• Nie Znaleziono Wyników

OFERTA PRACY

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "OFERTA PRACY"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

OFERTA PRACY

na stanowisko (ref 117/2010)

Programista Aplikacji Webowych

w dynamicznie rozwijającej się firmie Focus Telecom Polska Sp. z o.o., która specjalizuje się w rozwoju aplikacji do komunikacji zdalnej bazujących na nowoczesnych technologiach webowych oraz telekomunikacyjnych. Firma stawia na rozwój osobisty inwestując w młode talenty.

Opis zadao:

tworzenie nowoczesnych aplikacji w technologiach EXT-JS (Java Script), ZEND (PHP)

 wdrożenie sie w aktualnie funkcjonujące aplikacje

 nauka integracji z oprogramowaniem telekomunikacyjnym

 możliwośd dużej autonomii pracy

Kwalifikacje – wymagane:

 znajomośd języków PHP, Java Script

 bardzo dobra znajomośd zasad programowania obiektowego

 umiejętnośd tworzenia złożonych zapytao SQL

 umiejętnośd stosowania podstawowych wzorców proramistycznych

 zaangażowanie, otwarty umysł, zdolnośd logicznego myślenia i szybkiego przyswajania wiedzy!!!

Oferujemy:

 praca w siedzbie firmy przy ul. J.Matejki, Łódź. Możliwośd ustalenia elastycznych godzin pracy

 wynagrodzenie proporcjonalne do umiejętności

 dostęp do nowoczesnych technologii

Zainteresowane osoby prosimy o wysyłanie CV na adres: praca@focustelecom.pl.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm."

www.focustelecom.pl * www.systemycallcenter.pl * www.cray-tech.com

Cytaty

Powiązane dokumenty

Prosimy również o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu aplikacyjnym dla

Prosimy również o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu aplikacyjnym dla

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu aplikacyjnym dla potrzeb niezbędnych do realizacji

Prosimy o umieszczenie w dokumentach następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb procesów rekrutacyjnych

Prosimy o umieszczenie w dokumentach następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb procesów rekrutacyjnych

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji

Prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie