HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH 2022 ROK

196  Download (0)

Pełen tekst

(1)

INFORMATOR DLA MIESZKAŃCÓW

GMINY MILÓWKA

Gminny Zakład

Gospodarki Komunalnej w Milówce

34–360 Milówka, ul. Jana Kazimierza 123

tel. 33 861 53 23 lub tel. 33 863 71 90 wew. 21 fax 33 863 76 00

e–mail: gzgkmilowka@op.pl

www.gzgk-milowka.pl

EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

ZASADY GOSPODAROWANIA ODPADAMI HARMONOGRAM WYWOZU

ODPADÓW KOMUNALNYCH 2022 ROK

(2)

ZOBOWIĄZANI JESTEŚCIE PAŃSTWO DO:

» wyposażenia posesji w pojemniki na odpady komunalne i wyselekcjonowany popiół i żużel z pieców c.o.

» zbierania zmieszanych, niesegregowanych odpadów komunalnych » prowadzenia segregacji:

• opakowań szklanych,

• papieru i tektury,

• tworzyw sztucznych,

• metali,

• popiołu i żużlu z pieców c.o.

• odpadów organicznych: zielonych i kuchennych,

• przeterminowanych leków,

• zużytych baterii i akumulatorów,

• zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

• odpadów budowlanych i rozbiórkowych,

• zużytych opon,

• bioodpadów

• mebli oraz innych odpadów wielkogabarytowych.

Zasady bezpłatnego odbioru na PSZOK odpadów wielkogabarytowych

Do grupy odpadów wielkogabarytowych ZALICZAJĄ SIĘ: wszelkiego typu meble, np. sofy, fotele, sto- ły, krzesła, szafy, meblościanki, łóżka, a także materace, dywany, wykładziny, rowery, meble ogrodowe, zabawki o dużych rozmiarach.

Uwaga !!! Wszystkie urządzenia zasilanie elektrycznie przyjmowane są jako zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Do odpadów wielkogabarytowych NIE NALEŻĄ: wszelkiego rodzaju części budowlane i sanitarne takie jak deski drewniane, belki, panele, ramy okienne, drzwi, płoty, wanny, umywalki, muszle toaleto- we lub spłuczki, grzejniki, płytki, farby, opakowania po farbach i substancjach, części samochodowe, motorowerowe, kosiarki spalinowe, odpady remontowe, odpady ogrodowe, worki z ubraniami, worki ze śmieciami lub kartony z odpadami domowymi.

Co można wrzucać do pojemnika ze zmieszanymi odpadami, a co jest zakazane?

Do czego zobowiązany jest mieszkaniec zgodnie z obowiązującą ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach?

WRZUCAMY:

zużyte środki higieny osobistej

(np. wata, pieluchy, pampersy, chusteczki higieniczne, ręczniki papierowe)

zużyte obuwie, sznurki

tworzywa piankowe, silikonowe

niedopałki papierosów, zapalniczki, celofan szkło stołowe (np. talerze, kryształ, fajansu,

żaroodporne, lustra )

gumę, skórę, pędzle, pisaki i długopisy worki od odkurzacza, tapeta, zmiotki zabawki wielomateriałowe

papier po maśle czy margarynie

zużyte gąbki, maszynki do golenia, pumeks wilgotny i zabrudzony papier oraz folia

NIE WRZUCAMY:

odpadów bio (trawa, liście, gałęzie, obierki) surowce wtórne (opakowania szklane,

opakowania metalowe i drobny złom, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania papierowe , papier i kartony, opakowań wielomateriałowych) popiołu, ziemi, kamieni

materiałów rozbiórkowych, remontowych i gruzu

odpadów elektrycznych i elektronicznych (EE) leków i odpadów niebezpiecznych

puszek i pojemników po chemikaliach, farbach zużytych baterii, akumulatorów

(3)

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

2022 Segregując odpady dbasz o środowisko

MILÓWKA GÓRNA

Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec

10, 17, 21, 24 7, 14, 18, 21 7, 14, 18, 21 4, 11, 25, 29 9, 13, 23, 27 6, 10, 20, 24

Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień

11, 15, 25, 29 8, 12, 22, 26 5, 9, 19, 23, 26 3, 17, 21, 31 14, 18, 21, 28 5, 12, 16, 27

MILÓWKA DOLNA

Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec

11, 18, 21, 25 8, 15, 18, 22 8, 15, 18, 22 5, 12, 26, 29 10, 13, 24, 27 7, 10, 21, 24

Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień

12, 15, 26, 29 9, 12, 23, 26 6, 9, 20, 23, 27 4, 18, 21 2, 15, 18, 22, 29 6, 13, 16, 28

MILÓWKA CENTRUM

Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec

12, 19, 21, 26 9, 16, 18, 23 9, 16, 18, 23 6, 13, 27, 29 11, 13, 25, 27 8, 10, 22, 24

Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień

13, 15, 27, 29 10, 12, 24, 26 7, 9, 21, 23, 28 5, 19, 21 3, 16, 18, 23, 30 7, 14, 16, 29

MILÓWKA OSIEDLE

Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec

13, 20, 21, 27 10, 17, 18, 24 10, 17, 18, 24 7, 14, 28, 29 12, 13, 26, 27 9, 10, 23, 24

Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień

14, 15, 28, 29 11, 12, 25, 26 8, 9, 22, 23, 29 6, 20, 21 4, 17, 18, 24 1, 8, 15, 16, 30

LALIKI /ODPADY NALEŻY WYSTAWIĆ W PIERWSZYM DNIU WYWOZU/

Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec

3-4, 10-11, 14,

24-25, 31 1, 7-8, 11,

21-22, 28 1, 14-15, 18,

28-29 4-5 , 8, 19-20 2, 4, 6, 16-17,

20, 30-31 3, 13-14, 17 27-28

Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień

4-5, 8, 18-19, 22 1-2, 5, 16-17,

19, 29-30 2, 12-13, 16,

26-27 10-11, 24-25,

28, 31 2, 7-8 , 21-22

25, 28-29 5-6, 19-20, 23, 27-28

SZARE

Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec

3, 10, 14, 24, 31 7, 11, 21, 28 14, 18, 28 4 , 8, 19 2, 6, 16, 20, 30 3, 13, 17

Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień

4, 8, 18, 22 1, 5, 16, 19, 29 2, 12, 16, 26 10, 24, 28, 31 7, 21, 25, 28 5, 19, 23, 27

KAMESZNICA GÓRNA

Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec

4, 11, 14, 25 1, 8, 11, 22 1, 15, 18, 29 5, 8, 20 4, 6, 17, 20, 31 3, 14, 17

Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień

5, 8, 19, 22 2, 5, 17, 19, 30 2, 13, 16, 27 11, 25, 28 2, 8, 22, 25, 29 6, 20, 23, 28

KAMESZNICA ZŁATNA

Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec

5, 12, 14, 26 2, 9, 11, 23 2, 16, 18, 30 6, 8, 21 5, 6, 18, 20 1, 3, 15, 17

Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień

6, 8, 20, 22 3, 5, 18, 19, 31 2, 14, 16, 28 12, 26, 28 3, 9, 23, 25, 30 7, 21, 23, 29

KAMESZNICA CENTRUM

Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec

7, 13, 14, 27 3, 10, 11, 24 3, 17, 18, 31 7 , 8, 22 6, 6, 19, 20 2, 3, 17, 17

Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień

7, 8, 21, 22 4, 5, 19, 19 1, 2, 15, 16, 29 13, 27, 28 4, 10, 24, 25 1, 8, 22, 23, 30

KAMESZNICA DOLNA

Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec

7, 14, 14, 28 4, 11, 11, 25 4, 18, 18 1, 8, 8, 22 6, 6, 20, 20 3, 3, 17, 17

Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień

8, 8, 22, 22 5, 5, 19, 19 2, 2, 16, 16, 30 14, 28, 28 4, 10, 25, 25 2, 9, 23, 23, 30

(4)

NIELEDWIA GÓRNA

Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec

13, 20, 21, 27 10, 17, 18, 24 10, 17, 18, 24 7, 14 , 28, 29 12, 13, 26, 27 9, 10, 23, 24

Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień

14, 15, 28, 29 11, 12, 25, 26 8, 9, 22, 23, 29 6, 20, 21 3, 17, 18, 24 1, 8, 15, 16, 29

NIELEDWIA DOLNA

Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec

14 , 21, 21, 28 11, 18, 18, 25 11, 18, 18, 25 8, 14 , 29, 29 13, 13, 27, 27 10, 10, 24, 24

Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień

15, 15, 29, 29 12, 12, 26, 26 9, 9, 23, 23, 30 7, 21, 21 4, 18, 18, 25 2, 9, 16, 16, 30

PRZYSIÓŁKI /ODPADY NALEŻY WYSTAWIĆ W PIERWSZYM DNIU WYWOZU/

Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec

3 - 7, 11 - 12

24 - 28 , 31 1 - 4, 8 - 9

21 - 25 , 28 1 - 4, 15 - 16

28 - 31 4 - 8, 5 - 6

19 - 22 9 - 13, 17- 18

16 - 20 6 - 10, 14 - 15 27 - 30

Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień

4 - 8, 5 - 6

19 - 23 8 - 12, 17-18

29 - 31 5 - 9, 13 - 14

26 - 30 3 - 7, 11 - 12

24 - 28 7 - 10, 8 - 9

21 - 25 5 - 9, 6 - 7 19 - 23 OZNACZENIE KOLORU DAT

• dzień wywozu odpadów niesegregowanych / UWAGA !!! w okresie od stycznia do kwietnia oraz od października do grudnia zakazuje się mieszania popiołu z niesegregowanymi odpadami komunalnymi/

• dzień wywozu odpadów selektywnych /wyłącznie popiół , żużel z pieców c.o./

• dzień wywozu odpadów segregowanych i niesegregowanych

• dzień wywozu odpadów BIO-ZIELONE /dla osób, które zadeklarowały, że NIE będą kompostować odpadów w przydomowych kompostownikach/

