• Nie Znaleziono Wyników

Jakości Kształcenia – prof

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Jakości Kształcenia – prof"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia 2012-2016

1. Przewodniczący (Dziekan) – prof. UP dr hab. Bogusław Skowronek 2. Przedstawiciele Wydziału w Senackiej Komisji ds. Jakości Kształcenia –

prof. dr hab. Stanisław Koziara; dr Małgorzata Chrobak 3. Koordynatorzy ds. Jakości Kształcenia z Instytutów:

IFP – dr Marta Karamańska

IINiB – dr Agnieszka Fluda - Krokos IN – dr Alicja Hajok – Kornaś

4. Nauczyciele akademiccy zaliczani do minimum kadrowego kierunku, pierwsze miejsce pracy:

IFP – prof. UP dr hab. Krystyna Latawiec IINiB – prof. UP dr hab. Grażyna Wrona IN – prof. UP dr hab. Mariusz Misztal 5. Przedstawiciele doktorantów:

Literaturoznawstwo – mgr Natalia Wrzeszcz Językoznawstwo – mgr Natalia Zborowska 6. Przedstawiciele studentów:

IFP - Gabriela Dziubek IINiB – Małgorzata Boguń IN – Agnieszka Bucka

Cytaty

Powiązane dokumenty

7) dr Tomasz Szeląg – koordynator ds. jakości kształcenia dla kierunku Prawo 8) Mateusz Nowak – przedstawiciel studentów dla kierunku Administracja 9) Paweł Grzesiak

Kolejne poruszane w bieżącej edycji Rocznika teksty koncentrują się na szczegółowych problemach, spośród których wyróżnić należy kwestię kształtowania się

Krzysztof Banaszek jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, gdzie ukończył studia na Wydziale Transportu w zakresie „Organizacja i Sterowanie Ruchem Lotniczym” a

jakości kształcenia, propozycje i sugestie zmian w zakresie poprawy „jakości kształcenia” (w zależności od potrzeb), możliwe są na każdym

Nauczyciele akademiccy zaliczani do minimum kadrowego kierunku, 1 miejsce pracy (od 1-3).. IFP

Nauczyciele akademiccy zaliczani do minimum kadrowego z kierunków prowadzonych przez Wydział (podstawowe miejsce pracy):. Architektura informacji

Nauczyciele akademiccy zaliczani do minimum kadrowego z kierunków prowadzonych przez Wydział (podstawowe miejsce pracy):.. Architektura informacji –

Środowisko przy Ministrze Środowiska, w latach 1999-2005 - funkcję wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Zielonej Górze, w latach 2013-2016 funkcję członka Rady Nadzorczej