• Nie Znaleziono Wyników

Subjective loneliness, well-being and marital satisfaction in couples with different attachment styles

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Subjective loneliness, well-being and marital satisfaction in couples with different attachment styles"

Copied!
20
0
0

Pełen tekst

(1)Polskie Forum Psychologiczne, 2016, tom 21, numer 4, s. 514-533 DZȱŗŖǯŗŚŜśŜȦŘŖŗŜŖŚŖŘ. SUBJECTIVE LONELINESS, WELL-BEING AND MARITAL SATISFACTION IN COUPLES WITH DIFFERENT ATTACHMENT STYLES Monika Kornaszewska-Polak ¢£’ŠÙȱž’à ȱ—Šȱ˜£’—­ǰȱ—’ Ž›œ¢Žȱg•­œ”’ȱ ȱ Š˜ ’ŒŠŒ‘ Department of Family Studies, University of Silesia in Katowice. Summaryǯȱ‘Žȱ‹Šœ’Œȱ™›’—Œ’™•Žȱ˜ȱŠĴŠŒ‘–Ž—ȱ‘Ž˜›¢ȱ’œȱ‘ŽȱŠœœž–™’˜—ȱ‘ŠȱŽŠ›•¢ȱ Œ‘’•‘˜˜ȱ ŠĴŠŒ‘–Ž—ȱ ›Ž•Š’˜—œ‘’™œȱ  ’‘ȱ œ’—’ęŒŠ—ȱ ˜‘Ž›œȱ ǻ™›’–Š›¢ȱ ŠĴŠŒ‘–Ž—ȱ ꐞ›ŽǼȱŠ›Žȱ‘Žȱ™ŠĴŽ›—ȱ˜›ȱ‘Žȱ•ŠŽ›ȱ›˜–Š—’Œȱ›Ž•Š’˜—œ‘’™œȱ’—ȱŠž•‘˜˜ȱǻ ’‘ȱŠȱ›˜–Š—’Œȱ™Š›—Ž›Ǽǯȱ˜ž›ȱšžŽœ’˜——Š’›Žȱ–Ž‘˜œȱ Ž›ŽȱŠ™™•’Žȱ˜ȱ’Š—˜œŽȱ‘ŽȱšžŠ•’¢ȱ ˜ȱ›Ž•Š’˜—œ‘’™œȱ’—ȱŠž•ȱ•’ŽDZȱ•˜™ŠȂœȱĴŠŒ‘–Ž—ȱ¢•ŽœȱžŽœ’˜——Š’›Žȱǻ ǼDzȱŠ’œŠŒ’˜—ȱ ’‘ȱ’ŽȱŒŠ•ŽȱǻǼȱ’—ȱ

(2) žŒ£¢Úœ”’ȱŠŠ™Š’˜—ǰȱŽȱ

(3) ˜—ȱ ’Ž›ŸŽ•ȱ˜—Ž•’—Žœœȱ ŒŠ•Žȱ ǻ

(4) Ǽȱ Š—ȱ ˜œ™’œ£¢•Ȃœȱ Š›’Š•ȱ Š™™’—Žœœȱ žŽœ’˜——Š’›Žȱ ǻ Ǽǯȱ ŘśŖȱ–Š››’ŽȱŒ˜ž™•Žœȱ ’‘ȱ’쎛Ž—ȱ–Š›’Š•ȱŽ¡™Ž›’Ž—ŒŽȱ Ž›Žȱœž‹“ŽŒŽǯȱ‘Žȱœž¢ȱ ™›˜ŸŽȱ ‘Žȱ Ž¡’œŽ—ŒŽȱ ˜ȱ œŠ’œ’ŒŠ•ȱ ›Ž•Š’˜—œ‘’™œȱ ‹Ž ŽŽ—ȱ ‘Žȱ œŽŒž›Žȱ ŠĴŠŒ‘–Ž—ȱ œ¢•Žœǰȱ Ž••Ȭ‹Ž’—ǰȱ•˜—Ž•’—ŽœœȱŠ—ȱ‘Žȱ–Š›’Š•ȱœŠ’œŠŒ’˜—ǯȱ‘Žȱ›ŽœŽŠ›Œ‘ȱŒ˜—ę›–Žȱ ‘Žȱ –Ž’Š’—ȱ ’–™ŠŒȱ ˜ȱ •˜—Ž•’—Žœœȱ Š—ȱ ™œ¢Œ‘˜•˜’ŒŠ•ȱ  Ž••Ȭ‹Ž’—ȱ ˜—ȱ ‘Žȱ –Š›’Š•ȱ œŠ’œŠŒ’˜—ȱ˜ȱŠž•œȱ ’‘ȱ’쎛Ž—ȱŠĴŠŒ‘–Ž—ȱœ¢•Žœǯȱœȱ’ȱž›—Žȱ˜žǰȱ‘Žȱ–Š›’Š•ȱ œŠ’œŠŒ’˜—ȱŒŠ—ȱ‹ŽȱœŽ›’˜žœ•¢ȱ•ŽœœŽ—Žȱ‹¢ȱ•˜—Ž•’—Žœœȱ’—ȱœŠŽ•¢ȱŠĴŠŒ‘ŽȱŠž•œȱŠ—ȱ  Ž••Ȭ‹Ž’—ȱŒŠ—ȱŽ—‘Š—ŒŽȱ‘’œȱœŠ’œŠŒ’˜—ȱ’—ȱ’—œŽŒž›Ž•¢ȱŠĴŠŒ‘ŽȱŠž•œǯ Key wordsDZȱŠĴŠŒ‘–Ž—ȱœ¢•Žœǰȱ–Š›’Š•ȱœŠ’œŠŒ’˜—ǰȱ•˜—Ž•’—Žœœǰȱ Ž••Ȭ‹Ž’—. Introduction One of the essential human needs is a need to create close relationship with Š—˜‘Ž›ȱ™Ž›œ˜—ǯȱ‘Ž›Ž˜›Žǰȱ‘Žȱ‘ž–Š—ȱ‹Ž’—ȱ‘ŠœȱŠ• Š¢œȱ›ŽŸŽŠ•ŽȱŠȱ—Šž›Š•ȱŽ—Ž—Œ¢ȱ ˜ Š›œȱŽœŠ‹•’œ‘’—ȱ›Ž•Š’˜—œ‘’™œȱ ’‘ȱ˜‘Ž›ȱ™Ž˜™•ŽǯȱŽŸŽ•˜™’—ȱŠĴŠŒ‘–Ž—ȱ›Ž•Š’˜—œ‘’™ǰȱ ŽŽ›–’—Žȱ ‹˜‘ȱ ‹’˜•˜’ŒŠ••¢ȱ Š—ȱ œ˜Œ’Š••¢ǰȱ ’œȱ Šȱ ž—Š–Ž—Š•ȱ –˜’ŸŠ’˜—ȱ ŠŒ˜›ȱ’—ȱ‘Žȱ™›˜ŒŽœœȱ˜ȱŽœŠ‹•’œ‘’—ȱŠ—ȱŽŸŽ•˜™’—ȱ’Ž—’¢ǰȱ’ȱŠ•œ˜ȱŠěŽŒœȱŠȱœŽ—œŽȱ ˜ȱ•’ŽȱŠ—ȱ‘Žȱ•ŽŸŽ•ȱ˜ȱœŽ•ȬŽœŽŽ–ȱ›˜–ȱŠ—ȱŽŠ›•¢ȱŠŽȱǻŽ›œŒ‘Ž’ǰȱŗşŞśDzȱ˜ •‹¢ǰȱŗşŞŞDzȱ ›˜—œ˜—ǰȱ ŘŖŗŚǼǯȱ ˜ •‹¢ȱ Ž–™‘Šœ’œŽȱ ‘Šȱ ŠĴŠŒ‘–Ž—ȱ ™ŠĴŽ›—œȱ ’—Ž›ŠŒȱ  ’‘ȱ ’—’Ÿ’žŠ•œȂȱŒž››Ž—ȱŒ’›Œž–œŠ—ŒŽœȱ˜ȱŒ›ŽŠŽȱ’쎛Ž—ŒŽœȱ’—ȱŠŠ™Š’˜—ȱŠ—ȱž—Œ’˜—’—ȱ ǻ˜ •‹¢ǰȱŗşŞŞǼǯ. ›Žœȱ˜ȱ”˜›Žœ™˜—Ž—Œ“’DZȱȱ˜—’”Šȱ ˜›—Šœ£Ž œ”ŠȬ˜•Š”ǰȱŽȬ–Š’•ǰȱ–˜—’”Šǯ™˜•Š”ȓ‘ž–Š—’ŠœǯŽžǯ™• strona 514.

(5) ž•ȱŠĴŠŒ‘–Ž—ȱŠ—ȱ–Š›’Š•ȱœŠ’œŠŒ’˜— For many years, the research on the relationships conducted from the perspec’ŸŽȱ˜ȱ‘ŽȱŠĴŠŒ‘–Ž—ȱ‘Ž˜›¢ȱ‘Šœȱœ‘˜ —ȱ‘Žȱ¢—Š–’ŒȱŒ‘Š›ŠŒŽ›ȱ˜ȱ™Š›—Ž›œ‘’™œȱ‘Šȱ Š›Žȱ’—ĚžŽ—ŒŽȱ‹¢ȱŒ˜—Ě’ŒœȱŠ—ȱŒ›’œŽœȱŠ—ȱ’—’ŒŠŽœȱ ‘˜ȱ˜›ȱ ‘Šȱ”’—ȱ˜ȱ›Ž•Š’˜—œ‘’™œȱŠ›Žȱ•’”Ž•¢ȱ˜ȱŽ—Œ˜ž—Ž›ȱœžŒ‘ȱ™›˜‹•Ž–œǯȱ Š£Š—ȱŠ—ȱ‘ŠŸŽ›ȱǻŗşŞŝǼȱ Ž›Žȱ‘Žȱꛜȱ ˜ȱŽ–™‘Šœ’œŽȱ‘ŠȱŠȱ™Š›—Ž›ȱ’—ȱŠȱ›˜–Š—’Œȱ›Ž•Š’˜—œ‘’™ȱ’œȱŠ—ȱŠĴŠŒ‘–Ž—ȱꐞ›Žǰȱ‘Ž¢ȱ Š•œ˜ȱ’œ’—ž’œ‘Žȱ‘›ŽŽȱŠĴŠŒ‘–Ž—ȱœ¢•ŽœDZȱœŽŒž›ŽǰȱŠ—¡’˜žœȬŠ–‹’ŸŠ•Ž—ȱŠ—ȱŠŸ˜’Š—ǯȱ‘Žȱ‹Ž‘ŠŸ’˜ž›Š•ȱ™ŠĴŽ›—œȱŠŒšž’›Žȱ’—ȱŒ‘’•‘˜˜ȱ›ŽŸŽŠ•ȱŽ¡ŒŽ™’˜—Š•ȱ™Ž›–Š—Ž—ŒŽȱ ‘›˜ž‘˜žȱ™Ž˜™•ŽȂœȱ•’Ž’–ŽȱǻŽ’œœǰȱŗşŝřǰȱŘŖŖŗDzȱ˜ •‹¢ǰȱŗşŝşǰȱŘŖŖŝǼǯȱŽŸŽ›‘Ž•Žœœǰȱ ˜ •‹¢ȱŠ•œ˜ȱŠœœž–Žȱ‘Šȱ‘ŽȱŠĴŠŒ‘–Ž—ȱœ¢œŽ–ȱ’œȱŠŒ’ŸŽȱ˜ŸŽ›ȱ‘Žȱ ‘˜•Žȱ•’Žȱœ™Š—ȱ Š—ȱŒ˜—›’‹žŽœȱ˜ȱ‘Žȱ˜›–Š’˜—ȱŠ—ȱ–Š’—Ž—Š—ŒŽȱ˜ȱ›Ž•Š’˜—Š•ȱ‹˜—œȱ’—ȱŠž•‘˜˜ȱ ǻ˜ •‹¢ǰȱŗşŝşǰȱ™ǯȱŗŘşǼǯ ‘žœȱ ‘Žȱ ŠĴŠŒ‘–Ž—ȱ œ¢•Žœȱ ™›˜ŸŽȱ ˜ȱ ‹Žȱ Œ‘Š—ŽŠ‹•Žǯȱ ˜›Ž˜ŸŽ›ǰȱ ’—ȱ ’쎛Ž—ȱ ›Ž•Š’˜—œ‘’™œȱ ™Ž˜™•Žȱ ›ŽŸŽŠ•ȱ ŸŠ›’˜žœȱ •ŽŸŽ•œȱ ˜ȱ œŽŒž›’¢ȱ ǻŠ• ’—ǰȱ Ž‘›ǰȱ ŗşşśDzȱ ŠŸ’•Šǰȱž›Žǰȱ Š––Ž—ǰȱŗşşŝDzȱŠŸ’•Šǰȱ Š›—Ž¢ǰȱ›Š‹ž›¢ǰȱŗşşşǼǯȱ‘ŽȱŠ‹˜ŸŽȱ–Ž—’˜—Žȱ ›ŽœŽŠ›Œ‘ȱ œžŽœœȱ ‘Šȱ ŒŽ›Š’—ȱ ŠŒ˜›œȱ ŒŠ—ȱ ’—’›ŽŒ•¢ȱ ŠěŽŒȱ Šȱ œŽ—œŽȱ ˜ȱ ›Ž•Š’˜—œ‘’™ȱ œŠ’œŠŒ’˜—ȱ’—ȱ™Ž˜™•Žȱ ’‘ȱŸŠ›’˜žœȱŠĴŠŒ‘–Ž—ȱœ¢•Žœȱ‹ŽŒŠžœŽȱ‘Ž›Žȱ’œȱŠȱ‹’ȱ™˜Ž—’Š•ȱ ’—ȱ™Ž˜™•ŽȱžŽȱ˜ȱ ‘’Œ‘ȱ‘Ž¢ȱŒŠ—ȱ‹ŽŒ˜–Žȱ–˜›ŽȱœŽŒž›Žȱ’—ȱ‘Ž’›ȱ›Ž•Š’˜—œ‘’™œȱǻŠŸ’•Šǰȱ ›Š‹ž›¢ǰȱŘŖŖŗǼǯ ‘Žȱ Šœœ˜Œ’Š’˜—ȱ ‹Ž ŽŽ—ȱ ŠĴŠŒ‘–Ž—ȱ œ¢•Žȱ Š—ȱ –Š›’Š•ȱ œŠ’œŠŒ’˜—ȱ ‘Šœȱ ‹ŽŽ—ȱ ˜Œž–Ž—Žȱ ‹¢ȱ –Š—¢ȱ ›ŽœŽŠ›Œ‘Ž›œȱ ǻ Š£Š—ǰȱ ‘ŠŸŽ›ǰȱ ŗşşŖDzȱ ŽŽ—Ž¢ǰȱ ˜••Ž›ǰȱ Š••Š—ǰȱ ŗşşŚDzȱ’”ž•’—ŒŽ›ȱŽȱŠ•ǯǰȱŘŖŖŘDzȱ•˜™ŠǰȱŘŖŖŝǼ1ǯȱ‘Žȱ›ŽœŽŠ›Œ‘ȱœ‘˜ Žȱ‘ŠȱœŽŒž›ŽȱŠĴŠŒ‘ment has positive correlations with marital satisfaction, adjustment and happiness ǻŽ™Ž—’—ȱ˜—ȱ ‘Šȱ›ŽœŽŠ›Œ‘Ž›œȱŒŠ••Žȱ’Ǽǰȱ ‘Ž›ŽŠœȱ‘Žȱ’—œŽŒž›ŽȱŠĴŠŒ‘–Ž—ȱœ¢•Žœȱ show negative correlations with the indicated factors. As the conducted research œžŽœœǰȱœŽŒž›ŽȱŠĴŠŒ‘–Ž—ȱŠŒœȱŠœȱŠȱ‹žěŽ›ȱŠŠ’—œȱ—ž–Ž›˜žœȱ’ĜŒž•’Žœȱ‘Šȱ–Š¢ȱ ˜ŒŒž›ȱ’—ȱŠž•ȱ›Ž•Š’˜—œ‘’™œȱǻ’”ž•’—ŒŽ›ǰȱ‘ŠŸŽ›ǰȱŘŖŖŝǼǯȱŠ”’—ȱ’—˜ȱŒ˜—œ’Ž›Š’˜—ȱ ‘Žȱ’—œŽŒž›ŽȱŠĴŠŒ‘–Ž—ǰȱ’ȱ’œȱœžŽœŽȱ‘Šȱ’ȱŒŠ—ȱŽŒ›ŽŠœŽȱ‘Žȱ•’”Ž•’‘˜˜ȱ˜ȱœ™˜žœŠ•ȱ ‘Š™™’—ŽœœȱŠ—ȱŠȱ‘ŽȱœŠ–Žȱ’–Žȱ’ȱŒŠ—ȱ’—Œ›ŽŠœŽȱ‘Žȱ™˜œœ’‹’•’¢ȱ˜ȱž—‘Š™™¢ȱœ™˜žœŽœȱ œŠ¢’—ȱ –Š››’Žȱ ǻ ’›”™Š›’Œ”ǰȱ ŠŸ’œǰȱ ŗşşŚDzȱ ŠŸ’•Šǰȱ ›Š‹ž›¢ǰȱ ŘŖŖŗǼǯȱ ‘Žȱ ’—œŽŒž›Žȱ ŠĴŠŒ‘–Ž—ȱ›ŽšžŽ—•¢ȱŽ—Š’•œȱŒŽ›Š’—ȱ—ŽŠ’ŸŽȱŒ˜—œŽšžŽ—ŒŽœȱ˜›ȱŠȱ™Š›—Ž›ǰȱ‘Ž¢ȱŒŠ—ȱ ‹Žȱ˜ȱŒ˜—’’ŸŽȱǻž››Š¢ǰȱ ˜•–Žœǰȱ ›’Ĝ—ǰȱŗşşŜǼǰȱŽ–˜’˜—Š•ȱǻŠŸ’•Šǰȱ›Š‹ž›¢ǰȱ’—Œ‘Š–ǰȱŗşşŞǼȱŠ—ȱ‹Ž‘ŠŸ’˜ž›Š•ȱ—Šž›Žȱǻ ˜‹Š”ǰȱ Š£Š—ǰȱŗşşŗDzȱŽŽ—Ž¢ǰȱ˜••Ž›ǰȱŠ••Š—ǰȱ ŗşşŚǼǯȱž›‘Ž›–˜›Žǰȱ‘Žȱœ™˜žœŽœȱ›Ž–Š’—’—ȱ’—ȱ’—œŽŒž›Ž•¢ȱŠĴŠŒ‘Žȱ–Š››’ŠŽœȱŠ›ŽȱŠȱ ‘’‘ȱ›’œ”ȱ˜ȱŒ‘›˜—’ŒŠ••¢ȱž—‘Š™™¢ȱ›Ž•Š’˜—œ‘’™œȱǻŠŸ’•Šǰȱ›Š‹ž›¢ǰȱŘŖŖŗǼǯ. ȱŽŽȱŠ•œ˜DZȱ ˜‹Š”ǰȱŒŽŽ›¢ǰȱŗşŞŞDzȱŽŽ—Ž¢ǰȱ ’›”™Š›’Œ”ǰȱŗşşŜDzȱž›–’ȱŽȱŠ•ǯǰȱŗşşŝDzȱŽ¢Ž›œǰȱ Š—œ‹Ž›Ž›ǰȱŘŖŖŘDzȱ’˜––Šœ˜ȱŽȱŠ•ǯǰȱŘŖŖřDzȱŠ—œŽǰȱŘŖŖŚDzȱŽ—’£ǰȱ Š–Š›Šǰȱ›’ǰȱŘŖŖśDzȱ˜—Ž˜•’Ÿ’Šǰȱ Š›Œ’ŠȬŠ›’—Ž£ǰȱŘŖŖśDzȱ˜ ¢Œ”ȱŽȱŠ•ǯǰȱŘŖŖŞDzȱŒŠ›‘¢ǰȱŠž‘Š—ǰȱŘŖŗŖǯ 1. strona 515.

(6) Loneliness, marital satisfaction and well-being ‘Žȱ–Š’—ȱŒ˜—œŽšžŽ—ŒŽȱ˜ȱ‘Žȱ•ŠŒ”ȱ˜ȱ™˜œœ’‹’•’¢ȱ˜ȱ‹ž’•’—ȱ•Šœ’—ȱœŠ‹•Žȱ›Ž•Š’˜—œ‘’™œȱ ’‘ȱ˜‘Ž›œǰȱ™Š›’Œž•Š›•¢ȱ ’‘ȱŠȱ™Š›—Ž›ȱ’—ȱŠȱ›˜–Š—’Œȱ›Ž•Š’˜—œ‘’™ȱ’œȱœž‹“ŽŒ’ŸŽȱ•˜—Ž•’—Žœœǯȱ‘’œȱŽŽ•’—ȱŒŠ—ȱ‹ŽȱŠȱŒ˜—œ’ž’ŸŽȱŽ•Ž–Ž—ȱ˜ȱ‘ž–Š—ȱ•’Žȱ ‘’Œ‘ȱ’œȱ Žę—ŽȱŠœȱŠ—ȱŽ¡’œŽ—’Š•ȱŽŽ•’—ȱǻŽ™•ŠžǰȱŽ›•–Š—ǰȱŗşŞŘDzȱg•’ Š”ǰȱŠ›£¢Œ”Šǰȱ£’žŒ‘ȱ ŘŖŗŗǼǯȱŽŸŽ›‘Ž•Žœœǰȱ‘Žȱ•˜—Ž•’—ŽœœȱŽ¡™Ž›’Ž—ŒŽȱ’—ȱŒ•˜œŽȱ›Ž•Š’˜—œ‘’™œȱ’œȱ–Š’—•¢ȱ˜ȱ —ŽŠ’ŸŽȱŽ–˜’˜—Š•ȱ—Šž›ŽȱŠ—ȱŽ™Ž—œȱ˜—ȱ‘Žȱ’—’Ÿ’žŠ•ȱœŽ—œ’’Ÿ’¢ȱŠ—ȱŠ—¡’Ž¢ȱ •ŽŸŽ•ȱœŽ––’—ȱ›˜–ȱž—œŠ’œęŽȱŽŽ•’—ȱ˜›ȱ’—ŠŽšžŠŒ¢ȱ˜ȱ‘Žȱ’—’Ÿ’žŠ•ȂœȱŒž››Ž—ȱ ‹˜—œȱǻŽ’œœǰȱŗşŝřDzȱŽ–‹˜ œ”’ǰȱŗşşŘDzȱ•ŽŠ›Œ£¢”ǰȱŘŖŖŞDzȱ’—‹˜ŽǰȱŘŖŗŚǼǯ ‘ŽȱŽę—’’˜—œȱ˜ȱ•˜—Ž•’—ŽœœȱŽ–™‘Šœ’œŽȱ‘Žȱ˜••˜ ’—ȱŠœ™ŽŒœDZȱ•Šœ’—ȱŽ–˜’˜—al distress evoked when an individual feels alienated, not understood or rejected ‹¢ȱ˜‘Ž›œȱǻ˜˜”ǰȱŗşŞŚǼǰȱœž‹“ŽŒ’ŸŽ•¢ȱŽ¡™Ž›’Ž—ŒŽȱœŠŽȱ˜ȱ’œŒ›Ž™Š—Œ¢ȱ‹Ž ŽŽ—ȱ’—’Ÿ’žŠ•ȱ—ŽŽœȱŠ—ȱŽ¡™ŽŒŠ’˜—œȱŠ—ȱ‘ŽȱŠŒžŠ•ȱšžŠ—’¢ȱŠ—ȱšžŠ•’¢ȱ˜ȱ’—Ž›™Ž›œ˜—Š•ȱ ›Ž•Š’˜—œ‘’™œȱǻŽ™•ŠžǰȱŽ›•–Š—ǰȱŗşŞŘDzȱŸŠ—ȱŠŠ›œŽ—ȱŽȱŠ•ǯǰȱŘŖŖŗǼǰȱ•ŠŒ”ȱ˜ȱœŽ—œŽȱ˜ȱœ˜Œ’Š•ȱ ’—Ž›Š’˜—ȱŠ—ȱ™˜œœ’‹’•’¢ȱ˜ȱ‹ž’•’—ȱŽ–˜’˜—Š•ȱŒ•˜œŽ—Žœœȱǻ›˜£”Š—ǰȱŘŖŗŗǼǯȱ ˜—Ž•’—Žœœȱ ‘Šœȱ Š™™ŽŠ›Žȱ ˜ȱ ‹Žȱ ‘Žȱ –˜œȱ Œ˜––˜—ȱ ’œ›ŠŒ’—ȱ ŠŒ˜›ȱ ˜ȱ –Š›’Š•ȱœŠ’œŠŒ’˜—ȱǻ

(7) Š—’Œ”ŠǰȱŘŖŖŚDzȱ’Ž•ŠŽǰȱžŽ’“—ǰȱ››’—Ž••ǰȱŘŖŖśǼǯȱŠ—¢ȱ›ŽœŽŠ›Œ‘Ž›œȱ ‘ŠŸŽȱŽ¡Š–’—Žȱ‘Žȱ›Ž•Š’˜—ȱ‹Ž ŽŽ—ȱ’—œŽŒž›ŽȱŠĴŠŒ‘–Ž—ȱŠ—ȱ•˜—Ž•’—Žœœȱ˜••˜ ’—ȱ ˜‹Ž›ȱŽ’œœȱ›ŽœŽŠ›Œ‘ȱ˜—ȱ‘Žȱ•ŠŒ”ȱ˜ȱ‘ŽȱŠ‹’•’¢ȱ˜ȱŠĴŠŒ‘ȱǻŽ’œœǰȱŗşŝřDzȱ Š£Š—ǰȱ‘ŠŸŽ›ǰȱ ŗşşŖDzȱ ›˜£”Š—ǰȱ ŘŖŗŗDzȱ ’—‹˜Žǰȱ ŘŖŗŚǼǯȱ —ȱ ‘Žȱ ›ŽœŽŠ›Œ‘ȱ ˜—ȱ Ž•Ž›•¢ȱ ™Ž˜™•ŽȂœȱ ›Ž•Š’˜—œ‘’™œȱ œ›˜—Ž›ȱ Ž–˜’˜—Š•ȱ •˜—Ž•’—Žœœȱ  Šœȱ ˜‹œŽ›ŸŽȱ ’—ȱ Œ˜ž™•Žœȱ  ‘˜ȱ ‘Šȱ ‘ŽŠ•‘ȱ ™›˜‹•Ž–œǰȱ›ŽŒŽ’ŸŽȱŽ–˜’˜—Š•ȱœž™™˜›ȱ˜ŒŒŠœ’˜—Š••¢ȱŠ—ȱ ‘˜ȱ Ž›Žȱ’—ȱ’œŠ›ŽŽ–Ž—ȱ ǻŽȱ

(8) ˜—ȱ ’Ž›ŸŽ•ȱŽȱŠ•ǯǰȱŘŖŖşǼǯȱ —ȱŠȱœ’–’•Š›ȱ›ŽœŽŠ›Œ‘ȱ˜—ȱ‘Žȱ˜•’œ‘ȱœŠ–™•Žǰȱ‘žœ‹Š—œȱ Š—ȱ  ’ŸŽœȱ ’œœŠ’œęŽȱ  ’‘ȱ ‘Ž’›ȱ –Š››’ŠŽȱ Ž•ȱ –˜›Žȱ •˜—Ž•¢ȱ ’—ȱ Œ˜–™Š›’œ˜—ȱ  ’‘ȱ ‘˜œŽȱ  ‘˜ȱ  Ž›Žȱ œŠ’œęŽȱ ǻ

(9) Š—’Œ”Šǰȱ ŘŖŖŚǼǯȱ —ȱ ‘’œȱ ›ŽœŽŠ›Œ‘ȱ ‘Žȱ œŽ—œŽȱ ˜ȱ •˜—Ž•’—Žœœȱ ›Ž ȱŠ•˜—ȱ ’‘ȱ‘Ž’›ȱ–Š›’Š•ȱ’œœŠ’œŠŒ’˜—ǯȱ‘ŽȱŽ¡Ž—œ’ŸŽȱ›ŽœŽŠ›Œ‘ȱŒ˜—žŒŽȱ‹¢ȱ

(10) Ž——¢ȱŽȱ

(11) ˜—ȱ ’Ž›ŸŽ•ȱŽȱŠ•ǯȱǻŘŖŖşǼȱ’—’ŒŠŽœȱ‘Šȱ‘Žȱ•ŽŸŽ•ȱ˜ȱ•˜—Ž•’—Žœœȱ’—ȱ’—’Ÿ’žŠ•œȱ ’‘ȱ’—œŽŒž›ŽȱŠĴŠŒ‘–Ž—ȱœ¢•ŽœȱŒ˜Ž¡’œŽȱŠ•˜—ȱ ’‘ȱŒ˜—Ě’Œǰȱ•˜ ȱœŽ¡žŠ•ȱŠŒ’Ÿity, low level of satisfactory conversations and spouse emotional support. ‘ŽȱœŽŒ˜—ȱ’–™˜›Š—ȱŠŒ˜›ȱ’—ȱ‘Žȱ™›ŽœŽ—ȱœž¢ȱ’œȱ‘Žȱœž‹“ŽŒ’ŸŽȱ Ž••Ȭ‹Ž’—ȱ  ‘’Œ‘ȱŒ˜—œ’œœȱ˜ȱ‘›ŽŽȱŒ˜–™˜—Ž—œDZȱœŠ’œŠŒ’˜—ȱ ’‘ȱ•’Žǰȱ‘’‘ȱ•ŽŸŽ•ȱ˜ȱ™˜œ’’ŸŽȱŠ—ȱ •˜ ȱ•ŽŸŽ•ȱ˜ȱ—ŽŠ’ŸŽȱŽŽ•’—œǯȱŽ••Ȭ‹Ž’—ȱ’œȱ˜Ž—ȱŒ˜—œ’Ž›ŽȱŠœȱ‘’‘•¢ȱœž‹“ŽŒ’ŸŽȱ ǻ£Š™’Úœ”’ǰȱŘŖŖŞǼȱŠ—ȱ›ŽŠ›ŽȱŠœȱŠȱŒ˜–™˜—Ž—ȱ˜ȱ‘ŽȱšžŠ•’¢ȱ˜ȱ•’Žȱǻ

(12) Š›ŠŒ£ǰȱŘŖŖŗDzȱ

(13) žŒ£¢Úœ”’ǰȱŘŖŖŗǼǯȱ—•’”Žȱ‘Žȱ•˜—Ž•’—Žœœǰȱ Ž••Ȭ‹Ž’—ȱ™›˜ŸŽȱ˜ȱ‹ŽȱŠȱœž™™˜›’ŸŽȱŠŒ˜›ȱ ’—ȱŠ—ȱ’—’–ŠŽȱ™Š›—Ž›ȱ‹˜—ȱǻŠ’Žǰȱ Š••Š‘Ž›ǰȱŘŖŖŖǼǰȱ™Š›’Œž•Š›•¢ȱ’—ȱ–Š››’ŠŽœȱ ’‘ȱ œŽŒž›ŽȱŠĴŠŒ‘–Ž—ȱǻ›Š•Ž¢ǰȱŠěŽ›¢ǰȱŘŖŖŗǼǯȱ Ž—Ž›Š••¢ǰȱŽ–˜’˜—Š•ȱœž™™˜›ȱ ŠœȱŠœœ˜Œ’ŠŽȱ ’‘ȱ‘’‘Ž›ȱ Ž••Ȭ‹Ž’—ȱ’—ȱ’—’Ÿ’žŠ•œȱ ’‘ȱ‘’‘Ž›ȱ•ŽŸŽ•ȱ˜ȱœŽŒž›ŽȱŠĴŠŒ‘–Ž—ȱ ǻ’”ž•’—ŒŽ›ǰȱ ‘ŠŸŽ›ǰȱ ŘŖŖŝǼǰȱ  ‘Ž›ŽŠœȱ ›ŽŠŽ›ȱ ’œ–’œœ’ŸŽ—Žœœȱ  Šœȱ Šœœ˜Œ’ŠŽȱ  ’‘ȱ •˜ Ž›ȱ Ž••Ȭ‹Ž’—ȱŠȱŠ–‹’ŸŠ•Ž—•¢ȱŠĴŠŒ‘ŽȱŠž•œȱǻ ˜‹Š”ǰȱŒŽŽ›¢ǰȱŗşŞŞDzȱ˜—œŽ’—Žǰȱ ŠŠ’ǰȱŘŖŖřǼǯȱ‘Žȱ•˜ Ž›ȱ•ŽŸŽ•ȱ˜ȱ Ž••Ȭ‹Ž’—ȱ˜ŒŒž››ŽȱŠ•œ˜ȱ ‘Ž—ȱ‘ŽȱŠĴŠŒ‘–Ž—ȱ›Ž•Štionship was viewed as threatened, which caused an increase in the distress symp˜–œȱŠ—ȱŒ˜—›’‹žŽȱ˜ȱ–Š›’Š•ȱ’ĜŒž•’Žœȱǻ ˜‹Š”ǰȱžŒ”ŽœŒ‘Ž•ǰȱ Š£Š—ǰȱŗşşŚǼǯ. strona 516.

(14) —’›ŽŒȱ™Š‘ Š¢œȱ‹Ž ŽŽ—ȱŠž•ȱŠĴŠŒ‘–Ž—ȱŠ—ȱ–Š›’Š•ȱœŠ’œŠŒ’˜— ‘Žȱ›ŽœŽŠ›Œ‘ȱ˜—ȱ–Š—¢ȱŠŒ˜›œȱŠěŽŒ’—ȱ‘ŽȱœŽ—œŽȱ˜ȱœŠ’œŠŒ’˜—ȱ’—ȱ›Ž•Š’˜—œ‘’™œȱ ›ŠžŠ••¢ȱ •Žȱ ‘Žȱ ›ŽœŽŠ›Œ‘Ž›œȱ ˜ȱ ‘Žȱ Œ˜—Œ•žœ’˜—ȱ ‘Šȱ ‘Ž›Žȱ ’œȱ Šȱ ‹›˜ŠŽ›ȱ Œ˜—Ž¡ȱ ˜ȱ Šž•ȱŠĴŠŒ‘–Ž—ȱ ‘’Œ‘ȱœ‘˜ œȱŠœœ˜Œ’Š’˜—œȱ ’‘ȱ’ȱŠ—ȱ–Š›’Š•ȱœŠ’œŠŒ’˜—ǯȱ ȱ Šœȱ a starting point for the research into factors that mediate or moderate previously –Ž—’˜—Žȱ œŠ’œŠŒ’˜—ȱ Š—ȱ ŠĴŠŒ‘–Ž—ȱ œ¢•Žœȱ Š–˜—ȱ Šž•œǯȱ ž–Ž›˜žœȱ ›ŽœŽŠ›Œ‘ȱ ꗍ’—œȱ’—’ŒŠŽȱŸŠ›’Š‹•Žœȱ‘ŠȱŠ›Žȱœ’žŠ’˜—Ȭœ™ŽŒ’ęŒǯȱ‘Žȱ›ŽœŽŠ›Œ‘ȱŒ˜—žŒŽȱ›Ž•Š’ŸŽ•¢ȱ›ŽŒŽ—•¢ȱ‘Šœȱž—Ž›Š”Ž—ȱŠȱ–˜›ŽȱŒ˜–™•Ž¡ȱŠœ”ȱ’—ȱ ‘’Œ‘ȱ‘Žȱ›ŽœŽŠ›Œ‘Ž›œȂȱ˜‹“ŽŒ’ŸŽȱ Šœȱ˜ȱŽœŠ‹•’œ‘ȱ›Ž•Š’ŸŽ•¢ȱœŠ‹•Žǰȱ•˜‹Š•ȱŠ—ȱ’œŠ•ȱŠŒ˜›œȱ’—Ž›–Ž’Š’—ȱŠž•ȱ ŠĴŠŒ‘–Ž—ȱ Š—ȱ –Š›’Š•ȱ œŠ’œŠŒ’˜—ǯȱ  ˜ȱ ˜••˜ ’—ȱ ›˜ž™œȱ ˜ȱ ŠŒ˜›œȱ  Ž›Žȱ Š”Ž—ȱ ’—˜ȱŒ˜—œ’Ž›Š’˜—ȱȮȱ™œ¢Œ‘˜•˜’ŒŠ•ȱ’œ›ŽœœȱǻŠ•œ˜ȱŠœȱŠȱ‘Žȱ˜›–ȱ˜ȱŽ™›Žœœ’˜—ǼȱŠ—ȱ social skills and support. Both were highlighted in three following studies. —ȱ‘Žȱꛜȱœž¢ȱ‹¢ȱ’˜––Šœ˜ȱŽȱŠ•ǯȱǻŘŖŖřǼȱŗŞřȱž—’ŸŽ›œ’¢ȱœžŽ—œȱ Ž›ŽȱŽ¡Š–’—Žȱ’—ȱŽ›–œȱ˜ȱ‘Ž’›ȱŠĴŠŒ‘–Ž—ȱœ¢•Žǰȱ•ŽŸŽ•ȱ˜ȱ•˜—Ž•’—ŽœœȱŠ—ȱœ˜Œ’Š•ȱœ”’••œǯȱœȱ˜›ȱ research statistics, the models of statistical analysis of correlations and regressions  Ž›ŽȱžœŽȱŠ—ȱ‘Ž¢ȱ’—’ŒŠŽȱ‘ŠȱŠĴŠŒ‘–Ž—ȱœŽŒž›’¢ȱŠ—ȱœ˜Œ’Š•ȱœ”’••œȱ Ž›Žȱœ’—’ęŒŠ—•¢ȱ›Ž•ŠŽȱ˜ȱ•˜—Ž•’—Žœœǯȱ —ȱ™Š›’Œž•Š›ǰȱœŽŒž›Ž•¢ȱŠĴŠŒ‘Žȱ’—’Ÿ’žŠ•œȱ‘ŠȱŠȱ‘’‘Ž›ȱ level of social skills and lower level of loneliness. The regression analyses indicated ‘Šȱ‘Žȱ•’—”ȱ‹Ž ŽŽ—ȱœŽŒž›ŽȱŠ—ȱŽŠ›ž•ȱŠĴŠŒ‘–Ž—ǰȱŠ—ȱœ˜Œ’Š•ȱ•˜—Ž•’—Žœœȱ Šœȱ™Š›•¢ȱ –Ž’ŠŽȱ ‹¢ȱ œ˜Œ’Š•ȱ œ”’••œǯȱ —ȱ ‘Žȱ œŽŒ˜—ȱ œž¢ǰȱ ›˜£”Š—ȱ ǻŘŖŗŗǼȱ ’—ŸŽœ’ŠŽȱ ›Ž•Š’˜—œ‘’™œȱ‹Ž ŽŽ—ȱŠĴŠŒ‘–Ž—ǰȱ•˜—Ž•’—ŽœœȱŠ—ȱŽ™›Žœœ’˜—ȱ’—ȱŠȱ›˜ž™ȱ˜ȱŜśŘȱŒ˜••ŽŽȱ ž—Ž››ŠžŠŽœȱ‹¢ȱ–ŽŠ—œȱ˜ȱ‘ŽȱœŠ’œ’ŒŠ•ȱ–˜Ž•ȱŠ—Š•¢œ’œȱ˜ȱŒ˜››Ž•Š’˜—ȱŠ—ȱ›Ž›Žœœ’˜—ǯȱ ‘Žȱ ’—œŽŒž›Žȱ ŠĴŠŒ‘–Ž—ȱ œ¢•Žœȱ œžŒ‘ȱ Šœȱ ŽŠ›ž•ǰȱ ™›Ž˜ŒŒž™’Žȱ Š—ȱ ’œ–’œœ’—ȱ were positively correlated to higher level of loneliness and depression. At the same ’–Žǰȱ‘ŽȱœŽŒž›ŽȱŠĴŠŒ‘–Ž—ȱœ¢•Žȱ Šœȱ—ŽŠ’ŸŽ•¢ȱŒ˜››Ž•ŠŽȱ˜ȱŽ™›Žœœ’˜—ȱŠ—ȱ•˜—Ž•’—Žœœȱœ‘˜ ’—ȱœŽŒž›Ž•¢ȱŠĴŠŒ‘ŽȱŠž•œȱŠœȱ‘˜œŽȱ ’‘ȱ‘’‘ȱœŽ•ȬŽœŽŽ–ȱŠ—ȱ›žœ’—ǯȱ Both factors – distress and social support – were taken into consideration in Š—˜‘Ž›ȱœž¢ȱŒ˜—žŒŽȱ‹¢ȱŽ¢Ž›œȱŠ—ȱŠ—œ‹Ž›Ž›ȱǻŘŖŖŘǼǯȱ‘’œȱ’–Žȱ‘Žȱ›ŽœŽŠ›Œ‘ȱ group consisted of seventy-three married women. The research analysed indirect Šœœ˜Œ’Š’˜—œȱ‹Ž ŽŽ—ȱŠĴŠŒ‘–Ž—ȱœ¢•Žœǰȱ–Š›’Š•ȱœŠ’œŠŒ’˜—ǰȱ™œ¢Œ‘˜•˜’ŒŠ•ȱ’œ›Žœœȱ and social support. For the needs of the analysis the mediation and moderation –Ž‘˜œȱ žœ’—ȱ ‘Žȱ ›Ž›Žœœ’˜—ȱ Š—Š•¢œ’œȱ  Ž›Žȱ Š™™•’Žǯȱ ‘Žȱ ›Žœž•œȱ Œ˜—ę›–Žȱ Šȱ ’›ŽŒȱŠœœ˜Œ’Š’˜—ȱ‹Ž ŽŽ—ȱŠž•ȱŠĴŠŒ‘–Ž—ȱœ¢•ŽȱŠ—ȱ–Š›’Š•ȱœŠ’œŠŒ’˜—ǯȱ‘Ž¢ȱŠ•œ˜ȱ ’—’ŒŠŽȱ‘Šȱ™œ¢Œ‘˜•˜’ŒŠ•ȱ’œ›Žœœȱ–Ž’ŠŽȱ‘ŽȱŠœœ˜Œ’Š’˜—ȱ‹Ž ŽŽ—ȱœŽŒž›ŽȱŠŠŒ‘–Ž—ȱœ¢•ŽȱŠ—ȱ–Š›’Š•ȱœŠ’œŠŒ’˜—ǯȱŽŒž›Ž•¢ȱŠĴŠŒ‘ŽȱŠž•œȱ Ž›Žȱ•ŽœœȱŽ¡™˜œŽȱ ˜ȱŽ¡™Ž›’Ž—Œ’—ȱ™œ¢Œ‘˜•˜’ŒŠ•ȱ’œ›Žœœǰȱ‹žȱ‘Žȱ™›ŽœŽ—ŒŽȱ˜ȱ’œ›ŽœœȱŒ˜–™•ŽŽ•¢ȱŒŠ—ŒŽ••Žȱ˜žȱ‘Žȱ™˜œ’’ŸŽȱ›Ž•Š’˜—ȱ‹Ž ŽŽ—ȱœŽŒž›ŽȱŠĴŠŒ‘–Ž—ȱŠ—ȱ–Š›’Š•ȱœŠ’œŠŒ’˜—ǯȱ ‘ŽȱœŽŒ˜—ȱŠŒ˜›ȱȮȱœ˜Œ’Š•ȱœž™™˜›ȱȮȱ–Ž’ŠŽȱ‘Žȱ›Ž•Š’˜—ȱ‹Ž ŽŽ—ȱŠŸ˜’Š—ȱŠĴŠŒ‘–Ž—ȱŠ—ȱ–Š›’Š•ȱœŠ’œŠŒ’˜—ǯȱ˜ȱŒ•ŽŠ›ȱ›Ž•Š’˜—ȱ‹Ž ŽŽ—ȱŠ–‹’ŸŠ•Ž—ȱŠĴŠŒ‘–Ž—ȱŠ—ȱ –Š›’Š•ȱœŠ’œŠŒ’˜—ȱ Šœȱ˜‹œŽ›ŸŽǯ. strona 517.

(15) ’–ȱ˜ȱ‘Žȱœž¢ —ȱ ‘Žȱ ™›ŽœŽ—ǰȱ Œ›˜œœȬœŽŒ’˜—Š•ȱ œž¢ǰȱ ‘Žȱ ’›ŽŒȱ Šœœ˜Œ’Š’˜—ȱ ‹Ž ŽŽ—ȱ ‘›ŽŽȱ ŠŠŒ‘–Ž—ȱœ¢•ŽœȱǻœŽŒž›ŽǰȱŠŸ˜’Š—ǰȱŠ–‹’ŸŠ•Ž—ǼȱŠ—ȱ–Š›’Š•ȱœŠ’œŠŒ’˜—ȱ’œȱŽ¡™•˜›Žȱ Ž–™’›’ŒŠ••¢ȱ’—ȱ‘ŽȱꛜȱœŠŽǯȱ‘Ž—ǰȱ‘Žȱ’—’›ŽŒȱŠœœ˜Œ’Š’˜—œȱ‹Ž ŽŽ—ȱ ˜ȱ–Ž—’˜—Žȱ ŠŒ˜›œȱŠ›Žȱ’—ŸŽœ’ŠŽǯȱȱ‘’œȱœŠŽȱ’ȱ ŠœȱŽ¡Š–’—Žȱ ‘Ž‘Ž›ȱ™œ¢Œ‘˜•˜’ŒŠ•ȱŒ‘Š›ŠŒŽ›’œ’Œœȱ ǻ•˜—Ž•’—Žœœȱ Š—ȱ  Ž••Ȭ‹Ž’—Ǽȱ –Ž’ŠŽȱ ‘Žȱ ›Ž•Š’˜—ȱ ‹Ž ŽŽ—ȱ Šž•ȱ ŠĴŠŒ‘–Ž—ȱŠ—ȱ–Š›’Š•ȱœŠ’œŠŒ’˜—ǯȱ —ȱ–Ž’Š’˜—ȱ‘Žȱ’—Ž™Ž—Ž—ȱŸŠ›’Š‹•ŽȱǻŠĴŠŒ‘–Ž—ȱ œ¢•ŽǼȱ –žœȱ ‹Žȱ œ’—’ęŒŠ—•¢ȱ Šœœ˜Œ’ŠŽȱ  ’‘ȱ Šȱ –Ž’Š’—ȱ ŸŠ›’Š‹•Žȱ ǻ•˜—Ž•’—Žœœȱ Š—ȱ  Ž••Ȭ‹Ž’—ǼǰȱŠ—ȱ‘Žȱ–Ž’Š’—ȱŸŠ›’Š‹•Žœȱ–žœȱ‹Žȱœ’—’ęŒŠ—•¢ȱŠœœ˜Œ’ŠŽȱ ’‘ȱ‘Žȱ Ž™Ž—Ž—ȱŸŠ›’Š‹•Žȱǻ–Š›’Š•ȱœŠ’œŠŒ’˜—ǼȱǻŠ›˜—ǰȱ Ž——¢ǰȱŗşŞŜDzȱ Š¢ŽœǰȱŘŖŖşDzȱ Š¢Žœǰȱ ŘŖŗřǼǯ For the purposes of this study a multivariate framework was adopted. This ›Š–Ž ˜›”ȱ’œȱ‹ŠœŽȱ˜—ȱ™›ŽŸ’˜žœȱ›ŽœŽŠ›Œ‘ȱ ‘’Œ‘ȱ˜ŒžœŽȱ˜—ȱœž‹œŽœȱ˜ȱ‘ŽœŽȱŠŒ˜›œȱ ǻŽ™•ŠžǰȱŽ›•–Š—ǰȱŗşŞŘDzȱ Š£Š—ǰȱ‘ŠŸŽ›ǰȱŗşŞŝǰȱŗşşŖDzȱŠŸ’•Šǰȱ›Š‹ž›¢ǰȱŘŖŖŗDzȱŽȱ

(16) ˜—ȱ ’Ž›ŸŽ•ȱŽȱŠ•ǯǰȱŘŖŖşǼȱŠœȱ Ž••ȱŠœȱ˜—ȱ‘Žȱ›ŽœŽŠ›Œ‘ȱŒ˜—žŒŽȱ‹¢ȱŽ¢Ž›œȱŠ—ȱŠ—‹Ž›Ž›ȱǻŘŖŖŘǼȱ ‘˜ȱŒ›ŽŠŽȱŠȱœ’–’•Š›ȱ–ž•’ŸŠ›’ŠŽȱ–˜Ž•ȱŠ—Š•¢œ’œǯȱ —ȱŠ’’˜—ǰȱŠȱŒ˜––ž—’¢Ȭ‹ŠœŽȱœŠ–™•Žȱ˜ȱ–Š››’ŽȱŒ˜ž™•Žœȱǻ–Ž—ȱŠ—ȱ ˜–Ž—Ǽȱ ŠœȱžœŽȱ˜ȱŽŽ›–’—Žȱ‘Žȱ ’—’›ŽŒȱ™Š‘ Š¢œȱ’—ȱ ‘’Œ‘ȱŠž•ȱŠĴŠŒ‘–Ž—ȱœ¢•Žȱ Šœȱ›Ž•ŠŽȱ˜ȱ›Ž•Š’˜—œ‘’™ȱœŠ’œfaction in long-term intimate marriages. This strategy was created in contrast to the past research that had relied on samples of college undergraduates (DiTommaso ŽȱŠ•ǯǰȱŘŖŖřDzȱ›˜£”Š—ǰȱŘŖŗŗǼǯ —ȱ‘Žȱ‹Šœ’œȱ˜ȱ‘Žȱ™›ŽœŽ—Žȱ‘Ž˜›Ž’ŒŠ•ȱ›Š–Ž ˜›”ǰȱ˜ž›ȱ‘¢™˜‘ŽœŽœȱ›Ž•ŠŽȱ˜ȱ the functioning of marital satisfaction were formulated. Hypothesis 1. —ȱŠĴŠŒ‘–Ž—ȱœ¢•Ž ˜ȱŽŠŒ‘ȱœ™˜žœŽȱ’œȱ›Ž•ŠŽȱ˜ȱ‘’œȦ‘Ž›ȱœŽ—œŽȱ˜ȱ–Š›’Š•ȱ‘Š™™’—ŽœœǯȱDespite proving this thesis in the previous research (e.g., Mikulincer, Shaver, ŘŖŖŝǼǰȱ’ȱ Šœȱ—ŽŒŽœœŠ›¢ȱ˜ȱŒ˜—ę›–ȱ‘ŽœŽȱŒ˜—œ™’Œž˜žœȱ‹Šœ’Œœȱ˜ȱŠ••˜ ȱ˜›ȱ‘Žȱ™˜œœ’‹’•ity of conducting further mediating analyses. Hypothesis 2. ĴŠŒ‘–Ž—ȱœ¢•Žȱ’œȱ›Ž•ŠŽȱ˜ȱ‘ŽȱŽŽ•’—ȱ˜ȱ•˜—Ž•’—ŽœœǰȱŠ—ȱœŠ’œŠŒ’˜—ȱ ’‘ȱ •’Žǯȱ‘Žȱ•’Ž›Šž›Žȱ™›ŽœŽ—œȱ›’Œ‘ȱŽŸ’Ž—ŒŽȱ‘Šȱ™›˜ŸŽœȱ‘ŽȱŽ¡’œŽ—ŒŽȱ˜ȱ›Ž•Š’˜—œ‘’™œȱ ‹Ž ŽŽ—ȱ‘ŽœŽȱŸŠ›’Š‹•Žœȱǻ’œŒžœœŽȱŽŠ›•’Ž›ȱ’—ȱ‘ŽȱŠ›’Œ•ŽǼǯȱ ˜ ŽŸŽ›ǰȱ–˜œȱ˜ȱ‘ŽȱŒ˜—žŒŽȱ›ŽœŽŠ›Œ‘ȱ˜ŒžœŽȱ–Ž›Ž•¢ȱ˜—ȱœž‹œŽœȱ˜ȱ‘ŽœŽȱŠŒ˜›œǯȱŽŽ›–’—’—ȱ‘ŽȱŽ¡’œŽ—ŒŽȱ˜ȱŒ˜››Ž•Š’˜—œȱ‹Ž ŽŽ—ȱ’—’ŒŠŽȱŸŠ›’Š‹•Žœȱ’œȱŠ—ȱŽœœŽ—’Š•ȱŒ˜—’’˜—ȱ˜›ȱŽŸŽ•˜™’—ȱž›‘Ž›ȱ–˜Ž•œȱ˜ȱ–Ž’Š’˜—ȱǻŠ›˜—ǰȱ Ž——¢ǰȱŗşŞŜDzȱ Š¢ŽœǰȱŘŖŖşDzȱ Š¢ŽœǰȱŘŖŗřǼǯ Hypothesis 3. ‘Ž ŽŽ•’—ȱ˜ȱ•˜—Ž•’—Žœœȱ’œȱŠȱ–Ž’Š˜›ȱ‹Ž ŽŽ—ȱ‘ŽȱŠĴŠŒ‘–Ž—ȱœ¢•ŽȱŠ—ȱ‘Žȱ •ŽŸŽ•ȱ˜ȱ–Š›’Š•ȱ‘Š™™’—Žœœǯ Hypothesis 4. Š’œŠŒ’˜—ȱ ’‘ȱ•’Žȱ’œȱŠȱœ’—’ęŒŠ—ȱ–Ž’Š˜›ȱ‹Ž ŽŽ—ȱ‘ŽȱŠĴŠŒ‘–Ž—ȱœ¢•Žȱ Š—ȱ‘Žȱ•ŽŸŽ•ȱ˜ȱ–Š›’Š•ȱ‘Š™™’—Žœœǯ ˜‘ȱ•˜—Ž•’—ŽœœȱŠ—ȱœŠ’œŠŒ’˜—ȱ ’‘ȱ•’Žȱǻ Ž••Ȭ‹Ž’—Ǽ2 seemed two intervening ŸŠ›’Š‹•Žœȱ‹Ž ŽŽ—ȱ‘ŽȱŠĴŠŒ‘–Ž—ȱœ¢•Žœȱ˜ȱŠž•ȱ’—’Ÿ’žŠ•œȱŠ—ȱŠȱœŽ—œŽȱ˜ȱ–Š›’Š•ȱœŠ’œŠŒ’˜—ǯȱ•‘˜ž‘ȱ‘Žȱ›Ž•Š’˜—œ‘’™œȱ˜ȱ‘ŽœŽȱŠŒ˜›œȱ ’‘ȱŠĴŠŒ‘–Ž—ȱœ¢•Žœȱ  Ž›Žȱ™›˜ŸŽȱŽŠ›•’Ž›ǰȱ‘ŽœŽȱ ˜ȱŠŒ˜›œȱ‘ŠŸŽȱ—˜ȱ‹ŽŽ—ȱŽ¡Š–’—ŽȱŠœȱ–Ž’Š˜›œȱœ˜ȱŠ›ǯȱ ȱ —ȱ‘ŽȱŠ›’Œ•Žȱ‘ŽȱŽ›–ȱȁœŠ’œŠŒ’˜—ȱ ’‘ȱ•’ŽȂȱ’œȱŠ•œ˜ȱŒŠ••Žȱ Ž••Ȭ‹Ž’—ȱǻœŽŽDZȱ

(17) žŒ£¢Úœ”’ǰȱ ŘŖŖŗǼȱ˜ȱŠŸ˜’ȱŒ˜—žœ’—ȱ’ȱ ’‘ȱȁ–Š›’Š•ȱœŠ’œŠŒ’˜—Ȃǯȱ 2. strona 518.

(18) —’Ÿ’žŠ•ȱ’쎛Ž—ŒŽœȱ›Žœž•’—ȱ›˜–ȱ‘ŽȱœŽ•Ȭ’–ŠŽȱŠ—ȱ›Ž•Š’˜—œ‘’™œȱ ’‘ȱ˜‘Ž›œȱ Œ˜—œ’žŽȱ‘Žȱ‹Šœ’œȱ˜ȱ’—’Ÿ’žŠ•ȱ’—Ž›—Š•ȱ ˜›”’—ȱ–˜Ž•œȱǻ˜ •‹¢ǰȱŗşŞŞǼǰȱŠ—ȱ‘Ž’›ȱ ¢—Š–’Œœȱ™›˜ŸŽœȱ‘Žȱ™˜œœ’‹’•’¢ȱ˜ȱŒ‘Š—Žœȱ˜ŒŒž››’—ȱ’—ȱ‘ŽȱŠĴŠŒ‘–Ž—ȱœ¢•ŽœȱŠ—ȱ the marital satisfaction.. Ž‘˜ Sample ‘Žȱ ›ŽœŽŠ›Œ‘ȱ œŠ–™•Žȱ Œ˜—œ’œŽȱ ˜ȱ  ˜ȱ ‘ž—›Žȱ ꏝ¢ȱ –Š››’Žȱ Œ˜ž™•Žœǯȱ ‘Šȱ –ŽŠ—œȱ ‘Šȱ  Žȱ Œ˜••ŽŒŽȱ Š‹˜žȱ ŜŖŖȱ šžŽœ’˜——Š’›Žœǰȱ ‹žȱ ŽŸŽ—žŠ••¢ȱ  Žȱ ŽŒ’Žȱ ˜ȱ œŽ•ŽŒȱ ŘśŖȱ Œ˜ž™•ŽœDZȱ ŘśŖȱ –Ž—ȱ ǻ‘žœ‹Š—œǼȱ Š—ȱ ŘśŖȱ  ˜–Ž—ȱ ǻ ’ŸŽœǼȱ  ‘˜ȱ Œ˜–™•ŽŽȱ ‘ŽȱšžŽœ’˜——Š’›Žœȱǻž••¢ȱꕕŽȱ›Žœ™˜—œŽœǼǯȱ‘Žȱ–ŽŠ—ȱŠŽȱ˜ȱ–Ž—ȱ’—ȱ‘ŽȱŒ˜—žŒŽȱ research was 40.58 (ȱƽȱŗŗǯŘŗǼȱŠ—ȱ ˜–Ž—ȱřŞǯŗŜȱǻȱƽȱŗŖǯşŚǼǯȱ‘ŽȱŠŸŽ›ŠŽȱ•Ž—‘ȱ of marriage was 13.62 years (ȱƽȱŗŗǯŜŘǼǯȱŠ“˜›’¢ȱ˜ȱ–Ž—ȱ Ž›Žȱ‹•žŽȬŒ˜••Š›ȱ ˜›”Ž›œȱ ǻřşǯŜƖǼǰȱ ‘’•Žȱ ‘’ŽȱŒ˜••Š›ȱ ˜›”Ž›œȱŠŒŒ˜ž—Žȱ˜›ȱŗşǯŘƖǰȱşǯŘƖȱ˜ȱ–Ž—ȱ Ž›Žȱœ™ŽŒ’Š•’œȱ™›˜Žœœ’˜—Š•œǰȱŘǯŚƖȱŠŒŒ˜ž—Žȱ˜›ȱ–Ž—ȱŠȱœž™Ž›Ÿ’œ˜›¢ȱ™˜œ’’˜—œǯȱ™™›˜¡’–ŠŽ•¢ȱ ŗŘǯŞƖȱ˜ȱ–Ž—ȱ Ž›Žȱ›Ž’›Žȱǻ‹ŽŒŠžœŽȱ˜ȱŠŽȱ˜›ȱ’••—ŽœœȦ’œŠ‹’•’¢Ǽǯȱœȱ˜›ȱ‘Žȱ ˜–Ž—ǰȱ śŖƖȱ Ž›Žȱ ‘’ŽȬŒ˜••Š›ȱ ˜›”Ž›œǰȱŗŚǯŚƖȱ Ž›Žȱ›Ž’›Žȱǻ‹ŽŒŠžœŽȱ˜ȱŠŽȱ˜›ȱ’••—ŽœœȦ’œŠ‹’•’¢ǼǰȱŠ—ȱ ˜–Ž—ȱŒ˜—žŒ’—ȱ‘Ž’›ȱ˜ —ȱ‹žœ’—ŽœœȱŠŒ’Ÿ’¢ȱŠŒŒ˜ž—Žȱ˜›ȱŗŖǯŚƖǰȱŚƖȱ were specialist professionals, and 1.6% of them worked at supervisory positions. Instruments ‘ŽȱĴŠŒ‘–Ž—ȱ¢•ŽœȱžŽœ’˜——Š’›ŽȱǻǼȱŽœ’—Žȱ‹¢ȱ’ŽŒ£¢œÙŠ ȱ•˜™ŠȱǻŘŖŖŞǼȱ ‹ŠœŽȱ˜—ȱ’—¢ȱ Š£Š—ȱŠ—ȱ‘’•’™ȱ‘ŠŸŽ›ȱ‘Ž˜›¢ȱǻŗşŞŝǼȱŠœœž–Žœȱ‘ŽȱŽ¡’œŽ—ŒŽȱ˜ȱ‘Žȱ ‘›ŽŽȱŠĴŠŒ‘–Ž—ȱœ¢•Žœǯȱ‘ŽȱšžŽœ’˜——Š’›ŽȂœȱ™ž›™˜œŽȱ’œȱ˜ȱ–ŽŠœž›ŽȱŠ—ȱ’—Ž™Ž—Ž—ȱ ŸŠ›’Š‹•Žȱ’ǯŽǯȱŠĴŠŒ‘–Ž—ȱœ¢•Žȱ’—ȱŽ›–œȱ˜ȱ’œȱ‘›ŽŽȱ–ŽŠœž›Ž–Ž—œDZȱœŽŒž›ŽǰȱŠ–‹’ŸŠ•Ž—ȱ Š—ȱ ŠŸ˜’Š—ǯȱȱ ’œȱ žœŽȱ ˜ȱ –ŽŠœž›Žȱ ‘Žȱ œ¢•Žȱ ˜ȱ ŠĴŠŒ‘–Ž—ȱ ˜ȱ ‘’œȦ‘Ž›ȱ ™Š›—Ž›ȱ in the current marriage. Responses are given with the use of the Lickert 7-point ›Š’—ȱœŒŠ•ŽȱŠ—ȱ‘Ž¢ȱ›Š—Žȱ›˜–ȱǻŗǼȱ˜Š••¢ȱ’œŠ›ŽŽȱ ’‘ȱ’ȱ˜ȱǻŝǼȱ˜Š••¢ȱŠ›ŽŽ  ’‘ȱ ‘ŽȱœŠŽ–Ž—ǯȱŠŒ‘ȱœŒŠ•ŽȱŒ˜—Š’—œȱ˜ȱŞȱœŠŽ–Ž—œȱǻŠ••ȱœŒŠ•Žœȱ’—Œ•žŽȱŘŚȱœŠŽ–Ž—œǼǰȱ so the raw results are within 8-56 points, which are then transformed into standard œŒ˜›Žȱ ǻœŽ—Ǽǯȱ —ȱ ‘Žȱ ›˜—‹ŠŒ‘Ȃœȱ Š•™‘Šȱ ›Ž•’Š‹’•’¢ȱ Žœȱ ™Š›’Œž•Š›ȱ œŒ˜›Žȱ Šœȱ ˜••˜ œDZȱ secure style ΅ȱƽȱŖǯşŗǰȱŠ–‹’ŸŠ•Ž—ȱœ¢•Žȱ΅ȱƽȱŖǯŝŞǰȱŠŸ˜’Š—ȱœ¢•ŽȱŖǯŞŖǯȱ’œŒ›’–’—Š’˜—ȱ ™˜ Ž›ȱ˜ȱ‘Žȱœ™ŽŒ’ęŒȱœŒŠ•Žœȱ›Š—Žȱ›˜–ȱŖǯŘśȱǻœŠŽ–Ž—ȱ—˜ǯȱŗŝǼȱ˜ȱŖǯŞřȱǻœŠŽ–Ž—ȱ —˜ǯȱŚǼǯȱ —ȱ‘Žȱœž¢ȱ ŽȱŒŠ—ȱ˜‹Š’—ȱŠȱŒ˜—œŽ••Š’˜—ȱ˜ȱ’쎛Ž—ȱœ¢•Žœǰȱœ˜ȱŽŠŒ‘ȱ˜ȱ‘Žȱ œž‹“ŽŒœȱ’œȱŽœŒ›’‹Žȱžœ’—ȱ‘›ŽŽȱ’—’ŒŠ˜›œȱ‘ŠȱŽŽ›–’—Žȱ‘Žȱ’—Ž—œ’¢ȱ˜ȱ‘Žȱ‘›ŽŽȱ ŠĴŠŒ‘–Ž—ȱœ¢•ŽœǯȱŽŸŽ›Š•ȱŸŠ›’Ž’Žœȱ˜ȱŒ˜—Ž—ȱŸŠ•’’¢ȱœŽ›ŸŽȱŠœȱ‘ŽȱŠœœŽœœ–Ž—ȱ˜ȱ ‘ŽȱŸŠ•’’¢ȱ˜ȱǰȱ‘Žȱœž¢ȱ˜ȱ‘Žȱ’—Ž›—Š•ȱœ›žŒž›Žȱ˜ȱ‘ŽȱŽœȱǻ’—Ž›Œ˜››Ž•Š’˜—ȱ˜ȱ ‘ŽȱœŒŠ•ŽœǼǰȱ‘ŽȱŒ›’Ž›’˜—ȱŸŠ•’’¢ȱǻǯŽǯDZȱœŠ’œŠŒ’˜—ȱ ’‘ȱ–Š››’ŠŽǰȱ¢ŽŠ›œȱ˜ȱ–Š››’ŠŽǰȱ ‘ŽȱšžŠ•’¢ȱ˜ȱŒ˜––ž—’ŒŠ’˜—ȱ’—ȱ–Š››’ŠŽǼȱŠ—ȱŠȱ–Ž‘˜ȱ˜ȱŒ‘ŽŒ”’—ȱ’—Ž››˜ž™ȱ ’쎛Ž—ŒŽœȱǻ•˜™ŠǰȱŘŖŖŞǼǯ ‘Žȱ Š›’Š•ȱ Š™™’—Žœœȱ žŽœ’˜——Š’›Žȱ ǻ Ǽ Žœ’—Žȱ ‹¢ȱ Š£’–’Ž›£ȱ ˜œ™’œ£¢•ȱ ǻŗşşŗǼȱ‹ŠœŽȱ˜—ȱ‘ŽȱšžŽœ’˜——Š’›ŽȱŽœ’—Žȱ‹¢ȱ ǯȱ¢œŽ—Œ”ȱŠ—ȱ ǯȱ’•œ˜—ȱǻŗşŝşǼǯȱ strona 519.

