• Nie Znaleziono Wyników

Stężenie procentowe – trening przed kartkówką

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Stężenie procentowe – trening przed kartkówką"

Copied!
1
3
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Stężenie procentowe – trening przed kartkówką

1. Co to znaczy, że roztwór jest 35%?

2. Oblicz stężenie procentowe roztworu, jeżeli wiadomo, że w 60g roztworu znajduje się 8g substancji.

3. Oblicz stężenie procentowe roztworu powstałego na skutek zmieszania 50g substancji i 150g rozpuszczalnika.

4. Ile wody i ile cukru potrzeba do przygotowania 400g roztworu o stężeniu 20%?

5. Oblicz stężenie roztworu powstałego przez zmieszanie 20 substancji z 200cm3 alkoholu o gęstości 1,2g/cm3.

6. Oblicz masę roztworu wiedząc, że jest w nim 15g substancji i że jest to roztwór 30%.

7. Do roztworu o masie 400g i stężeniu 20% dolano 50g wody. Oblicz stężenie procentowe nowego roztworu.

8. Z roztworu o masie 400g i stężeniu 20% odlano 50g wody. Oblicz stężenie procentowe nowego roztworu.

9. Zmieszano 40g roztworu 20% i 20g roztworu 40%. Oblicz stężenie procentowe nowego roztworu.

10. W jakim stosunku należy zmieszać wodę i ocet 70% aby otrzymać roztwór 30%?

11. Do 16g jodyny o stężeniu 40% dolano 100 cm3 alkoholu o gęstości 1,2 g/cm3. Oblicz stężenie nowego roztworu.

12. Oblicz stężenie procentowe nasyconego roztworu siarczanu (VI) miedzi (II) w temperaturze 50⁰C.

Skorzystaj z krzywej rozpuszczalności.

Odpowiedzi

1 – w roztworze znajduje się 35g substancji i 65g rozpuszczalnika 2 – 13,3%

3 – 25%

4 – masa cukru = 80g, masa wody = 320g

5 – 7,69% 6 – 50g 7 – 17,8% 8 – 22,86%

9 – 26,67% 10 – 4 : 3 11 – 4,7% 12 – 25,9%

Cytaty

Powiązane dokumenty

40 °C należy użyć do rozpuszczenia 9,1 g chlorku sodu, aby otrzymać

Oblicz stężenie molowe roztworu NaOH otrzymanego w wyniku rozpuszczania 4g tej substancji w 200cm 3 wody, wiedząc, że gęstość tego roztworu wynosi 1,1

W sklepach są dostępne gęste przeciery, które rozcieńcza się wodą, ponieważ w formie stężonej mają zbyt intensywny smak?. Zmniejszamy stężenie

Prawdopodobieństwo, że organizm pacjenta, który przeżył operację transplantacji, odrzuci przeszczepiony narząd w ciągu miesiąca jest równe 0.20..

Pan Fabian do użyźniania pola stosuje saletrę amonową w ilości 25 g na jeden metr..

Z drugiej strony narty rozkładając ciężar człowieka na dużą powierzchnię przyczyniają się od tego, że nie zapada się on w śniegu – ciśnienie w tym przypadku jest

Z drugiej strony narty rozkładając ciężar człowieka na dużą powierzchnię przyczyniają się od tego, że nie zapada się on w śniegu – ciśnienie w tym przypadku jest

Korzystając z wykresu rozpuszczalności, oblicz stężenie procentowe nasyconego roztworu soli kuchennej w temperaturze 100 C.. Korzystając z wykresu rozpuszczalności,

(trzeba policzyć ile subst. znajduje się w tym roztworze, następnie od masy roztworu odjąć masę subst.). 3.W 150 cm 3 alkoholu etylowego o gęstości 0,8 g/cm 3 rozpuszczono

• obliczać stężenie procentowe roztworu na podstawie jego masy lub masy rozpuszczalnika i masy substancji rozpuszczonej;.. • szacować masę roztworu na podstawie

Proszę obliczyć aktywność jonów srebrowych w roztworze, wiedząc że SEM ogniwa zbudowanego z elektrody srebrowej i elektrody kalomelowej wynosi 487mV?.

Następnie dodaje się niewielką ilość rozpuszczalnika, z którego prowadzi się krystalizację, w szyjce kolby umieszcza się chłodnicę zwrotną i zawartość kolby

Oblicz, ile gramów wody należy dodać do 250 g nasyconego w temperaturze 10°C roztworu jodku potasu, aby uzyskać roztwór 10‑procentowy.. Zmiana

Przed przystąpieniem do przygotowania roztworu o określonej masie i stężeniu należy obliczyć masę substancji rozpuszczonej i objętość rozpuszczalnika.. Naszym

Zad.1 Oblicz stężenie roztworu cukru, jeśli w 300 g roztworu znajduje się 15 g cukru. Stężenie tego roztworu

Masa roztworu wodnego jest sumą masy rozpuszczalnika, najczęściej wody (mr) i masy rozpuszczonej w nim substancji (ms):. mr

Oblicz stężenie procentowe roztworu chlorku sodu, który powstał po rozpuszczeniu 10g tej substancji w250 g wody. Wynik podaj z dokładnością do drugiego miejsca

- Z praktycznego punktu widzenia, łatwiej jest się posługiwać roztworami (cieczami) niż ciałami stałymi czy gazami – znając stężenie danej substancji można

- Z praktycznego punktu widzenia, łatwiej jest się posługiwać roztworami (cieczami) niż ciałami stałymi czy gazami – znając stężenie danej substancji można

– oblicza masę substancji rozpuszczonej lub masę roztworu, znając stężenie procentowe roztworu. – wyjaśnia, jak sporządzić roztwór o określonym stężeniu

A jak obliczyć stężenie roztworu otrzymanego przez zmieszanie 2 roztworów o znanych

Zwróć uwagę, że zadania tego typu można rozwiązać 2 sposobami; wykorzystując definicję stężenia procentowego (sposób I) lub tak zwane „ proporcje”

Jeśli przestawimy cyfry tej liczby, to otrzymana liczba jest o 5 większa od sześciokrotności sumy jej cyfr.. Wyznacz