Dotyczy materiałów do budowy przyłączy i bieżących napraw sieci i instalacji wod. - kan. ;

Pełen tekst

(1)

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A

Dotyczy materiałów do budowy przyłączy i bieżących napraw sieci i instalacji wod. - kan. ;

ZADANIE NR 1.

=˃ Sieciowe i instalacyjne materiały metalowe :

lp. ASORTYMENT j.m. ilość

1. Rura wodociągowa, żeliwna, kielichowa, łączona na uszczelkę, PN 1,6 MPa,

DN 500 ( 1 sztanga) m 6

2. Obudowa do zasuw DN 50 szt. 10

3. Przepustnica między kołnierzowa z dźwignią, do wody pitnej, centryczna, dwukierunkowa, wymienne uszczelnienie EPDM, dysk ze stali kwasoodpornej obrabiany skrawaniem – redukcja tarcia dysk-wykładzina, jednoczęściowa oś

ze stali nierdzewnej zabezpieczona przed wydmuchaniem szt. 4

4. Króciec dwukołnierzowy DN 80, L 200 szt. 5

5. Króciec dwukołnierzowy DN 80, L 300 szt. 6

6. Króciec dwukołnierzowy DN 80, L 500 szt. 5

7. Łącznik rurowo-kołnierzowy zakres średnic 85 ÷ 105 [mm], z funkcją, niezależną od uszczelnienia rury uszczelką wargową, zabezpieczenia przed

przesunięciem za pomocą „chropowatego” pierścienia dociskowego szt. 6 8. Łącznik rurowo-kołnierzowy zakres średnic 85 ÷ 105 [mm], uszczelnienie rury,

gumową uszczelką wargową szt. 6

9. Łącznik rurowo-kołnierzowy zakres średnic 104 ÷ 132 [mm], uszczelnienie

rury, gumową uszczelką wargową szt. 8

10. Skręcana stalowa opaska naprawcza, pojedynczo napinana -jednozamkowa,

zakres średnic 115 ÷ 125 [mm], L 300 szt. 20

11. Skręcana stalowa opaska naprawcza, pojedynczo napinana -jednozamkowa,

zakres średnic 120 ÷ 130 [mm], L 300 szt. 20

12. Skręcana stalowa opaska naprawcza, pojedynczo napinana -jednozamkowa,

zakres średnic 106 ÷ 124 [mm], L 300 szt. 10

13. Skręcana stalowa opaska naprawcza, podwójnie napinana -dwuzamkowa,

zakres średnic 95 ÷ 104 [mm], L 300 szt. 10

14. Kołnierz stalowy DN 50 z otworem gwintowanym GW 2” szt. 10

15. żeliwna skrzynka zasuwy H = 270, „W” szt. 20

16. żeliwna skrzynka hydrantu H ≥ 310, „HYDRANT” szt. 30

17. właz żeliwny D 400, DN 600/H150 z wypełnieniem betonem wibrowanym,

pokrywa wentylowana, luźna, z blokadą obrotu, z wkładką tłumiącą szt. 25 18. właz żeliwny D 400, DN 600/H150 z wypełnieniem betonem wibrowanym,

pokrywa niewentylowana, luźna, z blokadą obrotu, z wkładką tłumiącą szt. 30 19. właz żeliwny D 400, DN 600/H115 z wypełnieniem betonem wibrowanym,

pokrywa niewentylowana, luźna, z blokadą obrotu, z wkładką tłumiącą szt. 10 20. kształtka redukcyjna 1 1 /2” x 1”, żeliwo ciągliwe ocynkowane szt. 10 21. kształtka redukcyjna 1 1 /2” x 3 /4”, żeliwo ciągliwe ocynkowane szt. 20 22. kształtka redukcyjna 1 1 /4” x 1”, żeliwo ciągliwe ocynkowane szt. 20 23. kształtka redukcyjna 1 1 /4” x 3 /4”, żeliwo ciągliwe ocynkowane szt. 50 24. kształtka redukcyjna 1” x 3 /4”, żeliwo ciągliwe ocynkowane szt. 50

