• Nie Znaleziono Wyników

Mikrootoczenie przedsiębiorstwa, które określane jest również między innymi jako otoczenie bezpośrednie bądź otoczenie konkurencyjne, to czynniki funkcjonowania firmy na danym rynku i w danej branży, które wpływają na jego rozwój i

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Mikrootoczenie przedsiębiorstwa, które określane jest również między innymi jako otoczenie bezpośrednie bądź otoczenie konkurencyjne, to czynniki funkcjonowania firmy na danym rynku i w danej branży, które wpływają na jego rozwój i"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

2T_dzial_gosp_Biesiadecka_pn

Temat: Mikrootoczenie przedsiębiorstwa.

Mikrootoczenie przedsiębiorstwa, które określane jest również między innymi jako otoczenie bezpośrednie bądź otoczenie konkurencyjne, to czynniki funkcjonowania firmy na danym rynku i w danej branży, które wpływają na jego rozwój i funkcjonowanie. W jego zakres wchodzą podmioty, które związane są z firmą i jej działalnością - klienci, dostawcy, konkurencja.

Do elementów mikrootoczenia można zaliczyć następujące poniższe grupy.

Odbiorcy

Jest to najczęściej najliczniejsza grupa, która wchodzi w skład mikrootoczenia. Odbiorcami określane są osoby, które nabywają od firmy jej produkty bądź usługi. Podczas analizy ogrywają istotną rolę z uwagi na siłę negocjacji, ponieważ znacznie wpływają na końcowy wyrób danego przedsiębiorstwa. Mogą mieć również wpływ na rozwój pracowników danej firmy, gdyż dzięki ich wymaganiom co do jakości towaru, będzie istniała większa konieczność doszkolenia pracowników i unowocześnienia metod produkcji.

Dostawcy

Są to grupy, których rolą jest dostarczania zasobów, takich jak np. energia czy środki produkcji. Przetargowa siła dostawców zależy między innymi od ilości dostawców w danym sektorze, od jakości wyrobu itp. Prawidłowa analiza dostawców może pozwolić na ograniczenie kosztów dostawy, nawiązanie dłuższej współpracy. Nie należy polegać na jednym dostawy, gdyż może odbić się to negatywnie na funkcjonowaniu firmy w przypadku powstania problemów z dostawcą.

Pośrednicy

Są to podmioty na rynku, które odpowiedzialne są za dystrybucję produktów danej firmy do odbiorców. Najczęściej posiadają oni prawo własności do rozprowadzanego produktu na drodze od przedsiębiorstwa do nabywcy. Należy przeanalizować, czy firma wymaga pomocy przy rozprowadzaniu swoich towarów oraz czy wpłynie to na obniżenie kosztów przeciętnych dystrybucji.

Analiza mikrootoczenia opiera się na dokładnym zbadaniu sektora działalności firmy. Umożliwia tym samym ocenę zarówno jego atrakcyjności, jak i stwarzanych dla organizacji szans i zagrożeń

Zadanie domowe: Na podstawie konkretnego istniejącego, bądź wymyślonego przedsiębiorstwa scharakteryzuj jego otoczenie bezpośrednie czyli mikrootoczenie. Proszę o nadesłanie prac na adres: mbiesiadecka @wp.pl do 02.05.2020 Powodzenia MB

Cytaty

Powiązane dokumenty

Ze względu na globalny charakter zrównoważonego rozwoju, autor skupi się na szerszej skali zrównoważonego otoczenia marketingowego przedsiębiorstwa, czyli na skali ma- kro,

reform a litu

oraz próba powrotu do źródeł teorii i tych jej elementów, które wydają się umożliwiać reorientacje dyskursów krytycznych w kierunku pewnych form uni­

Zarządzanie przez cele stwarza korzystne warunki usprawnienia organizacji, jednak może się zakończyć niepowodzeniem gdy nie ma wsparcia kierownictwa naczelnego szczebla.. Może

otoczenie biblioteki to zatem środowisko w jakim działa, na które składają się oddziałujące na nią organizacje i grupy, a także wielowymiarowe warunki,

By purposefully applying associations that the neo-retro and simplistic design styles evoke, as well as the general design characteristics, in the design process of the appearance

Wobec tego każda firma, aby móc działać jeszcze efektywniej, musi brać pod uwagę różnorodne czynniki otaczające ją, by nie popełnić żadnego błędu.. Proszę

Trzecią, jak się wydaje również istotną funkcją rynku w procesach innowacyjnych jest funkcja weryfikująca wyroby dostarczone na rynek. Ideowy model powiązania