• Nie Znaleziono Wyników

= 27mb * 70 zł/mb + 27mb * 60 zł/mb + 88 mb * 40 zł/mb = 7 030 zł

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share " = 27mb * 70 zł/mb + 27mb * 60 zł/mb + 88 mb * 40 zł/mb = 7 030 zł"

Copied!
13
0
0

Pełen tekst

(1)

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Z ROZWIĄZANIAMI

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

Celem ćwiczeń jest wykonanie audytu energetycznego dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego we Wrocławiu. Budynek jest w całości podpiwniczony i ma cztery powtarzalne kondygnacje mieszkalne. Budynek podzielony został dla potrzeb obliczeń na dwie strefy:

mieszkania (strefa I) oraz klatka schodowa (strefa II).

1. Dane ogólne

- Kubatura wentylowana części mieszkalnej: 1919 m3 - Kubatura wentylowana klatki schodowej: 392 m3 - Powierzchnia ogrzewana mieszkań: 1053 m2 - Powierzchnia klatki schodowej: 157 m2 - Ilość osób korzystających z c.w.u.: 64 osoby - Zużycie c.w.u. za ostatni rok: 1192 m3 - Obliczeniowa temperatura zewnętrzna: -18oC - Obliczeniowa temperatura strefy I: 20,4oC - Obliczeniowa temperatura strefy II: 8oC - Wysokość kondygnacji w świetle: 2,5m - Wysokość kondygnacji w osiach: 2,7m 2. Instalacje wewnętrzne

- Źródło ciepła: węzeł ciepłowniczy, zmodernizowany.

- Instalacja c.o.: przewody stalowe, w piwnicy słabo zaizolowane, piony prowadzone przez mieszkania, nieizolowane, szczegółowe dane zestawiono w poniższej tabeli.

- Instalacja c.w.u.: przewody stalowe, w piwnicy słabo zaizolowane, piony prowadzone przez mieszkania, nieizolowane, szczegółowe dane zestawiono w poniższej tabeli.

- Regulacja: automatyka pogodowa, przy grzejnikach zamontowane zawory termostatyczne.

Lp Rodzaj przewodu Średnica

przewodu lokalizacja długość 1 Instalacja c.o. / poziomy DN 40 Piwnica 34 mb 2 Instalacja c.o. / poziomy DN 32 Piwnica 20 mb

3 Instalacja c.o. / poziomy DN 25 Piwnica 112 mb

4 Instalacja c.o. / piony DN 25 Mieszkania 220 mb 5 Instalacja c.w.u. / poziomy DN 50 Piwnica 17 mb 6 Instalacja c.w.u. / poziomy DN 40 Piwnica 10 mb 7 Instalacja c.w.u. / piony DN 40 Mieszkania 44 mb 8 Instalacja cyrkulacji/poziomy DN 25 Piwnica 27 mb 9 Instalacja cyrkulacji/piony DN 20 Mieszkania 44 mb 3. Przegrody budowlane U, W/(m2K)

- Ściany zewnętrzne strefa I: USZI=0,98 W/m2K, FSZI=684m2

(2)

- Ściany zewnętrzne strefa II: USZII=0,98 W/m2K, FSZII=64m2 - Dach (stropodach wentylowany): UD=0,17 W/m2K, FD=329m2 - Strop nad piwnicą: UP=0,25 W/m2K, FP=329m2 - Okna w mieszkaniach: UOKI=1,6 W/m2K, FOKI=87m2 - Okna na klatce schodowej: UOKII=2,6 W/m2K, FOKII=6,8m2 - Drzwi zewnętrzne (drewniane, oszklone): UDZ=1,3 W/m2K, FDZ=5,0m2 4. Taryfa za energię

Wyszczególnienie Jednostka netto brutto

Opłata stała za moc zamówioną zł/MW×m-c 4 508,18 1,23 * 4508,18

Opłata zmienna za zużycie zł/GJ 33,53 41,25

Opłata stała za usługi przesyłowe zł/MW×m-c 650,28 799,84

Opłata zmienna za usługi przesyłowe zł/GJ 6,95 8,55

Opłata abonamentowa zł/m-c -

„Opłata za moc”, O0m = O1m = 5 545,06 + 799,84 = 6 344,90 zł/MW na miesiąc

„Opłata za zużycie”, O0u = O1u = 41,25 + 8,55 = 49,80 zł/GJ Abonament, Ab0 = Ab1 = -

5. Wyznaczenie liczby stopniodni dla Wrocławia

m-c te(m) Ld(m) Std Std

- oC dni dla two=20,4oC dla two=8oC

I -0,4 31 (20,4 + 0,4) * 31 = 645 (8 + 0,4) * 31 = 260

II -0,7 28 591 244

III 2,8 31 546 161

IV 7,3 30 393 21

V 12,7 10 77 0 (wychodzi wartość ujemna!)