25. nypel 2”, żeliwo ciągliwe ocynkowane szt. 20

26. nypel 11 /2”, żeliwo ciągliwe ocynkowane szt. 10

27. nypel 11 /4”, żeliwo ciągliwe ocynkowane szt. 30

28. nypel 1”, żeliwo ciągliwe ocynkowane szt. 20

29. nypel 3/4”, żeliwo ciągliwe ocynkowane szt. 100

30. trójnik 3/4”, żeliwo ciągliwe ocynkowane szt. 20

31. trójnik 1”, żeliwo ciągliwe ocynkowane szt. 10

(2)

32. trójnik 11 /4”, żeliwo ciągliwe ocynkowane szt. 10

33. trójnik 11 /2”, żeliwo ciągliwe ocynkowane szt. 5

34. trójnik 2”, żeliwo ciągliwe ocynkowane szt. 5

35. kolano 3/4”, żeliwo ciągliwe ocynkowane szt. 30

36. kolano 1”, żeliwo ciągliwe ocynkowane szt. 20

37. kolano 11 /4”, żeliwo ciągliwe ocynkowane szt. 10

38. kolano nyplowe 3/4”, żeliwo ciągliwe ocynkowane szt. 10

39. kolano nyplowe 1”, żeliwo ciągliwe ocynkowane szt. 10

40. kolano nyplowe 11 /4”, żeliwo ciągliwe ocynkowane szt. 5

41. kolano nyplowe 11 /2”, żeliwo ciągliwe ocynkowane szt. 5

42. kolano nyplowe 2”, żeliwo ciągliwe ocynkowane szt. 5

43. Przedłużka mosiężna 3/4”, L 20 [mm] szt. 30

44. Przedłużka mosiężna 3/4”, L 30 [mm] szt. 30

45. kulowy zawór 2”, p ≥ 3,4 MPa, z „dźwigniową” rączką szt. 10 46. kulowy zawór 11 /2”, p ≥ 3,4 MPa, z „dźwigniową” rączką szt. 10 47. kulowy zawór 11 /4”, p ≥ 3,4 MPa, z „dźwigniową” rączką szt. 20 48. kulowy zawór 1”, p ≥ 3,4 MPa, z „dźwigniową” rączką szt. 30 49. kulowy zawór 3 /4”, p ≥ 3,4 MPa, z „dźwigniową” rączką szt. 60 50. kulowy, nyplowy zawór 3/4”, p ≥ 3,4 MPa, z „dźwigniową” rączką szt. 25

51. Zawór antyskażeniowy 3 /4”, typu EA szt. 30

52. Łącznik (półśrubunek z nakrętką) DN 20, mosiądz szt. 1.000

53. KONSOLA, uchwyt mocująco-stabilizujący, z kołkami rozporowymi do montażu na ścianie, z regulowanym dystansem (ok. 5 cm)konsoli od płaszczyzny montażu (ściany), oraz otwory mocujące z regulacją pozycji w pionie (ok. 2 cm) i poziomie (ok. 3 cm) na płaszczyźnie montażu

(ścianie),kompletna, tj. z dwoma półśrubunkami do mocowania wodomierza, jednym kompensatorem osiowym, dwoma zaworami przelotowymi,

grzybkowymi, skośnymi, z pełnym przelotem, nakrętką do mocowania w uchwycie konsoli, w tym jeden z funkcją zaworu zwrotnego-antskażeniowego

(możliwość poboru wody z dwóch stref). szt. 300

(3)

ZADANIE NR 2.

=˃ Sieciowe materiały z tworzyw sztucznych :

lp ASORTYMENT

j.m ilość

1. Rura PVC-U, ciśnieniowa do wody pitnej, typ 125, z uszczelką elastomerową EPDM,

kielich standard, PN12,5 , Dz 90 x 5,4 mm m 12

2. Rura PVC-U z uszcz., SDR 34, SN 8, ścianka lita, DN 160 × 4,7, L = 2.000 szt. 28

3. rura PEHD 100, SDR17, PN16, Dz 90 x 5,4 m 60

4. rura PEHD 100, SDR11, PN16, Dz 125 x 11,4 m 24

5. rura PEHD 100, SDR17, PN10, Dz 125 x 7,4 m 24

6. rura PEHD 100, SDR11, PN16, Dz 140 x 12,7 m 24

7. rura PEHD 100, SDR17, PN10, Dz 140 x 8,3 m 24

8. rura PEHD 100, SDR11, PN16, Dz 160 x 14,6 m 24

9. rura PEHD 100, SDR17, PN10, Dz 160 x 9,5 m 24

10. rura PEHD 100, SDR11, PN16, Dz 180 x 16,4 m 12

11. rura PEHD 100, SDR17, PN10, Dz 180 x 10,7 m 12

12. Rura PP, woda PN 20, SDR 6 / S 2,5, DN 40/4.000, ( szt. 3 ) m 12 13. Rura PP, woda PN 20, SDR 6 / S 2,5, DN 32/4.000, ( szt. 10 ) m 40 14. rura kanalizacyjna, zewnętrzna z uszczelką, ścianka lita, PVC-U, SN 8, SDR 34,

DN 160/1.000 ( szt. 28 )

(m) (28)

15. rura kanalizacyjna, zewnętrzna z uszczelką, ścianka lita, PVC-U, SN 8, SDR 34,

DN 160/500 ( szt. 28 ) (m) (14) 16. odnoga - trójnik∟45o z uszczelką, ścianka lita, PVC-U, SN 8, SDR 34, DN 200 × 160 szt. 20 17. odnoga - trójnik∟45o z uszczelką, ścianka lita, PVC-U, SN 8, SDR 34, DN 200 × 200 szt. 10 18. kolano z uszczelką, ścianka lita, PVC-U, SN 8, SDR 34, DN 160, ∟30o szt. 20 19. kolano z uszczelką, ścianka lita, PVC-U, SN 8, SDR 34, DN 160, ∟45o szt. 20 20. kolano z uszczelką, ścianka lita, PVC-U, SN 8, SDR 34, DN 200, ∟30o szt. 10 21. kolano z uszczelką, ścianka lita, PVC-U, SN 8, SDR 34, DN 200, ∟45o szt. 10

22. nasuwka, ścianka lita, PVC-U, DN 110 szt. 10

23. kolano zaciskowe do rur PE, woda PN 16, PE, DZ 40, ∟90o szt. 30 24. kolano zaciskowe do rur PE, woda PN 16, PE / metal GW, DZ-R =˃ 40 – 11/4” , ∟90o szt. 40 25. kolano zaciskowe do rur PE, woda PN 16, PE / metal GZ, DZ-R =˃ 40 – 3/4” , ∟90o szt. 20 26. kolano zaciskowe do rur PE, woda PN 16, PE / metal GW, DZ-R =˃ 32 – 1” , ∟90o szt. 10 27. złączka zaciskowa do rur PE, woda PN 16, PE / metal GW, DZ-R =˃ 40 – 11/4”. szt. 30 28. złączka zaciskowa do rur PE, woda PN 16, PE / metal GW, DZ-R =˃ 40 – 1”. szt. 10

29. kolano PP, woda PN 20, SDR 6 / S 2,5, DN 32, ∟90o szt. 50

30. kolano PP, woda PN 20, SDR 6 / S 2,5, DN 25, ∟90o szt. 30

31. kolano nyplowe PP, woda PN 20, SDR 6 / S 2,5 , DN 32, ∟90o szt. 30 32. kolano nyplowe PP, woda PN 20, SDR 6 / S 2,5, DN 20, ∟90o szt. 20

33. mufa PP, woda PN 20, SDR 6 / S 2,5, DN 32. szt. 30

34. mufa PP, woda PN 20, SDR 6 / S 2,5, DN 25. szt. 20

35. trójnik PP, woda PN 20, SDR 6 / S 2,5 , DN 32. szt. 20

36. trójnik PP, woda PN 20, SDR 6 / S 2,5, DN 25. szt. 20

37. redukcja PP, woda PN 20, SDR 6 / S 2,5, DN 32 × 25. szt. 20

38. redukcja PP, woda PN 20, SDR 6 / S 2,5, DN 25 × 20. szt. 10

39. złączka do rur PP, woda PN 20, SDR 6 / S 2,5, PP / metal GZ, DN-R =˃ 32 – 1”. szt. 30 40. złączka do rur PP, woda PN 20, SDR 6 / S 2,5, PP / metal GZ, DN-R =˃ 32 – 3/4”. szt. 50 41. złączka do rur PP, woda PN 20, SDR 6 / S 2,5, PP / metal GZ, DN-R =˃ 25 – 3/4”. szt. 30 42. złączka do rur PP, woda PN 20, SDR 6 / S 2,5, PP / metal GW, DN-R =˃ 32 – 1”. szt. 30 43. złączka do rur PP, woda PN 20, SDR 6 / S 2,5, PP / metal GW, DN-R =˃ 32 – 3/4”. szt. 50 44. złączka do rur PP, woda PN 20, SDR 6 / S 2,5, PP / metal GW, DN-R =˃ 25 – 3/4”. szt. 30 45. skrzynka zasuwy „W” - z teleskopową, bezstopniową nastawą wysokości szt. 100 46. skrzynka hydrantu „H” - z teleskopową, bezstopniową nastawą wysokości szt. 50 47. Z tworzywa sztucznego dwudzielna, osłona podziemnego odwadniacza hydrantu, wraz z

geowłókniną i elementami mocującymi kpl 50

48. taśma znacznikowa z wkładką metalową koloru niebieskiego m 300

(4)

ZADANIE NR 3.

=˃ Sieciowe materiały z betonu :

lp ASORTYMENT j.m ilość

1. kręgi żelbetowe ze stopniami włazowymi, łączone na tzw. felc zewnątrz-średnicowy, przy pomocy zaprawy wodoszczelnej, lub sznurem BENTOSIL®,

DN 1.000, H 500, S 100 szt.

2

2. Kręgi żelbetowe ze stopniami włazowymi, łączone na tzw. felc zewnątrz-średnicowy, przy pomocy zaprawy wodoszczelnej, lub sznurem BENTOSIL®,

DN 1.000, H 250, S 100 szt.

2

3. Kręgi żelbetowe ze stopniami włazowymi, łączone na tzw. felc wewnątrz-średnicowy, przy pomocy klinowej uszczelki elastomerowej, DN 1.000, H 250, S 100 szt.

3

4. kręgi żelbetowe ze stopniami włazowymi, łączone na tzw. felc zewnątrz-średnicowy, przy pomocy zaprawy wodoszczelnej, lub sznurem BENTOSIL®,

DN 1.200, H 500, S 100 szt.

8

5. Kręgi żelbetowe ze stopniami włazowymi, łączone na tzw. felc zewnątrz-średnicowy przy pomocy zaprawy wodoszczelnej, lub sznurem BENTOSIL®,

DN 1.200, H 250, S100 szt.

4

6. kręgi żelbetowe ze stopniami włazowymi, łączone na tzw. felc wewnątrz-średnicowy, przy pomocy klinowej uszczelki elastomerowej, DN 1.200, H 500, S 100 szt.

12

7. Kręgi żelbetowe ze stopniami włazowymi, łączone na tzw. felc wewnątrz-średnicowy, przy pomocy klinowej uszczelki elastomerowej, DN 1.200, H 250, S 100 szt.

6

8. żelbetowa, nastudzienna płyta pokrywowa z mimośrodowym otworem włazowym, łączona z kręgami studni wyposażonymi w tzw. felc zewnątrz-średnicowy, przy pomocy zaprawy wodoszczelnej, lub sznurem BENTOSIL®,

DN 1.000/600, H 150 ; szt.

3

9. żelbetowa, nastudzienna płyta pokrywowa z mimośrodowym otworem włazowym, łączona z kręgami studni wyposażonymi w tzw. felc wewnątrz-średnicowy, przy pomocy klinowej uszczelki elastomerowej, DN 1.000/600, H 220 ; szt.

3

10. żelbetowa, nastudzienna płyta pokrywowa z mimośrodowym otworem włazowym, łączona z kręgami studni wyposażonymi w tzw. felc zewnątrz-średnicowy, przy pomocy zaprawy wodoszczelnej, lub sznurem BENTOSIL®, DN 1.200/600, H 150 ; szt.

