. ^ ^ ^

cQ hxA

>

^'ul^P hi^jĄyift

- ^ ^ / J ' /

« ^rQ aJt^-ny- ^tt^ycJctrrl^ ^

vł' —-

*V« .44

.o /.

JV.

•w . ! I //^

. LL r - n ^ r T _ ^ i^U7)-L^^^.,ry^ ^ ^ ^ ć j . Ar'

i . * ^ v

(16)
(17)

r

■ E’ - A

J'

7Ć>-

r r r -4 —

Ij ^ h

'/

Ł

"

t"c{' V

// /I l /a ^e/n L 'A/t'//jt^^ y/i f i fi ' o 4 / T : J '/'

• • <^>^ •

*-'^

! (^ 19 “ '/ / / / ^ i t / z L.:f 'łir/7//JU

— f

( '/ y^c^a/t y jT i

C i.^/ / ii/ii 2 i i / t '

^2i U

L jr f

^

c ^ r i i t i i i i

J j

/ f y ' ć ’ i ' e y C/^/ / i - ’ ^ i c * / L / z ' i t _ ,

^ / / ^ ~ ')

't

«- fł' —

I

I *.

i . -

r — '

,1^2 i 7-rfi

yi'/

i i i e n ^

ł

/ iy

y f

-^1

u .

I .

- i - i -

fyJ 1 -> “

j. ^ } \ i c y f ^ 2 z ^ y J i

^ ^ y r ^ J i/ Z iiiz I 4 ^ ^ 9 / r ć f f / u ^ r . c * c • | r e ^ c . <^J/i //i2f r i ^ / m,

;f

'

’*'“P<’| / ^ '

‘‘"*’

'■^’

;f

I 7

----i-—i i

--- ^ " " f " T "

r ^ / k ^ n i f -

I t

-li

y /

\

-1

i

.• - -<9 _

r<i

! 1

1 1

i

i

.» 1

• 1 ł 1

Iiy\

/

) i ■i , 1<

!i-*

! t*

j1•1

I '■ I I I '* j i

/ Ą 2 iji4 \ / / ip r \ Ą _ ^ Zp \/ó

t ! ! 1 .i • \ \ \- - I

*- -f

‘ f -

■ V M 7 i'

i : 1} 7 2 i . . Ą i ^ / / f ^ i l Ą _ ; . f c 4 T / i ‘ii ^ i V ]

1 i . > . fc : .

-1

. - ł

t

f :

1 -I A

V I

!.

' 1r

(18)

-■U;- ^

U n m ^ ;

i

* • * . V ^

'

^ y W ' -’< 7»-

j -

. i f e

. /<

(kafilŁu ^ [\0ró

dS. ji^W (iju iia ‘ h ' '' ' / ? / ' ■

L i i i y i u c - 4 OL f*-

' oĆ^OLl^t/ld ^ /iJ d ^

■■±fUio mę.

u C

^/

lH f

,

i3LC^^flU

wfL m

»/3

c C X

i. u tl2^itA-Jt*~/itt (uI^ ^lIuJ . u. p t t (k -LĄ ,~ łz^

a

U n .

c^ttJd^a >r yjftJJ

ly

'’' ^ [ £ i i r j t n y m j j f i d ć - i h

:’yns. ^ _

‘^ c fC m ic . ^

^ftu CL h p/nr (u/cła aS.pnJ.fc/ti^i

<^f ^ ^ ^ Ot

- K

d n .

/ /

,

V

s ę \y - ‘.

X , w

_

cj2> 'f Ó

/J

■ //’

r s ś ^

/ £

:>%

I

'/// //’ *

Sov. .

k

/ u . . .

7 ^ j 7 ^ .,

■«^w .^ iU i

pia jpn^

->t\c m)

C7^

^ i

• 8 ^ 2 , L SS O

L-O.

Ci

V-OtuJfl.C(. ■ _

r . L i i 4 » / L ^ ^ z ^

^'um m a ^ L iju p rp L

cZ’

. — -a -^

i i i

Z

V r- . > '

ju.uJtLk%u,^nu C c /3 tiil d f p r o Qfuic>

dS. pto Cctciv /> ' '■ 7 7

^ *^^LULpllliriL.a..ji‘

LLOl,

2 fo p

<■

t ^ y z j

'

? ‘7 2 8 7 8 ,

h78c

Li/pn4L

:?

‘ ^ x m t . ^ I z m i j s

: . ‘ y

S 8 7 7 f[r

7 2 Y-

Z Ł \

, - V ’

(

(19)

C

* ' -

C i W d .

r rm

n ^

iuu 5t ...V- ^ ii^ ''a b, flfV

• ,.‘a 'X JUv

I '57i

tt.

] r k i i . . 2.

' ' ' ■ '- : c & Z J o ą M

'iunmei idt i

a "'

III '"*’

'U' . <t ,,

s

6u\ J-e.

i!

^

J r ' , t . ^

^ f \ Z t i

5 2 .

y

-

Mi

.

7 M ' ^ ł .

T S . I - .

V V<

/vV :' '5

. ^ p \ t t

• «* i J ^ v ,'/

d GalŁc

Li

: m i

^^Ifi^dal a ^ p W (il4 cLf

/ “I A ' i r'^ i

a X jlf t i (ufcto .

\£fim a. udr Ju^^m ' Z^ZH

\V fz S \ U l i

f/.• t

, m ',

. j CjSr, H -r.,^ ,.

6‘t

- 4^T tt łtiA:j/«

/ r a f f 4

‘^ ( Ć łA T . ■ ___ , ,

( u p c Ł i Ł a G j^ to ( lu i io

\ S. 'j^^to (dlnto c ^ U

- ; 2 / o ! ^

V i >V-|

I / . -

f / / •

2z

9

, r » | > .

Y .

5.

f \T"

H'.

SP,

(20)

y ie trlc e f ^

\

yiacJfict). ([uthcinrtnc{] ^'UbclCyj-2 : K! % S u n J ^)j/diiAOfi\iJ, . . . i ^ / / . o / 'P n /a /

^ fc iu a w ic u : C '7 id c ^ a lc iic V c/Y ^t icf i'Ifct ii e r

' < ^ f a ynxc*u *e^^^C’y'CXiiO ^77^

/ V - /

(Ci}XIornemu ey

7

/,,,

i

^(

V

>

' , / ^

’ C*u cJ

ctria i ł C h } C y r i 1 *

'>s a -

e ' 2n ^fiO a n J

VL

i . i r

•>

e-

h:

•1 > ,

ó 7 ^ . .> ■’ ■ C 77'ci n c 'iy c 'it-’

9. fi:t . / . ’’'f*

(21)

V łt n it i A / / hł t / n

^ r '

, t .

i i 1 ^ 9 / ' \ '- ") y

r ' V 2 ^ yp'%^^» t t VI. 1-^1®.- JŁ w ^ / /7 7 ? / / ? j r . n c ^ a J

A.

c y y T , V ^ (7 / ^ / y ^ i o n o ^ a

' d n n iy ^ ^

ii / ^ “ f i ł M j C/vOyt^U' *■ ' ‘V f'^.- u '9 n t V y t f HZ' - V ł » ' ł t * » ' ' 7 ¥ y y ' A ' O Z . M-n.-'-

! / / • z A z A A / A CxTmr7rtt^nAa

//cP . O

X V ^ Z' ' , X"

^ 7 ' O /' r ■■

‘P u /H > > ' 'oJ C i l ^ w c . . ■

fi ^ j t f» -n . ł! *Ł^ t i-\ tt-

(22)

V (cA cĄa^

^ * *

/ L

y y

^ . d

/ > ^ ? 7 Ł ^ ^ y ;#

***^ ^ *

^^*>7 p irtu ^

^ y ./y ^ .J ^ > s y n s .y . .

^ /I^ ^ W y ' ^ < t^ 5 ^ /^ » '/ /S y w /--

4 4^

/

> r . ^ '

y y

i

7 ^ . / ^ * '

. «

. / : . . Ź T / T 3 ^ *

. Z T -

' / ^ ' t i -

r 7 < ?

