• Nie Znaleziono Wyników

[Najnowsze badania pedagogiczne i psychologiczne]

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "[Najnowsze badania pedagogiczne i psychologiczne]"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

David Lewis

[Dziecko rodzi się wszechstronnie

uzdolnione]

Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce : kwartalnik dla nauczycieli nr 2, 7

(2)

7

„Dziecko rodzi się wszechstronnie uzdolnione, z pełną moż-liwością rozwoju we wszystkich kierunkach, potencjalną, wybitną inteligencją i zadatkami na rozwijanie wielkiej twór-czości oraz dużym talentem społecznym. Trzeba stworzyć mu możliwości ich maksymalnego rozwoju”.

      David Lewis

„Ustalenie czy dziecko jest uzdolnione, to zadanie trudne i wymagające rozpoczęcia w możliwie najwcześniejszym wie-ku. Nie można przy tym zapominać, że każde dziecko jest inne i powinno być traktowane z pełnym respektem dla swojej indywidualności”.

Ryszarda Ewa Bernacka

„Najnowsze badania pedagogiczne i psychologiczne do-wodzą, że każdy uczeń jest zdolny. Nie należy jednak mylić ucznia zdolnego z uczniem geniuszem. Uczeń zdolny może przez rozwijanie swoich predyspozycji dojść do takiego nu posiadanych umiejętności i wypracowanej wiedzy, iż sta-nie się jednostką wybitną”.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Z drugiej strony powieściopi- sarze zdawali sobie sprawę, że film jest największym środkiem upowszechniającym ich dzieła — tym chętniej więc przysta­ wali na

microwave  resonant  cavity,  which  is  the  plasma  source  that  determines  the 

Kadastrale registratie en Handelsregister; verslag van de studiemiddag "Kadastrale registratie en Handelsregister" op 7 november 1996, georganiseerd door Faculteit der

W związku z powyższym, stosowne jest przy- gotowanie strategii komunikacji, wElektroniczne biuro prasowe Głównego Instytutu Górnictwa udostępnia materiały merytoryczne na

Wystąpienia reprezentantów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie znalazły się w części plenarnej tej konferencji i obejmowały referaty na temat:.. - Terapia

The article is devoted to the learning of the specificity of content and social- -psychological work with parents who find themselves in difficult circumstances, in the rehabi-

Utwór Przerywane strofy wydaje się natomiast czymś pośrednim między monodramem a sceną dramatyczną; warto także zwrócić tu uwa­ gę na dwoistość, nakładanie

Zwykle jednak, gdy obiekt ingracjacji dostrzeże inny, właściwy zamiar owych zabiegów, cała taktyka może obrócić się przeciwko ingracjatorowi...