• Nie Znaleziono Wyników

KONSPEKT ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH - Centralne Repozytorium Treści Dydaktycznych

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "KONSPEKT ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH - Centralne Repozytorium Treści Dydaktycznych"

Copied!
1
2
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

KONSPEKT ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH CELE OGÓLNE ZAJĘĆ:

1. Cel ćwiczeń artykulacyjnych:

- utrwalanie poprawnej wymowy głoski [ž] w sylabach, wyrazach, wyrażeniach dwuwyrazowych, w zdaniach i w tekście,

-utrwalanie prawidłowej artykulacji głoski [š] w wyrazach. 2. Cel ćwiczeń aparatu artykulacyjnego:

- usprawnianie motoryki narządów artykulacyjnych: języka i warg. 3. Cel ćwiczeń słuchowych :

- wysłuchiwanie i określanie wspólnych sylab w podanych wyrazach, - określanie pozycji sylaby w wyrazie (nagłos , śródgłos).

4. Cel ćwiczeń przetwarzania językowego:

- kształtowanie umiejętności określania liczby pojedynczej i mnogiej , - ćwiczenie umiejętności uzupełniania tekstu brakującymi wyrazami,

- rozwijanie prawidłowego myślenia i kojarzenia poprzez odczytywanie anagramów literowych i sylabowych,

- doskonalenie umiejętności poprawnego czytania i interpretowania przysłów. 5. Cel ćwiczeń ogólnorozwojowych:

- kształtowanie percepcji wzrokowej,

- kształtowanie koordynacji wzrokowo – ruchowej, - ćwiczenie koncentracji uwagi.

PRZEBIEG ZAJĘĆ: I. OGNIWO WSTĘPNE 1. Nawiązanie kontaktu z dzieckiem.

2. Krótka rozmowa z chłopcem o jego rodzinie. Czas trwania: 5 minut.

II. OGNIWO ZASADNICZE

1. Usprawnianie motoryki narządów artykulacyjnych - warg i języka: - cmokanie ustami, przesyłanie całusków ;

(2)

-„kląskanie”- przyklejanie szerokiego języka do podniebienia i odrywanie; - zlizywanie miodu z podniebienia czubkiem języka, przy otwartych ustach; -„zjeżdżalnia”- czubek języka przesuwa się po podniebieniu od dziąseł ku dołowi.

2. Przypomnienie prawidłowej artykulacji głoski [ž] w izolacji i w sylabach.

Unosimy język na wałek dziąsłowy. Zbliżamy zęby, ale nie zaciskamy, układamy usta w ryjek. Wymawiamy [ž], trzymając dłoń na szyi, aby wyczuć drgania wiązadeł

głosowych, które powodują dźwięczność.

Ćwiczenie prawidłowej artykulacji głoski [ž] w sylabach , w dwóch pozycjach: - w nagłosie: [ža žo žu že žy];

- w otoczeniu samogłosek: [ aža ožo užu eže yžy]. 3. Ćwiczenia słuchowe.

Wysłuchiwanie i określenie wspólnej sylaby dla podanych wyrazów: - żaba, żarówka, obroża, wieża, pożarowy,

- żebro, rzeka, Marzena, łyżeczka, porzeczka, - żona, żonkil, brzoza, wrzos, rzodkiewka, - żubr, rzucać, kożuch, żółty, żółw,

- życie, żyrafa, grzywka, pożyczka, żyrandol.

Prawidłowe powtórzenie wyrazów. Określenie w jakiej pozycji w danym wyrazie znajduje się ta sylaba (w nagłosie, w śródgłosie).Wyjaśnienie, że w wygłosie głoska [ž] traci dźwięczność.

4. Uporządkowanie wyrażeń dwuwyrazowych, podzielenie ich na: liczbę pojedynczą i mnogą: żałosne żarty, duży bażant, życzliwy żak, żelazne drążki, żółte żagle, rzadkie żółwie, żółta filiżanka, żółte żaby, różowy abażur.

Głośne odczytanie wykonanego zadania z odpowiednią artykulacją. 5. Anagramy literowe i sylabowe.

Prawidłowe napisanie i odczytanie wyrazów:

- starakż, apsareż, ejyżyn, legiaż, kaerz, farayż, włżó, jamiż, żakuła, ( strażak, pasażer, jeżyny, rzeka, żyrafa, żółw, żmija, kałuża)

- ra- fa- ży, ja- żmi, ba - ża, raw – żu, rzy- wa- wa, ja- bi- na – rzę, ko- żan- le- ka, rzod – ka- kiew, ża – ka- rów (żyrafa, żmija, żaba, żuraw, warzywa, jarzębina, koleżanka, rzodkiewka, żarówka).

6. Uzupełnianie tekstu podanymi wyrazami: Żaglówka, plażę, grzyby, żaglówką, żółtego, jeżyny, żagiel, Jerzy, żurawia, leżak. Przeczytanie tekstu z prawidłową artykulacją.

Nad jeziorem

Jerzy i Andrzej mieszkają nad Jeziorem Żółtym. Jego nazwa pochodzi od …….. piasku, który tworzy wokół jeziora olbrzymią ………. . Latem bracia chętnie pływają po jeziorze ………. .

Wyremontowali ją zimą. Żaglówka nosi nazwę Żuraw, na część ………… , który zadomowił się w żaglówce poprzedniego lata.