- 5 ^ / Z y

3

i .' ,j

(23)

1

i^ J a r e r n i^ i

I, ^ a J f^ »^^^JLr^(TV j C^^Cre^l/ d ^ ^ i n a a ^ Ł t r ^ r t i / t J

o '

V

i

(Ć T l

■\

^ C u ^ łn Cu^ m / a^ n / k i z r u ^ ^ / K P ^ n j u M /

^ £^na f y y ^ ^ ^ /

Ojl ' ) " a ^ y ftri

J lt ^ e n ; C f n ^ a c / ^ J Z ^ ’^ . C c tle i; ^ J a .. £ ^ jj/ ,.

1

IcTnen^

C ^ O trtL u crTr^'frt'

tfzcn, •

^ 0 rriu^

''H '^ U n t c < }

G\,

tTwwijl

/

(R fŁfe^ n ł A no

^ C / ^ ^ T?. ł ^ 7 ^

o l

-+■ ■ \

r fi. ^ ^7-" t i"!! ^ ^?-!'

/ / ^ . y ( ^ y i

/ j ' ( j . ( ^ o j 4^- ^ ro- / p . i r o ( ) j

4 V

.•l.-^ J?^-‘

^n n ^ia //u > 9 ^ (^ ^ f^ ^ 'a y T i-i(~ u 4 '^

^€'7 qJ / O ^ eu^n 7 < ^0t'm ^^<rtO 'm / yu^rotm.

W ^

-' M

, - - , - - - r . »'y/-i^ sr^Z L-C<^Tęt /n.

c r ^ f ^ a t u » t / y x ^ ć n p T i j ' ^ o i / ^ e M ^ A U

A ro f'^it4 .3 ^ ^ A c r ^ < ,H ft > c;

- J ',

ó < » ■ ' •

(24)

C t 4 ¥ ^

(25)
(26)
(27)

d V I C :if P V S7-

/ C^ l ^ / 7 / / / A c / / y / ^ V / r ^

P V S 7 -^ V P r ; ? l ^ a f t / P / / ^ y 7 i V / . 4 / . / . ^ - *

V >/ / /

(28)
(29)

ę ) , i t a l u r j ^ ' f^ ^ S •^ /]~ > <Q ^'^

£>0S 7:^1

■9

'^u t tnp(

c'm /c

wvi<wn -

c* a

■ • ■ ^ ' w «Ł » —• « » --• -

f-w G U , J I

m s . - J ) "

y z s s :/q .

O yco

I

«*

<^

U

/

T2

^

c3l

'<^

rLj

^.

(^j^iiaLum)

t< »*.»v ■ 2 < p jJ :? '~ J j J ? (

- 6 :

-Xa

o 5 ^ | ^ u

f6 '7 J tfff.9 .

^ q t w . ..

m a ) \ l j u 'u n n m a / r t M r r L

i i

l .

\

f...

Ła'4

(30)

jx:

/ ;

.

l

\

k t

.

>

■ ■ ■ « »

1 . . ^ ^ C i - 0 A d /

l - . .

p

f —

r / ^ .

A t ^ ' y ^

t ^

\

b / ^

4 • * *

• : y y ■ ^ . i ^ ' «

f . / ^ 0 ^

/ t i' ii^TTl

V . .

/ S ^ . - ^ - I S - S i ^ V ‘ : * 0

C ^

\

. 0 5 5 4 ^ * U - ,

1 L ' 1 * ^

l . f ? b ; • ! >

>■ m i V " * ' • « H * * - J

\ V „ ^ ^ ^ / 1 1

1

df* /iCdJ-

y , f «

X

r ł

(31)

l P ^ S '/ c f i c C L /3 th-fd c rLQ

cn.5 i i f u i^A6'CTó ^ a b o f t ^ ( i ^ft/ujU-iLs*' o^cf^dt-iLo^ ^1) CiirurrL. dn.l/?ULt

2

iM - rn^

łj)^ c v n ć z n b ^ L f7 y ip efL ó X ^ r^ J ^ (k^ o / 7 7 ^

(32)
(33)

c C ^ r a / '^ f ^ y ^ w n

- ^ y r - -- - - -- y ' ' r ■ " - - - -

\

y Ł

< ^ ) i ^

C m ^ t h

0 :/ c ć 7 . *

^ / {^ a n / ^ ^ y ' <t4 ^ ^ ^ '^ / Ć / ^ / i^ ć y f ii^ ':

c 4 ^ / l/ f / / / ^

. s V

/ 5

> 2 e p .

r

( y ^ r ^ / y " y ^ y < y ^ a y t / / r :

/ y y

%f '/ i y . / m

«

3 / T

m . *t 2 ^ . f i> .

