• Nie Znaleziono Wyników

char *nazwai="C:\\text.txt"

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "char *nazwai="C:\\text.txt""

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

/* szukamy słowa –> abba w tekście */

#include<stdio.h>

main()

{ FILE *fpi, *fpo;

char c;

int flaga=0, stan=1, nr=0;

char *nazwai="C:\\text.txt";

char *nazwao="C:\\wynik.txt";

fpi=fopen(nazwai,"r");

fpo=fopen(nazwao,"w");

while(!flaga && (c=fgetc(fpi))!=EOF) {printf("%d, %c> ", stan, c);

fputc(stan+48,fpo);

switch(c)

{ case 'a': if(stan==1) stan=2;

else if(stan==3) stan=2;

else if(stan==4) flaga=1;

break;

case 'b': if(stan==2) stan=3;

else if(stan==3) stan=4;

else if(stan==4) stan=1;

break;

default: stan=1;

};

nr++;

}

fclose(fpi);

fclose(fpo);

if(flaga)

printf("\nw tekscie jest slowo: "

"abba na pozycji: %d",nr);

else

printf("\nw tekscie nie ma slowa: abba");

return 0;

}

Cytaty

Powiązane dokumenty

[r]

BEHAVIOR=SCROLL powoduje, że tekst porusza się od jednego brzegu strony w kierunku drugiego, znika za nim i wypływa ponownie zza pierwszego brzegu. BEHAVIOR=SLIDE powoduje, że

Metoda najmniejszych kwadrat´ow przy ograniczeniach na parametry: mno˙zniki Lagrange’a. Seber, Linear Regression Analysis, New

na początku należy zwrócić uwagę, że wartość pH %&amp; wskazuje na odczyn kwasowy roztworu; to oznacza, że miareczkowanie zakończono za punktem

Taki mały, taki chudy, nie miał domu ani budy, Więc go wzięłam, przygarnęłam, no i jest... Razem ze mną kundel bury penetruje

Dla chętnych- można przesłać nagrany filmik z ćwiczeń domowych, albo

mniejsze, równe lub wiÍksze) i tym samym specyfikuje relacje porzπdkujπcπ o typie item. Struktura implementujπca sygnaturÍ ORD SET moøe wykorzystaÊ takπ relacjÍ porzπdkujπcπ

Proszę zaopatrzyć się w podręcznik „KwalifikacjaE14 Tworzenie