• Nie Znaleziono Wyników

Widok Kościół unicki w Polsce w latach 1596-1875

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Widok Kościół unicki w Polsce w latach 1596-1875"

Copied!
18
0
0

Pełen tekst

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)

Cytaty

Powiązane dokumenty

Proponowana przez niego etyka Ziemi (Earth Ethics) z szacunkiem odnosi się do życia i docenia naszą „płodną”, „delikatną” i „kruchą” planetę, która umożliwia

Inter-station intensity standardization for Data Set 2 in terms of the Rent measure for different registration strategies. Rent is defined as the ratio (after-/before

Wie im Deutschen lassen sich auch im Polnischen Veränderungen im Kasus- gebrauch feststellen, wobei dieser Prozess im Polnischen systematischer als im Deutschen zu verlaufen

Wykazano, że modelowanie molekularne może być narzędziem przydatnym w procesie projektowania substancji leczniczych; jest to również istotny czynnik redukujący koszty oraz

Pojęcie typu pojawia się w tekście Nauki nomologiczne a typologiczne, ale, co zdumiewające, w późniejszym tekście O pisaniu historii fi lozofi i jest już całkowicie

Thus, referring to key categories, I discuss postcolonial representations: images and narratives perceived through the perspective of a female researcher who, since 2002,

Zastosowane w Narodowym Rachunku Zdrowia przejście od ujęcia mikro­ ekonomicznego (wydatki gospodarstw domowych na zdrowie określone na podstawie badania budżetów) do