Źródło: opracowanie własne.

10  Download (0)

Full text

(1)

Spis analiz:

10.03.2019 ... 2

17.03.2019 ... 3

24.03.2019 ... 4

31.03.2019 ... 5

07.04.2019 ... 6

14.04.2019 ... 7

05.05.2019 ... 8

16.06.2019 ... 9

13.10.2019 ... 10

(2)

10.03.2019

Źródło: opracowanie własne.

Akcje CD Projekt wpadły w konsolidacje po dość wyraźnie zaznaczonym oporze (pomarańczowa strefa), która teraz jest wsparciem. Górne ograniczenie konsolidacji to opór zaznaczony na żółto. Dodatkowym potwierdzeniem stref W/O (S/R) są współczynniki fibo.

W najbliższej przyszłości cena akcji powinna zawędrować do poziomu około 175 zł.

Następnie w pierwszej kolejności nalży stawiać na wzrosty (dalsza konsolidacja), gdyż przełamanie konsolidacji musiałoby mieć swój powód w jakieś negatywne, niespodziewane informacje. Wówczas celem powinien być poziom około 160 zł.

(3)

17.03.2019

Źródło: opracowanie własne.

Zgodnie z ubiegłotygodniowymi rozważaniami cena akcji spadła do okolic strefy wsparcia (kolor pomarańczowy), a następnie odbiła. Można zauważyć przebicie ważnego poziomu (współczynnika 61,8% fibo). Najprawdopodobniej oznacza to apetyt na wzrosty, które powinny wyhamować w okolicach żółtej strefy oporu (przy założeniu braku istotnych informacji).

(4)

24.03.2019

Źródło: opracowanie własne.

Zgodnie z ubiegłotygodniowymi rozważaniami cena akcji odbiła, lecz nie od żółtej strefy oporu, a od spadkowej linii oporu zaznaczonej na czarno.

Wskaźnik RSI znajduje się w miejscu, które może zwiastować zarówno wzrosty jak i spadki ceny.

Scenariuszem na najbliższy tydzień jest spadek ceny [niekoniecznie do strefy wsparcia (pomarańczowa strefa)], a następnie powrót ceny do czarnej linii spadkowego oporu (przy założeniu braku istotnych informacji).

Przebicie konsolidacji rozciągającej się od ceny około 172 zł do 202 zł w jakimkolwiek kierunku, musiało by być spowodowane bardzo istotnymi informacjami rzutującymi na działalność spółki.

(5)

31.03.2019

Źródło: opracowanie własne.

W tygodniu zakończonym w niedziele 31.03 kurs akcji wzrósł. Był to tydzień w, którym spółka podała wyniki finansowe za rok 2018, i to z pewnością one zaważyły na zachowaniu się ceny.

Kurs akcji dotarł do górnej strefy oporu, a nawet nieznacznie go przebił.

Wskaźnik RSI znajduje się na dość wysokim poziomie, ale z przestrzenią do wzrostów.

Najbliższy tydzień powinien przynieść odreagowanie ceny. Jej spadek powinien sięgać maksymalnie poziomu około 190 zł.

(6)

07.04.2019

Źródło: opracowanie własne.

Kurs akcji mocno wzrósł w ubiegłym tygodniu, by w tym samym równie mocno spaść. Powodem wzrostu były z pewnością dobre wyniki finansowe, zapowiedz mobilnej wersji Gwinta, lub też otwarcie własnego sklepu.

Patrząc na wykres w dłuższej perspektywie cena wybiła opór formacji chorągiewki.

Może to zwiastować, że cena długo nie powróci poniżej poziomu 190 zł.

Powodem spadku mogła być informacja o rezygnacji ze stanowiska jednego z członków zarządu spółki.

RSI znajduje się na neutralnym poziomie.

W najbliższym tygodniu, ale również w kolejnych cena nie powinna przekroczyć wsparcia zaznaczonego na pomarańczowo (przy braku istotnych informacji).

(7)

14.04.2019

Źródło: opracowanie własne.

W ostatnim tygodniu cena zgodnie z przewidywaniami nie pokonała wsparcia zaznaczonego na pomarańczowo.

RSI znajduje się na poziomie neutralnym

Widać, że cena wpadła w konsolidację, której pokonanie może otworzyć przestrzeń do znacznych ruchów.

W najbliższym czasie, przy braku istotnych informacji, cena nie powinna wykonać większych ruchów w jakąkolwiek stronę.

(8)

05.05.2019

Źródło: opracowanie własne.

Od ostatniej analizy z dnia 14.04 niewiele się zmieniło. Kurs akcji nadal porusza się w konsolidacji i wyczekuje na istotną informację rzutującą na spółkę. Taką informacją niewątpliwie byłaby wieści o Cyberpunku 2077.

Z ważniejszych informacji jakie pojawiły się od ostatniej analizy należy wymienić wniosek o wypłatę dywidendy oraz wniesienie skargi kasacyjnej od wyroku sądu apelacyjnego przeciwko Skarbowi Państwa.

RSI znajduje się na neutralnym poziomie.

W najbliższym czasie nie są spodziewane większe ruchy. Takich oczekuje się w momencie targów E3 w Los Angeles, gdzie mają być zaprezentowane nowe informacje o CP2077. Do tego czasu cena powinna poruszać się w konsolidacji (przy braku istotnych informacji).

(9)

16.06.2019

Źródło: opracowanie własne.

Od ostatniej analizy cena akcji lekko spadła. Kurs akcji na przestrzeni tego czasu podkreślił wagę wsparcia i oporu na tyle, że można powiedzieć o poruszaniu się ceny w kanale. Przebicie go od dołu w ostatnich dniach było związane z targami E3 na, których spółka m.in. podała datę premiery gry Cyberpunk 2077.

Wskaźnik RSI znajduje się na neutralnym poziomie oraz na wsparciu, które z perspektywy czasu można wywnioskować że ma znaczenie.

Z ważniejszych informacji jakie pojawiły się od ostatniej analizy należy wymienić:

 Podanie wyników za pierwszy kwartał;

 Wypłata dywidendy;

 Podanie daty premiery gry Cyberpunk 2077.

Prognoza na przyszłe dni / tygodnie zakłada dalszą konsolidację ceny. Mało prawdopodobne, żeby cena przebiła (na dłużej) wsparcie kanału.

(10)

13.10.2019

Źródło: opracowanie własne.

Cena akcji miała problem z pokonaniem poziomu szczytu, który znajduje się przy punkcie X. Świadczyć o tym może konsolidacja, która uformowała się na fali AB i jest zaznaczona brązowym kanałem. Ostatecznie cena przebiła wspomniany poziom niejako w dniu ogłoszenia wydania gry Wiedźmin 3 na konsole Nintendo Switch.

Ta bliska data do premiery (oraz w pewnym stopniu data premiery gry CyberPunk 2077) spowodowała, że cena akcji powędrowała do poziomu 261 zł ustanawiając nowy rekord. Od dnia 10.09 nastąpił spadek akcji, który trwa nadal. Przyczyną tego może być sprzedaż akcji przez członka zarządu mająca miejsce 04.09.

Wskaźnik RSI znajduje się na neutralnym poziomie.

Oczekuje się, że spadek ceny nie powinien być większy niż do poziomu niższego od dolnego ograniczenia kanału (200 zł) i nie powinien trwać dłużej niż do końca miesiąca.

Następnie cena akcji powinna wzrastać co będzie związane z premierą gry CyberPunk 2077 na dzień 16.04 2020.

Rekomendacja: TRZYMAJ

Figure

Updating...

References

Related subjects :