• Nie Znaleziono Wyników

Co to jest substancja? 2

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Co to jest substancja? 2"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

TERMODYNAMIKA-Termodynamika klasyczna

1. Co to jest substancja?

2. Czym jest system termodynamiczny?

3. Podać termodynamiczne znamiona stanu.

4. Podać sposoby wyrażania ilości substancji.

5. Czym jest ciśnienie zgodnie z kinetyczną budową materii i jakie są jej jednostki?

6. Jakie stosujemy w Europie skale temperatur?

7. Czego objętość, jako parametr stanu, jest miarą?

8. Co to jest gaz doskonały?

9. Co to jest gaz pół doskonały?

10. Podać postać równania Clapeyrona i nazwać jego elementy.

11. Jakie rozróżniamy sposoby przekazywania energii?

12. Co to jest entalpia?

13. Czym jest praca?

14. Czym się różnią układy termodynamiczne otwarte i zamknięte?

15. Podać matematyczny zapis I zasady termodynamiki.

16. Jakie mamy rodzaje prac?

17. Co to jest ciepło właściwe?

18. Co to jest entropia?

19. Co to jest obieg Carnota?

20. Co uzyskujemy w prawo bieżnym obiegu termodynamicznym, a co w lewo bieżnym?

21. Czym się charakteryzuje przemiana izentropowa?

22. Czym się charakteryzuje dławienie izentalpowe?

23. Czym jest punkt potrójny?

24. Co to jest ciepło parowania?

25. Co to jest stopień suchości Ψ ?

26. Co to jest wilgotność właściwa powietrza x?

27. Co to jest wilgotność względna powietrza φ?

28. Podać wzór na entalpię powietrza wilgotnego.

29. Czym się charakteryzuje powietrze zamglone?

30. Co to jest krzywa nasycenia dla powietrza wilgotnego?

(2)

Cytaty

Powiązane dokumenty

W przestrzeni dyskretnej w szczególności każdy jednopunktowy podzbiór jest otwarty – dla każdego punktu możemy więc znaleźć taką kulę, że nie ma w niej punktów innych niż

Spoglądając z różnych stron na przykład na boisko piłkarskie, możemy stwierdzić, że raz wydaje nam się bliżej nieokreślonym czworokątem, raz trapezem, a z lotu ptaka

Bywa, że każdy element zbioru A sparujemy z innym elementem zbioru B, ale być może w zbiorze B znajdują się dodatkowo elementy, które nie zostały dobrane w pary.. Jest to dobra

Następujące przestrzenie metryczne z metryką prostej euklidesowej są spójne dla dowolnych a, b ∈ R: odcinek otwarty (a, b), odcinek domknięty [a, b], domknięty jednostronnie [a,

nierozsądnie jest ustawić się dziobem żaglówki w stronę wiatru – wtedy na pewno nie popłyniemy we właściwą stronę – ale jak pokazuje teoria (i praktyka), rozwiązaniem

W przestrzeni dyskretnej w szczególności każdy jednopunktowy podzbiór jest otwarty – dla każdego punktu możemy więc znaleźć taką kulę, że nie ma w niej punktów innych niż

Zbiór liczb niewymiernych (ze zwykłą metryką %(x, y) = |x − y|) i zbiór wszystkich.. Formalnie:

też inne parametry algorytmu, często zamiast liczby wykonywanych operacji rozważa się rozmiar pamięci, której używa dany algorytm. Wówczas mówimy o złożoności pamięciowej;