Tryb postępowania, który poprzedzał zawarcie umowy

Pełen tekst

(1)

Lp Data ogłoszenia Data zawarcia

umowy Nazwa zamówienia

Tryb postępowania, który poprzedzał zawarcie umowy

Wykonawca z którym zawarto umowę (nazwa,

adres)

wartość zamówienia wynikająca z umowy

brutto

1. 30.11.2012r. 10.01.2013r.

Wykonanie usługi przeprowadzenia zajęć z grupowego doradztwa zawodowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Miasta Siemianowice Śląskie w roku szkolnym 2012/2013 uczestniczących w projekcie systemowym „Mam zawód – mam pracę w regionie”

realizowanym w ramach Priorytetu IX, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

2007 – 2013. PN

"KIER" Pracownia Psychologiczna Joanna

Wolnik, ul. Strzelców Bytomskich 65,

40-308 Katowice 4.560,00 zł

2. 06.12.2012r. 18.01.2013r.

Wykonanie usług z zakresu szacowania wartości nieruchomości Gminnych i Skarbu Państwa oraz nabywanych do zasobów gruntowych w roku 2013r.

PN

Rzeczoznawca Majątkowy Krzysztof Matuszek

41-800 Zabrze ul. Ks. Józefa Wajdy 4/3

90.528,00 zł Wykaz ogłoszonych przetargów za III kwartały 2013 rok

(2)

3.

22.01.2013r.

27.02.2013r.

Wykonanie prac geodezyjnych dla

nieruchomości Gminy Miasta Siemianowice Śląskie i Skarbu Państwa w 2013 r.

PN

Zespół Geodetów

Uprawnionych DE KA ER s.c. Stanisław Dornik &

Andrzej Kullman, ul. Łużycka 12, 41-902 Bytom

77.875,91 zł

4. 08.02.2013r. 14.03.2013r.

Prace interwencyjne i awaryjne – usunięcie wiatrołomów, wywałów i martwych drzew, podniesienie skrajni, odsłanianie latarni ulicznych

oraz znaków drogowych PN

Ogrodnictwo Niewiara Krzysztof Kowal, ul. Armii Ludowej 2

42-500 Będzin 50.193,00 zł

5 22.01.2013r. 08.03.2013r.

Wykonanie usługi przeprowadzenia zajęć z indywidualnego doradztwa zawodowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Miasta Siemianowice Śląskie w roku szkolnym 2012/2013 uczestniczących w projekcie systemowym „Mam zawód – mam pracę w regionie”

realizowanym w ramach Priorytetu IX, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

2007 – 2013. PN

Cogito - Ewa Czakon, Wieprz ul. Miodowa 134

34-382 Bystra 24.255,00 zł

(3)

6 19.02.2013r. 03.04.2013r.

Przebudowa ulic łączących Bytków z Michałkowicami – skrzyżowanie ulic:

Oświęcimska, Maciejkowicka

i Kościelna PN

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg "DROGOPOL-ZW"

sp. z o.o.

ul.Siemianowicka 52d

40-301 Katowice 2.672.243,57 zł

7.

19.02.1013r.

22.03.2013r.

Przyjmowanie bezdomnych zwierząt (psów i kotów) z terenu Miasta Siemianowice Śląskie i przechowywanie ich w schronisku dla

bezdomnych zwierząt PN

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce, Oddział w Chorzowie, ul. Opolskiej 36

41-500 Chorzów 752.400,00 zł

8. 13.02.2013r. 03.04.2013r.

Naprawa i konserwacja urządzeń zabawowych oraz utrzymanie placów zabaw będących we władaniu

Gminy Siemianowice Śląskie. PN

Firma Handlowo - Usługowa

"ADROL" Dorota Musiał, 32-070 Czernichów

Wołowice 468 91.793,67 zł

9. 15.02.2013r. 27.03.2013r.

Bieżące utrzymanie czystości w budynkach Urzędu Miasta

Siemianowice Śląskie PN

Centrum Ochrony Security sp. z o.o.

ul. Jabłoniowa 5a,

41-200 Sosnowiec 262.970,28 zł

10 15.01.2013r. 11.04.2013r.

Prace pielęgnacyjne wraz z akcją zima na terenach zieleni w Siemianowicach

Śląskich w Rejonie I PN

Zakład Usługowy Terenów Zielonych Jacek Wieczorek, 41-933 Bytom

ul.Wł.Łokietka 4 482.269,43 zł

11. 15.01.2013r. 11.04.2013r.

Prace pielęgnacyjne wraz z akcją zima na terenach zieleni w Siemianowicach

Śląskich w Rejonie II PN

Zakład Usługowy Terenów Zielonych Jacek Wieczorek, 41-933 Bytom

ul.Wł.Łokietka 4 294.712,40 zł

(4)

12. 15.01.2013r. 11.04.2013r.

Prace pielęgnacyjne wraz z akcją zima na terenach zieleni w Siemianowicach

Śląskich w Rejonie III PN

Firma Usługowo-Handlowa YESEMIN Grzegorz Owczarczyk, 41-810 Zabrze,

ul.Olsztyńska 14 261.672,19 zł

13. 15.01.2013r. 11.04.2013r.

Prace pielęgnacyjne wraz z akcją zima na terenach zieleni w Siemianowicach

Śląskich w Rejonie IV PN

Zakład Usługowy Terenów Zielonych Jacek Wieczorek, 41-933 Bytom,

ul.Wł.Łokietka 4 368.563,16 zł

14. 15.01.2013r. 11.04.2013r.

Prace pielęgnacyjne wraz z akcją zima na terenach zieleni w Siemianowicach

Śląskich w Rejonie V PN

Ogrodnictwo Niewiara Krzysztof Kowal, ul. Armii Ludowej 2,

42-500 Będzin 163.698,89 zł

15. 10.01.2013r 19.04.2013r.

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i sprzętu elektronicznego dla potrzeb realizacji projektu pn.

„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów i uczennic klas I – III szkół podstawowych w

Siemianowicach Śląskich” PN

PWH WIP - Małgorzata Szczepanik - Grzywocz, ul. Wł. Reymonta 23

44-200 Rybnik 55.104,00 zł

(5)

16. 03.04.2013r. 08.05.2013r.

Wykaszanie traw i chwastów, odmładzanie żywopłotów na terenach zieleni

nieurządzonej i z pasów przydrożnych będących we władaniu gminy

Siemianowice Śląskie -

REJON I. PN

Firma Handlowo - Usługowa YESEMIN Grzegorz Owczarczyk, ul. Olsztyńska 14,

41-810 Zabrze 44.411,65 zł

17. 03.04.2013r. 08.05.2013r.

Wykaszanie traw i chwastów, odmładzanie żywopłotów na terenach zieleni

nieurządzonej i z pasów przydrożnych będących we władaniu gminy

Siemianowice Śląskie -

REJON II. PN

Firma Handlowo - Usługowa YESEMIN Grzegorz Owczarczyk, ul. Olsztyńska 14,

41-810 Zabrze 49.095,38 zł

18.

27.03.2013r.

24.05.2013r.

Budowa boiska

środowiskowego przy Szkole

Podstawowej nr 11 PN

Przedsiębiorstwo DRO-SAB Andrzej Buron, ul. Powstańców 16a,

41-700 Ruda Śląska 290.844,80 zł

19. 28.03.2013r. 29.05.2013r.

Czyszczenie kanalizacji deszczowej na terenie miasta

Siemianowice Śląskie PN

Zakład Usługowo - Handlowy IZOMARK Marek Śliwiok,

ul.Limanowskiego 1

41-103 Siemianowice Śl. 64.694,00 zł

(6)

20. 30.04.2013r. 10.06.2013r.

Modernizacja ulicy

Zgrzebnioka - boczna PN

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg "DROGOPOL-ZW"

Sp. z o.o.

ul. Siemianowicka 52d

40-301 Katowice 208.866,48 zł

21 22.05.2013r. 24.06.2013r.

Budowa budynku

mieszkalnego z mieszkaniami

socjalnymi PN

Konsorcjum firm:

1/ J&G Sp. z o.o, ul.

Bytomska 106, 41-803 Zabrze;

2/Autorska Pracownia Projektowania Architektury APP-Jan Pudło, ul.Moniuszki 3/8

41-605 Świętochłowice 1.197.300,00 zł

22 02.04.2013r. 25.06.2013r.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie

Gminy Siemianowice PN

MPGKiM sp.zo.o 41-100 Siemianowice Śl.

ul.Śmiłowskiego 15 9.664.617,82 zł

23 11.06.2013r. 28.06.2013r.

Usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miasta

Siemianowice Śląskie PN

Poczta Polska SA z/s 00-940 Warszawa, ul.Stawki 2, Region Sprzedaży Katowice, Plac Oddziałów Młodziezy Powstańczej 7, 40-940

Katowice. 624.610,60 zł

(7)

24 31.05.2013r. 16.07.2013

Modernizacja Żłobka

Miejskiego PN

Zakład Usług Remontowo- Budowlanych "BAS-BUD"

Stefan Basak, ul. Żeromskiego 1

41-200 Sosnowiec 158 882,14

25 07.06.2013r.

22.07.2013

Rozbudowa ulicy Bytomskiej PN

Konsorcjum firm: 1/ A-Bild sp. z o.o.

ul. Centralna 5/19, 42-625 Pyrzowice;

2/ PP-U-H DALPOL Piotr Zając, Danielk Ceglarek s.c., ul. Karola Miarki 40, 41-902 Bytom

902 240,68

26 14.06.2013r. 31.07.2013

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn:

Budowa budynku komunalnego

zlokalizowanego przy ulicy PN

Miastoprojekt Częstochowa Sp. z o.o., ul.

Szymanowskiego 15, 42-200

Częstochowa 47.847, 00 zł

27 03.07.2013

12.08.2013

Budowa Parku Tradycji Górnictwa i Hutnictwa – III

etap PN

Zakład Usługowo - Handlowy "WIMAR"

Wojciech Sklorz,

ul.Powstańców Śl. 32b 42-283 Boronów

661 609,45

(8)

28 20.06.2013r. 30.08.2013

Zakup usługi edukacyjnej dla potrzeb realizacji projektu

„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów i uczennic klas I – III szkół podstawowych w Siemianowicach Śląskich” -

część I PN

IMAGINE Sylwia Wojtyńska,

ul.Bluszczowa 7

05-807 Podkowa Leśna 8.589,00 zł

29 20.06.2013r. 30.08.2013 r.

Zakup usługi edukacyjnej dla potrzeb realizacji projektu

„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów i uczennic klas I – III szkół podstawowych w Siemianowicach Śląskich” -

część II PN

IMAGINE Sylwia Wojtyńska,

ul.Bluszczowa 7

05-807 Podkowa Leśna 7.362,00 zł

30 20.06.2013r. 30.08.2013 r.

Zakup usługi edukacyjnej dla potrzeb realizacji projektu

„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów i uczennic klas I – III szkół podstawowych w Siemianowicach Śląskich” -

część III PN

IMAGINE Sylwia Wojtyńska,

ul.Bluszczowa ,

05-807 Podkowa Leśna 9.816,00

(9)

31 20.06.2013r. 30.08.2013 r.

Zakup usługi edukacyjnej dla potrzeb realizacji projektu

„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów i uczennic klas I – III szkół podstawowych w Siemianowicach Śląskich” -

część IV PN

IMAGINE Sylwia Wojtyńska, ul. Bluszczowa 7,

05-807 Podkowa Leśna 4.908.00 zł

32 20.06.2013r. 30.08.2013 r.

Zakup usługi edukacyjnej dla potrzeb realizacji projektu

„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów i uczennic klas I – III szkół podstawowych w Siemianowicach Śląskich” -

część V PN

IMAGINE Sylwia Wojtyńska,

ul.Bluszczowa 7

05-807 Podkowa Leśna 6.135,00 zł

33 20.06.2013r. 30.08.2013 r.

Zakup usługi edukacyjnej dla potrzeb realizacji projektu

„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów i uczennic klas I – III szkół podstawowych w Siemianowicach Śląskich” -

część VII PN

Grupa Edukacyjno -

Szkoleniowa Sokrates, ul. Dworcowa 16

41-902 Bytom 7.348,50

(10)

34 20.06.2013r. 30.08.2013r.

Zakup usługi edukacyjnej dla potrzeb realizacji projektu

„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów i uczennic klas I – III szkół podstawowych w Siemianowicach Śląskich” -

część VIII PN

IMAGINE Sylwia Wojtyńska,

ul.Bluszczowa 7

05-807 Podkowa Leśna 4.908,00 zł

35 20.06.2013r. 30.08.2013r.

Zakup usługi edukacyjnej dla potrzeb realizacji projektu

„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów i uczennic klas I – III szkół podstawowych w Siemianowicach Śląskich” -

część IX PN

IMAGINE Sylwia Wojtyńska,

ul.Bluszczowa 7

05-807 Podkowa Leśna 4.908,00 zł

36 20.06.2013r. 30.08.2013r.

Zakup usługi edukacyjnej dla potrzeb realizacji projektu

„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów i uczennic klas I – III szkół podstawowych w Siemianowicach Śląskich” -

część X PN

IMAGINE Sylwia Wojtyńska, ul. Bluszczowa 7

05-807 Podkowa Leśna 4.908,00 zł

(11)

37 20.06.2013r. 30.08.2013r.

Zakup usługi edukacyjnej dla potrzeb realizacji projektu

„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów i uczennic klas I – III szkół podstawowych w Siemianowicach Śląskich” -

część XI PN

IMAGINE Sylwia Wojtyńska, ul. Bluszczowa 7

05-807 Podkowa Leśna 4.908,00 zł

38 25.07.2013r. 28.08.2013r.

