• Nie Znaleziono Wyników

• 1 cm na mapie – 100 m w terenie

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "• 1 cm na mapie – 100 m w terenie"

Copied!
8
0
0

Pełen tekst

(1)

Mapa spadków

(2)
(3)

• Różnica wysokości między „grubymi”

poziomicami

• 10 m

• 1 cm na mapie – 100 m w terenie

• 1 cm na mapie – 100 m w terenie

• 10 m / 100m * 100% = 10%

• Jeżeli grube poziomice są co 1 cm to spadek

wynosi 10%

(4)

2%, 5%, 8%, 10%, 12%

• H / cm[m] * 100% = 2%

• 10m / x * 100% = 2% / 100%

• 10m/x = 0,02

• 10m = 0,02x

• 10m = 0,02x

• X = 500 m [5 cm]

(5)
(6)
(7)
(8)

• Wykonaj mapę spadków na otrzymanym podkładzie A4

• Zaznacz spadki jak dla terenów nizinnych (0-2%, 2-5%, 5-8%, 8-12%,>12%)

• Spadki zaznacz wg dowolnej skali barw, jednak tak jak na mapach hipsometrycznych, skali progresywnej

mapach hipsometrycznych, skali progresywnej

W przypadku nieobecności na zajęciach wykonaj dwie mapy spadków (po podkład zapraszam do 433)

Wszystkie identyczne odległości pomiędzy każdą z poziomic (nawet między poziomicami zaznaczonymi liniami

przerywanymi) muszą być zaznaczone tym samym kolorem

Cytaty

Powiązane dokumenty

19 APSz, PWRN, WKiSz, Korespondencja i dzienniki budowy dotyczące budowy pomnika poległych żołnierzy w Siekierkach 1961–1964, sygn.. Odrą /ewidencja poległych, wykonanie

łóżek szpitalnych (nie licząc niektórych wysokospecjalistycznych, psychia- trycznych oraz opieki długoterminowej) przeznacza się na leczenie chorych na COVID-19.. Jak w

Podziałamy trochę w programowaniu w programie scratch jest wam znany, ale będziemy pracować w nowszej wersji na którą was zapraszam i pokażę jak się tam dostać i

poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia na terytorium RP studiów I stopnia, albo opatrzonego apostille (lub w inny sposób zalegalizowanego) dyplomu lub innego

Rośliny kupowane w okresie późnowiosennym aż do czasu jesieni mają liście które podczas przewozu najczęściej więdną ale proszę się tym nie przejmować - to jest naturalny

Niektóre z plaż w mieście Stari Grad to Lanterna (wybetonowana plaża w kamienistej zatoczce), Maslinica (piaszczysta zatoczka w pobliżu portu promowego), plaża Banj

uczeń wykazuje znaczenie skali mapy w przedstawianiu różnych informacji geograficznych na mapie; posługuje się skalą mapy do obliczenia odległości w tereniet.

Materiał edukacyjny wytworzony w ramach projektu „Scholaris – portal wiedzy dla nauczycieli"1. współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego