• Nie Znaleziono Wyników

Okładka

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Okładka"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

JOURNAL OF KONBIN

ISSN 1895-8281

No 4 (24)2012

SAFETY AND RELIABILITY

SYSTEMS

WARSZAWA 2012

VIRTUALISATION-TECHNOLOGY BASED AIRCRAFT-DEDICATED

DIAGNOSTIC SIMULATOR AIR FORCE INSTITUTE

(2)

CENTRALNA KOMISJA DO SPRAW STOPNI I TYTUŁÓW decyzją z dnia 25.06.2012 r. nadała

Instytutowi Technicznemu Wojsk Lotniczych uprawnienie do nadawania stopnia naukowego

doktora habilitowanego nauk technicznych

w dyscyplinie „budowa i eksploatacja maszyn”

Price: 15 EUR

Cytaty

Powiązane dokumenty

(11) In this case, as the chemical potential of the salt is kept constant, ion-pairs’ formation does not change the concentration of free ions8. So ion-pair formation does not

Innym tekstem, w którym Autor zaskakuje czytelnika szerokością swoich horyzontów jest niewątpliwie napisane po polsku opracowanie pt. Jest ono niewątpliwie godne

- Centralna Komisja do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych przyznała Instytutowi Matematyki Uniwersytetu Zielonogórskiego uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora

zapoznaniu się z Uchwalą Komisji postępowania habilitacyjnego w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie naukowej budowa i

Po pierwsze uzyskiwano pewność, co do miejsca inicjacji wyładowań, które każdorazowo rozwijało się od ostrzowej elektrody będącej pod potencjałem wysokiego

pręta cienkościennego ", również nagrodzonej przez Ministra Budownictwa , Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej.. Od 1975 roku pracował w Instytucie Inżynierii

Zdefiniowano zależności procesu wytwarz.ania oraz docelowych cech użytkowych włóknistych kompozytów balistycznych od struktury oraz składu materiałowego su- rowców

Komisja do spraw nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego w zakresie sztuki Akademii Muzycznej