• dzień wywozu odpadów segregowanych i niesegregowanych oraz BIO-ZIELONE /dla osób, które zadeklarowały, że NIE będą kompostować odpadów w przydomowych kompostownikach/ – TRASA LALIKI-NIELEDWIA PRZYSIÓŁKI

• dzień wywozu odpadów segregowanych i niesegregowanych BIO-ZIELONE /dla osób, które zadeklarowały, że NIE będą kompostować odpadów w przydomowych kompostownikach/ – TRASA KAMESZNICA PRZYSIÓŁKI

• dzień wywozu odpadów segregowanych i niesegregowanych BIO-ZIELONE /dla osób, które zadeklarowały, że NIE będą kompostować odpadów w przydomowych kompostownikach/ – TRASA MILÓWKA PRZYSIÓŁKI

WAŻNE INFORMACJE:

• Informujemy Państwa, iż zgodnie z art. 9e oraz art. 9f ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zakazuje się mieszania odpadów zebranych selektywnie, popiołów oraz odpadów organicznych, ulegających biodegradacji, gruzu, odpadów poremontowych i azbestowych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi.

• Worki do segregacji odpadów wydawane są tylko na wymianę przez pracowników odbierających odpady w dniu wywozu odpadów segregowanych – zgodnie z harmonogramem wywozu dla danej trasy.

• Odpady wielkogabarytowe, zużyte opony z samochodów osobowych oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierane bedą przez cały rok tylko i wyłącznie w PSZOK w Milówce.

• Odpady biodegradowalne / zielone odbierane będą tylko i wyłącznie zgodnie z harmonogramem wywozu od osób, które zadeklarowały, że NIE będą kompostować odpadów w przydomowych kompostownikach.

JAK PRAWIDŁOWO SEGREGOWAĆ ODPADY

/ZASADY ODBIORU PRZEZ G.Z.G.K. w MILÓWCE/

OPAKOWANIA SZKLANE /worek zielony/

WRZUCAMY:

Bezbarwne i kolorowe butelki, słoiki, itp. wolne od zanieczyszczeń metalami i tworzywami / opakowania szklane muszą być opróżnione i czyste/.

NIE WRZUCAMY:

luster, szkła zbrojonego, fajansu i porcelany, zużytych żarówek, lamp jarzeniowych, stłuczki szklanej, butelek po lekarstwach, zniczy, szkła nie tłukącego typu Duralex, Arcoroc, Vereco.

OPAKOWANIA Z METALI i TWORZYW SZTUCZNYCH /worek żółty/

WRZUCAMY:

czyste: plastikowe opakowania po płynach i napojach, opakowania PET, plastikowe pojemniki po produktach spożywczych, reklamówki i woreczki foliowe.

KARTONIKI PO SOKACH, NAPOJACH , MLEKU. (tzw. TETRA PAK)

czyste puszki po konserwach i napojach, puszki aluminiowe, kapsle, drobny złom żelazny, drobny złom z metali kolorowych, metalowe zakrętki od słoików i butelek.

NIE WRZUCAMY:

art. wykonanych z połączeń tworzyw sztucznych z innymi materiałami, butelek po olejach silnikowych, tworzyw sztucznych piankowych, zniczy, styropianu budowlanego.

puszek po farbach, lakierach, części maszyn i rowerów, silników elektrycznych.

OPAKOWANIA Z PAPIERU /worek niebieski/

WRZUCAMY:

gazety książki, zeszyty, katalogi, prospekty, foldery, ulotki, torby i worki papierowe, tekturę i kartony oraz opakowania wykonane z tych materiałów.

NIE WRZUCAMY:

papieru i tektury pokrytych folią metalową lub z tworzyw sztucznych, kalki, zabrudzonego i tłustego papieru m.in. z masła margaryny, artykułów wykonanych z połączeń z innymi materiałami, zużytych ręczników papierowych.

ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI /worek brązowy/

WRZUCAMY:

odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.), gałęzie drzew i krzewów, skoszoną trawę, liście, kwiaty, trociny i korę drzew, resztki jedzenia.

NIE WRZUCAMY:

kości zwierząt, odchodów zwierząt, popiołu z węgla kamiennego, leków, drewna

impregnowanego, płyt wiórowych i MDF, ziemi i kamieni, innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

Segregując odpady dbasz o środowisko

(5)

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Milówce

ul. Jana Kazimierza 123, 34–360 Milówka tel. 33 861 53 23, fax 33 86 37 600

www.gzgk–milowka.pl

czynny jest codziennie

od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00

kontakt również na:

e-mail:

gzgkmilowka@op.pl

e-mail:

gzgk@gzgk–milowka.pl Zgłaszanie awarii: wodociąg

tel. kom. +48 600 932 272

2022

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Styczeń

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Luty

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Marzec

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Kwiecień

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd

2 3 4 5 6 7 18 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Maj

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Czerwiec

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Lipiec

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Sierpień

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Wrzesień

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Październik

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Listopad

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Grudzień

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :