Plan pracy Samorządu Uczniowskiego klas I III Szkoły Podstawowej i Przedszkola

24  Download (0)

Pełen tekst

(1)

Zespól Szkól nr 3 we Włocławku

Plan pracy

Samorządu Uczniowskiego klas I – III

Szkoły Podstawowej i Przedszkola

Hasło na rok szkolny 2021 / 2022

„Kształtowanie właściwych postaw, szlachetności i wychowanie do wartości.

Wzmacnianie edukacji prozdrowotnej i ekologicznej”.

Opracowanie:

Marzena Kuczewska Monika Ropejko Marta Kuczyńska Renata Wiesławska

Włocławek, wrzesień 2021 r.

(2)

Cel główny:

 Kształtowanie postaw obywatelskich, patriotycznych, prospołecznych i postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne oraz dbałość o zdrowie.

Cele szczegółowe:

 Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej.

 Budzenie odpowiedzialności dziecka za siebie i środowisko, w którym żyje.

 Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej.

 Kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie.

 Udział w akcjach wspomagających inne dzieci i promujących szkołę.

 Podtrzymywanie i pielęgnowanie tradycji szkolnych.

 Współorganizowanie życia kulturalnego szkoły.

 Kształtowanie kompetencji kluczowych.

(3)

Samorząd Uczniowski klas I – III

Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Zespole Szkół nr 3 we Włocławku

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:

p. Marzena Kuczewska p. Monika Ropejko p. Marta Kuczyńska p. Renata Wiesławska

Przewodnicząca:

Wanessa Szychulska – klasa 3a

Zastępca Przewodniczącej:

Konrad Aleksiński – klasa 3a

Sekcja porządkowa

Jakub Kubiak – klasa 3a Marcel Kotarski- klasa 2/3 bA Marcel Ciotuszyński- klasa 1a

Sekcja kulturalno – oświatowa:

Olivier Kruszewski – klasa 2/3 eA Wojciech Szczęsny- klasa 2/3 bA

Michał Łapciak- klasa 1a

(4)

Zadanie Odpowiedzialni

Wrzesień 1.Przeprowadzenie wyborów do Samorządu Uczniowskiego.

2. Opracowanie planu pracy na rok szkolny 2021/2022.

3. Gazetka SU – umieszczanie aktualnych wydarzeń.

4. Sprzątanie Świata - Polska 2021 ,,Myślę ,więc nie śmiecę".

5. Omówienie zasad higieny i przestrzeganie reżimu sanitarnego w okresie pandemii wirusa COVID – 19 (pogadanki w klasach).

6. Spotkanie z pielęgniarką – pokaz i ćwiczenia w myciu rąk.

7. Dzień Chłopaka

8. Prawa i obowiązki w świetle Kodeksu Ucznia i Statutu Szkoły.

Październik 1.Światowy Dzień Mózgowego Porażenia Dziecięcego.

2. Omówienie zasad bezpiecznej drogi do i ze szkoły.

3. Dzień Edukacji Narodowej.

4. Międzynarodowy Dzień Białej Laski.

5. „W jaki sposób dbamy o swoje zdrowie?”- pogadanki w klasach.

6. Ślubowanie klas pierwszych.

Opiekunowie SU

Opiekunowie SU

Renata Wiesławska Agnieszka Adamska

Opiekunowie SU

Barbara Ossowicka Wychowawcy

Pielęgniarka Wychowawcy

Opiekunowie SU (upominki) Agnieszka Ostrowska Agnieszka Schachtschneider

Barbara Ossowicka

Opiekunowie SU

Katarzyna Zaroślińska ( zdjęcia) Barbara Ossowicka

Anna Kaźmierczak Monika Ropejko Marta Kuczyńska Magdalena Piasecka

Pielęgniarka

Marzena Kuczewska Renata Wiesławska

Iwona Rosińska

(5)

7. Wyjścia do Miejsc Pamięci Narodowej.

Listopad

1.Konkurs plastyczny: ,,Każdemu sercu bliska ochrona środowiska".

2. Święto Odzyskania Niepodległości Polski.

3. Dzień Pluszowego Misia.

4. Dzień Wiatraczka Dla Słonych Dzieci.

Grudzień 1.Mikołajki.

2. Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych.

3. Jasełka

Styczeń 1.Dzień Babci i Dziadka.

2. Wręczenie medali Wzorowego Ucznia.

3. Zachowanie bezpieczeństwa w czasie ferii zimowych.

Luty 1. Dzień Kota.

Marzec 1.Dzień Kobiet

Wychowawcy

Jolanta Malec Mirosława Fater Anna Bartkowska Agnieszka Ostrowska

Renata Wiesławska Katarzyna Zaroślińska

Wychowawcy

Katarzyna Zaroślińska - zdjęcia

Opiekunowie SU Marta Kuczyńska Monika Ropejko Magdalena Piasecka

Agata Krupińska

Anna Waszak Ewelina Jezierska Marzena Kuczewska

Dorota Gawrysiak Karolina Hermanowska

Agnieszka Nowicka

Iwona Rosińska Maja Domańska

Mariusz Pinkowski Cezary Jabłoński

(6)

2.Dzień Kolorowej Skarpetki połączony z Pierwszym dniem wiosny.

3. XX edycja Konkursu recytatorskiego ,,Dbam o swoje zdrowie".

Kwiecień

1.Światowy Dzień Świadomości Autyzmu.

2.Święto patronki szkoły.

3. Dzień Ziemi.

Maj

1.Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja.

2. Dzień Matki.

Czerwiec 1.Dzień Dziecka.

2. Wręczenie medali Wzorowego Ucznia.

3. Sprawozdanie z całorocznej działalności SU.

4. Bezpieczne wakacje.

5. Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022.

Marta Kuczyńska Monika Ropejko Marzena Kuczewska

Cezary Jabłoński

Agnieszka Schachtschneider

Biblioteka szkolna

Agnieszka Sałata

Joanna Molenda Kinga Rudzińska

Anna Waszak Monika Rokicka

Kinga Rudzińska Magdalena Dębowska

Marzena Kuczewska Opiekunowie SU

Joanna Mokras Agnieszka Adamska

Ewa Witkowska Anna Łabędzka

Obraz

Updating...

Cytaty

Powiązane tematy :