O gruźlicy nie wolno zapominać

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

wil.org.pl

WIELKOPOLSKA IZBA LEKARSKA

6

I

nformujemy, że w okresie styczeń–marzec 2012 r. w Ko- ninie, Pile i Lesznie odbędzie się kurs medyczny dla lekarzy na temat gruźlicy. Szkolenie to zostało zorganizowane w odpowiedzi na szerokie zainteresowanie lekarzy, zwłasz- cza rodzinnych, w związku z wykryciem zachorowań na gruźlicę wśród pracowników przedszkoli, a także w innych skupiskach ludzi pozostających ze sobą w bliskim kontakcie.

Kurs dla lekarzy obejmuje szeroki zakres wiedzy o gruźlicy:

epidemiologię, diagnostykę i leczenie, gruźlicę u dzieci, postę- powanie z osobami pozostającymi w kontakcie z chorym prąt- kującym, zgłaszanie gruźlicy, ustawowe obowiązki lekarzy. Za udział w kursie otrzymuje się 4 punkty edukacyjne.

Terminy i miejsce kursów:

1) 2 lutego 2012 r. godz. 17.30–21.30, sala konferencyjna Delegatury Pilskiej, ul. Kryniczna 2, 64-920 Piła 2) 1 marca 2012 r. godz. 17.30– 21.30, Wojewódzki Szpital

Zespolony w Lesznie, ul. Kiepury 45

3) 26 stycznia 2012 r. godz. 17.00–21.30, sala konferencyj- na Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 2, 62-510 Konin

Zgłoszenia prosimy kierować do Ośrodka Doskonalenia Zawodowego WIL – tel: 61 852 58 60 wew. 220 e-mail: kształcenie@wil.org.pl

Program kursu „Gruźlica – choroba, o której nie wolno zapominać”:

1) Gruźlica – ważny problem epidemiologiczny i kliniczny – prof. dr hab. Halina Batura-Gabryel (45 min)

2) Postępowanie wobec osób z kontaktu z chorym na gruź- licę prątkującą – dr Magdalena Kostrzewska (45 min) 3) Leczenie gruźlicy – aktualne standardy WHO

– dr n. med. Krzysztof Świerkocki (45 min)

4) Ustawa o chorobach zakaźnych – obowiązki lekarza – dr n. biol. Jadwiga Kuczma-Napierała, WSSE (45 min) 5) Jak zgłaszamy zachorowanie na gruźlicę?

– mgr Beata Marciniak, WSSE (45 min) 6) Dyskusja (15 min)

O gruźlicy nie wolno zapominać

Figure

Updating...

References

Related subjects :