IX 13,4 5 35 0

X 8,9 31 357 0

XI 3,8 30 498 126

XII -1,1 31 667 282

Σ Std = 3 807 1 094

6. Bilans cieplny w „stanie istniejącym”

Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło dla celów grzewczych w stanie istniejącym, obliczone według PN-EN 12831: qC.O. = 71,2 kW

Zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania w stanie istniejącym, obliczone według PN-EN 13790: Qh,nd = 134 038 kWh/rok

7. Propozycje usprawnień termomodernizacyjnych Izolacja ścian zewnętrznych

Wymiana okien na klatce schodowej Modernizacja c.o. i c.w.u.

(3)

8. Określenie optymalnego ulepszenia dotyczącego modernizacji ścian zewnętrznych części mieszkalnej

Powierzchnia ściany zewnętrznej: 684 m2

Powierzchnia ściany do obliczania kosztów: 684 + 87 (uwzględniamy okna) = 771 m2 Współczynnik przenikania ciepła ściany zewnętrznej: 0,98W/(m2K) => R= 1/0,98 = 1,02 Materiał: styropian o współczynniku przewodzenia ciepła 0,032 W/(mK)

Koszt izolacji: 130 zł/m2 dla d=12cm + dodatkowo 2 zł/cm

Minimalna grubość izolacji: Umax=0,23 => R = 4,348 wg WT 2017;

dmin = ( 4,348 – 1,02 ) * 0,032 = 0,106 => przyjmuje się 11 cm

Lp. Opis Jednostka stan istniejący

Warianty termomodernizacji

I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8

1 diz cm - 11 12 13 14

2 ∆R m2K/W - 3,438 3,750 4,063 4,375

3 R m2K/W 1,02 4,458 4,770 5,083 5,395

4 Q0u, Q1u GJ/a 220,6 50,5 47,2 44,3 41,7

5 q0u, q1u MW 0,0257 0,00589 0,00551 0,00517 0,00487 6 ∆OrU zł/a - 9 975,53 zł 10 171 zł 10 341 zł 10 492 zł

7 Nj zł/m2 - 128,0 130,0 132,0 134,0

8 NU zł - 98 688 zł 100 230 zł 101 772 zł 103 314 zł

9 SPBT lata - 9,9 9,9 9,8 9,8

10 U0, U1 W/(m2K) 0,98 0,22 0,21 0,20 0,19

Dodatkowy opór cieplny dla 11 cm: ∆R = d/λ = 0,11 / 0,032 = 3,438 m2K/W Opór po termomodernizacji: R + ∆R = 1,02 + 3,438 = 4,458 m2K/W

Zapotrzebowanie na energię przed modernizacją:

Q0u = 8,64 * 10-5 * 3807 * 684 / 1,02 = 220,6 GJ/rok

Zapotrzebowanie na energię po modernizacji: Q0u = 8,64 * 10-5 * 3807 * 684 / 4,458 = 50,5 GJ/rok Moc przed termomodernizacją: q0u = A*(twew-tzew,obl)/R* 10-6 = 684 * (20,4 + 18 )/1,02 = 0,0257 MW Moc po termomodernizacją: q0u = 684 * (20,4 + 18 ) / 4,458 = 0,00589 MW

Roczna oszczędność kosztów energii:

∆OrU = ( 1 * 220,6 * 49,80 – 1 * 50,5 * 49,80) + 12 * (1 * 0,0257 * 6 344,90 – 1* 0,00589 * 6 344,90 ) + 12 * (0 - 0) = (220,6 - 50,5 ) * 49,80 + 12 * 6 344,90 * (0,0257 - 0,00589 ) = 9 979,29 zł/rok

NU = 128 * 771 = 98 688,00 zł SPBT = 98 688,00 / 9 979,29 = 9,89

OPTYMALNE USPRAWNIENIE DLA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH CZĘŚCI MIESZKALNEJ TO:

Przyjęto wariant III; 13 cm izolacji o λ = 0,032 W/(mK); Koszt izolacji 101 772 zł; SPBT = 9,8

(4)

9. Określenie optymalnego ulepszenia dotyczącego modernizacji ścian zewnętrznych klatki schodowej

Powierzchnia ściany zewnętrznej: 64 m2

Powierzchnia ściany do obliczania kosztów: 64 + 6,8 Współczynnik przenikania ciepła ściany zewnętrznej: 0,98

Materiał: styropian o współczynniku przewodzenia ciepła 0,032 W/(mK) Koszt izolacji: 130 zł/m2 dla d=12cm + dodatkowo 2 zł/cm

Minimalna grubość izolacji: wg WT U=0,45, więc dmin = 4 cm Oblicza się dla: Tobl = 8oC i Std = 1 094 dK/rok

Lp. Opis Jednostka stan istniejący

Warianty termomodernizacji

I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8

1 diz cm - 4 12 13 14

2 ∆R m2K/W - 1,250 3,750 4,063 4,375

3 R m2K/W 1,02 2,270 4,770 5,083 5,395

4 Q0u, Q1u GJ/a 5,9 2,7 1,3 1,2 1,1

5 q0u, q1u MW 0,002 0,001 0,0003 0,0003 0,0003

6 ∆OrU zł/a - 227,69 zł 328 zł 334 zł 339 zł

7 Nj zł/m2 - 128,0 130,0 132,0 134,0

8 NU zł - 9 062 zł 9 204 zł 9 346 zł 9 487 zł

9 SPBT lata - 39,8 28,0 28,0 28,0

10 U0, U1 W/(m2K) 0,98 0,44 0,21 0,20 0,19

Ze względu na zasadność ujednolicenia grubości izolacji oraz aspektu wizualnego fasady budynku, zdecydowano się zastosować grubość izolacji równą d = 13 cm, co odpowiada wartości obliczonej dla ściany zewnętrznej strefy I.

OPTYMALNE USPRAWNIENIE DLA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH KLATKI SCHODOWEJ TO:

Przyjęto wariant III; 13 cm izolacji o λ = 0,032 W/(mK); Koszt izolacji 9 346 zł; SPBT = 28,0

(5)

10. Określenie optymalnego usprawnienia dotyczącego wymiany okien na klatce schodowej

Powierzchnia okien: 6,8 m2 System wentylacji: naturalna

Współczynnik przenikania ciepła okien w stanie istniejącym: 2,6 W/(m2K)

Strumień powietrza wentylującego: Vnom = 0,068 m3/s = 243 m3/h (przyjęto wskaźnik dla wiatrołapów wg TAB.23 w rozporządzeniu dot. certyfikacji energetycznej)

Cena jednostkowa okien: 650 zł/m2 dla U=1,3 W/(m2K) + 50 zł/m2 za obniżenie o 0,1 W/(m2K)

Lp. Opis / wyszczególnienie Jedn. stan istniejący

Warianty

I II III

1 2 3 4 5 6 7

2 Współczynnik przenikania W/(m2K) 2,6 1,3 1,1 0,9

3 Współczynniki korekcyjne

Cr - 1,3 0,85 0,85 0,85

Cm - 1,5 1,0 1,0 1,0

Cw - 1,0 1,0 1,0 1,0

4 8,64*10-5*Sd*Aok*U GJ/a 1,67 0,84 0,71 0,58

5 2,94*10-5*cr*cw*Vnom*Sd GJ/a 10,16 6,64 6,64 6,64 6 Q0u,Q1u = poz.4 + poz.5 GJ/a 11,83 7,48 7,35 7,22 7 10-6*Aok*(two-tzo)*U MW 0,00046 0,00023 0,00019 0,00016 8 3,4*10-7*cm*Vnom*(two-tzo) MW 0,00322 0,00215 0,00215 0,00215 9 q0,q1 = poz.7 + poz.8 MW 0,00368 0,00238 0,00234 0,00231

10 ∆Orok+ ∆Orw zł/rok - 316 325 334

11 Cena jednostkowa wym. okien zł/m2 - 650 750 850

12 Koszt wymiany okien Nok - 4420 5100 5780

13 SPBT=(Nok+Nw)/Σ(∆Orok+ ∆Orw) - - 14,0 15,7 17,3

OPTYMALNE USPRAWNIENIE DLA WYMIANY OKIEN NA KLATCE SCHODOWEJ TO:

