• Nie Znaleziono Wyników

Co to jest substancja? 2

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Co to jest substancja? 2"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

TERMODYNAMIKA-Termodynamika klasyczna

1. Co to jest substancja?

2. Czym jest system termodynamiczny?

3. Podać termodynamiczne znamiona stanu.

4. Podać sposoby wyrażania ilości substancji.

5. Czym jest ciśnienie zgodnie z kinetyczną budową materii i jakie są jej jednostki?

6. Jakie stosujemy w europie skale temperatur?

7. Czego objętość, jako parametr stanu, jest miarą?

8. Co to jest gaz doskonały?

9. Co to jest gaz pół doskonały?

10. Podać postać równania Clapeyrona i nazwać jego elementy.

11. Jakie rozróżniamy sposoby przekazywania energii?

12. Co to jest entalpia?

13. Czym jest praca?

14. Czym się różnią układy termodynamiczne otwarte i zamknięte?

15. Podać matematyczny zapis I zasady termodynamiki.

16. Jakie mamy rodzaje prac?

17. Co to jest ciepło właściwe?

18. Co to jest entropia?

19. Co to jest obieg Carnota?

20. Co uzyskujemy w prawo bieżnym obiegu termodynamicznym, a co w lewo bieżnym?

21. Czym się charakteryzuje przemiana izentropowa?

22. Czym się charakteryzuje dławienie izentalpowe?

23. Czym jest punkt potrójny?

24. Co to jest ciepło parowania?

25. Co to jest stopień suchości x?

26. Co to jest wilgotność właściwa powietrza x?

27. Co to jest wilgotność względna powietrza φ?

28. Podać wzór na entalpię powietrza wilgotnego.

29. Czym się charakteryzuje powietrze zamglone?

30. Co to jest krzywa nasycenia dla powietrza wilgotnego?

(2)

TERMODYNAMIKA-Wymiana ciepła

1. Jakie zjawisko nazywamy przewodzeniem ciepła?

2. Co to jest pole temperatury?

3. Podać definicję gradientu temperatury.

4. Podać matematyczny zapis prawa Fouriera.

5. Czym jest współczynnik przewodzenia ciepła?

6. Podać zależność na gęstość strumienia przewodzonego ciepła dla wielowarstwowej przegrody płaskiej.

7. Jaki przebieg temperatury jest w przegrodzie płaskiej przy ustalonym przewodzeniu ciepła?

8. Czym jest pochodna substancyjna (operator Stokesa)?

9. Podać ogólne równanie przewodzenia ciepła.

10. Jakie zjawisko nazywamy przejmowaniem ciepła?

11. Co to jest konwekcja?

12. Jakie są rodzaje konwekcji?

13. Prawo Newtona dla wnikania ciepła.

14. Jakie rozróżniamy charaktery przepływu płynów i czym się wyróżniają?

15. Jaki sposób kwalifikujemy różne rodzaje przepływu płynów?

16. Co zakłada teoria podobieństwa?

17. Jakie korzyści uzyskujemy dzięki analizie wymiarowej?

18. Dlaczego analiza wymiarowa zastosowana przez Rayleigha nosi nazwę metody wykładniczej?

19. Czym są bezwymiarowe liczby podobieństwa?

20. Funkcją, jakich liczb podobieństwa jest liczba Nusselta przy konwekcji swobodnej?

21. Funkcją, jakich liczb podobieństwa jest liczba Nusselta przy konwekcji wymuszonej?

22. Jakie rozróżniamy średnie różnice temperatur między płynami wymieniającymi ciepło?

23. Jak wyznaczamy charakterystyczny wymiar liniowy dla poprzecznych przekrojów kanałów różnych od kołowego?

24. Co to jest współczynnik przenikania ciepła?

25. Podać wzór na średnią logarytmiczną różnicę temperatur.

26. W jakim celu stosujemy żebrowanie powierzchni wymiany ciepła?

27. Co to jest sprawność żebra?

28. Co to jest sprawność powierzchni ożebrowanej?

29. Na czym polega radiacyjna wymiana ciepła?

30. Co to jest ciało doskonale czarne?

Cytaty

Powiązane dokumenty

przykładem jest relacja koloru zdefiniowana na zbiorze wszystkich samochodów, gdzie dwa samochody są w tej relacji, jeśli są tego samego koloru.. Jeszcze inny przykład to

nierozsądnie jest ustawić się dziobem żaglówki w stronę wiatru – wtedy na pewno nie popłyniemy we właściwą stronę – ale jak pokazuje teoria (i praktyka), rozwiązaniem

W przestrzeni dyskretnej w szczególności każdy jednopunktowy podzbiór jest otwarty – dla każdego punktu możemy więc znaleźć taką kulę, że nie ma w niej punktów innych niż

Spoglądając z różnych stron na przykład na boisko piłkarskie, możemy stwierdzić, że raz wydaje nam się bliżej nieokreślonym czworokątem, raz trapezem, a z lotu ptaka

Bywa, że każdy element zbioru A sparujemy z innym elementem zbioru B, ale być może w zbiorze B znajdują się dodatkowo elementy, które nie zostały dobrane w pary.. Jest to dobra

Następujące przestrzenie metryczne z metryką prostej euklidesowej są spójne dla dowolnych a, b ∈ R: odcinek otwarty (a, b), odcinek domknięty [a, b], domknięty jednostronnie [a,

nierozsądnie jest ustawić się dziobem żaglówki w stronę wiatru – wtedy na pewno nie popłyniemy we właściwą stronę – ale jak pokazuje teoria (i praktyka), rozwiązaniem

W przestrzeni dyskretnej w szczególności każdy jednopunktowy podzbiór jest otwarty – dla każdego punktu możemy więc znaleźć taką kulę, że nie ma w niej punktów innych niż