• Nie Znaleziono Wyników

KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ETAP REJONOWY

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ETAP REJONOWY"

Copied!
4
0
0

Pełen tekst

(1)

Konkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2020/2021

Strona 1 z 4

KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

ETAP REJONOWY

KLUCZ ODPOWIEDZI

ZADANIE 1 (5 pkt)

1. F 2. F 3. T 4. T 5. F

ZADANIE 2 (10 pkt)

1. help

2. instructions 3. scared 4. sick

5. cut down on 6. shock 7. prohibited 8. cross 9. relaxed 10. fur

ZADANIE 3 (10 pkt)

1. belt 2. looking 3. put 4. by 5. gone 6. blunt 7. for 8. Cheer 9. attention 10. piece

(2)

Konkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2020/2021

Strona 2 z 4 ZADANIE 4 (5pkt)

1. frightened 2. unsuitable 3. wrap 4. divide 5. recovered ZADANIE 5 (5 pkt)

1. d 2. a 3. a 4. c 5. b

ZADANIE 6 (10 pkt)

1. hijacker 2. spider 3. caught 4. intelligence 5. purpose 6. Unfortunately 7. undo

8. raw 9. illegally 10. sank

ZADANIE 7 (10 pkt)

1. used to deliver a newspaper 2. hates being told

3. had already had

4. hadn’t / had not bought the bike 5. him to let me take

6. unless she apologises / apologizes for 7. always talking about himself

8. was written

(3)

Konkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2020/2021

Strona 3 z 4 9. In spite of (the) rainy weather

10. are bound to see ZADANIE 8 (10 pkt)

1. shouldn’t / should not / oughtn’t to / ought not to / needn’t have sold 2. speaks more quietly than

3. would be able to find

4. isn’t / is not warm / hot enough 5. denied taking my

6. ‘d / would rather you didn’t / did not 7. congratulated Tony on (his) passing

8. needn’t / need not have gone out; didn’t / did not have to go out 9. so (that) the goat couldn’t / could not

10. in / from which we ZADANIE 9 (5 pkt)

1. which

2. wouldn’t make 3. have found 4. Although 5. so windy

ZADANIE 10 (10 pkt)

1. will be delivered

2. fewer and fewer young people 3. before had I read

4. herself laid the table; laid the table (by) herself / on her own 5. worth waiting

6. information is not / isn’t reliable 7. don’t I

8. an eighteen-year-old student / pupil 9. we must have met

10. it high time you bought / it high time for you to buy

(4)

Konkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2020/2021

Strona 4 z 4 ZADANIE 11 (5 pkt)

1. Inverness 2. Loch Ness 3. clan 4. Hogmanay 5. David Livingstone ZADANIE 12 (5 pkt)

1. F 2. F 3. T 4. F 5. F

ZADANIE 13 (10 pkt)

1. Aberdeen 2. James Watt 3. (In) 1824

4. Bell Rock Lighthouse

5. The National Day of Scotland / St. Andrew’s Day 6. William Wallace

7. Thistle

8. a (famous Scottish) tennis player 9. Ben Nevis

10. (+) 44

Cytaty

Powiązane dokumenty

(0-5 p.) Królewna skryła się przed złą Królową głęboko w lesie i zamieszkała z siedmioma krasnoludkami którzy byli jej wdzięczni za opiekę. Na podstawie

г) змалювати гнівне обурення художника навколишньою дійсністю. в) Він ставився до всього пристрасно, проте йому була притаманна жорстка творча

/ What was the reason why she bought the shoes.. How many chairs were there in

today’s cars produce too much poisonous gas.. had

Na podstawie źródła i wiedzy własnej otocz kółkiem prawidłową odpowiedź.. „Naród zatem polski, na Sejm zebrany oświadcza: iż jest niepodległym ludem i że ma prawo

does this / the

did you learn to cook 8.. to travel by plane

Zadanie 1 (JEDEN PUNKT ZA KAŻDĄ POPRAWNĄ ODPOWIEDŹ) 1.. Do you