Wariant I, okna o współczynniku U = 1,3 W/(m2K). Koszt wymiany Nok = 4 420 zł, SPBT = 14,0

(6)

11. Określenie optymalnego usprawnienia w zakresie modernizacji systemu c.w.u.

Roczne zużycie c.w.u.: 1 192 m3(podane przez Zarządcę budynku) Zapotrzebowanie na energię użytkową dla c.w.u.:

Qw,nd = 1 192 * 1000* 4,19 * ( 60 – 10) / 3600 = 69 367 kWh/rok = > 249,7 GJ/rok

Zapotrzebowanie na moc dla c.w.u.:

Qcwu,śr,h = 110 * 64 / ( 24 * 3600) * 4,19 * ( 60 – 10 ) = 17 kW

Lokalizacja DN Rodzaj przewodu L, m qj, W/mb Czas, h QSTRAT, kWh

piwnica 50 cwu 17 13,5 8760 17 * 13,5 * 8760 / 1000 =

2010

piwnicy 40 Cwu 10 13,5 8760 1 183

piwnica 25 Cyrkulacja 27 18,9 8760 4 470

Mieszkania 40 Cwu 44 28,6 8760 11 023

mieszkania 20 cykulacja 44 49,8 8760 19 194

Całkowite straty ciepła przed modernizacją: 37 880

Lokalizacja DN Rodzaj przewodu L, m qj, W/mb Czas, h QSTRAT, kWh

piwnica 50 cwu 17 4,6 8760 685

piwnicy 40 Cwu 10 4,6 8760 403

piwnica 25 Cyrkulacja 27 9,8 8760 2318

Mieszkania 40 Cwu 44 2,7 8760 1041

mieszkania 20 cykulacja 44 6,8 8760 2621

Całkowite straty ciepła po modernizacji: 7 067

Sprawność przed modernizacją: 69 368 / (69 368 + 37 878 ) = 0,65 Sprawność po modernizacji: 69 368 / (69 368 + 7 067 ) = 0,91

(7)

Lp. Rodzaje usprawnień termomodernizacyjnych

Sprawności składowe systemu przed modernizacją po modernizacji

1 2 3 4

1 Sprawność wytwarzania, ηW,g 0,9 0,9

2 Sprawność akumulacji, ηW,s 1 1

3 Sprawność przesyłu, ηW,d 0,65 0,91

4 Sprawność całkowita systemu, η=ηgsd 0,59 0,82

Lp. Opis przed modernizacją po modernizacji

1 2 3 4

1 Zapotrzebowanie na energię użytkową, GJ/rok 249,7 249,7

2 Zapotrzebowanie na moc cieplną q, MW 0,017 0,017

3 Opłata zmienna Oz, zł/GJ 49,80 49,80

4 Opłata za zamówiona moc cieplną Om , zł/MWmc 6 344,90 6 344,90 5 miesięczna opłata abonamentowa Ab0, Ab1 zł/mc - - 6 Roczne oszczędności kosztów energii ΔOrcwu,zł 5 912

7 Koszty przedsięwzięcia Ncwu,zł 7 030

8 SPBT = Ncwu/ ΔQrcwu ,lat 7 030 / 5 912 = 1,2

ΔO

rcwu

= ( 249,7 / 0,59 - 249,7 / 0,82 ) * 49,80 = 5 912 zł

N

cwu

= 27mb * 70 zł/mb + 27mb * 60 zł/mb + 88 mb * 40 zł/mb = 7 030 zł

Koszty jednostkowe zostały przyjęte jak dla dużej instalacji. Być może dla tego układu należałoby poprosić o wycenę i przyjąć koszty jako średnią z kilku ofert.

(8)

12. Określenie optymalnego usprawnienia w zakresie modernizacji systemu c.o.

Zapotrzebowanie na energię użytkową do c.o.

134 038 kWh/rok = 482,5 GJ/rok

Zapotrzebowanie na moc dla c.o.: 71,2 kW

Parametry instalacji: 90/70 oC, regulowane

Lokalizacja DN Rodzaj przewodu L, m qj, W/mb Czas, h QSTRAT, kWh

piwnica 40 poziom 34 24 5448 4446

piwnica 32 poziom 20 17,1 5448 1863

piwnica 25 poziom 112 17,1 5448 10434

mieszkania 25 pion 220 32,5 5448 38953

Całkowite straty ciepła przed modernizacją: 55 695

Lokalizacja DN Rodzaj przewodu L, m qj, W/mb Czas, h QSTRAT, kWh

piwnica 40 poziom 34 7,5 5448 1389

piwnica 32 poziom 20 7,0 5448 763

piwnica 25 poziom 112 7,0 * 5448 4271

mieszkania 25 pion 220 6,3 5448 7551

Całkowite straty ciepła po modernizacji: 13 749

*W tabeli w RMI jest 7,8 ale to raczej pomyłka bo to więcej niż dla większej średnicy.

Przyjęliśmy 7,0.

Wzór 18 z RMI w sp. CE na straty regulacji:

Straty regulacji: 134 038 * (1/0,88 -1 ) = 18 278

Sprawność przesyłu przed modernizacją:

( 134 038 + 18 278 ) / (134 038 + 18 278 + 55 695) = 152 316 / 208 011 = 0,73

Sprawność przesyłu po modernizacji:

( 134 038 + 18 278 ) / (134 038 + 18 278 + 13 974) = 152 316 / 166 290 = 0,92

(9)

Lp. Rodzaje usprawnień termomodernizacyjnych

Sprawności składowe systemu przed modernizacją po modernizacji

1 2 3 4

1 Sprawność wytwarzania ηH,g tab 2 w RMI 0,91 0,91

2 Sprawność akumulacji ηH,s 1 1

3 Sprawność przesyłu ηH,d 0,73 0,92

4 Sprawność regulacji i wykorzystania ηH,e 0,88 0,88

5 Uwzględnienie przerw w ciągu tygodnia wt, tab 4

Rwsp.A 1 1

6 Uwzględnienie przerw w ciągu doby wd tab 5 Rwsp.A 0,95 0,95 7 Sprawność całkowita systemu η=ηgdes 0,58 0,74

lp. Opis Jedn. przed modernizacją po modernizacji

1 2 3 4 5

1 Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło GJ/rok 482,5 482,5

2 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0712 0,0712

3 Opłata zmienna Oz zł/GJ 49,80 49,80

4 Opłata za zamówiona moc cieplną Om zł/MWmc 6 344,90 6 344,90

5 Miesięczna opłata abonamentowa Ab0, Ab1 zł/mc - -

6 Roczne oszczędności kosztów energii ΔOrc.o8 510

7 Koszty przedsięwzięcia Nc.o. zł 20 617

8 SPBT = Nc.o/ ΔOrc.o lat 2,4

ΔO

rc.o

(

482,5 * 0,95 / 0,58 - 482,5 * 0,95 / 0,74 ) * 49,8 = ( 790,3 – 618,7 ) * 49,8 = 8 510

N

c.o

. = 53 zł/mb * 389 = 20 458

(10)

13. Analiza wariantów termomodernizacji

Wybrane i zoptymalizowane usprawnienie termomodernizacyjne zmierzające do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło w wyniku zmniejszenia strat ciepła przez przenikanie przez przegrody budowlane oraz warianty przedsięwzięć termomodernizacyjnych dotyczących modernizacji systemu wentylacji i systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej, uszeregowane według rosnącej wartości SPBT:

Opis Oznaczenie Nakłady łączne SPBT

- - zł lat

Modernizacja cwu U1 7 030 1,2

Modernizacja SZ* U2 101 772 + 9 346 9,8

Modernizacja okien U3 4 420 13,8

*Ze względu na ujednolicenie grubości izolacji i konieczność jednoczesnego wykonania izolacji przegród modernizacje rozpatruje się łącznie.

U0 – modernizacja systemu c.o.

Zestawienie mocy i zużycia energii:

Wariant qco qcwu QH,nd QW,nd qco + qcwu QK,H QK,W QK

kW kW GJ GJ kW GJ GJ GJ

stan aktualny 71,2 17 482,5 249,7 88,3 482,5 / 0,58 =

831,9

249,7 / 0,59 =

423,2 1255

W1 =

U0+U1+U2+U3 50,9 17 296,0 249,7 68,0 296/0,74 =

400

249,7 / 0,82 = 304,5

704 W1 =

U0+U1+U2 52,0 17 296,0 249,7 69,0 296/0,74 =

400

249,7 / 0,82 = 304,5

705

W1 = U0+U1 71,2 17 482,5 249,7 88,2 482,5 / 0,74 =

652

249,7 / 0,82 = 304,5

957

W1 = U0 71,2 17 482,5 249,7 88,2 482,5 / 0,74 =

652

249,7 / 0,59 = 423,2

1075

(11)

Podsumowanie – obliczenia do wypełnienia tabeli obligatoryjnej

Dla wariantu:

Koszty całkowite: 7 030 + 101 772 + 9 346 + 4 420 + 20 458 = 143 026 zł Roczna oszczędność kosztów energii:

(( 831,9 * 0,95 + 423,2 ) – ( 400 * 0,95 + 304,5 ) ) * 49,80 + ( 0,0883 – 0,068 ) * 6344,90 * 12 = 27 890 zł/rok

SPBT = 143 026 / 27 890 = 5 lat

Procentowa oszczędność zapotrzebowania na energię: ( 1255 – 704 ) / 1255 = 44 %

Dla wariantu:

Koszty całkowite:

Roczna oszczędność kosztów energii:

Procentowa oszczędność zapotrzebowania na energię:

Dla wariantu:

Koszty całkowite:

Roczna oszczędność kosztów energii:

Procentowa oszczędność zapotrzebowania na energię:

Dla wariantu:

Koszty całkowite:

Roczna oszczędność kosztów energii:

Procentowa oszczędność zapotrzebowania na energię:

(12)

Lp.

Wariant przedsięwzięcia termo- modernizacyjnego Planowane koszty całkowite Roczna

oszczędność kosztów

energii

Procentowa oszczędność zapotrzebowa nia na energię

Optymalna kwota kredytu Premia termomodernizacyjna

- zł zł/rok % % zł 20% kredytu 16% inwestycji 2 x oszczędność

kosztów energii

1 2 3 4 5 6 7

1 W1 =

U0+U1+U2+U3 143 026,00 44% 27 911,14 100 143 026,00 28 605,20 22 884,16 55 822,28

2 W1 = U0+U1+U2 138 606,00 44% 27 833,93 100 138 606,00 27 721,20 22 176,96 55 667,87

3 W1 = U0+U1 27 488,00 24% 14 428,16 100 27 488,00 5 497,60 4 398,08 28 856,33

4 W1 = U0 20 458,00 14% 8 516,50 100 20 458,00 4 091,60 3 273,28 17 033,00

PODSUMOWANIE:

Udział środków własnych: 0%

Optymalny wariant termomodernizacji: W1

Roczna oszczędność kosztów energii: 27 911,14 zł Kwota kredytu: 143 026,00 zł

Prowizja Banku kredytującego: przyjęto 5% (wg danych branego kredytu) => 7 151,30 zł Prowizja BGK: 0,6 % (stała wartość pobierana przez BGK) * premia => 137,30 zł Kwota premii termomodernizacyjnej może wynieść: 22 884,16 zł

(13)

Cytaty

Powiązane dokumenty

Deska elewacyjna FAZA świerk skandynawski 19 x 146 AB!. 41⁹⁹

tek zarządzenia Związku kolarskiego, w wyścigu szosowym, który odbędzie się w niedzielę 30 bm. Bez tej karty żaden kolarz nie będzie mógł startować. Przypomina się, że

Plan wydatków w ramach porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na zadanie" Rodzina szansą dla dziecka" i "Mądry rodzic - szczęśliwe

W roku 2020 Gmina Skoki, oprócz dotacji przedszkolnej na dzieci w wieku 2,5 do 5 iat, otrzymała z budżetu państwa subwencję na dzieci 6-letnie oraz dzieci niepełnosprawne, tym

Prędkość zwykle dostępna, jakiej Klient może oczekiwać w więk- szości przypadków (tj. przez co najmniej 70% doby) podczas ko- rzystania z Usługi - mając na uwadze w/w

Opłata za wysłanie wiadomości SMS z krajowej sieci Operatora do operatorów krajowych sieci komórkowych Opłata za wysłanie wiadomości SMS z krajowej sieci Operatora na krajowe

STÓŁ KOKTAJLOWY ZOWN

Opłata za utrzymanie numeru w sieci będzie pobierana cyklicznie co 31 dni od ostatniej aktywności Abonenta lub od daty pobrania ostatniej opłaty za utrzymanie numeru w sieci aż