(19) ‘Žȱ˜˜•ȱ’œȱ˜ȱŽœ’–ŠŽȱ‘Žȱ•ŽŸŽ•ȱ˜ȱ‘ŽȱŒ‘Š—ŽŠ‹•ŽȱŸŠ›’Š‹•Žȱ’ǯŽǯȱ–Š›’Š•ȱ‘Š™™’—Žœœǰȱ ›ŽšžŽ—•¢ȱ ›ŽŽ››Žȱ ˜ȱ Šœȱ –Š›’Š•ȱ œŠ’œŠŒ’˜—ǯȱ ‘Žȱ šžŽœ’˜——Š’›Žȱ ˜Žœȱ —˜ȱ ’—Œ•žŽȱ separate scales, there is only one general score for each investigated individual. The šžŽœ’˜——Š’›ŽȱŒ˜—œ’œœȱ˜ȱŘřȱ’Ž–œȱŒ˜—ŒŽ›—’—ȱŸŠ›’˜žœȱŠœ™ŽŒœȱ˜ȱ–Š›’Š•ȱ•’Žǯȱ‘ŽœŽȱ Š›Žȱ Œ•˜œŽȱ šžŽœ’˜—œȱ  ’‘ȱ ’쎛Ž—ȱ œŒŠ•Žœȱ ˜ȱ ›Žœ™˜—œŽȱ ǻ‹Ž ŽŽ—ȱ řȱ Š—ȱ Ŝȱ ™˜œœ’‹•Žȱ Š—œ Ž›œǼǯȱ žŽœ’˜—œȱ ŗȬŗřȱ Œ˜—ŒŽ›—ȱ ‘Žȱ ›ŽšžŽ—Œ¢ȱ ˜ȱ ŠŒ’Ÿ’’Žœȱ ž—Ž›Š”Ž—ȱ ‹¢ȱ ‹˜‘ȱ œ™˜žœŽœȱǻǯŽǯDZȱŒ˜––˜—ȱŠœ”œǰȱ Š¢œȱ˜ȱ•Ž’œž›Žǰȱ›Žœ˜•Ÿ’—ȱ–Š›’Š•ȱŒ˜—Ě’ŒœǼǯȱžŽœ’˜—œȱ ŗŚȬŘŘȱ›Ž•ŠŽȱ˜ȱ‘ŽȱŽ›ŽŽȱ˜ȱŒ˜–™Š’‹’•’¢ȱ˜ȱœ™˜žœŽœȱŸ’Ž œȱŒ˜—ŒŽ›—’—ȱŸŠ›’˜žœȱŠœ™ŽŒœȱ˜ȱ–Š›’Š•ȱ•’Žȱ–ŽŠœž›Žȱ›˜–ȱǻŗǼȱnever ˜ȱǻŝǼȱŠ• Š¢œ. Discriminatory power of šžŽœ’˜—œȱŒŠ•Œž•ŠŽȱ ’‘ȱ™‘’ȱ™˜’—ȱŽ›ŠœŽ›’Š•ȱŒ˜››Ž•Š’˜—ȱŒ˜ŽĜŒ’Ž—ȱ›Š—Žȱ›˜–ȱ ŖǯŘŘȱǻšžŽœ’˜—ȱŗśǼȱ˜ȱŖǯşŜȱǻžŽœ’˜—ȱŗşǼǯȱŽœȱ›Ž•’Š‹’•’¢ȱŒŠ•Œž•ŠŽȱ ’‘ȱ‘ŽȱžœŽȱ˜ȱ estimation of internal consistency was ΅ȱƽȱŖǯşŜǯ ‘Žȱ œŒŠ•Žȱ ˜›ȱ –ŽŠœž›’—ȱ œž‹“ŽŒ’ŸŽȱ •˜—Ž•’—Žœœȱ ǻ

(20) Ǽ was Žœ’—Žȱ ‹¢ Jenny Žȱ

(21) ˜—ȱ ’Ž›ŸŽ•ȱŠ—ȱ›Š—œȱ Š–™‘ž’œȱǻŗşŞśǼǯȱ œȱ˜•’œ‘ȱŠŠ™Š’˜—ȱ Šœȱ–ŠŽȱ‹¢ȱ ›¢’Ž•ȱŽȱŠ•ǯȱǻŘŖŗŘǼǯȱ‘ŽȱœŒŠ•Žȱ’œȱ™›’—Œ’™Š••¢ȱ˜—ŽȬ’–Ž—œ’˜—Š•ȱŠ—ȱ–ŽŠœž›ŽœȱŽ—Ž›Š•’œŽȱŽŽ•’—ȱ˜ȱ•˜—Ž•’—Žœœȱǻ–Ž’Š’—ȱŸŠ›’Š‹•ŽǼǯȱ‘’œȱ˜˜•ȱŒ˜—œ’œœȱ˜ȱŗŗȱœŠŽ–Ž—œǯȱ —œ Ž›œȱŠ›Žȱ™•ŠŒŽȱ˜—ȱŠȱ꟎ȱ™˜’—ȱœŒŠ•ŽȱŠ—ȱ›Š—Žȱ›˜–ȱǻŗǼȱŽę—’Ž•¢ȱ—˜ȱ˜ȱǻśǼȱŽę—’Ž•¢ȱ¢Žœǯȱ‘ŽȱœŒŠ•Žȱ‘ŠœȱŠȱ‘’‘ȱ•ŽŸŽ•ȱ˜ȱ›Ž•’Š‹’•’¢ȱŠ—ȱ‘˜–˜Ž—Ž’¢DZȱ›˜—ŠŒ‘ȂœȱŠ•™‘Šȱ ’——Ž›ȱ Œ˜—œ’œŽ—Œ¢ȱ Œ˜ŽĜŒ’Ž—ȱ ΅ȱ ƽȱ ŖǯŞşǯȱŒŒ˜›’—ȱ ˜ȱ ‘Žȱ Šœœž–™’˜—œȱ 

(22) ȱ œŒŠ•Žȱ correlate with UCLA loneliness scale (rȱ ƽȱ ŖǯŞŘǼǰȱ ž‹‹Ž—ȱ ˜Œ’Š•ȱ Ž ˜›”œȱ Ȯȱ œȱ (rȱƽȱȬŖǯśŚǼǰȱ˜œŽ—‹Ž›ȱœŽ•ȬŽœŽŽ–ȱœŒŠ•ŽȱȮȱȱǻrȱƽȱȬŖǯśŜǼǰȱŽŒ”ȱŽ™›Žœœ’˜—ȱ —ŸŽ—˜›¢ȱȮȱ BDI (RȱƽȱŖǯŚŜǼǰȱŽ™›Žœœ’˜—ȱœŒŠ•ŽȱȬȱǻr ƽȱŖǯśŚǼȱŠ—ȱ˜ž›ȱœž‹œŒŠ•Žœȱ˜ȱŽ›•’—ȱ˜Œ’Š•ȱ ž™™˜›ȱŒŠ•ŽȱȮȱDZȱŠŸŠ’•Š‹•ŽȱŽ–˜’˜—Š•ȱœž™™˜›ȱǻrȱƽȱȬŖǯŜǼǰȱŠŒŒŽœœ’‹•Žȱ’—œ›ž–Ž—Š•ȱ support (rȱƽȱȬŖǯŜŚǼǰȱ‘ŽȱŽ–Š—ȱ˜›ȱœž™™˜›ȱǻrȱƽȱȬŖǯŗŗǼǰȱŠ—ȱ‘ŽȱœŽŠ›Œ‘ȱ˜›ȱœž™™˜›ȱ (rȱƽȱȬŖǯřŖǼȱǻ ›¢’Ž•ȱŽȱŠ•ǯǰȱŘŖŗŘǼǯ ‘ŽȱŠ’œŠŒ’˜—ȱ ’‘ȱ’ŽȱŒŠ•ŽȱǻǼȱŽŸŽ•˜™Žȱ‹¢ȱ’Ž—Ž›ǰȱ––˜—œǰȱŠ›œŽ—ȱ Š—ȱ ›’Ĝ—ȱǻŗşŞśǼȱŠŠ™Žȱ‹¢ȱ

(23) žŒ£¢Úœ”’ȱǻŘŖŖŗǼǯȱ‘ŽȱœŒŠ•Žȱ’œȱžœŽȱ˜›ȱ–ŽŠœž›Ž–Ž—ȱ ˜ȱœŠ’œŠŒ’˜—ȱ ’‘ȱ•’Žȱǻ Ž••Ȭ‹Ž’—ǼȱŠœȱŠȱ–Ž’Š’—ȱŸŠ›’Š‹•Žȱ’—ȱ‘Žȱ™›ŽœŽ—ȱœž¢ǯȱ ‘ŽȱœŠ’œŠŒ’˜—ȱ ’‘ȱ•’ŽȱŠŒ˜›ȱ’œȱŠ—ȱ˜žŒ˜–Žȱ˜ȱŒž››Ž—ȱœž‹“ŽŒ’ŸŽȱŠœœŽœœ–Ž—ȱ˜ȱ•’Žȱ œŠ’œŠŒ’˜—ȱǻ›Ž•ŠŽȱ˜ȱ–˜˜ȱŠ—ȱŽŽ•’—œǼǰȱ‘žœȱ’ȱŒŠ—ȱ‹ŽȱŒ˜—œ’Ž›ŽȱŠœȱŠȱœ’žŠ’˜—Š•ȱ ŠŒ˜›ǯȱ‘ŽȱœŒŠ•Žȱ’œȱŠȱœ‘˜›ȱ–Ž‘˜ȱŒ˜—œ’œ’—ȱ˜ȱ꟎ȱ’Ž–œȱŠœœŽœœŽȱ’—ȱœŽŸŽ—Ȭ’Ž–ȱ œŒŠ•Žǯȱ—ȱŽ¡Š–’—Žȱ’—’Ÿ’žŠ•ȱ’œȱŠœ”Žȱ˜ȱ’ŸŽȱ‘’œȦ‘Ž›ȱ˜™’—’˜—ȱ˜—ȱŽŠŒ‘ȱœŠŽ–Ž—ȱ ‹¢ȱŠœœŽœœ’—ȱ˜ȱ ‘ŠȱŽ›ŽŽȱ’ȱ’œȱ›Ž•ŠŽȱ˜ȱ‘’œȦ‘Ž›ȱ™ŠœȱŠ—ȱ‘’œȦ‘Ž›ȱŒž››Ž—ȱ•’Žȱ‹¢ȱ œŽ•ŽŒ’—ȱŠ—œ Ž›œȱ›Š—’—ȱ›˜–ȱǻŗǼȱ ȱ˜Š••¢ȱ’œŠ›ŽŽȱ˜ȱǻŝǼȱ ȱŽę—’Ž•¢ȱŠ›ŽŽ. The tool ›Ž•’Š‹’•’¢ȱ ŠœȱŽœŽȱ‹¢ȱRŠž—ŠȱǻŘŖŗŘǼǰȱ’—ȱ‘Ž›ȱ›ŽœŽŠ›Œ‘ȱ‘Žȱ›˜—ŠŒ‘ȂœȱŠ•™‘Šȱ’——Ž›ȱ œŠ‹’•’¢ȱŒ˜ŽĜŒ’Ž—ȱ΅ reached 0.78.. Results ‘Žȱ–ŽŠ—œȱŠ—ȱœŠ—Š›ȱŽŸ’Š’˜—œȱ˜›ȱœž¢ȱŸŠ›’Š‹•ŽœȱŠœȱ Ž••ȱŠœȱ‘Ž’›ȱ’—Ž›Œ˜››Ž•Š’˜—œȱŠ›Žȱ™›ŽœŽ—Žȱ’—ȱŠ‹•Žȱŗǯ. strona 520.

(24) Š‹•ŽȱŗǯȱȱŽŠ—œǰȱœŠ—Š›ȱŽŸ’Š’˜—œǰȱŠ—ȱŒ˜››Ž•Š’˜—œȱŠ–˜—ȱœž¢ȱŸŠ›’Š‹•Žœ (ȱƽȱśŖŖǼ Š›’Š‹•Ž ŗǯȱŽŒž›ŽȱŠĴŠŒ‘–Ž— Řǯȱ–‹’ŸŠ•Ž—ȱŠĴŠŒ‘–Ž— řǯȱŸ˜’Š—ȱŠĴŠŒ‘–Ž— 4. Marital satisfaction śǯȱŽ••Ȭ‹Ž’— 6. Loneliness. 1 – -0.24 -0.60 0.67 0.47 -0.47. 2. 3. 4. 5. – 0.48 -0.31 -0.18 0.22. – -0.60 -0.34 0.42. – 0.57 -0.45. – -0.46. M 42 26 20 104 24 25. 10.02 9.94 9.47 20.12 6.43 8.25. ••ȱŒ˜››Ž•Š’˜—ȱŒ˜ŽęŒ’Ž—œȱŠ›Žȱœ’—’ęŒŠ—ȱŠȱ‘Žȱ™ < 0.001 level. ’ŸŠ›’ŠŽȱŒ˜››Ž•Š’˜—œȱŒ˜—ę›–ŽȱŠȱ’›ŽŒȱ›Ž•Š’˜—ȱ‹Ž ŽŽ—ȱŽŠŒ‘ȱŠĴŠŒ‘–Ž—ȱœ¢•Žȱ Š—ȱ–Š›’Š•ȱœŠ’œŠŒ’˜—ǯȱŠ›’Š•ȱœŠ’œŠŒ’˜—ȱ Šœȱœ’—’ęŒŠ—•¢ȱŠœœ˜Œ’ŠŽȱ ’‘ȱ•ŽŸŽ•œȱ ˜ȱœŽŒž›ŽȱŠĴŠŒ‘–Ž—ȱǻrȱƽȱŖǯŜŝDzȱ™ȱǀȱŖǯŖŖŗǼǰȱŠ–‹’ŸŠ•Ž—ȱŠĴŠŒ‘–Ž—ȱǻrȱƽȱȬŖǯřŗDzȱ™ȱǀȱŖǯŖŖŗǼȱ Š—ȱŠŸ˜’Š—ȱŠĴŠŒ‘–Ž—ȱǻrȱƽȱȬŖǯŜŖDzȱ™ȱǀȱŖǯŖŖŗǼǯȱ’”Ž ’œŽǰȱŒ˜››Ž•Š’˜—œȱŒ˜—ę›–Žȱ’›ŽŒȱ›Ž•Š’˜—œȱ‹Ž ŽŽ—ȱŠĴŠŒ‘–Ž—ȱœ¢•ŽœȱŠ—ȱ ˜ȱ’—Ž›ŸŽ—’—ȱŸŠ›’Š‹•Žœȱ•˜—Ž•’—Žœœȱ Š—ȱ Ž••Ȭ‹Ž’—ǰȱŠœȱ Ž••ȱŠœȱœ’—’ęŒŠ—ȱŠœœ˜Œ’Š’˜—œȱ‹Ž ŽŽ—ȱ–Š›’Š•ȱœŠ’œŠŒ’˜—ȱŠ—ȱ ‘˜œŽȱ  ˜ȱ ’—Ž›ŸŽ—’—ȱ ŸŠ›’Š‹•Žœȱ ǻŠ••ȱ ˜ȱ ‘Ž–ȱ ™ȱ ǀȱ ŖǯŖŖŗǼǯȱ ‘ŽœŽȱ ‹Šœ’Œȱ ›Žœž•œȱ –ŽŽȱ ‘ŽȱŠœœž–™’˜—œȱ˜ȱ–Ž’Š’˜—ȱǻŠ›˜—ǰȱ Ž——¢ǰȱŗşŞŜǼǯȱ˜›ȱŽŠŒ‘ȱŠĴŠŒ‘–Ž—ȱœ¢•Žǰȱ–Ž’Š’˜—ȱ ˜ž•ȱ‹Žȱ’—’ŒŠŽȱ‹¢ȱǻŠǼȱœ’—’ęŒŠ—ȱŠœœ˜Œ’Š’˜—œȱ‹Ž ŽŽ—ȱ‘ŽȱŠĴŠŒ‘–Ž—ȱ œ¢•Žȱ›Š’—œȱŠ—ȱ‘Žȱ–Ž’Š’—ȱŸŠ›’Š‹•Žœǰȱǻ‹Ǽȱœ’—’ęŒŠ—ȱŠœœ˜Œ’Š’˜—œȱ‹Ž ŽŽ—ȱ‘Žȱ –Ž’Š’—ȱŸŠ›’Š‹•ŽœȱŠ—ȱ‘Žȱ–Š›’Š•ȱœŠ’œŠŒ’˜—ǰȱŠ—ȱǻŒǼȱ‘Žȱ•˜œœȱ˜ȱœ’—’ęŒŠ—ŒŽȱ˜ȱ Šȱ™›ŽŸ’˜žœ•¢ȱœ’—’ęŒŠ—ȱŠœœ˜Œ’Š’˜—œȱ‹Ž ŽŽ—ȱŠĴŠŒ‘–Ž—ȱœ¢•ŽȱŠ—ȱ‘Žȱ–Š›’Š•ȱœŠ’œfaction when controlling ‘Žȱ ˜ȱ–Ž’Š˜›œȱȮȱ•˜—Ž•’—ŽœœȱŠ—ȱ Ž••Ȭ‹Ž’—ǯȱŸŽ—žŠ••¢ǰȱ ‘Žȱ•ŠœȱœŽ™ȱ˜ȱ‘Žȱ–Ž’Š’˜—ȱǻŒǼȱŒŠ—ȱ‹ŽȱŒŠ››’Žȱ˜žȱ‹¢ȱ›ŽžŒ’—ȱ‘ŽȱŽěŽŒȱœ›Ž—‘ȱ˜ȱ ‘Žȱ’—Ž™Ž—Ž—ȱŸŠ›’Š‹•Žȱ˜—ȱ‘ŽȱŽ™Ž—Ž—ȱŸŠ›’Š‹•Žȱǻ™Š›’Š•ȱ–Ž’Š’˜—Ǽǯ —ȱ ˜›Ž›ȱ ˜ȱ Š—Š•¢œŽȱ ‘Žȱ ™Š‘ȱ ’—ȱ  ‘’Œ‘ȱ Šž•ȱ ŠĴŠŒ‘–Ž—ȱ œ¢•Žȱ ŠěŽŒœȱ –Š›’Š•ȱ satisfaction, the analyses of mediation were conducted with the use of PROCESS, ‘Žȱ–ŠŒ›˜ȱŽŸŽ•˜™Žȱ˜›ȱȱœŠ’œ’ŒŠ•ȱ™ŠŒ”ŠŽȱǻ Š¢ŽœǰȱŘŖŗřǼǯȱ‘Žȱ›Žœž•œȱ˜ȱ‘ŽœŽȱ Š—Š•¢œŽœȱŠ›Žȱœž––Š›’£Žȱ’—ȱ›Š™‘œȱ‹Ž•˜ ǯȱ’ž›Žœȱŗȱ˜ȱŜȱ™›ŽœŽ—ȱŠŠȱ˜›ȱ‘ŽȱŠ—Š•¢œŽœȱ˜Œžœ’—ȱ˜—ȱ‘ŽȱŠĴŠŒ‘–Ž—ȱœ¢•ŽœȱŠ—ȱ‘Žȱ ˜ȱ–Ž’Š˜›œȱ›Žœ™ŽŒ’ŸŽ•¢DZȱǻŗǼȱœŽŒž›Žȱ ŠĴŠŒ‘–Ž—ȱŠ—ȱ•˜—Ž•’—ŽœœǰȱǻŘǼȱœŽŒž›ŽȱŠĴŠŒ‘–Ž—ȱŠ—ȱ Ž••Ȭ‹Ž’—ǰȱǻřǼȱŠ–‹’ŸŠ•Ž—ȱŠŠŒ‘–Ž—ȱ Š—ȱ •˜—Ž•’—Žœœǰȱ ǻŚǼȱ Š–‹’ŸŠ•Ž—ȱ ŠĴŠŒ‘–Ž—ȱ Š—ȱ  Ž••Ȭ‹Ž’—ǰȱ ǻśǼȱ ŠŸ˜’Š—ȱ ŠĴŠŒ‘–Ž—ȱŠ—ȱ•˜—Ž•’—ŽœœǰȱǻŜǼȱŠŸ˜’Š—ȱŠĴŠŒ‘–Ž—ȱŠ—ȱ Ž••Ȭ‹Ž’—ǯ ‘Žȱ ˜‹Š’—Žȱ ›Žœž•œȱ ’—’ŒŠŽȱ ‘Šȱ •˜—Ž•’—Žœœȱ œ’—’ęŒŠ—•¢ȱ –Ž’ŠŽȱ ‘Žȱ ›Ž•Š’˜—ȱ ‹Ž ŽŽ—ȱ œŽŒž›Žȱ ŠĴŠŒ‘–Ž—ȱ Š—ȱ –Š›’Š•ȱ œŠ’œŠŒ’˜—ǯȱ ‘Žȱ ‹ŽŠȱ ŸŠ•žŽȱ ˜ȱ ‘Žȱ –Ž—’˜—Žȱ›Ž•Š’˜—ȱ ŠœȱŖǯśşDzȱ™ȱǀȱŖǯŖŖŗǯȱ‘Žȱ™›ŽœŽ—ŽȱŠœœ˜Œ’Š’˜—ȱ ŠœȱŠĴŽ—žŠŽȱ ŠŽ›ȱ ‘Žȱ ’–™•Ž–Ž—Š’˜—ȱ ˜ȱ –Ž’Š˜›ȱ ǻ•˜—Ž•’—ŽœœǼDZȱ ßȱ ƽȱ ȬŖǯŗŞDzȱ ȱ ƽȱ ŖǯŖşDzȱ tȱ ƽȱ ȬŚǯŞśDz ™ȱ ǀȱ ŖǯŖŖŗǯȱ ‘’œȱ –Ž’Š’˜—ȱ –˜Ž•ȱ ™›˜ŸŽȱ ˜ȱ ‹Žȱ œŠ’œ’ŒŠ••¢ȱ œ’—’ęŒŠ—ȱ RŶȱ ƽȱ ŖǯŚŝDzȱ FǻŘǰȱŚşŝǼȱƽȱŘŘřǯşŖDzȱ™ȱǀȱŖǯŖŖŗǯȱ‘Žȱ ˜ȱ™›Ž’Œ˜›ȱŸŠ›’Š‹•ŽœȱŠ—ȱ˜—Žȱ’—Ž›ŠŒ’˜—ȱŽ›–ȱŠœȱ a set accounted for 47% of the variance associated with the marital satisfaction in ‘Žȱ–˜Ž•ȱ ’‘ȱœŽŒž›ŽȱŠĴŠŒ‘–Ž—ȱœ¢•ŽȱŠœȱ‘Žȱ™›Ž’Œ˜›ȱŸŠ›’Š‹•Žȱǻ’ž›ŽȱŗǼǯȱ‘Žȱ–Ž’Š’˜—ȱ˜˜”ȱ™•ŠŒŽǰȱ‹ŽŒŠžœŽȱ‘Žȱ–Ž’Š˜›ȱ›ŽŸŽ›œŽȱ‘Žȱœ’—ȱ˜ȱ‘Žȱ›Ž•Š’˜—ȱ‹Ž ŽŽ—ȱ strona 521.

(25) Ĕ. ąĪ. Ĕ ąĪ Šȱ™›Ž’Œ˜›ȱŠ—ȱŠ—ȱŽ¡™•Š’—ŽȱŸŠ›’Š‹•Žȱ’—ȱ‘Žȱ›Ž›Žœœ’˜—ȱ–˜Ž•ȱǻŽ¢Úœ”Šǰȱ œ’­ČŽ”ǰȱ ŘŖŗŘǼǯȱ ‘’œȱ œ’žŠ’˜—ȱ ’œȱ Š•œ˜ȱ ŒŠ••Žȱ —Žȱ œž™™›Žœœ’˜— or inconsistent mediation ǻ’Œ‘˜Œ”Šǰȱ’•Ž ’Œ£ǰȱŘŖŗŖǼǯ . ͲϬ͘ϰϳΎΎΎ. . ͲϬ͘ϰϱΎΎΎ. Loneliness. . ͲϬ͘ϰϳΎΎΎ.  Secure attachment. Ϭ͘ϱϵΎΎΎ ͲϬ͘ϭϴΎΎΎ Ϭ͘ϱϵΎΎΎ. ͲϬ͘ϰϱΎΎΎ. Marital satisfaction. ͲϬ͘ϭϴΎΎΎ. Figure 1.ȱȱ쎌œȱ˜ȱœŽŒž›ŽȱŠĴŠŒ‘–Ž—ȱ˜—ȱ–Š›’Š•ȱœŠ’œŠŒ’˜—ȱ–Ž’ŠŽȱ‹¢ȱ•˜—Ž•’—Žœœȱ (***™ȱǀȱŖǯŖŖŗǼ. ˜—Ž•’—Žœœȱ ŠœȱŠ•œ˜ȱ˜ž—ȱŠœȱŠȱœ’—’ęŒŠ—ȱ–Ž’Š’—ȱŸŠ›’Š‹•Žȱ’—ȱ‘ŽȱŠœœ˜Œ’Š’˜—ȱ˜ȱ ‘ŽȱŠ–‹’ŸŠ•Ž—ȱŠĴŠŒ‘–Ž—ȱŠ—ȱ‘Žȱ–Š›’Š•ȱœŠ’œŠŒ’˜—ǯȱ‘Žȱ‹ŽŠȱŸŠ•žŽȱ˜ȱ‘Žȱ–Ž—’˜—Žȱ›Ž•Š’˜—ȱ ŠœȱȬŖǯŘŘDzȱ™ȱǀȱŖǯŖŖŗǯȱ‘Žȱ™›ŽœŽ—Žȱ›Ž•Š’˜—ȱ Šœȱ’—Ž—œ’ꮍȱŠŽ›ȱ’–™•Ž–Ž—Š’˜—ȱ˜ȱ‘Žȱ–Ž’Š˜›ȱǻ•˜—Ž•’—ŽœœǼDZȱßȱƽȱȬŖǯŚŖDzȱȱƽȱŖǯŗDzȱtȱƽȱȬŗŖǯŗŗDzȱ™ < 0.001. This –Ž’Š’˜—ȱ –˜Ž•ȱ ™›˜ŸŽȱ ˜ȱ ‹Žȱ œŠ’œ’ŒŠ••¢ȱ œ’—’ęŒŠ—ȱ RŶȱ ƽȱ ŖǯŘśDzȱ FǻŘǰȱ ŚşŝǼȱ ƽȱ ŞřǯŚřDzȱ ™ȱǀȱŖǯŖŖŗǯȱ‘Žȱ ˜ȱ™›Ž’Œ˜›ȱŸŠ›’Š‹•ŽœȱŠ—ȱ˜—Žȱ’—Ž›ŠŒ’˜—ȱŽ›–ȱŠœȱŠȱœŽȱŠŒŒ˜ž—Žȱ for 25% of the variance associated with marital satisfaction in the model with am‹’ŸŠ•Ž—ȱ ŠĴŠŒ‘–Ž—ȱ œ¢•Žȱ Šœȱ ‘Žȱ ™›Ž’Œ˜›ȱ ŸŠ›’Š‹•Žȱ ǻ’ž›Žȱ ŘǼǯȱ ‘Žȱ ’—Ž—œ’ęŒŠ’˜—ȱ ˜ȱ‘ŽȱŽěŽŒȱ‘ŠȱŒŠ—ȱ‹Žȱ˜‹œŽ›ŸŽǰȱ’œȱŒŠ••Žȱœž™™›Žœœ’˜—ȱǻ’Œ‘˜Œ”Šǰȱ’•Ž ’Œ£ǰȱŘŖŗŖǰȱ ™ǯȱŗşŗǼǯȱ‘Žȱ’—ĚžŽ—ŒŽȱ˜ȱ‘Žȱ’—Ž™Ž—Ž—ȱŸŠ›’Š‹•Žȱ˜—ȱ‘ŽȱŽ™Ž—Ž—ȱŸŠ›’Š‹•ŽȱœŽŽ–œȱ ˜ȱ‹Žȱœž™™›ŽœœŽȱ‹¢ȱ‘Žȱ–Ž’Š˜›ǯ . Loneliness. . . ͲϬ͘ϰϱΎΎΎ. Ϭ͘ϮϮΎΎΎ. . Ϭ͘ϮϮΎΎΎ Ambivalent attachment. ͲϬ͘ϮϮΎΎΎ. ͲϬ͘ϰϱΎΎΎ Marital satisfaction. ͲϬ͘ϰϬΎΎΎ ͲϬ͘ϮϮΎΎΎ Figure 2.ȱȱ쎌œȱ ˜ȱ Š–‹’ŸŠ•Ž—ȱ ŠĴŠŒ‘–Ž—ȱ ˜—ȱ –Š›’Š•ȱ œŠ’œŠŒ’˜—ȱ –Ž’ŠŽȱ ‹¢ȱ •˜—Ž•’—Žœœȱ (***™ȱǀȱŖǯŖŖŗǼ ͲϬ͘ϰϬΎΎΎ ϭϬ . . strona 522. ϭϬ.

(26) —ȱ ‘Žȱ ‘’›ȱ –Ž’Š’˜—ȱ –˜Ž•ǰȱ •˜—Ž•’—Žœœȱ  Šœȱ Š•œ˜ȱ ˜ž—ȱ Šœȱ Šȱ œ’—’ęŒŠ—ȱ –Ž’Š’—ȱŸŠ›’Š‹•Žȱ’—ȱ‘ŽȱŠœœ˜Œ’Š’˜—ȱ˜ȱŠŸ˜’Š—ȱŠĴŠŒ‘–Ž—ȱ‘Žȱ–Š›’Š•ȱœŠ’œŠŒ’˜—ǯȱ ‘Žȱ‹ŽŠȱŸŠ•žŽȱ˜ȱ‘Žȱ–Ž—’˜—Žȱ›Ž•Š’˜—ȱ ŠœȱȬŖǯśDzȱ™ȱǀ 0.001. The presented associŠ’˜—ȱ  Šœȱ ŠĴŽ—žŠŽȱ ŠŽ›ȱ ’–™•Ž–Ž—Š’˜—ȱ ˜ȱ ‘Žȱ –Ž’Š˜›ȱ ǻ•˜—Ž•’—ŽœœǼDZȱ ßȱ ƽȱ ȬŖǯŘŚDzȱ ȱƽȱŖǯŖşDzȱtȱƽȱȬŜǯřśDzȱ™ȱǀȱŖǯŖŖŗǯȱ‘’œȱ–Ž’Š’˜—ȱ–˜Ž•ȱ™›˜ŸŽȱ˜ȱ‹ŽȱœŠ’œ’ŒŠ••¢ȱœ’—’ęŒŠ—ȱRŶȱƽȱŖǯŚŗDzȱFǻŘǰȱŚşŝǼȱƽȱŗŝśǯŘŖDzȱ™ȱǀȱŖǯŖŖŗǯȱ‘Žȱ ˜ȱ™›Ž’Œ˜›ȱŸŠ›’Š‹•ŽœȱŠ—ȱ˜—Žȱ interaction term as a set accounted for 41% of the variance associated with marital œŠ’œŠŒ’˜—ȱ’—ȱ‘Žȱ–˜Ž•ȱ ’‘ȱŠŸ˜’Š—ȱŠĴŠŒ‘–Ž—ȱœ¢•ŽȱŠœȱ‘Žȱ™›Ž’Œ˜›ȱŸŠ›’Š‹•Žȱ ǻ’ž›ŽȱřǼǯȱ‘Žȱ™Š›’Š•ȱ–Ž’Š’˜—ȱ˜˜”ȱ™•ŠŒŽǰȱ‹ŽŒŠžœŽȱ‘ŽȱŽěŽŒȱ˜ȱ’—Ž™Ž—Ž—ȱŸŠ›’Š‹•Žȱ˜—ȱŽ™Ž—Ž—ȱŸŠ›’Š‹•ŽȱŽŒ›ŽŠœŽȱŠŽ›ȱ–Ž’Š˜›ȱ Šœȱ’—›˜žŒŽȱ’—˜ȱ‘Žȱ–˜Ž•ȱ Ĕ ąĪ ǻŽ¢Úœ”Šǰȱ œ’­ČŽ”ǰȱŘŖŗŘǼǯȱ . Loneliness. . . ͲϬ͘ϰϱΎΎΎ. Ϭ͘ϰϮΎΎΎ. . Avoidant attachment. ͲϬ͘ϱΎΎΎ. Marital satisfaction. ͲϬ͘ϮϰΎΎΎ. ’ž›Žȱřǯȱȱ 쎌œȱ˜ȱŠŸ˜’Š—ȱŠĴŠŒ‘–Ž—ȱ˜—ȱ–Š›’Š•ȱœŠ’œŠŒ’˜—ȱ–Ž’ŠŽȱ‹¢ȱ•˜—Ž•’—Žœœȱ (***™ȱǀȱŖǯŖŖŗǼ. Š”’—ȱ ’—˜ȱ Œ˜—œ’Ž›Š’˜—ȱ ‘Žȱ œŽŒ˜—ȱ ’—Ž›ŸŽ—’—ȱ ŸŠ›’Š‹•Žȱ Ȯȱ  Ž••Ȭ‹Ž’—ǰȱ ˜ž›ȱ ꗍ’—œȱ’—’ŒŠŽȱ‘Šȱ’ȱ‘ŠȱŠȱœ’—’ęŒŠ—ȱŽěŽŒȱ˜—ȱ‘ŽȱŽœŽȱ›Ž•Š’˜—œ‘’™ȱ‹Ž ŽŽ—ȱ ŠĴŠŒ‘–Ž—ȱ Š—ȱ ‘Žȱ –Š›’Š•ȱ œŠ’œŠŒ’˜—ǯȱ —ȱ ‘’œȱ –˜Ž•ȱ ˜ȱ œŽŒž›Žȱ ŠĴŠŒ‘–Ž—ǰȱ ‘Žȱ ‹ŽŠȱ ŸŠ•žŽȱ ˜ȱ ‘Žȱ –Ž—’˜—Žȱ ›Ž•Š’˜—ȱ  Šœȱ ŖǯśŗDzȱ ™ȱ ǀ 0.001. The presented associa’˜—ȱ  Šœȱ ŠĴŽ—žŠŽȱ ŠŽ›ȱ ’–™•Ž–Ž—Š’˜—ȱ ˜ȱ ‘Žȱ –Ž’Š˜›ȱ ǻ Ž••Ȭ‹Ž’—ǼDZȱ ßȱ ƽȱ ŖǯřřDzȱ ȱƽȱŖǯŗŗDzȱtȱƽȱşǯŜřDzȱ™ȱǀȱŖǯŖŖŗǯȱ‘’œȱ–Ž’Š’˜—ȱ–˜Ž•ȱ™›˜ŸŽȱ˜ȱ‹ŽȱœŠ’œ’ŒŠ••¢ȱœ’—’ęŒŠ—ȱ RŶȱƽȱŖǯśŚDzȱFǻŘǰȱŚşŝǼȱƽȱŘŞŜǯŝřDzȱ™ȱǀȱŖǯŖŖŗȱǻ’ž›ŽȱŚǼǯȱ‘Žȱ ˜ȱ™›Ž’Œ˜›ȱŸŠ›’Š‹•ŽœȱŠ—ȱ˜—Žȱ interaction term as a set accounted for 53% of the variance associated with mariŠ•ȱœŠ’œŠŒ’˜—ȱ’—ȱ‘Žȱ–˜Ž•ȱ ’‘ȱœŽŒž›ŽȱŠĴŠŒ‘–Ž—ȱœ¢•ŽȱŠœȱ‘Žȱ™›Ž’Œ˜›ȱŸŠ›’Š‹•Žȱ ǻ’ž›ŽȱŚǼǯȱ‘ŽȱŠ—Š•¢œŽœȱ›ŽŸŽŠ•Žȱ‘Šȱ‘Žȱ™Š‘ȱ‹Ž ŽŽ—ȱœŽŒž›ŽȱŠĴŠŒ‘–Ž—ȱŠ—ȱ–Š›’Š•ȱœŠ’œŠŒ’˜—ȱ Šœȱ™Š›’Š••¢ȱ–Ž’ŠŽȱ‹¢ȱ Ž••Ȭ‹Ž’—ǯ. ϭϭ. . strona 523.

(27) . Well-being. . Ϭ͘ϰϳΎΎΎ. . Ϭ͘ϱϭΎΎΎ. Ϭ͘ϱϳΎΎΎ. Ϭ͘ϯϯΎΎΎ. . Ϭ͘ϱϳΎΎΎ. Ϭ͘ϰϳΎΎΎ. . Secure attachment. Ϭ͘ϱϭΎΎΎ. Marital satisfaction. Ϭ͘ϯϯΎΎΎ. . ’ž›ŽȱŚǯȱȱ쎌œȱ˜ȱœŽŒž›ŽȱŠĴŠŒ‘–Ž—ȱ˜—ȱ–Š›’Š•ȱœŠ’œŠŒ’˜—ȱ–Ž’ŠŽȱ‹¢ȱ Ž••Ȭ‹Ž’—ȱ (***™ȱǀȱŖǯŖŖŗǼ. —ȱ‘Žȱꏝ‘ȱ–˜Ž•ȱ˜ȱ–Ž’Š’˜—ǰȱ Ž••Ȭ‹Ž’—ȱœ’—’ęŒŠ—•¢ȱ–Ž’ŠŽȱ‘Žȱ›Ž•Š’˜—ȱ ‹Ž ŽŽ—ȱ‘ŽȱŠ–‹’ŸŠ•Ž—ȱŠĴŠŒ‘–Ž—ȱŠ—ȱ‘Žȱ–Š›’Š•ȱœŠ’œŠŒ’˜—ǯȱ‘Žȱ‹ŽŠȱŸŠ•žŽȱ˜ȱ ‘Žȱ–Ž—’˜—Žȱ›Ž•Š’˜—ȱ ŠœȱȬŖǯřŗDzȱ™ȱǀ 0.001. The presented association was intenœ’ꮍȱ ŠŽ›ȱ ‘Žȱ ’–™•Ž–Ž—Š’˜—ȱ ˜ȱ ‘Žȱ –Ž’Š˜›ȱ ǻ Ž••Ȭ‹Ž’—ǼDZȱ ßȱ ƽȱ ŖǯśřDzȱ ȱ ƽȱ ŖǯŗŗDzȱ tȱ ƽȱ ŗŚǯŝşDzȱ ™ȱ ǀȱ ŖǯŖŖŗǯȱ ‘’œȱ –Ž’Š’˜—ȱ –˜Ž•ȱ ™›˜ŸŽȱ ˜ȱ ‹Žȱ œŠ’œ’ŒŠ••¢ȱ œ’—’ęŒŠ—ȱ RŶȱƽȱŖǯřŝDzȱFǻŘǰȱŚşŝǼȱƽȱŗŚŞǯŖŖDzȱ™ȱǀȱŖǯŖŖŗǯȱ‘Žȱ ˜ȱ™›Ž’Œ˜›ȱŸŠ›’Š‹•ŽœȱŠ—ȱ˜—Žȱ’—Ž›ŠŒtion term as a set accounted for 37% of the variance associated with marital satisfac’˜—ȱ’—ȱ‘Žȱ–˜Ž•ȱ ’‘ȱŠ–‹’ŸŠ•Ž—ȱŠĴŠŒ‘–Ž—ȱœ¢•ŽȱŠœȱ‘Žȱ™›Ž’Œ˜›ȱŸŠ›’Š‹•Žȱǻ’ž›ŽȱśǼǯȱ—ŒŽȱŠŠ’—ǰȱ‘Žȱœž™™›Žœœ’˜—ȱ˜˜”ȱ™•ŠŒŽȱǻ’Œ‘˜Œ”Šǰȱ’•Ž ’Œ£ǰȱŘŖŗŖǼǰȱ‹ŽŒŠžœŽȱ ‘Žȱœž‹œŠ—’Š•ȱ’—Ž—œ’ęŒŠ’˜—ȱ˜ȱ‘ŽȱŽěŽŒȱ Šœȱ˜‹œŽ›ŸŽȱŠ—ȱ‘Žȱ–Ž’Š’—ȱŸŠ›’Š‹•Žȱ ›ŽŸŽ›œŽȱ‘Žȱœ’—ȱ˜ȱ‘Žȱ›Ž•Š’˜—ȱ‹Ž ŽŽ—ȱ‘Žȱ™›Ž’Œ˜›ȱŠ—ȱ‘ŽȱŽ™Ž—Ž—ȱŸŠ›’Š‹•Žǯ . Well-being. . . Ϭ͘ϱϳΎΎΎ. ͲϬ͘ϭϴΎΎΎ. . ͲϬ͘ϭϴΎΎΎ Ambivalent attachment. ͲϬ͘ϯϭΎΎΎ. Ϭ͘ϱϳΎΎΎ Marital satisfaction. Ϭ͘ϱϯΎΎΎ. . ͲϬ͘ϯϭΎΎΎ ’ž›Žȱśǯȱȱ쎌œȱ ˜ȱ Š–‹’ŸŠ•Ž—ȱ ŠĴŠŒ‘–Ž—ȱ ˜—ȱ –Š›’Š•ȱ œŠ’œŠŒ’˜—ȱ –Ž’ŠŽȱ ‹¢ȱ  Ž••Ȭ‹Ž’—ȱ (***™ȱǀȱŖǯŖŖŗǼ Ϭ͘ϱϯΎΎΎ . Ž••Ȭ‹Ž’—ȱ ŠœȱŠ•œ˜ȱŠȱœ’—’ęŒŠ—ȱ–Ž’Š’—ȱŸŠ›’Š‹•Žȱ’—ȱ‘ŽȱŠœœ˜Œ’Š’˜—ȱ˜ȱŠŸ˜’Š—ȱŠĴŠŒ‘–Ž—ȱŠ—ȱ–Š›’Š•ȱœŠ’œŠŒ’˜—ǯȱ‘Žȱ‹ŽŠȱŸŠ•žŽȱ˜ȱ‘Žȱ–Ž—’˜—Žȱ›Ž•Š’˜—ȱ  ŠœȱȬŖǯŚŜDzȱ™ȱǀȱŖǯŖŖŗǯȱ‘Žȱ™›ŽœŽ—ŽȱŠœœ˜Œ’Š’˜—ȱ Šœȱ’—Ž—œ’ꮍȱŠŽ›ȱ‘Žȱ’–™•Ž–Ž—Š’˜—ȱ ˜ȱ ‘Žȱ –Ž’Š˜›ȱ ǻ Ž••Ȭ‹Ž’—ǼDZȱ ßȱ ƽȱ ŖǯŚŘDzȱ ȱ ƽȱ ŖǯŗŖDzȱ tȱ ƽȱ ŗŘǯŜśDzȱ ™ < 0.001. This –Ž’Š’˜—ȱ–˜Ž•ȱ™›˜ŸŽȱ˜ȱ‹ŽȱœŠ’œ’ŒŠ••¢ȱœ’—’ęŒŠ—ȱRŶȱƽȱŖǯśŘDzȱFǻŘǰȱŚşŝǼȱƽȱŘŜşǯŚşDzȱ . . ϭϮ. strona 524. ϭϮ.

(28) ™ȱǀȱŖǯŖŖŗǯȱ‘Žȱ ˜ȱ™›Ž’Œ˜›ȱŸŠ›’Š‹•ŽœȱŠ—ȱ˜—Žȱ’—Ž›ŠŒ’˜—ȱŽ›–ȱŠœȱŠȱœŽȱŠŒŒ˜ž—Žȱ for 52% of the variance associated with marital satisfaction in the model with secure ŠĴŠŒ‘–Ž—ȱœ¢•ŽȱŠœȱ‘Žȱ™›Ž’Œ˜›ȱŸŠ›’Š‹•Žȱǻ’ž›ŽȱŜǼǯȱ˜›ȱ‘Žȱ‘’›ȱ’–Žǰȱ‘Žȱœž™™›Žœœ’˜—ȱ˜˜”ȱ™•ŠŒŽǰȱ‹ŽŒŠžœŽȱ Žȱ˜‹œŽ›ŸŽȱ‘Žȱœž‹œŠ—’Š•ȱ’—Ž—œ’ęŒŠ’˜—ȱ˜ȱ‘ŽȱŽěŽŒȱŠ—ȱ ‘Žȱ–Ž’Š’—ȱŸŠ›’Š‹•Žȱ›ŽŸŽ›œŽȱ‘Žȱœ’—ȱ˜ȱ‘Žȱ›Ž•Š’˜—ȱ‹Ž ŽŽ—ȱ‘Žȱ™›Ž’Œ˜›ȱŠ—ȱ ‘ŽȱŽ™Ž—Ž—ȱŸŠ›’Š‹•Žǯ . Well-being. . . Ϭ͘ϱϳΎΎΎ. ͲϬ͘ϯϰΎΎΎ. . Avoidant attachment. ͲϬ͘ϰϲΎΎΎ. Marital satisfaction. Ϭ͘ϰϮΎΎΎ. . Figure 6.ȱȱ쎌œȱ˜ȱŠŸ˜’Š—ȱŠĴŠŒ‘–Ž—ȱ˜—ȱ–Š›’Š•ȱœŠ’œŠŒ’˜—ȱ–Ž’ŠŽȱ‹¢ȱ Ž••Ȭ‹Ž’—ȱ (***™ȱǀȱŖǯŖŖŗǼ . Ž—Ž›Š••¢ǰȱ›Žœž•œȱ›˜–ȱ‘Žȱ™›ŽœŽ—ŽȱŠ—Š•¢œŽœȱ’—’ŒŠŽȱ‘ŠȱŠĴŠŒ‘–Ž—ȱœ¢•Žǰȱ •˜—Ž•’—Žœœȱ Š—ȱ  Ž••Ȭ‹Ž’—ȱ ‘Šȱ œ’—’ęŒŠ—ȱ Šœœ˜Œ’Š’˜—œȱ  ’‘ȱ –Š›’Š•ȱ œŠ’œŠŒ’˜—ǯȱ ˜—Ž•’—Žœœȱ –Ž’ŠŽȱ ‘Žȱ ›Ž•Š’˜—ȱ ‹Ž ŽŽ—ȱ ŠĴŠŒ‘–Ž—ȱ œ¢•Žœȱ Š—ȱ –Š›’Š•ȱ œŠ’œŠŒ’˜—ǰȱ’—ȱ™Š›’Œž•Š›ȱ‘Žȱ–Ž’Š’˜—ȱ‹Ž ŽŽ—ȱœŽŒž›ŽȱŠĴŠŒ‘–Ž—ȱŠ—ȱ–Š›’Š•ȱœŠ’œŠŒ’˜—ȱ  ’‘ȱ•˜—Ž•’—ŽœœȱŠœȱŠȱ–Ž’Š˜›ȱ˜ŒŒž››Žȱœ’—’ęŒŠ—ȱŠ—ȱ˜›ȱœ˜–Žȱ›ŽŠœ˜—œȱ’—Ž›Žœ’—ǯȱ ‘ŽȱœŠ–ŽȱŽěŽŒœȱ˜ŒŒž››Žȱ˜›ȱ‘ŽȱœŽŒ˜—ȱ–Ž’Š˜›ȱȮȱ Ž••Ȭ‹Ž’—ǯȱŽ••Ȭ‹Ž’—ȱ–Ž’ŠŽȱ‘Žȱ›Ž•Š’˜—ȱ‹Ž ŽŽ—ȱŠĴŠŒ‘–Ž—ȱœ¢•ŽœȱŠ—ȱ–Š›’Š•ȱœŠ’œŠŒ’˜—ǰȱ’—ȱ™Š›’Œž•Š›ȱ ‘Žȱ–Ž’Š’˜—ȱ‹Ž ŽŽ—ȱ’—œŽŒž›ŽȱŠĴŠŒ‘–Ž—ȱœ¢•ŽœȱǻŠ–‹’ŸŠ•Ž—ȱŠ—ȱŠŸ˜’Š—ǼȱŠ—ȱ –Š›’Š•ȱœŠ’œŠŒ’˜—ȱ ’‘ȱ Ž••Ȭ‹Ž’—ȱŠœȱŠȱ–Ž’Š˜›ȱ›ŽŸŽŠ•Žȱ‘Ž’›ȱœ’—’ęŒŠ—ŒŽȱŠ—ȱ ž›—Žȱ˜žȱ˜ȱ‹Žȱ’—Ž›Žœ’—ȱ˜›ȱ–Š—¢ȱ›ŽŠœ˜—œǯ. . Discussion —ȱ‘Žȱ™›ŽœŽ—ȱœž¢ȱŠ••ȱ‘ŽȱŠœœž–Žȱ‘¢™˜‘Žœ’œȱ Ž›ŽȱŒ˜—ę›–Žǯȱ‘Žȱ›Žœž•œȱ œž™™˜›Žȱ Šȱ ’›ŽŒȱ Šœœ˜Œ’Š’˜—ȱ ‹Ž ŽŽ—ȱ Šž•ȱ ŠĴŠŒ‘–Ž—ȱ œ¢•Žȱ Š—ȱ –Š›’Š•ȱ œŠ’œŠŒ’˜—ȱ’—ȱŠȱŒ˜––ž—’¢Ȭ‹ŠœŽȱœŠ–™•Žȱ˜ȱ–Š››’ŽȱŒ˜ž™•Žœǯȱ ȱŠ•œ˜ȱŒ˜—ę›–ŽȱŠȱ™˜œ’’ŸŽȱ›Ž•Š’˜—œ‘’™ȱŽ¡’œ’—ȱ‹Ž ŽŽ—ȱœŽŒž›ŽȱŠĴŠŒ‘–Ž—ȱœ¢•ŽȱŠ—ȱ–Š›’Š•ȱœŠ’œŠŒ’˜—ǰȱ  ‘’Œ‘ȱŒ˜—›’‹žŽœȱ˜ȱ‘’‘ȱšžŠ•’¢ȱ˜ȱ–Š›’Š•ȱ•’ŽȱŠ—ȱŽ—Ž›Š•ȱœŠ’œŠŒ’˜—ȱ ’‘ȱ•’Žȱ ǻ Ž••Ȭ‹Ž’—Ǽȱ’—ȱ‘ŽȱŽ¡Š–’—Žȱ’—’Ÿ’žŠ•œȱǻ Š£Š—ǰȱ‘ŠŸŽ›ǰȱŗşşŖDzȱŽŽ—Ž¢ǰȱ ’›”™Š›’Œ”ǰȱ ŗşşŜDzȱ ’”ž•’—ŒŽ›ȱ Žȱ Š•ǯǰȱ ŘŖŖŘǼǯȱ ›ŽŸ’˜žœȱ œž’Žœȱ œ‘˜ Žȱ ‘Šȱ œŽŒž›Žȱ ›Ž•Š’˜—œ‘’™œȱ  Ž›ŽȱŒ‘Š›ŠŒŽ›’œŽȱ‹¢ȱŒ˜––’–Ž—ǰȱ‘’‘ȱ•ŽŸŽ•œȱ˜ȱ›žœǰȱ’—Ž›Ž™Ž—Ž—ŒŽȱŠ—ȱœŠ’œϭϯ ŠŒ’˜—ȱŠ—ȱŠ•œ˜ȱ Ž›Žȱ•Žœœȱ•’”Ž•¢ȱ˜ȱŽ¡™Ž›’Ž—ŒŽȱ’Ÿ˜›ŒŽȱǻ˜••’—œǰȱŽŠǰȱŗşşŖDzȱŽŽ—Ž¢ǰȱ ˜••Ž›ǰȱŗşşŖDzȱ’–™œ˜—ǰȱŗşşŖǼǯȱ‘Šȱ Šœȱ™Š›’Œž•Š›•¢ȱ’–™˜›Š—ȱ’—ȱ‘˜œŽȱœž’Žœȱ’œȱ ‘Šȱ‘ŽȱœŽŒž›ŽȱŠĴŠŒ‘–Ž—ȱ˜ŒŒž››Žȱ˜ȱ‹Žȱ˜ȱŠȱœ™ŽŒ’Š•ȱœ’—’ęŒŠ—ŒŽȱ˜›ȱŽ•Ž›•¢ȱŒ˜žstrona 525.

