• Nie Znaleziono Wyników

KONKURS Z PRZYRODY Klucz odpowiedzi: Etap rejonowy Suma punktów do uzyskania – 70

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "KONKURS Z PRZYRODY Klucz odpowiedzi: Etap rejonowy Suma punktów do uzyskania – 70"

Copied!
4
0
0

Pełen tekst

(1)

Konkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2016/2017

Strona 1 z 4 KONKURS Z PRZYRODY

Klucz odpowiedzi: Etap rejonowy Suma punktów do uzyskania – 70

W kluczu są prezentowane przykładowe prawidłowe odpowiedzi do zadań otwartych. Należy również uznać odpowiedzi ucznia, jeśli są inaczej sformułowane, ale zgodne merytorycznie oraz inne poprawne odpowiedzi nieprzewidziane w kluczu.

L.p. Poprawna odpowiedź Punktacja Zasady przyznawania punktów

1.

1 - F 2 - F 3 - F 4 - P

0 - 2

- wszystkie poprawne odpowiedzi - 2 punkty - trzy poprawne odpowiedzi - 1 punkt

- dwie poprawne odpowiedzi lubbrak odpowiedzi - 0 punktów

2. A 0 - 1 - poprawna odpowiedź - 1 punkt

- błędna odpowiedź lub brak odpowiedzi - 0punktów

3.

1. C 2. C 3. D 4. A

0 - 2

- wszystkie poprawne odpowiedzi - 2 punkty - trzy poprawne odpowiedzi - 1 punkt

- dwie poprawne odpowiedzi lubbrak odpowiedzi - 0 punktów

4.

1 - B 2 - G 3 - F 4 - C 5 - A 6 - E 7 - D

0 - 3

- wszystkie poprawne odpowiedzi - 3 punkty - sześć lub pięć poprawnych odpowiedzi - 2 punkty - cztery lub trzy poprawne odpowiedzi - 1 punkt

- dwie poprawne odpowiedzi lubbrak odpowiedzi - 0 punktów

5.

1.Wyżyna Krakowsko - Częstochowska

2. Wyżyna Lubelska 3. Tatry

4. Pojezierze Suwalskie

0 - 2

- wszystkie poprawne odpowiedzi - 2 punkty - trzy poprawne odpowiedzi - 1 punkt

- dwie poprawne odpowiedzi lubbrak odpowiedzi - 0 punktów

6. D

0 - 1 - poprawna odpowiedź - 1 punkt

- błędna odpowiedź lub brak odpowiedzi - 0punktów 7. A

0 -1 - poprawna odpowiedź - 1 punkt

- błędna odpowiedź lub brak odpowiedzi - 0punktów

8.

1. A

2. D

0 - 2

Ad. 1

- poprawna odpowiedź - 1 punkt

- błędna odpowiedź lub brak odpowiedzi - 0punktów Ad. 2

- poprawna odpowiedź - 1 punkt

- błędna odpowiedź lub brak odpowiedzi - 0punktów

9.

1. wypukła

2. nizinami ..wyżynami 3. Oświęcimska....

Śląską.. Krakowsko - Częstochowska 4. Sandomierska

5. ropy naftowej..węgla brunatnego

0 - 5

- wszystkie poprawne odpowiedzi - 5 punktów - osiem poprawnych odpowiedzi - 4 punkty - siedem poprawnych odpowiedzi - 3 punkty - sześć poprawnych odpowiedzi - 2 punkty - pięć poprawnych odpowiedzi - 1 punkt

- cztery poprawne odpowiedzi lubbrak odpowiedzi - 0 punktów

(2)

Konkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2016/2017

Strona 2 z 4 10. A 0 - 1 - poprawna odpowiedź - 1 punkt

- błędna odpowiedź lub brak odpowiedzi - 0punktów 11.

1. A 2. A 3. B

0 - 3

- za każdą poprawną odpowiedź - po 1 punkcie - błędna odpowiedź lub brak odpowiedzi - 0punktów

12. C 0 - 1 - poprawna odpowiedź - 1 punkt

- błędna odpowiedź lub brak odpowiedzi - 0punktów

13.

B, C, D, F

0 - 2

- wszystkie poprawne odpowiedzi - 2 punkty - trzy poprawne odpowiedzi - 1 punkt

- dwie poprawne odpowiedzi lubbrak odpowiedzi - 0 punktów

14.

B, E, F, H, L, M

0 - 3

- wszystkie poprawne odpowiedzi - 3 punkty - pięć poprawnych odpowiedzi - 2 punkty - cztery poprawne odpowiedzi - 1 punkt

- trzy poprawne odpowiedzi lub brak odpowiedzi - 0 punktów

15. B 0 - 1 - poprawna odpowiedź - 1 punkt

- błędna odpowiedź lub brak odpowiedzi - 0punktów

16.

A - ryś euroazjatycki B - dzik europejski

C - lis rudy 0 - 2

- wszystkie poprawne odpowiedzi - 2 punkty - dwie poprawne odpowiedzi - 1 punkt

- jedna poprawna odpowiedź lubbrak odpowiedzi - 0 punktów

17. A 0 - 1 - poprawna odpowiedź - 1 punkt

- błędna odpowiedź lub brak odpowiedzi - 0punktów

18.

A - P B - P C - P D - F E - P

0 - 3

- wszystkie poprawne odpowiedzi - 3 punkty - cztery poprawne odpowiedzi - 2 punkty - trzy poprawne odpowiedzi - 1 punkt

- dwie poprawne odpowiedzi lub brak odpowiedzi - 0 punktów

19. A 0 - 1 - poprawna odpowiedź - 1 punkt

- błędna odpowiedź lub brak odpowiedzi - 0punktów 20. B 0 - 1 - poprawna odpowiedź - 1 punkt

- błędna odpowiedź lub brak odpowiedzi - 0punktów

21. A 0 - 1 - poprawna odpowiedź - 1 punkt

- błędna odpowiedź lub brak odpowiedzi - 0punktów 22. 2...A 0 - 1 - poprawna odpowiedź - 1 punkt

- błędna odpowiedź lub brak odpowiedzi - 0punktów 23. A 0 - 1 - poprawna odpowiedź - 1 punkt

- błędna odpowiedź lub brak odpowiedzi - 0punktów

24.

1. D

2. B - kolba 0 - 2

Ad. 1

- poprawna odpowiedź - 1 punkt

- błędna odpowiedź lub brak odpowiedzi - 0punktów Ad. 2

- poprawna odpowiedź - 1 punkt

- błędna odpowiedź lubbrak odpowiedzi - 0 punktów

25. C 0 - 1

- poprawna odpowiedź - 1 punkt

- błędna odpowiedź lub brak odpowiedzi - 0punktów 26. 1.kielich, korona 0 - 3 Ad. 1

(3)

Konkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2016/2017

Strona 3 z 4 2. A

- wszystkie poprawne odpowiedzi - 2 punkty - jedna poprawna odpowiedz - 1 punkt - brak odpowiedzi - 0 punktów

Ad. 2

- poprawna odpowiedź - 1 punkt

- błędna odpowiedź lub brak odpowiedzi - 0punktów 27. B 0 - 1 - poprawna odpowiedź - 1 punkt

- błędna odpowiedź lub brak odpowiedzi - 0punktów 28. A 0 - 1 - poprawna odpowiedź - 1 punkt

- błędna odpowiedź lub brak odpowiedzi - 0punktów

29.

1.- grab pospolity - lipa drobnolistna - dąb szypułkowy - klon jawor

2. D

0 - 3

Ad. 1

- wszystkie poprawne odpowiedzi - 2 punkty - trzy poprawne odpowiedzi - 1 punkt

- dwie poprawne odpowiedzi lubbrak odpowiedzi - 0 punktów

Ad. 2

- poprawna odpowiedź - 1 punkt

- błędna odpowiedź lub brak odpowiedzi - 0punktów

30.

1. Pieniński 2. Karkonoski 3. - Pieniński - Tatrzański - Gorczański - Magurski - Bieszczadzki

4. Słowiński 5. Bieszczadzki 6. Bieszczadzki

0 - 5

- wszystkie poprawne odpowiedzi - 5 punktów - dziewięć poprawnych odpowiedzi - 4 punkty - osiem poprawnych odpowiedzi - 3 punkty - siedem poprawnych odpowiedzi - 2 punkty - sześć poprawnych odpowiedzi - 1 punkt

- pięć poprawnych odpowiedzi lub brak odpowiedzi - 0 punktów

31.

1. północno- wschodnim 2. 6 cm x 20000 cm=

12 0000 cm =1200 m = 1,2 km

Odp. Odległość w linii prostej wynosi 1,2 km.

3. Kościuszki 4. przykładowe odpowiedzi:

- z wyciągów

narciarskich - z pijalni wód

- z sankostrady - ze spaceru w parku - z kortu tenisowego - z basenu

- z lodowiska

- z Kolei Gondolowej

0 - 5

Ad. 1

- poprawna odpowiedź - 1 punkt

- błędna odpowiedź lub brak odpowiedzi - 0punktów Ad. 2

- poprawne obliczenia i odpowiedź - 1 punkt

- błędna odpowiedź lub brak odpowiedzi - 0punktów Ad. 3

- poprawna odpowiedź - 1 punkt

- błędna odpowiedź lub brak odpowiedzi - 0punktów Ad. 4

- za każdą poprawną odpowiedź - po 1 punkcie - błędna odpowiedź lub brak odpowiedzi - 0punktów

32. 1. A - Estonia

B - Malta 0 - 4 Ad. 1

- wszystkie poprawne odpowiedzi - 2 punkty

(4)

Konkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2016/2017

Strona 4 z 4 C - Szwecja

D - Litwa E - Luksemburg 2. Szwecja

3. w Luksemburgu

- cztery poprawne odpowiedzi - 1 punkt

- trzy poprawne odpowiedzi lubbrak odpowiedzi - 0 punktów

Ad. 2

- poprawna odpowiedź - 1 punkt

- błędna odpowiedź lub brak odpowiedzi - 0punktów Ad. 3

- poprawna odpowiedź - 1 punkt

- błędna odpowiedź lub brak odpowiedzi - 0punktów

33.

A - 3 B - 5 C - 4 D - 1 E - 6 F - 2

0 - 3

- wszystkie poprawne odpowiedzi - 3 punkty - pięć poprawnych odpowiedzi - 2 punkty - cztery poprawne odpowiedzi - 1 punkt

- trzy poprawne odpowiedzi lubbrak odpowiedzi - 0 punktów

34. C 0 -1 - poprawna odpowiedź - 1 punkt

- błędna odpowiedź lub brak odpowiedzi - 0punktów

Cytaty

Powiązane dokumenty

Mleko wydaje się nam białe, ponieważ nie pochłania żadnej fali elektromagnetycznej z zakresu widzialnego (odpowiadające poszczególnym kolorom), tylko je odbija..

Cape Wrath is also the turning point for the Cape Wrath Marathon, (8) which is billed as the 'Toughest Marathon in the UK', due (9) to its extremely difficult terrain. The final leg

Premier, twórca potęgi Królestwa Prus, którego polityka doprowadziła do zjednoczenia Niemiec. Rocznica jej zdobycia stała się świętem narodowym Francji w czasach

– за неповну відповідь (брак названня або події, або року, або особи, яка видала указ). 18.

Obliczanie różnicy temperatury między szczytem Roman - Kosz a Jałtą.. Obliczanie wysokości temperatury na szczycie Roman

0 punktów, jeżeli w liście liczba błędnie napisanych wyrazów (zawierających błędy gramatyczne, leksykalne lub ortograficzne) przekracza 25% liczby wszystkich

1 punkt za poprawne wskazanie nazwy organu, w którym występują komórki przedstawione na

Należy również uznać odpowiedzi ucznia, jeśli są inaczej sformułowane, ale zgodne merytorycznie oraz inne poprawne odpowiedzi nieprzewidziane w kluczu.. Prawidłowa odpowiedź