. . . .

/ y

i T ^ a y

e / y i/ f i'

(34)

V

^1 0 m r l

J ^ T l ,

"fCX r^cctih

•-! Ł ^ T

ir o c fi u iŹ i t t r , H

y '>' f r ^ u n t i j

! ' ^ P ^ 1 • / (

*

‘:Ł a ltJla S itJn J ćT^Łćiictłl&ne T7

- v > » / * if r in i^ C < 7 /lC j[ L ^ T ^ C L ^ ? 2 'f

^• J ttiT )J f a n 7

, t c l

, ! - $ ^ S n j cAv y S t ^ e T n ),

(^ S S Ł

^ ^ C j r m u c L n ^ m

t n*t^ 7 f-y J 2 2

U n it p . iy u m o 7 / 'L c r n .

J

n s y / sĄ

ć / r n Ł

I ■'

■k

S i

'3

' "11

/i

^

s

7 V i i ^ n T T T S

' i

- J i - Y Y m

> I

____ M /fS

S i?0

l1

l i

/2 \S

/ m / y

j ł i j i '

(35)

'LiS 'J r o p p w ^ i c m s U

:^ C L iiJ )L n n c^ / y r i ^ . €tnr&^^X)\

fA 0 / '^^'O ^TTUSO

O c S Ć ^ i ^ j

ć Ł c ^ ń n T ' I ^ ^

^CL roTr/i i aJ.L J^Ć

t

Ó

h

f/zJi'

^---'-\„y7i^Y) '^n^fr c.

frg,> ' S ^ xM ..

x d n f f ć lA z ^ 7Z L L TL l i a - i

\ o H n a J iu A ^ y L7 S C LC ia ./żo ?L t n

---

<-'^CLfi/i a ,ś ic /r.

%r ”

4 «V < = i/

la ^ r- .p $ 7 £ il

'^ / T ' ’

V

f> ę \ 3 ' - z ' t ^

" r

--1-

1 i - ł - — A— - ^ | 2 , 2 4

[ t i z z z i ^ Q / t t 7 n CL r u m

_ ! i ? ! y -

f - ! i > ^ 2

. I*

; I

i II

1 l ' i : ' i

' i

i' ,j i

1 ii

' ' ' . ■

-

j 1

1 1

! l'

I i i . '

i . i

j 1 i

1 1

(36)

1

K

\

\

limakicficr (S^-irati

^ J^nA ^ ^ ^ z*^ .''I 1^^ 4"^T ^

H n 'p r o f r m . n n / y . ^ .

( ^ ^ f t \ £ ix Ł ^ i,y ^ ( l ^ i ^ t J z i i

^ ^ ^ jz £ n ^ C ^ iy iiJ t c J i

■/^nJ^f&ir n.

_

- U f '% ^m l

\jij.TnćL t.ti<JLtp'}a

^ in

____ _ ^ W ^LlTi

\t^n^

i J t y li j ^ - » y ^ C^^incu

^ ^ L L M ^ i X f f r ^ 'f'!^

Oo

* t ^ y n i ^

" C a p i l a J , _

' ł t / w CawufzjLc

’' ^ f A f n [ . _

X / m ct

(37)

f77Z

0 (C y/)7 ,-yX

^

C A ń la i

-

3 '2 %

.'J h ic -f ^ t 9 'c fie n

___

t-

i i m e i

^ ^ M n Jc y rtA t s ^ c A f m ,. __ _

fZfV.

S Z 0 7 ^ .

^^r w Qf T f

A

s u - O P

Cytaty

Powiązane dokumenty