• Nie Znaleziono Wyników

Metody opracowania wyników pomiarów

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Metody opracowania wyników pomiarów"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Metody opracowania wyników pomiarów

• Adres: http://www.fuw.edu.pl/~zarnecki/fizyka1/fizyka03.html Autor: A. F. śarnecki Uniwersytet Warszawski

Format: Ps, pdf Język: polski

Rodzaj materiału: wykład

Adres: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=1074&from=&dirids=1&ver_id=2132 7&lp=1&QI=E7ADF2A5B030A9300D3ECB92D81ECF5D-1

Autor: Ryszard Poprawski, Włodzimierz Salejda Format: html

Język: polski

Rodzaj materiału: podręcznik

Cytaty

Powiązane dokumenty

Tak więc ośrodek sprężysty, w którym rozchodzi się fala posiada dodatkową ilość energii, której średnia gęstość hρ E i (patrz (68)) jest proporcjonalna do gęstości

W poprzednich dwóch punktach rozpatrzono obliczanie niepewności pomiarowych w przypadkach skrajnych: gdy niepewności systematyczne wszystkich wielkości bezpośred- nio

• Równania Schr¨ odingera — mechanika kwantowa, fizyka atomu, fizyka ciała stałego, fizyka struktur niskowymiarowych, nanotechnologie.. • Równania masy efektywnej —

Przy podawaniu wyników pomiarów oprócz podania niepewności, czyli określenia pewnego przedziału ufności, w którym może zawierać się wartość rzeczywista, istotne jest

Tatum University of Victoria Canada Format: html.

• Adres: http://www.mif.pg.gda.pl/kfze/wyklady/wyklady.html#MZ Autor: prof.. Mariusz

Adres: http://www.mif.pg.gda.pl/kfze/wyklady/wyklady.html#WT Autor: Władysław Tomaszewicz, Przemysław Ciesielski PG Format: pdf.

• Adres: http://rockpile.phys.virginia.edu/252.html Autor: Michael Fowler Uniwersytet Virginia Format: html.