• Nie Znaleziono Wyników

31.04.2020r. (wtorek) Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus... Zapisz temat do zeszytu:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "31.04.2020r. (wtorek) Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus... Zapisz temat do zeszytu:"

Copied!
6
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

31.04.2020r. (wtorek)

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus...

Zapisz temat do zeszytu:

Katecheza Temat: Ostatnia Wieczerza – Wielki Czwartek.

Jezus w Wielki Czwartek w Wieczerniku spożył z uczniami Ostatnią Wieczerzę.

Obejrzyj film (“Księga Ksiąg. Ostatnia Wieczerza”):

https://www.youtube.com/watch?v=jK9NeNhxqsc

Odpowiedz na pytania. Odpowiedzi zapisz w zeszycie:

1. Z kim Jezus spożył Wieczerzę Paschalną?

2. W co Jezus przemienił chleb i wino?

3. Kiedy powtarzamy to, co Jezus uczynił na Ostatniej Wieczerzy?

Przypomnij sobie 7 sakramentów świętych. Jeśli nie pamiętasz poszukaj w książeczce od I Komunii Świętej. Czy wiesz, które z tych sakramentów Pan Jezus ustanowił na Ostatniej Wieczerzy? Podpowiedź: dwa sakramenty.

W Wielki Czwartek sprawowana jest Msza Wieczerzy Pańskiej. W niektórych kościołach na początku tej Mszy kapłan dokonuje obmycia stóp dwunastu mężczyznom. Obrzęd ten jest symbolem miłości i jedności chrześcijan. Troskę o bliźnich wyraża także procesja z darami przeznaczonymi dla biednych.

Podziękuj Bogu za dar Eucharystii piosenką (“Chlebie najcichszy”):

https://www.youtube.com/watch?v=4qedqb7KftE

(2)

Proszę oglądaj transmisje Mszy Świętej niedzielnej (TVP 1 godz. 7.00 lub TVP Polonia godz. 13.00). Pamiętaj o wieczornej modlitwie.

Z Panem Bogiem!

(3)

03.04.2020r. (piątek) Wpisz do zeszytu:

Katecheza Temat: Wielki Piątek – śmierć Jezusa.

Wielki Piątek – dzień śmierci Pana Jezusa na krzyżu. Abyśmy pamiętali o tym ważnym dniu,

w każdy piątek Wielkiego Postu, odprawiane jest w kościele nabożeństwo Drogi Krzyżowej.

Poszukaj w swoim białym modlitewniku strony 194 - 196 i ułóż w odpowiedniej kolejności obrazki przedstawiające Drogę Krzyżową Pana Jezusa:

https://learningapps.org/display?v=ph1gt3gmn18

Narysuj w zeszycie jedną stację Drogi Krzyżowej.

Podziękuj Panu Jezusowi za Jego ofiarę na krzyżu, którą wybłagał u Boga przebaczenie naszych grzechów. Użyj modlitw ze strony 194 modlitewnika.

Tutaj możesz wziąć udział w drodze krzyżowej dla dzieci bez wychodzenia z domu:

https://www.youtube.com/watch?v=y4_3PvCYVmM Informacje o transmisjach Mszy Świętej:

https://programtv.naziemna.info/program/audycja/Transmisja+Mszy+%C5%9Awi

%C4%99tej

Z Panem Bogiem!

(4)

07.04.2020r. (wtorek)

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus…..

Zapisz temat do zeszytu:

Katecheza Temat: Liturgia Wigilii Paschalnej i Wielkanoc.

W Wielką Sobotę Pan Jezus leżał w grobie. W tym dniu święcimy pokarmy w koszyczkach. Będziemy je spożywać podczas specjalnego posiłku w Wielką Niedzielę.

Sprawdź, czy wiesz, jakie znaczenie mają rzeczy, które wkładamy do koszyczka wielkanocnego:

https://learningapps.org/view4645691

W tym roku pokarmy będą pobłogosławione przez Boga, gdy przed śniadaniem wielkanocnym cała rodzina poprosi o to w modlitwie.

(np.: Pobłogosław Panie Boże nas, pobłogosław ten posiłek, tych, którzy go przygotowali i naucz nas dzielić się chlebem, miłością i radością ze wszystkimi przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.)

Wieczorem zaś mają miejsce obchody Wigilii Paschalnej. Wigilia – czyli czuwanie, modlitewne oczekiwanie.

(5)

Narysuj paschał.

Postępuj zgodnie z instrukcją i wykonuj polecenia. Możesz przejść cała drogę od razu lub stopniowo (zawsze możesz wrócić do punktu, w którym się zatrzymałeś albo rozpocząć na nowo). Wędrówkę zacznij od DOMKU i idź po kolei, aż do KCIUKA.

https://view.genial.ly/5e7b9537a432900da3be8905/interactive-image-wielkanoc

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy życzę wiary w zwycięstwo Jezusa nad

śmiercią, smutkiem i lękiem. Życzę, aby Chrystus obdarzył całą rodzinę

błogosławieństwem, zdrowiem i radością. Aby wlał w serca nadzieję na

lepsze dni i ufność w opiekę Boga Wszechmogącego.

(6)

Ewa Baur

Cytaty

Powiązane dokumenty

Proszę, aby na wakacjach dzieci pamiętały o codziennej modlitwie, niedzielnej Mszy św., o dobrych uczynkach wobec innych i poszanowaniu przyrodyd. Wykonajcie

Drugą sytuacją jest Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, kiedy kapłan niesie Pana Jezusa w monstrancji... Taką wędrówkę z Panem Jezusem ukrytym pod postacią

niech On przynosi radość i pokój serca, w tym trudnym czasie, daje poczucie sensu w codziennym pełnieniu obowiązków. Z modlitwą Katechetka Na dziś już

Zwróćcie uwagę, że najważniejszy jest tam ŻYWY PAN JEZUS ukryty pod postacią Chleba w monstrancji (czyli takim złotym słoneczku) nakrytym białym welonem. To do Niego modlimy

Czasami oprócz chleba i wina (które jest zawsze) podczas sprawowania uroczystej Mszy św. uroczystość I Komunii św.) przynosimy i składamy Panu Bogu inne dary:

b) Człowiek został wyróżniony pośród innych stworzeń tym, że otrzymał dar wolności, który umożliwia człowiekowi poznanie świata, kochania Boga i ludzi oraz

• Symbolem Ducha Świętego, który jest Bogiem posłanym przez Jezusa - jest biała gołębica. • Wykonaj w ćwiczeniówce zadanie

 Jezus obiecuje, że sam stanie się Chlebem, który daje życie wieczne..  Jezus uczy nas również szacunku do chleba oraz zachęca dzielenia się z

• Dzięki częstemu przyjmowaniu Pana Jezusa w Komunii Świętej trwamy blisko Pana Jezusa, pielęgnujemy naszą przyjaźń z Nim, a sam Chrystus obdarza nas niezliczonymi

Teraz potrzebuje naszej pomocy – naszych rąk, nóg, naszych ust, by kogoś pocieszyć, uszu, by kogoś wysłuchać.. 66 w ćwiczenówce – zapisując przykładowe nazwy osób jako

Ludzie odwołują się w nim do Boga, życząc sobie nawzajem Jego obecności, dzięki której mogą otrzymać opiekę i wsparcie.. Znakiem wiary w Bożą obecność i opiekę może

• Często o różnych wydarzeniach dowiadujemy się z relacji ludzi, którzy je widzieli, czyli byli ich naocznymi świadkami. Sam Pan Jezus dał im takie zadanie.. • Obejrzyj i

• Posłuchaj piosenki (Nie zastąpi Ciebie nikt - Moś, Osińska, Rubiś, Cugowski, Piekarczyk, Ziółko [Lipko,

Przez Ducha Świętego miłość Boga jest pośród nas, aż do końca świata.. Wykonaj ćwiczenie 1

Świadomi naszej odpowiedzialności za to królestwo, powinniśmy być zawsze gotowi świadczyć o Chrystusie swoim postępowaniem oraz czujnie wyczekiwać na Jego powtórne przyjście

«Odpraw tłum; niech idą do okolicznych wsi i zagród, gdzie mogliby się zatrzymać i znaleźć żywność, bo jesteśmy tu na pustkowiu». Lecz On rzekł do nich: «Wy dajcie im

Możesz to zrobić w pliku tekstowym lub zrobić wyraźnie (czytelne) zdjęcie notatki

Wraz z rozprzestrzenieniem się chrześcijaństwa wartości duchowe, które ono niosło, przeniknęły nie tylko do życia codziennego, ale i do kultury oraz sztuki, którą

Kościół to wspólnota ludzi wierzących, których łączy jeden chrzest i jedna wiara w Jezusa.. Link do tematu

„Boże, w którym miłosierdzie jest niezgłębione, a skarby litości nieprzebrane, wejrzyj na nas łaskawie i pomnóż w nas miłosierdzie swoje, byśmy nigdy, w największych

Aby dowiedzieć się, czym jest "tragiczne rozdarcie" z tematu - obejrzyj uważnie prezentację:. https://view.genial.ly/5ec0475b32a04c0d96b72ff4/presentation-temat-36 Na

Powinni pamiętać oraz uczyć, że pierwszym powołaniem chrześcijanina jest pójście za Jezusem2. Na czym polega

Świadectwo zmartwychwstania Jezusa Chrystusa Przekazałem wam na początku to, co przejąłem: że Chrystus umarł – zgodnie z Pismem – za nasze grzechy, że został