(3)

………. ma żółty ………. . I żółte burty. ………lubi łowić ryby w jeziorze, a Andrzej woli prażyć się na słońcu. Rozkłada różowy ……… . I może tak leżeć godzinami. Bracia uwielbiają zbierać ……… w pobliskim lesie. Przy okazji przynoszą też dojrzałe ………… . Mama robi z nich pyszne soki i przetwory na zimę.

7. Gra planszowa „Mówię poprawnie”.

Prawidłowe wypowiadanie głosek: [š] i [ž] w wyrazach, znajdujących się na obrazkach z gry: filiżanka, bażant, żarówka, orzech, abażur, grzyb, żyrafa, róża, kożuch, orzeł, kapelusz, szafa, szklanka, muszelka, duszek, szorty, gruszka, koszula, poduszka, gruszka, groszek, poduszka, kalosze.

Pomoce: Karty pracy na podstawie Szoplik K.: „Zabawy i ćwiczenia logopedyczne. Sz, ż, cz, dż.” Wydawnictwo Akademickie, Warszawa 2002, długopis, gra planszowa „Mówię poprawnie”, lustro.

Czas trwania: 45 minut. III. OGNIWO KOŃCOWE

1. Przeczytanie i interpretacja przysłów: - Każdy sobie rzepkę skrobie.

- Na świętego Grzegorza idą rzeki do morza. - Grzeczne słowo niewiele kosztuje, a wiele waży.

- Święta Katarzyna po lodzie, Boże Narodzenie po wodzie. - Daj kurze grzędę, a ona wyżej siędę.

2. Podziękowanie za pracę i pochwalenie ucznia. Wręczenie słodkiej nagrody. Pożegnanie się.

Pomoce: przysłowia, słodycze. Czas trwania: 10 minut.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Progowanie modalne Zagadnienie Segmentacji Progowanie Proste progowanie Półprogowanie Progowanie pasmowe Histogram Progowanie optymalne Segmentacja konturowa Segmentacja obszarowa..

Aproksymacja krzywymi B-sklejanymi Zagadnienie Interpolacji Sterowanie Ruchem Wykorzystanie Ścieżek Ruch po ścieżce Zorientowanie wzdłuż ścieżki Kamera Wygładzanie Ścieżka

Ze zbioru liczb całkowitych należących do przedziału h−3, 2i losujemy dwa razy (bez zwracania) jedną liczbę. a) Ciąg an jest ciągiem monotonicznym.. a) ciąg an jest rosnący..

W najprostszej i najbardziej ogólnej definicji oddziaływania wychowawcze można utożsamić z samą istotą procesu wychowania rozumianego jako wspomaganie wychowanka w jego

Zanim opublikuje się zdjęcie dziecka w mediach społecznościowych, warto zastanowić się, co będzie się z nim dalej działo. Dziecko ma prawo do prywatności, do poszanowania

Odczytaj informacje na powyższym wykresie, a następnie zaznacz TAK, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo NIE – jeśli jest fałszywe. Połowa uczniów uczęszczających na kółko

Uczniowie zdolni często mają swój wewnętrzny świat, posługują się niezrozumiałym dla otoczenia językiem werbalnym i niewerbalnym: gestami, minami. Często

 Dzieci mogą wziąć określona liczbę kulek i przeliczyć ile ich jest.. Następnie wrzucają do

◦ Podstawa programowa to obowiązkowy zestaw celów kształcenia i treści nauczania, w tym umiejętności opisanych w formie ogólnych i szczegółowych wymagań dotyczących

Artykuł ma na celu uporządkowanie wiedzy nauczycieli przedszkoli i szkół na temat nauczania zdalnego oraz zaprezentowania narzędzi do wykorzystania w pracy zdalnej.. Czym

Dziecko, które czuje się lubiane i akceptowane, traktuje nauczyciela jak autorytet, dlatego dzięki temu łatwiej wpłynąć jest mu na dziecięcą postawę i zmotywować do

Dziecko, które czuje się lubiane i akceptowane, traktuje nauczyciela jak autorytet, dlatego dzięki temu łatwiej wpłynąć jest mu na dziecięcą postawę i zmotywować do

 Zaproponowane działania dla dziecka muszą uwzględniać pracę nie tylko z komputerem (dziecko nie może spędzać więcej niż 2-2,5 godziny przed komputerem). 

Justyną Bednarek” - wybranie spośród chętnych uczniów osoby, która wcieli się w rolę pisarki i zadawanie jej pytań przez pozostałych uczniów. Czego Twoim zdaniem uczy

Dzieci po rozpakowaniu się stają przy swoich ławkach i podchodzą do nauczyciela, naśladując w dowolny sposób wywołane przez niego zwierzę.. Nauczyciel przywołuje dzieci

O odpowiedzialności: filozofia moralna Romana Ingardena / Krystyna Skuriat [online].. O zapatrywaniach Romana Ingardena na jakości metafizyczne oraz na sposób ich objawiania

B.Complete the sentences with past simple- skompletuj odpowiednią forma gramatyczną zdania w czasie przeszłym prostym. She ……….at eight o’clock

Rozgrzewka językowa ;przypomnienie i utrwalenie wyrażeo typu turn left, turn right, cross the road, go straight on, pass, next to..

- Uczniowie czytają tekst oraz tłumacza poszczególne zdania.. Podpis nauczyciela Iwona

Write an email to your friend and explain why you can not come and what

Podręcznik, karta pracy, zdjęcia roślin, zwierząt, grzybów trujących, bandaże, trójkątna chusta, środki dezynfekcyjne, opakowania po środkach czystości..