• Nie Znaleziono Wyników

Temat 1: Mnożenie sumy algebraicznej przez liczbę.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Temat 1: Mnożenie sumy algebraicznej przez liczbę."

Copied!
4
0
0

Pełen tekst

(1)

Temat 1: Mnożenie sumy algebraicznej przez liczbę.

W celu przypomnienia wiadomości o mnożeniu sum algebraicznych przez liczbę ,proszę zapoznać się z poniższym materiałem:

https://pistacja.tv/film/mat00365-mnozenie-sumy-algebraicznej-przez- liczbe?playlist=156

Wniosek: Aby pomnożyć sumę algebraiczną przez liczbę, mnożymy każdy składnik sumy przez tę liczbę, a otrzymane iloczyny dodajemy.

Następnie w zeszycie przedmiotowym wykonaj zadania:

Zad. 1 . Wykonaj działania:

a) 6(x+7)= d) -0,5( 16 - 6y) = b) 5(y - 4) = e) 9 ( 4x - 2y + 0,1) = c) 4( -3x- 5) = f) 1,5 ( -18x + 4y - 10) =

Zad. 2. Usuń nawiasy i wykonaj redukcję wyrazów podobnych:

a) 3x - 5(y - 3x) = b) 3(a-3b) - 4(2b-4x) = c) 8(-12x + y) + 12x = d) -5(4a-3b)-4(5a-5b) =

Zad. 3. Wykonaj działania i oblicz wartość liczbową wyrażenia:

Uwaga: Najpierw wykonaj redukcję, a dopiero na samym końcu oblicz wartość liczbową wyrażenia:

a) 3(5a + 3b) - (10a + 10b) dla a= - 0,2 , b = 0,2 b) -10(2y - x) + 2(-y + 4x) dla x=-1, y = -0,1 c) -2 (-3x - y) - 3x(1+y) dla x = -1, y = -1/3

Powodzenia!

W razie pytań kontaktuj się z nauczycielem przy użyciu poczty:

paszkiewicz_edyta@wp.pl

(2)

Temat 2: Mnożenie sum algebraicznych przez liczbę - zadania.

Ta lekcja ma na celu rozszerzenie poznanych wcześniej wiadomości.

1. Przypomnij sobie wiadomości z poprzedniej lekcji.

w zeszycie przedmiotowym wykonaj mnożenia :

a) 6(2x-7y+6) = b) -4(3x - 2y -11) =

• Przeanalizuj przykład:

Przykład 1.

W sklepie jest a lodówek i o dziesięć więcej kuchenek mikrofalowych.

Cena każdej lodówki i kuchenki wynosi 780 zł. Jaka jest łączna wartość sprzętu?

Rozwiązanie:

Robimy analizę zadania:

Oznaczamy:

a - liczba lodówek

a+10 - liczba kuchenek mikrofalowych 780 zł - cena 1 lodówki

780 zł - cena 1 kuchenki

780a - cena lodówek, znajdujących się w sklepie

780(a + 10) cena kuchenek mikrofalowych znajdujących się w sklepie Zatem łączna wartość sprzętu wynosi:

780a + 780(a+10) =

780 a + 780 a + 7800 = 1560a + 7800 [zł]

W podobny sposób zrób w zeszycie przedmiotowym:

zadanie 7 str. 161 zadanie 9 str. 161 zadanie 12 str. 161 Powodzenia!

(3)

W razie pytań kontaktuj się z nauczycielem przy użyciu poczty:

paszkiewicz_edyta@wp.pl

Temat 3: Wyłączanie wspólnego czynnika liczbowego przed nawias.

1. Proszę zapoznać się z filmem wprowadzającym nowe zagadanienie:

https://pistacja.tv/film/mat00364-wylaczanie-wspolnego-czynnika-przed- nawias-wprowadzenie

2. Korzystając z przykładów zawartych w filmie , w zeszycie

przedmiotowym samodzielnie wyłącz wspólny czynnik przed nawias:

a) 8a + 40 = b) 4x + 14 = c) ab + 3b = d) 6y - 30 =

3. Praca z podręcznikiem:

Zrób w zeszycie przedmiotowym:

zadanie 2 str. 162 zadanie 3(a) str. 162

Dla chętnych: Zadanie 4 str. 162.

Uwaga: Uczniowie, którzy chcą zdobyć punkty za aktywność - proszę, by wysłali zadanie dla chętnych w postaci np. zdjęcia lub skanu (czytelnego) na mój adres mailowy:

paszkiewicz_edyta@wp.pl

Termin nadsyłania zadań : do niedzieli 29 marca 2020 r do godz. 23.59 :) Powodzenia!

Temat 4: Wyłączanie wspólnego czynnika liczbowego przed nawias - zadania.

(4)

Na dzisiejszej lekcji ćwiczymy poznane wcześniej umiejętności.

1. Na początek proszę obejrzeć film przypominający , w jaki sposób wyciągać wspólny czynnik przed nawias:

https://pistacja.tv/film/mat00348-wylaczanie-wspolnego-czynnika-przed- nawias-przyklady?playlist=184

Wniosek: Wyłączając wspólny czynnik przed nawias zwróć uwagę na liczby i litery.

2. Korzystając z przykładów zawartych w filmie , w zeszycie

przedmiotowym samodzielnie wyłącz wspólny czynnik przed nawias:

a) 2xy - 8 = b) 24rt − 9r2=

c) 12x - 6 + 6xy = d) 7+28x+7xy7 =

3. Praca z podręcznikiem:

Zadanie 5 strona 164

Dla chętnych: Zad. 5 str. 162 i Zad. 7 str. 163

Uwaga: Uczniowie, którzy chcą zdobyć punkty za aktywność - proszę, by wysłali zadanie dla chętnych w postaci np. zdjęcia lub skanu (czytelnego) na mój adres mailowy:

paszkiewicz_edyta@wp.pl

Termin nadsyłania zadań : do wtorku 31 marca 2020 r do godz. 23.59 :) Powodzenia!

Cytaty

Powiązane dokumenty

Zrób rysunek na kartonie, albo w formie slajdu (1 slajd) obrazujący kolejność wykonywania działań i prześlij nauczycielowi. Sprawdzam i oceniam prace przesłane dzisiaj

dr Krzysztof Żyjewski MiBM; S-I 0 .inż.. 30

1 Uwaga: jeśli powyższe kryteria nie zostały spełnione, nie przyznaje się punktów. 1 Uwaga: jeśli powyższe kryteria nie zostały spełnione, nie przyznaje

1 Uwaga: jeśli powyższe kryteria nie zostały spełnione, nie przyznaje się punktów. 1 Uwaga: jeśli powyższe kryteria nie zostały spełnione, nie przyznaje

1 Uwaga: jeśli powyższe kryteria nie zostały spełnione, nie przyznaje się punktów. 1 Uwaga: jeśli powyższe kryteria nie zostały spełnione, nie przyznaje

1 Uwaga: jeśli powyższe kryteria nie zostały spełnione, nie przyznaje się punktów. 1 Uwaga: jeśli powyższe kryteria nie zostały spełnione, nie przyznaje

Najdotkliwszym skutkiem chaosu w państwie był pierwszy rozbiór Polski, który miał miejsce w ……… 2 roku.. 4 próbował nie dopuścić do podpisania traktatu

Chcę mieć z Wami stały kontakt (do 18.00), a niektórzy nie odezwali się jeszcze do mnie ani razu... Karta pracy nr 7: Twierdzenie Pitagorasa – pola i