• Nie Znaleziono Wyników

Programy nauczania Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Studzienicach na rok szkolny 2013/14

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Programy nauczania Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Studzienicach na rok szkolny 2013/14"

Copied!
5
0
0

Pełen tekst

(1)

Studzienice, 4 września 2013r.

ZSP02. 0161.05.13

Programy nauczania Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Studzienicach na rok szkolny 2013/14

Po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w dniu 4 września 2013 (uchwała nr 3/13/14), na podstawie art. 22a, ust.8 ustawy z dnia 7 września 1999 r.

o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz.U.nr 89, poz.730)

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 18 W STUDZIENICACH:

PRZEDMIOT Nr

dopuszczenia MEN

Tytuł programu Autor/wydawnictwo Nr w szkolnym

zestawie dopuszczonych

programów

Realizujące oddziały/klasy

Wychowanie przedszkolne

„Nasze przedszkole.

Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności

dzieci”

M.Kwaśniewska, W.Żaba – Żabińska,

Wyd. MAC ZSP/PP/WP/03/09/10 3,4,5,6-latki

Religia AZ – 0 – 04/0 „Jesteśmy dziećmi Pana Boga”

(program kształcenia religijnego dla dzieci 3-6 lat):

Komisja Wychowania Katolickiego

Konferencji Episkopatu Polski ZSP/PP/R/ AZ-0-04/0

4, 5, 6-latki

AZ – 0 – 01/10 „Jesteśmy dziećmi Bożymi”

Komisja Wychowania Katolickiego

Konferencji Episkopatu Polski ZSP/PP/R/ AZ-0-01/10 4, 5-latki

Język angielski Język angielski

w wychowaniu przedszkolnym

M.Bogucka, D.Łoś ZSP/PP/JA/02/10/11 4,5,6-latki

Wychowanie

przedszkolne Program autorski

„Gimnastyka w przedszkolu” D.Ryguła ZSP/ PP/GP/01/05/06 3,4,5,6-latki

Wychowanie

przedszkolne Program Profilaktyczny

„Chętnie pójdę do szkoły” D.Ryguła, K.Pławecka ZSP/PP/PP/01/06/07 5, 6-latki

Wychowanie przedszkolne

Przedszkolny Program Adaptacyjny „Dobrze być przedszkolakiem”

R.Witoszek ZSP/PP/PA/02/06/07 3,4-latki

Wychowanie

przedszkolne Przedszkolny program

„Bezpieczne dzieciństwo” A.Gregorczyk ZSP/PP/BD/01/07/08 3,4,5,6-latki

Wychowanie

przedszkolne Program edukacji regionalnej

„Studzienickie bajtle” G.Janosz, B.Morkisz ZSP/PP/ER/01/11/12 3,4,5,6-latki

(2)

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16 W STUDZIENICACH I ETAP EDUKACYJNY (klasy I-III)

Edukacja wczesnoszkolna

Kl.1 - 88/1/2009 Kl. 2–88/2/2009;

88/3/2010 Kl.3- 88/4/2010

„Razem w szkole” Program edukacji wczesnoszkolnej klas I- III

J.Brzózka, K.Harmak, K.Izbińska, A.Jasiocha, W.Went,

WSIP 2009 ZSP/SP16/EW/01/10/11 klasa I-III

Zajęcia

komputerowe Kl.1- 137/1/2009 Kl.2- 137/2/2010 Kl.3- 137/3/2011

„Razem w szkole” Program zajęć komputerowych klas I- III

J.Brzózka, K.Harmak, K.Izbińska, A.Jasiocha, W.Went,

WSIP 2009

ZSP/SP16/ZK/ 01/12/13 klasa I-III

Edukacja regionalna

„Ziemia Pszczyńska tańcem i pieśnią malowana”

Katarzyna Janik ZSP/SP16/ER/ 01/13/14 Klasa I-II

Autorski program edukacji regionalnej

„Stąd pochodzę” D.Wawrzyczek, M.Bartas ZSP/SP16/ER/ 01/01/02 Klasy I-III

Język angielski

Język angielski w nauczaniu wczesnoszkolnym- I etap edukacyjny

klasy I-III”

M.Bogucka ZSP/SP16/JA/02/09/10 klasa I - III

Religia AZ-1-01/10 „W drodze do wieczernika”

Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji

Episkopatu Polski ZSP/SP16/R/AZ-1-01/10 Klasa I

AZ-1-01/1 „Jezus Chrystus z nami” Komisja Wychowania

Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski

ZSP/SP16/R/AZ-1-01/1 Klasa II-III

(3)

II ETAP EDUKACYJNY (klasy IV-VI)

Język polski „Między nami”

A. Łuczak, A. Murdzek Gdańskie Wydawnictwo

Oświatowe

ZSP/SP16/JP/03/12/13

Klasy IV-V

DKW-4014-

37/01 „Między nami” A. Łuczak, A. Murdzek

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

ZSP/SP16/JP/ DKW-

4014-37/01 Klasa VI

Historia i społeczeństwo

„Historia wokół nas” R.Lolo, A.Pieńkowska,

R.Towalski. WSiP ZSP/SP16/H/04/12/13 Klasy IV-V DKW – 4014 –

173/99 „Podróże w czasie” T.Małkowski, J.Rześniowiecki

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

ZSP/SP16/H/ DKW-

4014-173/99 Klasa VI

Matematyka

Matematyka z plusem Program nauczania matematyki dla drugiego etapu edukacyjnego (klasy IV – VI szkoły podstawowej)

M. Jucewicz, M. Karpiński,

J. Lech ZSP/SP16/M/05/12/13 Klasy IV-V

DKOW–5002–

37/08

Matematyka z plusem Program nauczania matematyki dla drugiego etapu edukacyjnego (klasy IV – VI szkoły podstawowej)

M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech

ZSP/SP16/M/ DKW 5002

– 37/08 Klasa VI

Przyroda

„Na tropach przyrody” B. Dziedzic

„Nowa Era” ZSP/SP16/P/06/12/13 Klasy IV-V

DKW – 4014 – 165/99 – zmodyfikowany

„Przyroda” M.Kłyś, E.Sulejczak ZSP/SP16/P/DKW-4014-

165/99

Klasa VI

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego

II etap edukacyjny, klasy IV - VI M.Bogucka, D.Łoś ZSP/SP16/JA/07/12/13 Klasy IV - V

DKW-4014- 43/00

Program nauczania języka angielskiego”

Szkoła podstawowa,

II etap edukacyjny (klasy IV-VI) E.Lewandowska, B.Marciszewska:

ZSP/SP16/JA/ DKW-

4014- 43/00 Klasa VI

Muzyka Program nauczania muzyki

„Muzyka i my”

I.Pisarkiewicz ZSP/SP16/M/08/12/13 Klasy IV-V

(4)

Plastyka

„Do dzieła” – program nauczania plastyki

w klasach IV-VI szkoły podstawowej J.Lukas, K.Onak ZSP/SP16/P/02/13/14 Klasy IV -V

DKOS- 5002-66 „Do dzieła” – program nauczania plastyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej

J.Lukas, K.Onak ZSP/SP16/P/ DKOS- 5002-66/04

Klasa VI

Zajęcia komputerowe

Informatyka Europejczyka.

Program nauczania do zajęć komputerowych w szkole podstawowej, kl. 4 - 6.

D. Kiałka, K. Kiałka ZSP/SP16/I/10/12/13 Klasy IV-V

Zajęcia

techniczne „Jak to działa?” L. Łabecki

„Nowa Era” ZSP/SP16/M/09/12/13 Klasa IV-V

Informatyka DKOS-5002-

45/07 „Przygoda z komputerem”

M. Jędrzejek ZSP/SP16/I/ DKOS-

5002-45/07

Klasa VI

Wychowanie fizyczne

zmodyfikowany

Program nauczania

„Wychowanie fizyczne bliższe wartościom” A.Romanowska ZSP/SP16/WF/11/12/13 Klasy IV-V

DKW – 4014 – 68/99 –

zmodyfikowany Autorski program wychowania fizycznego A.Romanowska ZSP/SP16/WF/ DKW-

4014-68/99 Klasa VI

AZ – 2/01/10 „Poznaję Boga i w Niego wierzę”

Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji

Episkopatu Polski

ZSP/SP16/R/ AZ-/01/10 Klasa IV

Religia AZ – 2/01/1 „Chrystus z nami” Komisja Wychowania

Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski

ZSP/SP16/R/ AZ-2/01/1 Klasy V –VI

Wychowanie do

życia w rodzinie DKW – 4014 – 253/99 - zmodyfikowany

„Wychowanie do życia w rodzinie dla klas V-

VI szkoły podstawowej” T.Król, K.Masnik, G.Węglarczyk ZSP/SP16/WR/ DKW-

4014-253/99 Klasa V-VI

Edukacja

regionalna „Ziemia pszczyńska

- nasza mała ojczyzna”

M.Bartas, A.Chlebek, K.Janik, J.Pławecka, K.Pławecka,

ZŚwiergolik, K.Wadas

ZSP/SP16/ER/12/12/13 Klasa IV

(5)

ŚCIEŻKI EDUKACYJNE:

Edukacja czytelnicza i medialna

DKW – 4014 –

260/99 „Program nauczania

edukacji czytelniczej i medialnej”

(szkoła podstawowa kl.IV-VI)

M.Pietraszewski ZSP/SP16/EM/ DKW –

4014 – 260/99 Klasa VI

Edukacja

regionalna „Nasz świat”

program edukacji regionalnej dla klas IV-VI B.Sopot – Zembok, H.Nocoń ZSP/SP16/ER/01/04/05 Klasa VI Edukacja

ekologiczna

DKW – 4014 – 34/00 zmodyfikowany

„Program ścieżki edukacyjnej: Edukacja ekologiczna. Szkoła Podstawowa II etap

kształcenia, kl.IV-VI”

J.Angiel ZSP/SP16/EE/ DKW-

4014-34/00 Klasa VI

Edukacja prozdrowotna

DKW – 4014 – 70/99

zmodyfikowany „Zachowanie zdrowia” A.Godlewski, A.Grzybowski ZSP/SP16/EZ/ DKW -

4014-70/99 Klasa VI Program edukacji czytelniczej i medialnej jest realizowany samodzielnie. Pozostałe ścieżki w ramach przedmiotów obowiązkowych.

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE:

Edukacja

regionalna „Tajemnice ziemi pszczyńskiej” A.Chlebek ZSP/SP16/ER/14/12/13 Klasy IV-VI

Cytaty

Powiązane dokumenty

„Program nauczania języka angielskiego dla I etapu edukacyjnego zgodny z podstawą programową z dnia 14 lutego 2017”.. Religia Ks.T.Panuś „W drodze

w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczenia do użytku szkolnego podręczników (Dz... SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11

w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników(Dz.. Programy

Program Powszechnej Nauki Pływania dla klas drugich szkół podstawowych miasta Gorzowa Wlkp...

Sikora- Banasik Program nauczania języka angielskiego dla etapu wczesnoszkolnego klasy I-III szkoły podstawowej/ NOWA

Onak „Do dzieła !” Program nauczania plastyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej..

Muzyka Program nauczania ogólnego muzyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej.. Wychowanie

Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV-VI szkoły podstawowej.. angielski Program nauczania