4

11. żelbetowa, nastudzienna płyta pokrywowa z mimośrodowym otworem włazowym, łączona z kręgami studni wyposażonymi w tzw. felc wewnątrz-średnicowy, przy pomocy klinowej uszczelki elastomerowej, DN 1.200/600, H 220 ; szt.

5

12. żelbetowa, nastudzienna płyta pokrywowa z mimośrodowym otworem włazowym, łączona z kręgami studni wyposażonymi w tzw. felc zewnątrz-średnicowy, przy

pomocy zaprawy wodoszczelnej, lub sznurem BENTOSIL®, DN 800/600, H 130 ; szt. 10 13. „Korek pokrywy” => pokrywa żelbetowa, z tzw. felcem, na otwór włazowy w

żelbetowej płycie nastudziennej, DN 700/600, H 100/55 szt. 30 14. „Korek pokrywy” => pokrywa żelbetowa, bez tzw. felca, na otwór włazowy w

żelbetowej płycie nastudziennej, DN 800, H 120 szt. 15

15. Pierścienie wyrównujące, z „felcami”, DNp / DNo / H =˃ 865/625/ 40 [mm] szt. 20 16. Pierścienie wyrównujące, z „felcami”, DNp / DNo / H =˃ 865/625/ 60 [mm] szt. 10 17. Pierścienie wyrównujące, z „felcami”, DNp / DNo / H =˃ 865/625/ 80 [mm] szt. 10 18. Pierścienie wyrównujące, z „felcami”, DNp / DNo / H =˃ 865/625/100 [mm] szt. 10 19. Pierścienie wyrównujące, z „felcami”, DNp / DNo / H =˃ 865/625/120 [mm] szt. 5 20. Pierścienie wyrównujące, z „felcami”, DNp / DNo / H =˃ 865/625/150 [mm] szt. 5 21. Pierścienie wyrównujące, z „felcami”, DNp / DNo / H =˃ 865/625/200 [mm] szt. 5

(5)

Standardy materiałowe obowiązujące w OPWiK Sp. z o.o.

1. Wszystkie wyroby powinny być wyprodukowane w krajach Unii Europejskiej.

2. DOKUMENTACJA adekwatna do typu, rodzaju wyrobu : 2.1. z ofertą :

2.1.1. dokumenty standardowe :

2.1.1.1. Kartę Katalogową ;

o zawartości merytorycznej bezwzględnie obejmującej treści ustosunkowujące się do wszystkich pozycji (parametrów) zawartych w Specyfikacji Technicznej SIWZ dla uzyskania możliwości bezpośredniej oceny wymaganych w SIWZ parametrów produktu ;

2.1.1.2. Deklaracja zgodności ;

2.1.1.3. Aprobatę Techniczną wydaną przez ITB ;

2.1.2. dokumenty branżowe :

2.1.2.1. Atest PZH ;

2.1.2.2. Aprobata Techniczna IBDiM ;

2.1.2.3. Świadectwo nadania znaku jakości RAL przez Stowarzyszenie Ochrony Antykorozyjnej GSK, wystawione dla producenta, lub inny równoważny dokument potwierdzający przeprowadzenie badań powłok antykorozyjnych przez niezależną jednostkę uprawnioną do tego typu badań ;

2.2. z produktem :

2.2.1.Gwarancję minimum 12 m-cy ;

*********************************************************************************

armatura żeliwna powlekana powłokami epoksydowymi :

1. Materiał : żeliwo sferoidalne min. GGG 400 ; 2. Przystosowane do ciśnienia 1,6 MPa ;

3. kołnierze zwymiarowane zgodnie z EN-1092-2/DIN-28605/ owiercenie zgodne DIN 2501,

4. zabezpieczenie antykorozyjne (zewnętrznie i wewnętrznie) proszkową farbą epoksydową nanoszoną metodą fluidyzacji, o grubości warstwy min. 250 μm.

 SKRZYNKI do zasuw :

1. Wykonane z żeliwa szarego EN-GJL 250,

2. wykonane zgodnie z normą PN - M - 74081 :1998 (odpowiada normie DIN 4056), rodzaju B odmiana WODA.

3. Na pokrywie napis "W",

4. Zabezpieczenie antykorozyjne bitumiczne, wewnętrznie i zewnętrznie.

(6)

 SKRZYNKI do hydrantów :

1. Wykonane z żeliwa szarego EN-GJL 250,

2. wykonane zgodnie z normą PN - M - 74081 :1998 (odpowiada normie DIN 4055),

3. Na pokrywie napis "HYDRANT",

4. Zabezpieczenie antykorozyjne bitumiczne, wewnętrznie i zewnętrznie.

WŁAZY KANAŁOWE :

Żeliwo GJL-200, Wyrób klasy obciążenia D 400 ;

KSZTAŁTKI – ŁĄCZNIKI Z ŻELIWA CIĄGLIWEGO, OCYNKOWANE

Wykonane są z żeliwa ciągliwego czarnego klasy EN-GJMB 350-10. Żeliwo ciągliwe czarne EN-GJMB 350-10 jest zgodne z normą „PN-EN 1562.

Odlewnictwo – Żeliwo ciągliwe”. W przypadku łączników ocynkowanych masa powłoki cynkowej jest nie mniejsza niż 500 g/m2 co odpowiada średniej grubości warstwy 70 μm. Powłoka cynkowa zewnętrzna dobrze przylega do podłoża, co zapewnia długotrwałą ochronę przed korozją. Powłoki cynkowe na powierzchniach wewnętrznych łączników (z wyjątkiem powierzchni obrobionych – pozbawionych powłoki) są gładkie, wolne od pęcherzy, zadziorów cynku i pozostałości niemetalicznych.

Posiadają gwint zewnętrzny stożkowy – R, lub gwint wewnętrzny walcowy - Rp.

 ZAWORY KULOWE :

KORPUS : mosiądz kuty, zgodnie z EN 12420(165), niklowany ; PRZYŁĄCZA : mosiądz kuty pełne otwarcie ;

KULA : chromowany mosiądz ; POKRĘTŁO : PTFE (kula i trzpień) ;

CIŚNIENIA : DN

3

/

4

” – PN 40 ; DN 1” – PN 40 ; DN 1

1

/

2

” – PN 40 ; DN 2” – PN 40 ;

RURY I KSZTAŁTKI Z PE :

PE HD 100 ; SDR 11, 17 ;

Rury winne być znakowane na zewnętrznej powierzchni co umożliwia ich identyfikację. Standardowy NAPIS zawiera :

(PRODUCENT, ŚREDNICA RURY x GRUBOŚĆ ŚCIANKI, MATERIAŁ, SZTYWNOŚĆ OBWODOWA, ewentualnie PRZEZNACZENIE) ;

RURY I KSZTAŁTKI PVC :

1. Rury i kształtki do kanalizacji zewnętrznej ;

2. Materiał litych rur kanalizacyjnych i kształtek : PVC-U, SDR 34 ;

3. Klasa sztywności : SN8, SN - sztywność obwodowa wyrażona w kPa

(kN/m2), wartość min. 8 kPa) ;

(7)

4. Gładka powierzchnia wewnętrzna i zewnętrzna ;

5. Barwie pomarańczowo-brązowa (RAL 8023), jednolita pod względem odcieni i intensywności ;

6. Wszystkie rodzaje rur i kształtek kanalizacyjnych łączone pomiędzy sobą poprzez kielichy z rowkiem, w którym umieszczona jest pierścieniowa uszczelka z elastomeru SBR typu BL ;

7. Kielich normalny, o standardowej długości ;

8. Rury winne być znakowane na zewnętrznej, jak i wewnętrznej powierzchni co umożliwia ich identyfikację również podczas inspekcji telewizyjnej.

Standardowy NAPIS zawiera :

(PRODUCENT, ŚREDNICA RURY x GRUBOŚĆ ŚCIANKI, MATERIAŁ, SZTYWNOŚĆ OBWODOWA, ewentualnie PRZEZNACZENIE) ;

BETONOWE I ŻELBETOWE

(dennice, kręgi, płyty nastudzienne, pierścienie wyrównujące, itp.) :

Wyrób wg. Normy : PN-EN 206-1, PN-EN 1917, PN-EN 13369 ; Beton C45/55 ;

Wodoszczelność W-8 ;

Nasiąkliwość do 5% ;

Mrozoodporność F150 ;

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :