• Nie Znaleziono Wyników

Domu Kultury ŚWIT

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Domu Kultury ŚWIT"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

zaprasza do odbycia praktyk

Zakres praktyk:

 udział w pełnym procesie organizowania imprez;

 uczestnictwo w organizacji i prowadzeniu zajęć stałych;

 udział w promowaniu działań; 

 udział we współtworzeniu oferty akcji „Lato w mieście”.

Czas realizacji:

grudzień 2017 – luty 2018

Co oferujemy?

 udział we współtworzeniu oferty kulturalnej jednego z największych domów kultury;

 nabycie umiejętności rozpoznawania roli trendów, twórców trendów i trendsetterów w promocji kultury;

 stosowanie w praktyce wybranych narzędzi i techniki PR;

 doświadczenie pracy w instytucji kultury;

 zaświadczenie o odbyciu praktyk.

Czego oczekujemy?

 umiejętności interpersonalnych;

 kreatywności i zapału do pracy;

 gotowości do pracy zmianowej według harmonogramu;

 zaangażowania i sumienności.

Zgłoszenia wraz z CV przyjmujemy do dnia 17 listopada pod adresem mailowym:

świt@dkswit.com.pl

(z tytułem maila „praktyki”)

Prosimy o odpisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).”

Domu Kultury ŚWIT

studentów I i II stopnia kierunków humanistycznych i społecznych

(m.in. kulturoznawstwo, pedagogika, filologia)

Cytaty

Powiązane dokumenty

Prosimy również o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu aplikacyjnym dla

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu aplikacyjnym dla potrzeb niezbędnych do realizacji

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu

Prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie

Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnych

Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnych

Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnych

Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnych