• Nie Znaleziono Wyników

Zestaw Programów Wychowania Przedszkolnego i Szkolny Zestaw Programów Nauczania na rok szkolny 2017/2018 w Szkole Podstawowej w Bogurzynie

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Zestaw Programów Wychowania Przedszkolnego i Szkolny Zestaw Programów Nauczania na rok szkolny 2017/2018 w Szkole Podstawowej w Bogurzynie"

Copied!
7
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Zestaw Programów Wychowania Przedszkolnego i Szkolny

Zestaw Programów Nauczania na rok szkolny 2017/2018 w Szkole Podstawowej w Bogurzynie

I. Zestaw Programóów Wychowania Przedszkolnego

Rodzaj zajęć Autor/Autorzy Nazwa programu/Wydawnictwo Nr dopuszczenia Data dopuszczenia w szkole

Grupy

przedszkolne Lata szkolne

Wychowanie przedszkolne

M. Pietrzak, D. Kucharska, A. Pawłowska-Niedbała,, D. Sikora-Banasik,

J.Święcicka, E. Wilkos

„Szkoła za rok-program wychowania przedszkolnego” / NOWA ERA SPB/01/2017 14.06.2017r.

Grupa pięciolatków

i sześciolatków

2017/2018

Język angielski

D. Sikora-Banasik, E. Wilkos

Program przygotowania dzieci w wieku przedszkolnym do posługiwania

się językiem angielskim / NOWA ERA SPB/02/2017 14.06.2017r.

Grupa pięciolatków

i

sześciolatków 2017/2018

(2)

II. Szkolny Zestaw Programó ów Nauczania I etap edukacyjny

Przedmiot/

rodzaj zajęć Autor/Autorzy Nazwa program/Wydawnictwo Nr dopuszczenia Data dopuszczenia

w szkole Klasa/klasy

Lata szkolne

Edukacja wczesnoszkolna

T. Janicka-Panek, Program nauczania-kształcenia dla I etapu kształcenia edukacji wczesnoszkolnej „Elementarz odkrywców” / NOWA ERA

SPB/1/2017 14.06.2017r.

I 2017/2018 II 2018/2019 III 2019/2020

T. Janicka-Panek, H. Małkowska-Zegadło.

B. Bieleń

Program nauczania dla I etapu- edukacji wczesnoszkolnej „Szkoła na

miarę” / NOWA ERA SPB/1/2016 17.06.2016r.

I 2016/2017 II 2017/2018

III

2018/2019

T. Janicka-Panek, H. Małkowska-Zegadło.

B. Bieleń T. Janicka-Panek, H. Małkowska-Zegadło.

B. Bieleń T. Janicka-Panek, H. Małkowska-Zegadło.

B. Bieleń

Program nauczania dla I etapu- edukacji wczesnoszkolnej „Szkoła na miarę”/ NOWA ERA

SPB/1/2015

18.06.2015r.

I 2015/2016

II 2016/2017

III 2017/2018

Język angielski

D. Sikora- Banasik Program nauczania języka angielskiego klasy I-III / NOWA ERA

SPB/2/2017 14.06.2017r.

I 2017/2018

II 2018/2019

III 2019/2020

D. Sikora- Banasik Program nauczania języka angielskiego dla etapu wczesnoszkolnego klasy I-III szkoły podstawowej/ NOWA ERA

SPB/2/2016 17.06.2016r.

I 2016/2017 II 2017/2018 III 2018/2019

D. Sikora- Banasik Program nauczania języka angielskiego dla etapu wczesnoszkolnego klasy I-III szkoły podstawowej/ NOWA ERA

SPB/4/2015

18.06.2015r.

I 2015/2016

II 2016/2017 III 2017/2018

(3)

II etap edukacyjny

Przedmiot/

rodzaj zajęć Autor/Autorzy Nazwa programu/ Wydawnictwo Nr dopuszczenia Data dopuszczenia

w szkole Klasa/klasy Lata szkolne

Język polski

J. Piasta – Siechowicz A. Łuczak A. Murdzek E. Prylińska

„Między nami Program nauczania języka polskiego w klasach IV – VIII szkoły

podstawowej / GWO SPB/3/2017 14.06.2017r.

IV 2017/2018

V 2018/2019

VI 2019/2020

VII 2020/2021

VIII 2021/2022 A. Łuczak,

A. Murdzek „Między nami Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej”/ GWO

SPB/3/2016 17.06.2016r.

IV 2016/2017

V 2017/2018

VI 2018/2019

A. Łuczak,

A. Murdzek „Między nami Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej”/ GWO SPB/17/2015 18.06.2015r.

IV 2015/2016

V 2016/2017

VI 2017/2018

Język angielski

K. Niedźwiedź J. Sochaczewska – Kuleta

D. Wosińska

Program nauczania języka angielskiego dla II etapu edukacyjnego

w klasach IV – VIII szkoły podstawowej /NOWA ERA SPB/4/2017 14.06.2017r.

IV 2017/2018

V 2018/2019

VI 2019/2020

VII 2020/2021

VIII 2021/2022

D. Wosińska Program nauczania języka angielskiego dla II etapu kształcenia

w klasach IV – VI szkoły podstawowej /NOWA ERA SPB/4/2016 17.06.2016r.

IV 2016/2017

V 2017/2018

VI 2018/2019

D. Wosińska Program nauczania języka angielskiego dla II etapu kształcenia

w klasach IV – VI szkoły podstawowej /NOWA ERA SPB/9/2015 18.06.2015r.

IV 2015/2016

V 2016/2017

VI 2017/2018

Historia T. Maćkowski „Wczoraj i dziś” Program nauczania historii w klasach IV-VIII szkoły

podstawowej / NOWA ERA SPB/5/2017 14.06.2017r.

IV 2017/2018

V 2018/2019

VI 2019/2020

VII 2020/2021

VIII 2021/2022

Historia i społeczeństwo

T. Maćkowski „Wczoraj i dziś” Program nauczania ogólnego historii i społeczeństwa w

klasach IV-VI szkoły podstawowej / NOWA ERA SPB/5/2016 17.06.2016r.

IV 2016/2017

V 2017/2018

VI 2018/2019

T. Maćkowski „Wczoraj i dziś” Program nauczania ogólnego historii i społeczeństwa w

klasach IV-VI szkoły podstawowej / NOWA ERA SPB/12/2015 18.06.2015r.

IV 2015/2016

V 2016/2017

VI 2017/2018

(4)

Matematyka

M. Jucewicz M. Karpiński J. Lech

„Matematyka z plusem” Program nauczania matematyki w klasach

IV-VIII szkoły podstawowej / GWO SPB/6/2017 14.06.2017r.

IV 2017/2018

V 2018/2019

VI 2019/2020

VII 2020/2021

VIII 2021/2022

M. Jucewicz M. Karpiński J. Lech

„Matematyka z plusem” Program nauczania matematyki dla drugiego etapu

edukacyjnego klasy IV-VI szkoły podstawowej/ GWO SPB/6/2016

17.06.2016r. IV 2016/2017

V V

2017/2018

VI 2018/2019

M. Jucewicz M. Karpiński

J. Lech „Matematyka z plusem” Program nauczania matematyki dla drugiego etapu edukacyjnego klasy IV-VI szkoły podstawowej/ GWO

SPB/11/2015 18.06.2015r. IV 2015/2016

V 2016/2017

VI 2017/2018

Przyroda

Jolanta Golanko „Tajemnice przyrody” Program nauczania przyrody w klasie IV szkoły

podstawowej / NOWA ERA SPB/7/2017 14.06.2017r. IV 2017/2018

Jolanta Golanko

„Tajemnice przyrody” Program nauczania przyrody w klasach IV-VI

szkoły podstawowej / NOWA ERA SPB/7/2016 17.06.2016r.

IV 2016/2017

V 2017/2018

VI 2018/2019

Jolanta Golanko

„Tajemnice przyrody” Program nauczania przyrody w klasach IV-VI

szkoły podstawowej /NOWA ERA SPB/15/2015 18.06.2015r.

IV 2015/2016

V 2016/2017

VI 2017/2018

Plastyka

J. Lukas K. Onak M. Ipczyńska, N. Mrozkowiak

„Do dzieła!” Program nauczania plastyki w klasach IV-VII szkoły podstawowej/

NOWA ERA

SPB/8/2017 14.06.2017r.

IV 2017/2018

V 2018/2019

VI 2019/2020

VII 2020/2021

J. Lukas K. Onak „Do dzieła!” Program nauczania plastyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej/

NOWA ERA

SPB/8/2016 17.06.2016r.

IV 2016/2017

V 2017/2018

VI 2018/2019

J. Lukas K. Onak „Do dzieła!” Program nauczania plastyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej/

NOWA ERA SPB/18/2015 18.06.2015r.

IV 2015/2016

V 2016/2017

VI 2017/2018

M. Gromek G. Kilbach Program nauczania muzyki w szkole podstawowej / NOWA ERA

SPB/9/2017 14.06.2017r.

IV 2017/2018

V 2018/2019

VI 2019/2020

(5)

Muzyka

VII 2020/2021

M. Gromek G. Kilbach

Program nauczania ogólnego muzyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej/

NOWA ERA SPB/9/2016 17.06.2016r.

IV 2016/2017

V 2017/2018

VI 2018/2019

M. Gromek G. Kilbach

Program nauczania ogólnego muzyki w klasach Iv-VI szkoły podstawowej/

NOWA ERA SPB/16/2015 18.06.2015r.

IV 2015/2016

V 2016/2017

VI 2017/2018

Technika

Zajęcia techniczne

L. Łabecki

„Jak to działa?” Program nauczania ogólnego zajęć technicznych

w klasach IV-VI szkoły podstawowej/ NOWA ERA SPB/10/2017 14.06.2017r.

IV 2017/2018

V 2018/2019

VI 2019/2020

Zajęcia techniczne

L. Łabecki

„Jak to działa?” Program nauczania ogólnego zajęć technicznych w klasach IV-VI szkoły podstawowej/ NOWA ERA

SPB/10/2016 17.06.2016r.

IV 2016/2017

V 2017/2018

VI 2018/2019

L. Łabecki

„Jak to działa?” Program nauczania ogólnego zajęć technicznych

w klasach IV-VI szkoły podstawowej/ NOWA ERA SPB/20/2015 18.06.2015r.

IV 2015/2016

V 2016/2017

VI 2017/2018

Informatyka

M. Kęska „Lubię to!” Program nauczania informatyki w szkole podstawowej / Nowa ERA SPB/11/2017 14.06.2017r.

IV 2017/2018

V 2018/2019

VI 2019/2020

VII 2020/2021

VIII 2021/2022

Zajęcia komputerowe

M. Kęska „Lubię to!” Program nauczania zajęć komputerowych dla klas IV-VI szkoły

podstawowej/Nowa ERA SPB/11/2016 17.06.2016r.

IV 2016/2017

V 2017/2018

VI 2018/2019

M. Kęska „Lubię to!” Program nauczania zajęć komputerowych dla klas IV-VI szkoły

podstawowej/ NOWA ERA SPB/21/2015 18.06.2015r.

IV 2015/2016

V 2016/2017

VI 2017/2018

Wychowanie fizyczne

U. Kierczak Program nauczania wychowania fizycznego dla II etapu edukacyjnego. Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie- Sport-Rekreacja/ Oficyna Wydawnicza IMPULS

SPB/12/2017 14.06.2017r.

IV 2017/2018

V 2018/2019

VI 2019/2020

VII 2020/2021

VIII 2021/2022

U. Kierczak Program nauczania wychowania fizycznego dla II etapu edukacyjnego. Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie- Sport-Rekreacja/ Oficyna Wydawnicza IMPULS

SPB/12/2016 17.06.2016r.

IV 2016/2017

V 2017/2018

VI 2018/2019

(6)

U. Kierczak Program nauczania wychowania fizycznego dla II etapu edukacyjnego. Koncepcja

edukacji fizycznej. Zdrowie- Sport-Rekreacja/ Oficyna Wydawnicza IMPULS SPB/23/2015 18.06.2015r.

IV 2015/2016

V 2016/2017

VI 2017/2018

Wychowanie do życia w rodzinie

T. Król „Wędrując ku dorosłości” Wychowanie do życia w rodzinie. Program nauczania

dla klas V-VI szkoły podstawowej / RUBIKON SPB/13/2017 14.06.2017r. V 2017/2018

VI 2018/2019

T. Król „Wędrując ku dorosłości” Wychowanie do życia w rodzinie. Program nauczania

dla klas V-VI szkoły podstawowej / RUBIKON SPB/13/2016 17.06.2016r.

V 2016/2017

VI 2017/2018

T. Król „Wędrując ku dorosłości” Wychowanie do życia w rodzinie. Program nauczania

dla klas 4-8 szkoły podstawowej / RUBIKON SPB/14/2017 14.06.2017r.

IV 2017/2018

V 2018/2019

VI 2019/2020

VII 2020/2021 VIII 2021/2022

(7)

Programy do nauczania religii realizowane w oddziale przedszkolnym i w szkole

Autor/Autorzy Tytuł programu Nr dopuszczenia Data

zatwierdzenia

Grupy/Klasy Lata szkolne

Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski

„W radości dzieci Bożych” Program nauczania religii dzieci w wieku

przedszkolnym AZ-0-04/3

14.06.2017r.

Grupa sześciolatków i

pięciolatków 2017/2018

Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski

„W drodze do Wieczernika” Program nauczania religii dla klas I-III szkoły

podstawowej AZ-1-01/10 14.06.2017r.

I 2017/2018

II 2018/2019

III 2019/2020

Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski

„W drodze do Wieczernika” Program nauczania religii dla klas I-III szkoły

podstawowej AZ-1-01/10 17.06.2016r.

I 2016/2017

II 2017/2018

III 2018/2019

Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski

„W drodze do Wieczernika” Program nauczania religii dla klas I-III szkoły

podstawowej AZ-1-01/10 18.06.2015r.

I 2015/2016

II 2016/2017

III 2017/2018

Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski

„Wierzę w Boga i kocham Kościół”

Program nauczania religii dla klas IV – VI szkoły podstawowej

AZ-2-01/15 14.06.2017r. IV 2017/2018

V 2018/2019

Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski

„Wierzę w Boga i kocham Kościół”

Program nauczania religii dla klas IV – VI szkoły podstawowej

AZ-2-01/15 17.06.2016r.

IV 2016/2017

V 2017/2018

VI 2018/2019

Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski

„Wierzę w Boga i kocham Kościół”

Program nauczania religii dla klas IV – VI szkoły podstawowej

AZ-2-01/15 18.06.2015r.

IV 2015/2016

V 2016/2017

VI 2017/2018

Bogurzyn, dnia 14 czerwca 2017r.

Cytaty

Powiązane dokumenty

„Wczoraj i dziś” Nowa Era Program nauczania ogólnego historii i społeczeństwa w klasach IV-VI szkoły podstawowej.

Program nauczania geografii w zakresie rozszerzonym dla liceum ogólnokształcącego i technikum - Oblicza geografii.

Onak „Do dzieła !” Program nauczania plastyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej..

„NOWE SŁOWA NA START!” Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV – VIII szkoły podstawowej. Marlena Derlukiewicz

Muzyka Program nauczania ogólnego muzyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej.. Wychowanie

Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV-VI szkoły podstawowej.. angielski Program nauczania

Program nauczania ogólnego zajęć technicznych w klasach 4–6 szkoły podstawowej. L.Łabecki M.Łabecka

Chemia Program nauczania chemii w zakresie podstawowym dla liceum ogólnokształcącego i technikum – to jest chemia,

Program doradztwa zawodowego dla szkoły podstawowej opracowany przez nauczyciela prowadzącego.. Szkolny Zestaw Programów Nauczania – Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki

Program nauczania historii i społeczeństwa dla drugiego etapu edukacyjnego (klasy IV–VI szkoły podstawowej) przygotowany przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, Robert

„Okno na świat” – Program nauczania języka polskiego w klasach IV – VI szkoły podstawowej.

Program nauczania wychowania do życia w rodzinie w klasach IV-VIII szkoły podstawowej „Moje

Szkolny zestaw programów nauczania dla klasy I szkoły podstawowej, która w roku szkolnym 2016/2017 rozpoczęła I etap edukacyjny obejmujący 3 lata szkolne.. Klasy 1-3 Zajęcia

Program nauczania biologii w klasach 5-8 szkoły podstawowej.Wyd. Sagnowska Program nauczania fizyki

„Program nauczania języka angielskiego dla I etapu edukacyjnego zgodny z podstawą programową z dnia 14 lutego 2017”.. Religia Ks.T.Panuś „W drodze

Program nauczania wychowania fizycznego dla klas IV - VIII

T12/46/ 2 /19 Damian Wójcik Program nauczania dla zawodu technik logistyk 33317 o strukturze przedmiotowej. Przechowywanie

Szkolny zestaw programów nauczania składa się z zestawów programów nauczania dla każdego oddziału, ten z kolei składa się z programów nauczania indywidualnie wybranych

język polski ,,Nowe słowa na start!’’ Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej.. Marlena Derlukiewicz

Język angielski zawodowy Bezpieczeństwo i higiena pracy Rezerwacja usług hotelarskich Obsługa gości w recepcji Marketing w hotelarstwie Kultura zawodu. Przedmioty w

Program nauczania języka angielskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej. Oxford University

Francuz-Ornat 11 -GimKlim/chem/11/09 Chemia Program nauczania chemii w gimnazjum.. Chemia

Program nauczania języka niemieckiego w klasach 1-3 gimnazjum w kursie podstawowym WSzPWN I.Szulczewska G2b, G3b, G3c. O.Karolczyk