Przewóz dzieci

niepełnosprawnych z terenu Siemianowic Śląskich do placówek oświatowych wraz z zapewnieniem opiekuna podczas przejazdu - dotyczy części I

PN

Firma Usługowo Handlowa

"MAKNO" Małgorzota Olszewska, ul. Węglowa 4/8

41-250 Czeladź 21.300,00 zł

39 25.07.2013r. 28.08.2013r.

Przewóz dzieci

niepełnosprawnych z terenu Siemianowic Śląskich do placówek oświatowych wraz z zapewnieniem opiekuna podczas przejazdu - dotyczy

części II PN

Usługi Przewozowe JAGER Jacek Germel, ul. Józefowska 6

40-144 Katowice 24.600,00 zł

40 25.07.2013r. 28.08.2013r.

Przewóz dzieci

niepełnosprawnych z terenu Siemianowic Śląskich do placówek oświatowych wraz z zapewnieniem opiekuna podczas przejazdu - dotyczy części III

PN

Usługi Transportowe

TRANSPEM Przemysław Gierlotka, ul. Goździków 6

43-190 Mikołów 20.600,00 zł

(12)

41 25.07.2013r. 28.08.2013r.

Przewóz dzieci

niepełnosprawnych z terenu Siemianowic Śląskich do placówek oświatowych wraz z zapewnieniem opiekuna podczas przejazdu - dotyczy

części IV PN

Firma Usługowo Handlowa

"MAKNO"

Małgorzota Olszewska, ul.Węglowa 4/8

41-250 Czeladź 12.400,00 zł

42 25.07.2013r. 28.08.2013r.

Przewóz dzieci

niepełnosprawnych z terenu Siemianowic Śląskich do placówek oświatowych wraz z zapewnieniem opiekuna podczas przejazdu - dotyczy

części V PN

Firma Usługowo Handlowa

"MAKNO"

Małgorzota Olszewska, ul.

Węglowa 4/8

41-250 Czeladź 24 500,00

43 25.07.2013r. 28.08.2013r.

Przewóz dzieci

niepełnosprawnych z terenu Siemianowic Śląskich do placówek oświatowych wraz z zapewnieniem opiekuna podczas przejazdu - dotyczy

części VII PN

Usługi Transportowe

TRANSPEM Przemysław Gierlotka, ul.Goździków 6

43-190 Mikołów 18.984,00 zł

44 25.07.2013r. 28.08.2013r.

Przewóz dzieci

niepełnosprawnych z terenu Siemianowic Śląskich do placówek oświatowych wraz z zapewnieniem opiekuna podczas przejazdu - dotyczy

części VIII PN

Usługi Transportowe

TRANSPEM Przemysław Gierlotka, ul.Goździków 6

43-190 Mikołów 18.975,00 zł

(13)

45 25.07.2013r. 28.08.2013r.

Przewóz dzieci

niepełnosprawnych z terenu Siemianowic Śląskich do placówek oświatowych wraz z zapewnieniem opiekuna podczas przejazdu - dotyczy

części IX PN

Firma Usługowo Handlowa

"MAKNO"

Małgorzota Olszewska, ul.Węglowa 4/8

41-250 Czeladź 17.500,00 zł

46 25.07.2013r. 28.08.2013r.

Przewóz dzieci

niepełnosprawnych z terenu Siemianowic Śląskich do placówek oświatowych wraz z zapewnieniem opiekuna podczas przejazdu - dotyczy części X

PN

Przewóz Osób Ireneusz Gorgoń,

ul.Grunwaldzka 15/6 41-500 Chorzów

18.480,00 zł

47 25.07.2013r. 28.08.2013r.

Przewóz dzieci

niepełnosprawnych z terenu Siemianowic Śląskich do placówek oświatowych wraz z zapewnieniem opiekuna podczas przejazdu - dotyczy

części XI PN

Firma Usługowo Handlowa

"MAKNO"

Małgorzota Olszewska, ul.Węglowa 4/8

41-250 Czeladź 12.312,00 zł

48

25.07.2013r.

28.08.2013r.

Przewóz dzieci

niepełnosprawnych z terenu Siemianowic Śląskich do placówek oświatowych wraz z zapewnieniem opiekuna podczas przejazdu - dotyczy

części XII PN

Firma Usługowo Handlowa

"MAKNO"

Małgorzota Olszewska, ul.Węglowa 4/8

41-250 Czeladź 14.732,00 zł

(14)

25.07.2013r. 28.08.2013r.

Przewóz dzieci

niepełnosprawnych z terenu Siemianowic Śląskich do placówek oświatowych wraz z zapewnieniem opiekuna podczas przejazdu - dotyczy części XII

PN

Firma Usługowo Handlowa

"MAKNO"

Małgorzota Olszewska, ul.Węglowa 4/8

41-250 Czeladź 14.732,00 zł

(15)

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :