• Nie Znaleziono Wyników

KONKURS Z PRZYRODY

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "KONKURS Z PRZYRODY"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

Konkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2017/2018

Strona 1 z 3 KONKURS Z PRZYRODY

KLUCZ ODPOWIEDZI Suma punktów do uzyskania - 80

W kluczu są prezentowane przykładowe prawidłowe odpowiedzi do zadań otwartych. Należy również uznać odpowiedzi ucznia, jeśli są inaczej sformułowane, ale zgodne merytorycznie oraz inne poprawne odpowiedzi nieprzewidziane w kluczu.

L.p. Prawidłowa odpowiedź Punktacja liczba

punktów

1.

Skreślenia:

A. mniejsza B. 1 : 300 C. przeglądowe D. 1 : 10 000

2 punkty za 4 poprawne skreślenia 1 punkt za 3 poprawne skreślenia

2

2.

Ad. 1 dolina

Ad. 2 Dolina to wklęsła forma terenu o wydłużonym kształcie i wyraźnie

wykształconym dnie, otoczona ze wszystkich stron wzniesieniami, najczęściej powstała w wyniku działalności rzek lub lodowców.

Ad. 1 1 punkt

Ad. 2 1 punkt za poprawne wyjaśnienie pojęcia

2

3. Ad. 1 C Ad. 2 D

Ad. 1 1 punkt

Ad. 2 1 punkt 2

4.

Ad. A 7, 15, 2, 3, 4

Ad. B 1, 6, 8, 9, 12

Ad. C 11, 5, 10, 13, 14

5 punktów za 15 - 14 poprawnych odpowiedzi

4 punkty za 13 - 12 poprawnych odpowiedzi

3 punkty za 11 - 10 poprawnych odpowiedzi

2 punkty za 9 - 8 poprawnych odpowiedzi

1 punkt za 7 - 6 poprawnych odpowiedzi

5

5.

1. wapień 2. zlepieniec 3. piaskowiec 4. granit 5. less

3 punkty za 5 poprawnych odpowiedzi 2 punkty za 4 poprawne odpowiedzi

1 punkt za 3 poprawne odpowiedzi 3

6. C 1 punkt 1

7.

1. B 2. A 3. D 4. A

po 1 punkcie za każde pytanie, w którym poprawnie

skreślono odpowiedź 4

8.

1 - prawda 2 - fałsz 3 - fałsz 4 - prawda 5 - prawda 6 - prawda

3 punkty za 6 poprawnych odpowiedzi 2 punkty za 5 poprawnych odpowiedzi 1 punkt za 4 poprawne odpowiedzi

3

(2)

Konkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2017/2018

Strona 2 z 3

9. C 1 punkt 1

10.

1. Motława 2. Halny 3. Trójmiasto 4. Wisłoujście 5. Niegocin 6. Wąwóz 7. Wydma 8. Hańcza 9. Błędne skały 10. Wydra

Hasło krzyżówki - wysoczyzna

4 punkty za 10 poprawnych haseł 3 punkty za 9 - 8 poprawnych haseł 2 punkty za 7 - 6 poprawnych haseł

1 punkt za 5 - 4 poprawnych haseł

1 punkt za poprawne wypisanie hasła

5

11. A 1 punkt 1

12.

Ad. 1 1 - D 2 - F 3 - E 4 - A 5 - C 6 - B Ad.2

Kampinoski PN Babiogórski PN Park Yellowstone Karkonoski PN

Ad.1

3 punkty za 6 poprawnych odpowiedzi 2 punkty za 5 poprawne odpowiedzi 1 punkt za 4 poprawne odpowiedzi

Ad.2

3 punkty za 4 poprawne odpowiedzi 2 punkty za 3 poprawne odpowiedzi 1 punkt za 2 poprawne odpowiedzi

6

13. B 1 punkt 1

14.

1 - krajobraz lasów liściastych i mieszanych strefy umiarkowanej 2 - krajobraz północnych lasów iglastych (tajga)

3 - krajobraz wilgotnych lasów równikowych

po 1 punkcie za każdą poprawną odpowiedź

3

15.

1 - D 2 - E 3 - A 4 - C 5 - B

3 punkty za 5 poprawnych odpowiedzi 2 punkty za 4 poprawne odpowiedzi

1 punkt za 3 poprawne odpowiedzi 3

16. A 1 punkt 1

17. A 1 punkt 1

18.

Ad.1.

A - 4 B - 1 C - 3 D - 5 E - 2 Ad.2. A

Ad. 1

3 punkty za poprawne

przyporządkowanie 5 etapów powstawania form krasowych 2 punkty za 4 poprawne odpowiedzi 1 punkt za 3 poprawne odpowiedzi Ad. 2 1 punkt

4

19.

Lasy równikowe Afryki:

szympans, goryl, hipopotam, okapi, lampart

Lasy równikowe Ameryki Południowej –

5 punktów za 10 poprawnych odpowiedzi

4 punkty za 9 poprawnych odpowiedzi 3 punkty za 8 poprawnych odpowiedzi

5

(3)

Konkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2017/2018

Strona 3 z 3 Amazonii:

mrówkojad, tapir, kapibara, puma, jaguar

2 punkty za 7 poprawnych odpowiedzi 1 punkt za 6 poprawnych odpowiedzi

20. A 1 punkt 1

21.

1 - F 2 - H 3 - E 4 - G 5 - C

6 - A 7 - D

8 - B

4 punkty za 8 poprawnych odpowiedzi 3 punkty za 7 poprawnych odpowiedzi 2 punkty za 6 poprawnych odpowiedzi 1 punkt za 5 poprawnych odpowiedzi

4

22. C 1 punkt 1

23. polska nazwa – żwirowa/kamienista arabska nazwa – serir/hamada

po 1 punkcie za każdą poprawną odpowiedź 2

24.

A. Tundra - Islandia B. Pampa - Argentyna C. Tajga - Syberia

D. Busz - Afryka Południowa E. Selva - Nizina Amazonki F. Makia - Hiszpania

G. Preria - Wielkie Równiny

4 punkty za 7 poprawnych odpowiedzi 3 punkty za 6 poprawnych odpowiedzi 2 punkty za 5 poprawnych odpowiedzi

1 punkt za 4 poprawne odpowiedzi 4

25. A 1 punkt 1

26.

Skreślenia:

1. mniejszą

2. cała powierzchnia 3. trzy

4. Australii

1. 5. w znacznej odległości od bieguna południowego

6. mniejszą

3 punkty za 6 poprawnych skreśleń

2 punkty za 5 poprawnych odpowiedzi 1 punkt za 4 poprawne odpowiedzi

3

27.

Ad. 1 B Ad. 2

A. gorące, suche lata

B. długie, mroźne, suche zimy C. niewielkie ilości opadów

Ad. 1 1 punkt Ad. 2

2 punkty za 3 poprawne odpowiedzi 1 punkt za 2 poprawne odpowiedzi

3

28. B, E, F 2 punkty za 3 poprawne odpowiedzi

1 punkt za 2 poprawne odpowiedzi 2

29.

1 - tak 2 - nie 3 - tak 4 - tak 5 - tak

3 punkty za 5 poprawnych decyzji 2 punkty za 4 poprawne odpowiedzi

1 punkt za 3 poprawne odpowiedzi 3

30. C 1 punkt 1

31. B 1 punkt 1

32. D 1 punkt 1

Cytaty

Powiązane dokumenty

Należy również uznać odpowiedzi ucznia, jeśli są inaczej sformułowane, ale zgodne merytorycznie oraz inne poprawne odpowiedzi nieprzewidziane w kluczu.. prawidłowa odpowiedź

Należy również uznać odpowiedzi ucznia, jeśli są inaczej sformułowane, ale zgodne merytorycznie oraz inne poprawne odpowiedzi nieprzewidziane w kluczu.. Poprawna odpowiedź

W tego typu zadaniach należy również uznać odpowiedzi ucznia, jeśli są inaczej sformułowane, ale ich sens jest zgodny z podanym schematem, oraz inne poprawne odpowiedzi w

W tego typu zadaniach należy również uznać odpowiedzi ucznia, jeśli są inaczej sformułowane, ale ich sens jest zgodny z podanym schematem, oraz inne poprawne odpowiedzi w

W tego typu zadaniach należy również uznać odpowiedzi ucznia, jeśli są inaczej sformułowane, ale ich sens jest zgodny z podanym schematem, oraz inne poprawne odpowiedzi w

Należy również uznać odpowiedzi ucznia, jeśli są inaczej sformułowane, ale ich sens jest synonimiczny wobec schematu, oraz inne odpowiedzi, nieprzewidziane w kluczu,

Należy również uznać odpowiedzi ucznia, jeśli są inaczej sfor- mułowane, ale ich sens jest synonimiczny wobec schematu, oraz inne odpowiedzi, nieprzewidziane w kluczu, ale

W tego typu zadaniach należy również uznać odpowiedzi ucznia, jeśli są inaczej sformułowane, ale ich sens jest zgodny z podanym schematem, oraz inne poprawne odpowiedzi w