Rozkład materiału

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Rozkład materiału

rok szkolny 2019/2020

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ

( grupa 5 – latki )

MAJ 2020

(2)

MAJ 2020

Krąg tematyczny: Ktoś nam niebo pomalował. Witaj, tęczo kolorowa!

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Zachęcanie dzieci do twórczej ekspresji plastycznej i swobodnego eksperymentowania z kolorami, plamą i linią oraz do wykorzystywania różnych technik plastycznych.

• Poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla wiosny i lata.

• Uwrażliwianie dzieci na piękno polskich krajobrazów.

• Zachęcanie do oglądania dzieł malarskich i rozmawiania o nich.

• Stwarzanie okazji do działalności plastycznej związanej z przeżyciami muzycznymi.

• Wspieranie dzieci w budowaniu poczucia własnej wartości i zachęcanie do prezentowania swoich prac.

• Rozwijanie umiejętności obdarzania innych uwagą i cierpliwego oczekiwania na swoją kolej.

• Rozwijanie umiejętności relaksowania się podczas słuchania utworów literackich i muzycznych.

Temat dnia Działania dzieci Przewidywane osiągnięcia dziecka Środki dydaktyczne

Realizowane obszary podstawy

programowej Dzwonią

deszczu krople 04.05.2020r.

I.

• „Taniec w deszczu” – opowieść ruchowa

• „W czasie deszczu dzieci się nudzą” – rozmowa o spędzaniu czasu w deszczowe dni, budowanie u dziecka poczucia własnej wartości przez akceptację jego wypowiedzi

– ilustruje ruchem opowieść nauczyciela, – rozwija twórczą ekspresję ruchową – bierze aktywny udział w rozmowie, przedstawia swoje propozycje zabaw na deszczowe dni

IV.1

IV.5, IV.6, III.8, z6, III.1

(3)

II.

• „Deszcz majowy” – słuchanie ze zrozumieniem wiersza L. Staffa, poszerzanie zasobu słownictwa

• „Prawda czy fałsz?” – gra, sprawdzanie stopnia zrozumienia i zapamiętania utworu

• „Czy wiesz, jak się ubrać”? – zabawa dydaktyczna

• „Pogoda” – nazywanie zjawisk atmosferycznych i określanie pogody, posługiwanie się symbolami (karta pracy)

• „Deszcz jest muzyką” – swobodna twórczość plastyczna inspirowana muzyką

– słucha z uwagą wiersza recytowanego przez nauczyciela

– odpowiada na pytania dotyczące treści utworu – dobiera ubiór odpowiedni do pogody

– określa pogodę i rysuje ikony, które ją symbolizują

– maluje to, co kojarzy mu się ze słuchaną muzyką

– rozróżnia dźwięki ciche i głośne

L. Staff, „Deszcz majowy” [w:]

„Kolorowy świat. Wiersze i proza dla dzieci.” Wybór C. Żmihorskiej, Nasza Księgarnia, Warszawa 1968, s. 25

ubrania zimowe, letnie, wiosenne i jesienne

„Karty pracy” cz. 4, s. 15, kredki CD Utwory… – Muzyka relaksacyjna

„Malowanie deszczu” (CD 2 nr 25), farby wodne, pędzle, gąbki, kartony w różnych kolorach i o różnych formatach, trójkąty, bębenki

IV.5, IV.6, IV.18

IV.5, III.9, IV.3 I.2

IV.18, IV.9

IV.7, IV.8, IV.4

III.

• „Psoty i figle w deszczu” – zabawa dydaktyczno-ruchowa

• „Masuję i kropelki deszczu czuję” – masażyki relaksacyjne

– posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi podczas przeliczania

– kontroluje siłę dotyku podczas masowania – relaksuje się podczas masażu

emblematy lub opaski na głowę z sylwetami roślin, zwierząt i kropelek deszczu, krzesełka, karteczki z cyframi od 1 do 6, tamburyn

CD Utwory… – „Muzyka deszczu (CD 1 nr 19)

I.5, IV.15

I.4, II.9, III.8

Burza i... po burzy 05.05.2020r.

I.

• „Uwaga! Pada deszcz” – zabawa ruchowa połączona z ćwiczeniami ortofonicznymi

• „Deszcz i wiatr” – opowiadanie dźwiękonaśladowcze, granie na gazetach

– naśladuje odgłosy deszczu, burzy, silnego wiatru

– rozwija wyobraźnię dźwiękową gazety

I.5, IV.2 IV.7

(4)

II.

• „Co to jest burza?” – zbieranie informacji na temat burzy

• Rozwiązywanie zagadek o burzy,

identyfikowanie graficznych symboli zjawisk atmosferycznych

• „Poznajemy litery – litera f” –zapoznanie z obrazem graficznym litery f, doskonalenie percepcji słuchowej (karta pracy)

• „Tańczące kropelki” – ćwiczenia gimnastyczne, kształtowanie prawidłowej postawy ciała

– zna zjawiska atmosferyczne towarzyszące burzy

– rozumie znaczenie symboli graficznych określających zjawiska atmosferyczne – odgaduje zagadki o burzy

– poznaje obraz graficzny głoski f – wysłuchuje głoskę f w słowach

– dba o utrzymanie prawidłowej postawy ciała

encyklopedia dla dzieci, czasopisma dziecięce, książki o zjawiskach atmosferycznych, duży karton, mazaki, kartoniki z symbolami: ciemnych chmur, deszczu, słońca

zagadki o zjawiskach atmosferycznych, kartoniki z symbolami burzy: ciemnymi chmurami, deszczem, błyskawicami, oraz z symbolami słońca, tęczy

kartki A5 z małą i wielką literą f, kredki, patyczki do szaszłyków, „Karty pracy” cz.

4, s. 16–17 szarfy

IV.18, IV.16

IV.18, IV.9, IV.5, III.9

IV.4

I.8, I.9

III.

• „Pogodowe głoski” – zabawy kształtujące percepcję słuchową

• „Burza” – praca plastyczna techniką kolażu

• „Powódź” – zabawa ruchowa z elementami wspinania się

– dzieli wyrazy na sylaby

– wyróżnia głoski w nagłosie i wygłosie – umiejętnie wykorzystuje różne materiały w pracy plastycznej

– reaguje szybko na umówiony sygnał podczas zabawy

ilustracje słońca, chmury, deszczu, burzy, wiatru, mgły

kartony, folia w różnych kolorach, tektura falista, kawałki tkanin, flamastry, klej, nożyczki

gazety, krzesełka lub drabinki, ławeczki

IV.4

IV.8, IV.11, I.6

I.5

Co się mieni na niebie?

06.05.2020r.

I.

• „Kolory tęczy” – zabawa dydaktyczno- ruchowa

• „Kolorowe figury” – zabawa w parach

– wybiera kolor, który wyraża nastrój, uzasadnia swój wybór

– rozpoznaje figury geometryczne, określa ich wielkość i kolor

paski krepiny lub chusty w różnych kolorach

„Wycinanki-składanki" – „Figury geometryczne” (nr 23)

I.5, II.4 IV.12

(5)

II.

• „Tęczowe dzieci” – poznanie zjawiska powstawania tęczy, nazywanie kolorów tęczy

• „Kto pomalował niebo?” – wysłuchanie opowiadania z „Książki”, rozmowa kierowana pytaniami nauczyciela

• „Słoneczko i burza” – zabawa orientacyjno- porządkowa

• „Na łące” – doskonalenie sprawności manualnej w kartach pracy

• „Kałużowy deszcz” – nauka piosenki

– dowiaduje się, jak powstaje tęcza – zna barwy tęczy

– uważnie słucha opowiadania

– bierze aktywny udział w rozmowie dotyczącej treści wysłuchanego utworu

– wie, jak należy się zachowywać, gdy nadchodzi burza

– szybko reaguje na umówiony sygnał podczas zabawy

– rysuje brakujące elementy obrazków – poznaje słowa i melodię pierwszej zwrotki i refrenu piosenki

– rozwija poczucie rytmu

rysunek tęczy, zapis słowa tęcza

„Książka” s. 92–93

bębenek, trójkąt

„Karty pracy” cz. 4, s. 18, kredki

CD Piosenki – „Kałużowy deszcz” (CD 2 nr 29)

IV.18, IV.16 IV.5, IV.6, IV.18, z7

I.5

I.7, IV.8, IV.9 IV.7

III.

• „Zielony czy fioletowy, do biegu zawsze gotowy” – zabawy ruchowe z chusta animacyjną

• Zabawy badawcze w ogrodzie przedszkolnym – wywoływanie tęczy za pomocą strumienia wody

– dba o bezpieczeństwo swoje i innych podczas zabawy z chustą animacyjną

– próbuje wyciągać wnioski na podstawie przeprowadzonych doświadczeń

chusta animacyjna

wąż ogrodowy, miska, woda, konewka z sitkiem, strzykawka

I.5, II.9

IV.13, III.9

Po burzy tęcza

07.05.2020r.

I.

• „Obłoki” – zabawa ruchowa

• „Kałużowy deszcz” – utrwalenie piosenki

– czerpie radość z udziału w zabawach ruchowych

– wypowiada rytmicznie wybrane słowa piosenki

– śpiewa piosenkę z akompaniamentem rytmicznym granym na instrumentach perkusyjnych

trzy obłoczki wycięte z białego papieru CD Piosenki –„Kałużowy deszcz” (CD 2 nr 29), instrumenty perkusyjne

I.5 IV.7

(6)

II.

• „Tęcza” – wysłuchanie wiersza H. Ożogowskiej, ćwiczenie myślenia skojarzeniowego

• Układanie rymowanek lub innych tekstów na temat tęczy, słońca i burzy, nagrywanie wypowiedzi

• „Patrz uważnie” – doskonalenie pamięci i uwagi (karta pracy)

• „Barwna kasza” – praca plastyczna

• „W krainie tęczy” – ćwiczenia gimnastyczne

– słucha uważnie wiersza – opowiada, jak wygląda tęcza

– łączy w pary rymujące się wyrazy

– układa rymowanki o tęczy, słońcu lub burzy

– doskonali spostrzegawczość – potrafi namalować tęczę

– rozwija sprawność ruchową

H. Ożogowska, „Tęcza” [w:] T.

Dziurzyńska, H. Ratyńska, E. Stójowa

„A jak będzie słońce… A jak będzie deszcz…”, WSiP, Warszawa 1996, s. 82, ilustracja przedstawiająca tęczę

obrazki: kropelka, butelka, burza, róża, błyskawica, ulica, zajączek, pączek, chmury, kartoniki z nazwami obrazków, magnetofon lub dyktafon

„Karty pracy” cz. 4, s. 19, kredki sześć pasków sztywnego papieru, klej, kasza w jasnym kolorze, farby, pędzle, miseczki z wodą

K. Wlaźnik, „Wychowanie fizyczne w przedszkolu. Poradnik metodyczny dla nauczyciela” JUKA, Warszawa 1996, s.

134, szarfy w pięciu kolorach

IV.5, IV.6, IV.18

IV.4, IV.5

IV.9 IV.8, IV.11

I.8, I.9

III.

• „Wielobarwna tęcza” – słuchanie muzyki relaksacyjnej, malowanie tęczy

• „Tańczące tęcze” – zabawa z kolorowymi tasiemkami w ogrodzie lub w domu

– przedstawia na obrazku nastrój i charakter muzyki

– rozwija twórczą ekspresję ruchową

– naśladuje wiernie ruchy koleżanki lub kolegi

CD Utwory… – „Le basque” M. Maraisa (CD 2 nr 4), klocki w kolorach tęczy tasiemki w różnych kolorach

IV.7, IV.8

I.5, IV.1

Każdy może być malarzem

08.05.2020r.

I.

• „Wesoła gimnastyka” – zabawa ruchowa

• „Malujemy obraz” – zabawa integracyjna, masaż pleców

– doskonali koordynację wzrokowo-ruchową – wzmacnia więzi z kolegami

I.5

I.4, II.9, III.8

(7)

II.

• „W pracowni malarza” – zabawa

w malarzy, mieszanie kolorów i uzyskiwanie i nazywanie nowych barw

• „Nastrojowe barwy” – kolorowanie takich samych ilustracji barwami ciepłymi i zimnymi, porównywanie odczuć, jakie wywołują (karta pracy)

• Wycieczka do muzeum, poznanie zasad zachowania obowiązujących w muzeum, oglądanie malarstwa krajobrazowego

• „Kolory” – rozmowa na temat kolorów na podstawie wierszyków i ilustracji zamieszczonych w „Książce”

– rozpoznaje i nazywa kolory oraz ich odcienie – tworzy nowe barwy, łącząc kolory

podstawowe

– zna nazwy kolorów podstawowych i pochodnych

– określa nastrój ilustracji pokolorowanych barwami ciepłymi i zimnymi

– zachowuje się odpowiednio podczas wycieczki do muzeum

– poznaje malarstwo krajobrazowe – słucha uważnie wierszyków

– podaje przykłady przedmiotów we wskazanym kolorze

farby: żółta, niebieska, czerwona, miseczki, pędzle, kartki z bloku rysunkowego

„Karty pracy” cz. 4, s. 20, kredki

albumy z malarstwem krajobrazowym

„Książka” s. 94–95

IV.8, IV.12, IV.11

IV.8, II.4, II.6

z9, II.11

IV.5, IV.6

III.

• „Jestem malarzem” – zabawa w malarzy, praca w zespołach

– rozwija twórczą wyobraźnię przez eksperymentowanie z różnymi materiałami malarskimi

– prezentuje swoją pracę plastyczną w przedszkolnej galerii

– współpracuje z koleżankami i kolegami z zespołu

farby, pędzle, długi kawałek płótna, kartki z dużego bloku rysunkowego, sztalugi, duże arkusze białego papieru, trzy karteczki: jedna z kroplą, druga z płotkiem, trzecia ze sztalugą

IV.8, IV.11, III.5, III.1

(8)

Krąg tematyczny: Ruch tu wielki, dźwięków moc, z traw na łące miękki koc

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych przez poznanie ekosystemu łąki oraz jej mieszkańców.

• Doskonalenie umiejętności spostrzegania cech zewnętrznych i formułowania ustnej charakterystyki.

• Rozwijanie wrażliwości słuchowej.

• Rozwijanie zdolności do przeprowadzania analizy i syntezy słuchowej.

• Rozwijanie mowy przez ćwiczenia oddechowe.

• Kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania.

• Rozwijanie umiejętności współpracy w zespole z uwzględnieniem samodzielnego podziału zadań.

• Rozwijanie wyobraźni i koordynacji wzrokowo-ruchowej w zabawach plastycznych i konstrukcyjnych.

Temat dnia Działania dzieci Przewidywane osiągnięcia dziecka Środki dydaktyczne

Realizowane obszary podstawy

programowej Jak pachną

kwiaty i zioła?

11.05.2020r.

I.

• „Pszczoły i kwiaty” – zabawa ruchowa przy muzyce, połączona z ćwiczeniami oddechowymi i ortofonicznymi

– porusza się w rytm muzyki CD Piosenki – „Mieszkańcy łąki” (CD 2 nr 26), papierowe kwiaty

I.5, IV.7

II.

• „Co w trawie piszczy?” – wysłuchanie opowiadania z „Książki”, rozmowa kierowana

• „Łąka i las” – przyporządkowanie zwierząt do środowiska życia (karta pracy)

• „Wyprawa na łąkę” – działania badawcze, obserwacja łąki z wykorzystaniem szkieł powiększających, zbieranie ziół i traw do zielnika

• „Nasz zielnik” – przygotowanie roślin do zasuszenia

– słucha uważnie opowiadania

– odpowiada na pytania dotyczące treści wysłuchanego utworu

– rozwija zainteresowania przyrodnicze – zna zwierzęta mieszkające na łące i w lesie – wyciąga wnioski na podstawie

przeprowadzonych obserwacji

– poznaje zioła rosnące na łące (rumianek, dziurawiec, miętę), dowiaduje się o ich działaniu leczniczym

– wybiera i przygotowuje rośliny do zasuszenia

„Książka” s. 96–97 oraz wkładka, obrazki przedstawiające las i łąkę

„Karty pracy” cz. 4, s. 21, ołówek

lupy, trawy, zioła, kwiaty zebrane na łące

trawy, zioła i kwiaty do zasuszenia, kartki

IV.5, IV.6, II.11

IV.18, IV.12 IV.13, z7

IV.12, IV.13, IV.18

(9)

III.

• „Łąka” – praca plastyczna, wspólne tworzenie panoramy łąki, rysowanie pastelami na długim kawałku tapety

• „Odgłosy wiosny” – rozpoznawanie odgłosów odtwarzanych z płyty

– odczuwa radość ze wspólnego tworzenia pracy plastycznej

– rozwija wrażliwość słuchową

– rozpoznaje i nazywa odgłosy zaprezentowane w nagraniu

pastele, długie paski tapety

CD Utwory… – „Odgłosy wiosny” (CD 2 nr 23)

IV.8, III.5

IV.7, IV.18

Kto mieszka na łące?

12.05.2020r.

I.

• „Mieszkańcy łąki” – zabawa ruchowa przy piosence

– chętnie bawi się przy muzyce – rozwija poczucie rytmu

CD Piosenki – „Mieszkańcy łąki” (CD 2 nr 25)

IV.7

II.

• „Kto odgadnie?” – rozwiązywanie zagadek o zwierzętach żyjących na łące, wskazywanie tych zwierząt na ilustracjach, układanie własnych zagadek

• „Poznajemy litery – litera j” – zapoznanie z obrazem graficznym litery j, doskonalenie percepcji słuchowej (karta pracy)

• „Zabawy z piłką” – ćwiczenia gimnastyczne

• „Na łące” – praca plastyczna, wykonanie sylwet zwierząt i środowiska ich życia

– rozpoznaje i nazywa rośliny i zwierzęta najczęściej spotykane na łące

– odgaduje i układa zagadki słowne

– poznaje głoskę j

– doskonali percepcję słuchową

– ćwiczy rzuty do celu, chwytanie i kozłowanie piłki

– rysuje łąkę

– ozdabia rysunek sylwetami zwierząt

„Książka”, wklejka między s. 95 a 96, obrazki

przedstawiające zwierzęta żyjące na łące, kartoniki ze słoneczkiem

„Karty pracy” cz. 4, s. 22–23, instrumenty perkusyjne, wykałaczki, kartki z konturami wielkiej i małej litery j K. Wlaźnik „Wychowanie fizyczne w przedszkolu.

Poradnik metodyczny dla nauczyciela” JUKA, Warszawa 1996, s. 109–110, piłki

„Wycinanki-składanki” – „Na łące” (nr 24), kartony A3 lub A4, kredki lub pastele, klej

IV.18, IV.5

IV.4

I.8, I.9

IV.8, IV.18

III.

• „Letnia łąka” – teatrzyk sylwetkowy na podstawie wiersza A. Moskala

– słucha uważnie wiersza – dostrzega humor w utworze

– z zainteresowaniem ogląda inscenizację

A. Moskal „Letnia łąka” [w:]

T. Dziurzyńska, H. Ratyńska, E. Stójowa, „Na słoneczne i deszczowe dni”, WSiP, Warszawa 1998, s. 51, sylwety zwierząt wymienionych w wierszu

IV.5, IV.3, III.8

(10)

Motylku, jak ci na imię?

13.05.2020r.

I.

• „Na zielonej łące” – zabawa ruchowa, naśladowanie czynności nauczyciela

– naśladuje czynności nauczyciela M. Bogdanowicz „W co się bawić z dziećmi”,

Wydawnictwo HARMONIA, Gdańsk 2005, s. 74

IV.1

II.

• „Nikt mnie więcej nie zobaczy” – wysłuchanie opowiadania W. Bieriestowa, rozmowa kierowana

• „Motyle” – kolorowanie motyli, orientacja na kartce (karta pracy)

– słucha z zainteresowaniem opowiadania – zapoznaje się z cyklem rozwojowym motyla – poszerza wiedzę o owadach i środowisku, w którym żyją

– określa położenie elementów na kartce

W. Bieriestow „Nikt mnie więcej nie zobaczy”, [w:] „Poczytajmy, posłuchajmy”, Nasza Księgarnia, Warszawa 1975, s. 23–25

„Karty pracy” cz. 4, s. 24, kredki

IV.5, IV.6, IV.18, II.10

IV.8

III.

• „Mieszkańcy łąki” – nauka piosenki

• „Zagadkowa łąka” – rozwiązywanie zagadek dotyczących łąki i jej mieszkańców

– zapamiętuje słowa i melodię piosenki – ćwiczy dykcję

– rapuje słowa piosenki – rozwiązuje zagadki

CD Piosenki – „Mieszkańcy łąki” (CD 2 nr 25)

karteczki z zagadkami, kostka do gry

IV.7

IV.5, IV.18

Mrówczy ludek 14.05.2020r.

I.

• „Marsz mrówek” – zabawa orientacyjno- porządkowa w rytmie muzyki

– właściwie reaguje na umówiony sygnał podczas zabawy

tamburyn I.5

II.

• „Co wiemy o mrówkach?” – burza mózgów, wyszukiwanie potrzebnych ilustracji w dostępnych źródłach

• „Przy mrowisku” – wysłuchanie wiersza M. Konopnickiej, rozmowa i wykonanie zadania na karcie pracy

• „Pracowite mrówki” – zabawa ruchowa

– wyszukuje potrzebne ilustracje w książkach i czasopismach

– dzieli się własnymi spostrzeżeniami – słucha uważnie wiersza czytanego przez nauczyciela

– odpowiada na pytania dotyczące treści wysłuchanego utworu

– poznaje zwyczaje mrówek – kreśli drogę w labiryncie

– cieszy się z wygranej własnej drużyny

albumy, ilustrowane książki i czasopisma o tematyce przyrodniczej

M. Konopnicka, „Przy mrowisku” [w:] „Co słonko widziało”, Nasza Księgarnia, Warszawa 1990, s. 37–38,

„Karty pracy” cz. 4, s. 25 T. Tkaczyk-Borówka,

„Podręcznik do gier i zabaw”, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2003, s. 50, gazety, piłki

IV.9, IV.12, IV.6, IV.19 IV.5, IV.6, IV.8, IV.18

I.5

(11)

III.

• „Mrowisko” – budowanie domu dla mrówek ze zgromadzonych materiałów przyrodniczych

– buduje dom dla mrówek ze zgromadzonych materiałów

– rozwiązuje problemy konstrukcyjne przez odpowiednie manipulowanie przedmiotami

czarna lub brązowa kartka z bloku, igliwie, drobne patyczki, kawałeczki kory, grudki ziemi

IV.11, I.6

Biedroneczki są w kropeczki

15.05.2020r.

I.

• „Gdzie biedronka kropki zgubiła?” – zabawa typu „ciepło – zimno”

• „Mieszkańcy łąki” – utrwalenie piosenki

– przestrzega ustalonych reguł zabawy

– śpiewa piosenkę w grupie

rysunek przedstawiający biedronkę bez kropek, 7 pojedynczych czarnych kropek

CD Piosenki – „Mieszkańcy łąki” (CD 2 nr 25), instrumenty perkusyjne

III.5, IV.14

IV.7

II.

• „Żuk” – wysłuchanie wiersza J.

Brzechwy, inscenizacja utworu, układanie prostych dialogów

• „Kostium biedronki” – prezentacja kolejnych etapów powstawania kostiumu

• „Mali projektanci” – praca plastyczna, projektowanie kostiumu scenicznego

• „Pożyteczne biedronki” – oglądanie filmu przyrodniczego o owadach żyjących na łące lub zdjęć biedronek w książkach i

czasopismach

• „Popatrz i zapamiętaj” – doskonalenie pamięci wzrokowej (karta pracy)

– słucha uważnie wiersza

– dostrzega walory artystyczne utworu i występujące w nim elementy humorystyczne – bierze udział w inscenizacji z podziałem na role

– układa proste dialogi

– poznaje pracę krawcowej i zasady szycia strojów

– projektuje kostium do przedstawienia

– dowiaduje się o pożytecznej roli biedronki w przyrodzie

– dostrzega różnice, rysuje z pamięci proste elementy

J. Brzechwa, „Żuk” Krajowa Agencja Wydawnicza,

Warszawa 1979, sylwety żuka, biedronki, muchomora; opaski na głowę z przymocowanymi rysunkami żuka, biedronki, muchomora

maszyna do szycia, nici, nożyczki, centymetr krawiecki, naparstek, czerwona i czarna tkanina, druciki

kartki z bloku rysunkowego, skrawki tkanin, kawałki włóczki, nożyczki, klej, kredki, flamastry

film przyrodniczy o owadach żyjących na łące, książki lub czasopisma zawierające zdjęcia biedronek

„Karty pracy” cz. 4, s. 26, kredki

IV.5, IV.6, IV.3, IV.1, II.4

IV.20

I.6

IV.18, z10, II.10

IV.9, IV.8

(12)

III.

• „Biedronka” – praca konstrukcyjna

• „Wyścig stonóg” – zabawa ruchowa w ogrodzie przedszkolnym

– wykonuje pracę konstrukcyjną zgodnie z instrukcją nauczyciela

– czerpie radość z udziału w zabawach ruchowych

czerwona farba, pędzelki, łupiny orzecha włoskiego, plastelina

IV.11

I.5

Krąg tematyczny: Wybrać zawód – trudna sprawa, dla nas jeszcze to zabawa

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Zapoznanie dzieci ze specyfiką wybranych zawodów z najbliższego otoczenia.

• Wdrażanie do przewidywania dobrych i złych skutków sytuacji życiowych oraz uświadomienie konsekwencji wynikających z różnych zachowań.

• Rozwijanie chęci służenia innym i niesienia pomocy.

• Doskonalenie sprawności manualnej i umiejętności bezpiecznego posługiwania się nożyczkami.

• Rozwijanie wrażliwości słuchowej.

• Rozwijanie intuicji geometrycznej.

• Kształtowanie zdolności przeprowadzania analizy i syntezy słuchowej.

Temat dnia Działania dzieci Przewidywane osiągnięcia dziecka Środki dydaktyczne

Realizowane obszary podstawy

programowej Kim będę?

18.05.2020r.

I.

• „Tor przeszkód dla ratownika” – zabawa ruchowa

• „Zawody naszych rodziców” – swobodne wypowiedzi dzieci, rysowanie portretów rodziców

– sprawnie pokonuje tor przeszkód

– chętnie opowiada o pracy swoich rodziców

ławeczka, woreczki, obręcze, skakanki

przedmioty – symbole różnych zawodów, np. biały fartuch i stetoskop, centymetr krawiecki, igły, nici, naparstek; nożyczki do manikiuru, pilniczek, lakiery do paznokci; kartki z bloku rysunkowego, kredki

I.5

IV.20, III.2, IV.8

(13)

II.

• „A ja będę…” – wysłuchanie opowiadania z „Książki”, rozmowa kierowana pytaniami nauczyciela

• „Różne zawody” – oglądanie ilustracji, odgadywanie nazw zawodów

wykonywanych przez osoby przedstawione na obrazkach

• „Trening czyni mistrza” – zabawa ożywiająca

• „Zawody” – ćwiczenia usprawniające myślenie (karta pracy)

– z zainteresowaniem słucha opowiadania – ma szacunek dla ludzi wykonujących niebezpieczne zawody

– mówi, kim chciałby zostać w przyszłości – uzasadnia wybór przyszłego zawodu – porządkuje wiedzę na temat różnych zawodów

– odgaduje nazwę zawodu na podstawie charakterystycznego ubioru i narzędzi – rozwija ogólną sprawność i zwinność

– ćwiczy spostrzegawczość – doskonali sprawność ręki – przelicza elementy zbioru

„Książka” s. 98–99

„Książka” s. 99, rysunki lub zdjęcia ludzi wykonujących różne zawody

szarfy i chorągiewki w tych samych kolorach, instrumenty perkusyjne

„Karty pracy” cz. 4, s. 27, kredki

IV.6, IV.20, IV.16, III.9

IV.20, IV.9, IV.12

I.5

IV.9, I.7, IV.15

III.

• „Na pomoc!” – zabawa ruchowa – naśladuje ruchem i gestem gaszenie pożaru, opatrywanie ran

tamburyn I.5, IV.1

Dzielni strażacy 19.05.2020r.

I.

• „Straż pożarna” – opowieść ruchowa z ćwiczeniami ortofonicznymi

– ilustruje ruchem i gestem opowiadanie nauczyciela

– usprawnia narządy mowy

IV.1, IV.2

II.

• „Poznajemy litery – litera h” – zapoznanie z obrazem graficznym litery h, doskonalenie percepcji słuchowej

• „A jak to jest naprawdę?” – wycieczka do remizy strażackiej lub spotkanie ze strażakiem w przedszkolu

• „Strażak to bohater” – nauka piosenki

– poznaje zapis głoski h

– wysłuchuje głoskę h w słowach – wzbogaca i porządkuje wiedzę o pracy strażaka

– poznaje numery telefonów alarmowych i dowiaduje się, w jakich sytuacjach można z nich korzystać

– wykonuje pracę plastyczną – poznaje słowa i melodię piosenki – określa tempo utworu

„Karty pracy” cz. 4, s. 28–29, wielka i mała litera h, spokojna muzyka

kartki z bloku rysunkowego, kredki

CD Piosenki – „Strażak to bohater” (CD 2 nr31)

IV.4

IV.20, z7, IV.8, III.3

IV.7

III.

• „Po drabinie” – zabawa ruchowa – aktywnie uczestniczy w zabawie ruchowej drabinki I.5

(14)

Kto spieszy na ratunek?

20.05.2020r.

I.

• „Strażak to bohater” – utrwalenie piosenki, przedstawianie treści utworu za pomocą ruchu i gestu

– rozładowuje napięcie przez udział w zabawach muzycznych

– przedstawia ruchem i gestem treść piosenki

CD Piosenki – „Strażak to bohater”(CD 2 nr 31)

IV.7

II.

• „Kto spieszy na ratunek?” – swobodne wypowiedzi dzieci na podstawie dotychczas zdobytej wiedzy i własnych spostrzeżeń

• „Nie tylko wóz strażacki” –

rozpoznawanie i nazywanie sygnałów pojazdów uprzywilejowanych, utrwalanie znajomości numerów alarmowych (karta pracy)

• „Odgłosy pojazdów” – zagadki dźwiękowe

• „Sprawni strażacy” – ćwiczenia gimnastyczne

– poprawnie formułuje zdania

– docenia trud i odpowiedzialną pracę ludzi zajmujących się ratowaniem innych

– pamięta numery telefonów: pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, policji – wie, jak wezwać pomoc w niebezpiecznej sytuacji

– koncentruje uwagę na dźwięku

– rozpoznaje odgłosy pojazdów i potrafi je naśladować

– rozwija sprawność fizyczną

aparat telefoniczny

flet, „Karty pracy” cz. 4, s.

30

CD Utwory… – Odgłosy pojazdów (CD 2 nr 35) przybory do ćwiczeń, np.

woreczki, szarfy, skakanki, obręcz, piłka

IV.6, IV.2, IV.20

z7, II.6, II.7, III.3

IV.7

I.8, I.9

III.

• „Pojazd uprzywilejowany” –

wykonywanie z pudełek modeli wozów strażackich, radiowozów i karetek pogotowia

• „Wznoszenie się, falowanie, opadanie”

– rozróżnianie linii melodycznej

– buduje model pojazdu uprzywilejowanego, wykorzystując pudełka różnej wielkości – rozwija wyobraźnię podczas samodzielnych prac konstrukcyjnych

– rozpoznaje i nazywa dźwięki wznoszące się, falujące, opadające

pudełka różnej wielkości, papier kolorowy, nożyczki, klej

CD Utwory… – Dźwięki wznoszące, falujące, opadające (CD 2 nr 36), dzwonki

IV.11, I.6

IV.7

Niezwykłe spotkanie 21.05.2020r.

I.

• „Musztra wojskowa” – zabawa ruchowa, poruszanie się po sali zgodnie w wydawanymi komendami

– szybko reaguje na komendy wydawane przez nauczyciela

– rozumie określenia położenia i kierunku w przestrzeni

I.5

(15)

II.

• „Zawód – żołnierz” – zaproszenie do przedszkola żołnierza, rozmowa o roli i znaczeniu wojska podczas wojny i w czasie pokoju

• „Parada wojskowa” – zabawa dramowa

• „Rymy” – doskonalenie percepcji słuchowej (karta pracy)

– zadaje pytania i stosuję zwroty

grzecznościowe podczas rozmowy z gościem – gromadzi wiadomości o ludziach pracujących dla bezpieczeństwa innych

– właściwie reaguje na komendy – doskonali percepcję słuchową – podaje rymujące się wyrazy

albumy ze zdjęciami pojazdów wojskowych

„Karty pracy” cz. 4, s. 31, kredki

III.4, IV.6, IV.20, II.2, IV.19

IV.1 IV.2

III.

• „Projektujemy mundur żołnierza” – praca plastyczna, rysowanie munduru według własnego pomysłu

• „Pod sztandarem pokoju” –

wysłuchanie marsza F. Nowowiejskiego

– zapamiętuje, jak wygląda mundur żołnierza – wykazuje się pomysłowością podczas wykonywania pracy plastycznej – maszeruje w rytm muzyki

kartki z bloku rysunkowego, kredki, farby, pędzelki, papier kolorowy, plastelina, ścinki tkanin, klej, nożyczki CD Utwory… – „Pod sztandarem pokoju”

F. Nowowiejskiego (CD 2 nr 7)

IV.8

IV.7

Bądź ostrożny!

22.05.2020r.

I.

• „Tratwa” – zabawa ruchowa – przedstawia ruchem opowieść nauczyciela gazety lub kartony I.5, IV.1

(16)

II.

• „Zachowaj ostrożność!” – słuchanie fragmentu baśni braci Grimm o Czerwonym Kapturku, rozmowa kierowana pytaniami nauczyciela

• „Bezpieczna kąpiel” – dyskusja na temat roli ratownika wodnego i konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa w czasie pobytu nad wodą

• „Kodeks bezpiecznego zachowania w różnych sytuacjach” – opracowanie słownego i graficznego kodeksu

• „Droga na piknik” – ćwiczenie sprawności manualnej (karta pracy)

– słucha uważnie fragmentu baśni o Czerwonym Kapturku

– odpowiada na pytania dotyczące baśni, wymyśla jej szczęśliwe zakończenie

– rozumie konieczność kąpania się w miejscach do tego wyznaczonych i w obecności

ratowników

– przestrzega zasad bezpieczeństwa w czasie pobytu nad wodą

– rozumie, że nie można ufać nieznajomym – zachowuje ostrożność w kontaktach z obcymi osobami

– uświadamia sobie konsekwencje niewłaściwych zachowań zagrażających zdrowiu i życiu

– podaje przykłady bezpiecznych zachowań – doskonali sprawność manualną

J. i W. Grimm „Czerwony Kapturek”, [w:] „Baśniowe lektury. Baśnie braci Grimm”, Agencja WK, Wrocław 1997, s. 223–235

arkusze papieru, zdjęcia z gazet lub folderów, klej, nożyczki, kredki lub farby

kartki z bloku rysunkowego, kredki

„Karty pracy” cz. 4, s. 32, kredki

IV.5, IV.6, II.7

z7

z7, IV.9, III.9

IV.8, I.7

III.

