• Nie Znaleziono Wyników

Warto też zwrócić uwagę na te przykłady, gdzie wystarczy wyłączyć x przed nawias, by wyznaczyć miejsca zerowe.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Warto też zwrócić uwagę na te przykłady, gdzie wystarczy wyłączyć x przed nawias, by wyznaczyć miejsca zerowe."

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

NIERÓWNOŚCI DLA WYTRWAŁYCH MATURZYSTÓW z życzeniami sukcesów…

W większości przykładów trójmiany są odpowiednio uporządkowane, ale w tych końcowych przed obliczaniem delty pamiętaj o odpowiednim ustawieniu wyrazów.

Warto też zwrócić uwagę na te przykłady, gdzie wystarczy wyłączyć x przed nawias, by wyznaczyć miejsca zerowe.. Zatem do dzieła…

Rozwiąż nierówności:

x x

x z

x x y

x x w

x x u

x x t

x x s

x x r

x x p

x x o

x x n

x x m

x x

ł

x x l

x x k

x x

j

x x i

x x h

x x g

x x f

x x e

x x d

x x c

x x b

x x a

2 5 4 2 )

2 3

)

14 49 )

0 8 4 )

2 5 )

6 3 )

0 7 )

0 4 2 )

0 4 2 3

) 1

0 5 3 2 )

0 10 )

0 36 12 )

0 16 8 )

0 1 2 )

0 25 10 )

0 4 4 )

0 4 4 )

0 9 6 )

0 9 6 )

0 4 7 2 )

0 1 2 3 )

0 1 2 3 )

0 3 5 2 )

0 3 5 2 )

2 2

2 2

2 2

2 2 2 2 2

2 2 2 2 2

2 2 2

2 2 2 2 2

Odpowiedzi:

Rozwiązaniem jest dany zbiór:

(2)

 

} 3 { )

; 2 4

; 1 )

)

; 3 1

; 1 ( )

1 3; ) 1

2; 3 1

; )

2

;1 3 )







 



 

R f e d c b a

4

; 2 ) ) ) )

} 4 { )

} 1 { ) )

} 2 { )

) )

o R n

R m

R ł

R l k

j i h

R g

   

 

 

   







)

; 1 2

; )

} 7 { )

2; 0 1

; )

0 5; ) 2

2

; 0 )

0

; 7 )

; 0 2

; )

z y w u t s r p

Cytaty

Powiązane dokumenty

Na podstawie badania przedmiotowego błony śluzo- wej jamy ustnej stwierdzono wyczuwalne palpacyjnie zmiany o charakterze przerostu włóknistego w obrębie błony śluzowej wargi górnej

Przed rozpoczęciem korzystania z kamery w wodzie należy upewnić się, że wszystkie pokrywy i blokady kamery oraz wodoszczelnej obudowy są odpowiednio zamknięte i uszczelnione

Dalej wydaje się, że to co trudne to za nami, nic z tych rzeczy po jednym zbiegu następuje podbieg i tak aż do 7km, po którym pojawia się pierwsza prosta, nawrót i do 9 km spokój

Wspólne podejmowanie decyzji przez chorego i prowadzącego leczenie reumatologa powin- no objąć wszystkie aspekty choroby: infor- macje o samej chorobie i ryzyku jakie niesie,

 jaka jest budowa i funkcje obwodowego układu nerwowego,..  czym jest

Sprawdzenie zapisu notatki w zeszycie będzie losowe (losowo wybrana osoba będzie musiała wysłać zdjęcie

Sprawdzenie zapisu notatki w zeszycie będzie losowe (w dniu lekcji biologii losowo wybrany uczeń będzie musiał wysłać zdjęcie

Wśród nich wyróżniamy figury myśli, czyli środki służące intelektualnemu, emocjonalnemu i estetycznemu wzmocnieniu treści, oraz figury słów, czyli szczególne