• „Żyję bezpiecznie” – przygotowanie albumu (książeczki) o zasadach bezpiecznego zachowania

• „Powódź” – zabawa ruchowa

– przedstawia na rysunku zachowania, które pozwalają uniknąć zagrożenia

– reaguje szybko na umówiony sygnał podczas zabawy

kartki z bloku rysunkowego, kredki, zszywacz

krzesełka, drabinki, ławeczki

IV.8, z7

I.5

(17)

Krąg tematyczny: Bukiet, prezent i cukierki, dziś rodziców dzień jest wielki

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Kształtowanie u dzieci świadomości własnej roli społecznej w rodzinie oraz ról innych jej członków i związanych z tym obowiązków.

• Uwrażliwienie dzieci na potrzebę dzielenia się z innymi.

• Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat w sposób zrozumiały dla otoczenia i formułowania myśli w formie zdań poprawnych gramatycznie i składniowo.

• Budzenie u dzieci poczucia własnej wartości i wiary we własne siły przez angażowanie ich w organizowanie przyjęcia i przedstawienia.

• Stwarzanie dzieciom sytuacji, w których mogą nabierać pozytywnych doświadczeń w prezentowaniu się na scenie, i wspieranie ich w pokonywaniu tremy i nieśmiałości.

Temat dnia Działania dzieci Przewidywane osiągnięcia dziecka Środki dydaktyczne

Realizowane obszary podstawy

programowej Niech nikt za

mnie tego nie robi!

25.05.2020r.

I.

• „Jak pomagam mamie?” – zabawa pantomimiczna

• „Moja mama ma na imię… i lubi…” – wypowiedzi dzieci o mamach

– odczytuje treści przekazywane w sposób niewerbalny

– naśladuje ruchem i gestem różne czynności domowe

– spontanicznie opowiada o swoich najbliższych

IV.1, II.4, III.7

II.2, III.2, IV.6, II.9

(18)

II.

• „Kochamy mamy!” – wysłuchanie opowiadania z „Książki”, rozmowa kierowana pytaniami nauczyciela

• „Zgadnij, co to” – zabawa matematyczna, utrwalanie nazw figur geometrycznych

• „Biedronki i kwiaty” – przeliczanie, rysowanie tyle – ile, łączenie w pary (karta pracy)

• „Walczyk dla rodziców” – nauka piosenki

• „Zakładki dla mamy” – wykonanie ozdobnych zakładek

– uważnie słucha opowiadania

– dzieli się własnymi spostrzeżeniami w sposób zrozumiały dla otoczenia

– nazywa i rozpoznaje poznane wcześniej figury geometryczne

– przelicza elementy i dopełnia zbiory

– poznaje słowa i melodię piosenki – opowiada treść piosenki

– przygotowuje prezent dla mamy z okazji jej święta

– doskonali umiejętność cięcia po linii prostej i naklejania

„Książka” s. 100–101

figury geometryczne wycięte z kolorowego papieru

„Karty pracy” cz. 4, s. 33, kredki

CD Piosenki – „Walczyk dla rodziców (CD 2 nr 33), instrumenty perkusyjne prostokątne zakładki, figury wycięte z folii samoprzylepnej, szeroka taśma bezbarwna lub folia do laminowania, ścierka, żelazko

IV.6, II.9, III.4, III.2

IV.12 IV.15

IV.7

IV.11, I.7

III.

• „Moja mama” – zabawa ruchowa

• „Majowy berek” – zabawa ruchowa z wykorzystaniem woreczka z grochem, nauka wyliczanki

– przestrzega ustalonych reguł zabawy – poznaje wyliczankę

– wykorzystuje rekwizyt w zabawie

woreczek z grochem

I.5 I.5, IV.5

Pomóż, mamo!

26.05.2020r.

I.

• „Co to gra?” – zabawa słuchowa

• „Oberek” – wysłuchanie oberka R. Twardowskiego, poznanie brzmienia skrzypiec

– rozpoznaje dźwięki, które wydają niektóre przedmioty kiedy z nich korzystamy

– poznaje brzmienie i budowę skrzypiec

kilka przedmiotów wydających charakterystyczne dźwięki, np.

nożyczki, długopis, dziurkacz, gazeta, klucze

CD Utwory… – „Oberek”

R. Twardowskiego (CD 2 nr 6 ), skrzypce lub duża ilustracja przedstawiająca ten instrument

IV.7

IV.7

(19)

II.

• „Mamo!” – wysłuchanie wiersza I. Suchorzewskiej, rozmowa kierowana pytaniami nauczyciela

• „Dyrygent” – zabawa ruchowo- naśladowcza

• „Znajdź cień” – łączenie w pary kształtów i ich cieni (karta pracy)

• „Osobisty pomocnik mamy” – ćwiczenia gimnastyczne

– słucha z zainteresowaniem wiersza – wypowiada się na temat postępowania bohatera utworu

– rozumie konieczność samodzielnego ubierania się i rozbierania oraz pomagania w domowych pracach porządkowych

– bierze aktywny udział w rozmowie – bierze udział we wspólnej zabawie – rozwija spostrzegawczość

– łączy kształty z ich cieniami – chętnie uczestniczy w zajęciach gimnastycznych

I. Suchorzewska, „Mamo!” [w:]

T. Dziurzyńska, H. Ratyńska, E. Stójowa, „A jak będzie słońce… A jak będzie

deszcz…’’, Warszawa 1996, s. 13

„Karty pracy” cz. 4, s. 34, ołówek

woreczki z grochem

IV.5, IV.6, I.2, III.7

I.5 IV.9 I.8, I.9

III.

• „Prawdziwy prezent” – wykonanie książeczki obrazkowej stanowiącej deklarację stałej pomocy w pracach domowych

• „Spacer po gazetach” – zabawa ruchowa

– rysuje i łączy obrazki, tworzy własną książeczkę

– doskonali szybkość i koordynację ruchów

kartki, kredki, flamastry, kolorowy papier, nożyczki, dziurkacz, tasiemki

dwa arkusze gazet dla każdego dziecka

IV.8, III.7, II.9

I.5

„Spacer z tatą”

27.05.2020r.

I.

• „Raz, dwa, trzy... stop” – zabawa ruchowa przy muzyce

• „Walczyk dla rodziców” – utrwalenie piosenki

– szybko reaguje na pauzę w muzyce

– zna słowa i melodię piosenki – śpiewa piosenkę w grupie – tańczy w rytm muzyki

CD Utwory… – Muzyka do ruchu „Morskie opowieści” (CD 2 nr 37) CD Piosenki – „Walczyk dla rodziców” (CD 2 nr 33)

IV.7

IV.7

(20)

II.

• „Spacer z tatą” – wysłuchanie wiersza M. Mrózek-Dąmbskiej, rozmowa kierowana pytaniami nauczyciela

• „Co robi tata?” – burza mózgów, kształtowanie świadomości własnej roli w rodzinie oraz ról innych jej członków

• „Mama i tata” – rysowanie portretów rodziców (karta pracy)

• „Laurki dla mamy i taty” – przygotowanie upominków

– słucha z uwagą wiersza czytanego przez nauczyciela

– docenia znaczenie rodziny w życiu każdego człowieka

– śmiało wypowiada się w różnych sytuacjach – przedstawia na rysunku różne czynności wykonywane przez tatę

– rysuje portrety, precyzyjnie oddając szczegóły – wykazuje się pomysłowością podczas ozdabiania kartek dla rodziców

M. Mrózek-Dąmbska, „Spacer z tatą” ,Wydawnictwo Czytelnik, Warszawa 1988, s. 6

obrazki przedstawiające domowe czynności wykonywane przez tatę

„Karty pracy” cz. 4, s. 35, kredki

kawałki filcu w różnych kolorach, szablony kwiatów, kolorowe guziki, białe lub kolorowe kartki z bloku technicznego, grube igły, kordonek, klej, nożyczki, kredki lub flamastry

IV.5, IV.6, II.9, III.2, III.9

III.2, IV.8, II.9

IV.8 IV.8, III.6

III.

• „Ciastka dla mamy i taty” – przygotowanie i ozdabianie ciastek

• „Jakie czynności wykonują moi rodzice?” – rozpoznawanie odgłosów odtwarzanych z płyty

– wdraża się do pracy w grupie

– korzysta ze wspólnych miejsc do pracy i zabawy, czeka na swoją kolej

– czerpie radość ze sprawiania innym miłych niespodzianek

– rozpoznaje i nazywa usłyszane odgłosy – rozwija pamięć słuchową

przepis na ciastka i składniki potrzebne do ich wykonania, foremki, w kształcie serduszek, czekoladowe pastylki, lukier, posypka cukrowa

CD Utwory… – „Jakie czynności wykonują moi rodzice” (CD 2 nr 33)

III.5, II.8, III.8, III.6

IV.7

Smaczny upominek 28.05.2020r.

I.

• „Pomagam w kuchni” – zabawa pantomimiczna

– naśladuje ruchem i gestem czynności wykonywane w kuchni

IV.1

(21)

II.

• „Czego brakuje?” – doskonalenie spostrzegawczości (karta pracy)

• „Święto Mamy, Święto Taty” – przygotowanie inscenizacji z „Książki”

• „Spacer z rodzicami” – ćwiczenia gimnastyczne

– dorysowuje brakujące elementy obrazków – uczy się na pamięć swojej roli

– wzmacnia więzi emocjonalne z rodziną – doskonali sprawność fizyczną

„Karty pracy” cz. 4, s. 36, kredki

„Książka” s. 102–103, piżamy, kołdra, scenografia

do przedstawienia tamburyn, piłki

IV.9, IV.8 IV.1, III.2, III.6

I.8, I.9

III.

• „Co się dzieje w domu?” – zabawa dydaktyczno-matematyczna, doskonalenie umiejętności przeliczania

– przelicza elementy zbioru

– posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi

– rozumie rolę ostatniego liczebnika

rysunki różnych przedmiotów znajdujących się w domu:

szklanek, talerzy, krzeseł, misiów itp., liczmany

IV.15

Piękny dzień – spotkanie z mamami i tatusiami (o-line) 29.05.2020r.

I.

• „Moja mama jest… Mój tata jest…” – opowiadania twórcze, rozwijanie umiejętności spontanicznego wypowiadania się na temat swojej rodziny

• „Kolory” – zabawa ruchowa, doskonalenie umiejętności reagowania na hasło

– doskonali umiejętność poprawnego wypowiadania się

– układa opowiadanie o swoich najbliższych – przestrzega ustalonych reguł zabawy – właściwie reaguje na umówione hasło

magnetofon lub dyktafon

piłka

III.2, IV.6, II.9

I.5

II.

• „Kwiaty dla mamy” – zabawa dydaktyczna, doskonalenie umiejętności kontynuowania określonego rytmu

• „Liczymy” – przeliczanie i dopełnianie zbiorów (karta pracy)

• „Święto Mamy, Święto Taty” – próba generalna inscenizacji

– dostrzega rytm i potrafi go kontynuować

– przelicza w zakresie 10 – dopełnia zbiory

– bierze udział w przygotowywaniu uroczystości dla rodziców

bibułkowe kwiaty w różnych kolorach, pudełka po zapałkach, plastelina, klej

„Karty pracy” cz. 4, s. 37, kredki

„Książka” s. 102–103, piżamy, kołdra, scenografia do

przedstawienia

IV.12

IV.15 IV.1

III.

• Spotkanie z rodzicami i prezentacja programu artystycznego

– chętnie występuje w przedstawieniu

– obdarowuje rodziców samodzielnie wykonanymi upominkami

rekwizyty i scenografia do przedstawienia, prezenty dla rodziców

IV.1, III.2, III.6

(22)

Opracowała:

Dorota Menżyk

………..

Figure

Updating...

References

Related subjects :