(29) ™•Žœȱ‹ŽŒŠžœŽȱ’ȱŠ••ŽŸ’ŠŽȱŽ–˜’˜—Š•ȱŠ—ȱœ˜Œ’Š•ȱ•˜—Ž•’—ŽœœȱǻŽȱ

(30) ˜—ȱ ’Ž›ŸŽ•ȱŽȱŠ•ǯǰȱ ŘŖŖşǼǯ —ȱŠȱ—ž–‹Ž›ȱ˜ȱ™›ŽŸ’˜žœȱœž’Žœȱ‘ŽȱœŽŒž›ŽȱŠĴŠŒ‘–Ž—ȱŠŒŽȱŠœȱŠȱ‹žěŽ›ȱŠŠ’—œȱ —ž–Ž›˜žœȱ’ĜŒž•’ŽœȱŽ—Œ˜ž—Ž›Žȱ’—ȱŠž•ȱ›Ž•Š’˜—œ‘’™œȱǻ’”ž•’—ŒŽ›ǰȱ‘ŠŸŽ›ǰȱŘŖŖŝǼǯȱ ŽŸŽ›‘Ž•Žœœǰȱ‘Žȱ›Žœž•œȱ˜ȱž‘˜›Ȃœȱ–Ž’Š’˜—ȱŠ—Š•¢œ’œȱœŽŽ–ȱ˜ȱž—Ž›–’—Žȱ‘’œȱ›Žlationship. The results of the present study showed that when the third factor (me’Š˜›Ǽȱ‘ŠœȱŠ—ȱ’–™ŠŒȱ˜—ȱ‘Žȱ›Ž•Š’˜—œ‘’™ȱ‹Ž ŽŽ—ȱœŽŒž›ŽȱŠĴŠŒ‘–Ž—ȱŠ—ȱ–Š›’Š•ȱ satisfaction, this strong relationship changed. The same situation took place when ‘Žȱ‘’›ȱŠŒ˜›ȱǻ–Ž’Š˜›Ǽȱ‘ŠœȱŠ—ȱ’–™ŠŒȱ˜—ȱ‘Žȱ›Ž•Š’˜—œ‘’™ȱ‹Ž ŽŽ—ȱ’—œŽŒž›ŽȱŠŠŒ‘–Ž—ȱ Š—ȱ –Š›’Š•ȱ œŠ’œŠŒ’˜—ǯȱ Š››’ŠŽœȱ  ’‘ȱ œŽŒž›Žȱ ŠĴŠŒ‘–Ž—ȱ œ¢•Žȱ ‘ŠŸŽȱ žœžŠ••¢ȱ ‘Š™™¢ȱ ›Ž•Š’˜—œ‘’™œǰȱ ‹žȱ ‘Žȱ –Ž’Š’—ȱ ŠŒ˜›ȱ Ȯȱ •˜—Ž•’—Žœœȱ  ŽŠ”Ž—Žȱ ‘’œȱ Ž™Ž—Ž—ŒŽǯȱ•‘˜ž‘ȱ–Š››’ŠŽœȱ ’‘ȱŠ–‹’ŸŠ•Ž—ȱŠ—ȱŠŸ˜’Š—ȱŠĴŠŒ‘–Ž—ȱœ¢•Žȱ  Ž›Žȱ Šȱ ‘’‘ȱ ›’œ”ȱ ˜ȱ Œ‘›˜—’ŒŠ••¢ȱ ž—‘Š™™¢ȱ ›Ž•Š’˜—œ‘’™œȱ ǻŠŸ’•Šǰȱ ›Š‹ž›¢ǰȱ ŘŖŖŗǼǰȱ ‘’œȱŽ™Ž—Ž—ŒŽȱ Šœȱ ŽŠ”Ž—Žȱž—Ž›ȱ‘Žȱ’—ĚžŽ—ŒŽȱ˜ȱ–Ž’Š’—ȱŠŒ˜›œǯȱ‘Ž›Ž˜›Žǰȱ ’ȱŒŠ—ȱ‹ŽȱŒ˜—Œ•žŽȱ‘Šȱ’ȱ’œȱ—˜ȱ˜—•¢ȱ‘Žȱ’—œŽŒž›Žȱ’—’Ÿ’žŠ•œȱ ‘˜ȱ–žœȱŠŒŽȱ‘Žȱ Œ‘Š••Ž—Žœȱ˜ȱŽĴ’—ȱ‘Ž’›ȱŠĴŠŒ‘–Ž—ȱ—ŽŽœȱ–Žǰȱ‹žȱ’ȱŠ•œ˜ȱ›ŽŽ›œȱ˜ȱœŽŒž›Žȱ™Ž˜™•Žȱ who need to work on this aspect to maintain satisfactory relationships (Cohn et al., ŗşşŘǼǯȱȱ ‘Žȱ‘¢™˜‘ŽœŽœȱŒ˜—ŒŽ›—’—ȱ‘ŽȱŠœœž–Žȱ–Ž’Š’˜—ȱŽěŽŒȱ‹Ž ŽŽ—ȱŠĴŠŒ‘–Ž—ȱ style and marital happiness were empirically proved. The results indicate that lone•’—Žœœȱ Š—ȱ ™œ¢Œ‘˜•˜’ŒŠ•ȱ  Ž••Ȭ‹Ž’—ȱ ™Š›•¢ȱ –Ž’ŠŽȱ ‘Žȱ Šœœ˜Œ’Š’˜—ȱ ‹Ž ŽŽ—ȱ ‘›ŽŽȱ œ¢•Žœȱ˜ȱŠĴŠŒ‘–Ž—ȱŠ—ȱ–Š›’Š•ȱœŠ’œŠŒ’˜—ǯȱ—ȱ‘Žȱ ‘˜•Žǰȱ‘ŽȱŽŽ•’—ȱ˜ȱ•˜—Ž•’—Žœœȱ –Š›”Ž•¢ȱ•˜ Ž›Žȱ‘Žȱ–Š›’Š•ȱœŠ’œŠŒ’˜—ȱ’—ȱ›Ž•Š’˜—œ‘’™œȱ ’‘ȱŸŠ›’˜žœȱŠĴŠŒ‘–Ž—ȱ œ¢•Žœǰȱ ’—Œ•ž’—ȱ ‘Žȱ œŽŒž›Žȱ ˜—Žǰȱ  ‘Ž›ŽŠœȱ  Ž••Ȭ‹Ž’—ȱ œ’—’ęŒŠ—•¢ȱ ’—Œ›ŽŠœŽȱ ‘Žȱ –Š›’Š•ȱœŠ’œŠŒ’˜—ȱ’—ȱ‘ŽœŽȱ›Ž•Š’˜—œ‘’™œǰȱ™Š›’Œž•Š›•¢ȱ’—ȱ‘Žȱ’—œŽŒž›ŽȱŠĴŠŒ‘Žȱ’—’Ÿ’žŠ•œǯȱ‘Žȱ™›ŽœŽ—Žȱ›Žœž•œȱŒ˜—ŒŽ›—’—ȱ‘Žȱœ’¡ȱ–Ž’Š’˜—ȱ–˜Ž•œȱ’—’ŒŠŽȱ’—Ž™Ž—Ž—ȱŽěŽŒœȱ ’‘ȱ›ŽŠ›ȱ˜ȱŽŠŒ‘ȱŠĴŠŒ‘–Ž—ȱœ¢•ŽȱǻœŽŒž›ŽǰȱŠ–‹’ŸŠ•Ž—ǰȱŠŸ˜’Š—Ǽȱ Š—ȱ ˜ȱ–Ž’Š˜›œȱǻ•˜—Ž•’—ŽœœȱŠ—ȱ Ž••Ȭ‹Ž’—Ǽǯ ˜—Ž•’—Žœœȱ Šœȱ™›˜ŸŽȱǻ˜—ŒŽȱ–˜›ŽǼȱ˜ȱ‹ŽȱŠȱœŽ›’˜žœȱ–Ž’Š’—ȱŠŒ˜›ȱ˜ȱ–Š›’Š•ȱ œŠ’œŠŒ’˜—ȱ ǻŽ’œœǰȱ ŗşŝřDzȱ Š£Š—ǰȱ ‘ŠŸŽ›ǰȱ ŗşşŖDzȱ ›˜£”Š—ǰȱ ŘŖŗŗǼǯȱ —ȱ ‘Žȱ ꛜȱ –˜Ž•ȱ •˜—Ž•’—Žœœȱ ŸŠ›’Š‹•Žȱ –Ž’ŠŽȱ ›Ž•Š’˜—ȱ ‹Ž ŽŽ—ȱ œŽŒž›Žȱ ŠĴŠŒ‘–Ž—ȱ Š—ȱ ‘Žȱ –Š›’Š•ȱ œŠ’œŠŒ’˜—ȱŠ—ȱ‘’œȱ–Ž’Š’˜—ȱ‘ŠœȱŠĴŽ—žŠŽȱ–Š›”Ž•¢ȱ‘Žȱ’—’ŒŠŽȱ›Ž•Š’˜—ǯȱ‘Žȱ œŽŒž›ŽȱŠĴŠŒ‘–Ž—ȱ Šœȱ™›ŽŸ’˜žœ•¢ȱ›ŽŠ›ŽȱŠœȱŠȱœ›˜—ȱ™›Ž’Œ˜›ȱ˜ȱ–Š›’Š•ȱœŠ’œŠŒ’˜—ǰȱ‹žȱ’—ȱ‘ŽȱŒŠœŽȱ˜ȱŽ¡™Ž›’Ž—Œ’—ȱœŽ›’˜žœȱŽŽ•’—ȱ˜ȱ•˜—Ž•’—Žœœȱ’œȱ™›Ž’Œ’ŸŽȱ ™˜ Ž›ȱ˜ȱ–Š›’Š•ȱ‘Š™™’—Žœœȱ ŽŠ”Ž—ŽȱǻŽ¢Ž›œǰȱŠ—œ‹Ž›Ž›ǰȱŘŖŖŘǼǯȱ˜™Ž•ȱǻŗşŞŞǼȱ suggests that loneliness can threaten feelings of personal self-worth and undermine ‘ŽȱŒ˜—ꍮ—ŒŽȱ’—ȱ‘ŽȱŠ‹’•’¢ȱ˜ȱŽŸŽ•˜™ȱŠ—ȱ–Š’—Š’—ȱ’—Ž›™Ž›œ˜—Š•ȱ›Ž•Š’˜—œ‘’™œǯȱ œȱ œžŽœŽȱ ‹¢ȱ ›—œȱ Š—ȱ ŠŒ’˜™™˜ȱ ǻŗşşşǼȱ ’—Ž—œŽȱ ŽŽ•’—ȱ ˜ȱ •˜—Ž•’—Žœœȱ ŒŠ—ȱ ‹Žȱ connected with negative emotions, depressivity, pessimism or feeling of rejection. —ȱ‘’œȱŒŠœŽǰȱ›ŽŠ›•Žœœȱ˜ȱ‘Žȱ™Ž›–Š—Ž—ȱœŽŒž›Žȱ™ŠĴŽ›—ǰȱ‘Žȱ•˜—Ž•’—ŽœœȱŠŒ˜›ȱ Šœȱ negatively related with the level of marital happiness. Since this phenomenon was Ž¡Š–’—Žȱ’—ȱ–Š››’ŽȱŒ˜ž™•Žœǰȱ˜—Žȱ–Š¢ȱœž™™˜œŽȱ‘ŠȱŽĴ’—ȱŠĴŠŒ‘Žȱ˜ȱŠ—ȱ’—’Ÿ’žŠ•ȱ ’‘ȱŠŸ˜’Š—ȱŠĴŠŒ‘–Ž—ȱœ¢•ŽȱŒŠ—ȱ•ŽŠȱ˜ȱ‘ŽȱŽŽ•’—ȱ˜ȱ•˜—Ž•’—ŽœœȱŠ—ȱŽŒ›ŽŠœŽȱ ‘Žȱ•ŽŸŽ•ȱ˜ȱ Ž••Ȭ‹Ž’—ǯȱ strona 526.

(31) ’–’•Š›ȱ›Žœž•œǰȱ‘˜ž‘ȱ—˜ȱœ˜ȱ’—Ž—œŽȱŠœȱ’—ȱ‘Žȱ™›ŽŸ’˜žœȱ–˜Ž•ǰȱ Ž›Žȱ˜‹Š’—Žȱ ’—ȱ‘ŽȱœŽŒ˜—ȱ–˜Ž•ȱ ‘Ž›Žȱ•˜—Ž•’—ŽœœȱŸŠ›’Š‹•Žȱ–Ž’ŠŽȱ›Ž•Š’˜—ȱ‹Ž ŽŽ—ȱ‘ŽȱŠ–‹’ŸŠ•Ž—ȱŠĴŠŒ‘–Ž—ȱŠ—ȱ‘Žȱ–Š›’Š•ȱœŠ’œŠŒ’˜—ǯȱ‘ŽȱŽěŽŒȱœ‘˜ ŽȱŠȱœž™™›Žœœ’˜—ȱ˜ȱ —ŽŠ’ŸŽȱ›Ž•Š’˜—œ‘’™ȱ‹Ž ŽŽ—ȱŠ–‹’ŸŠ•Ž—ȱŠĴŠŒ‘–Ž—ȱŠ—ȱ–Š›’Š•ȱœŠ’œŠŒ’˜—ǯȱ–‹’ŸŠ•Ž—•¢ȱŠĴŠŒ‘ŽȱŠž•œȱŠ›ŽȱŒ‘Š›ŠŒŽ›’£Žȱ‹¢ȱ‘’‘ȱ•ŽŸŽ•œȱ˜ȱŠ—¡’Ž¢ȱŠ‹˜žȱŠ‹Š—˜—–Ž—ȱŠ—ȱ‘Ž¢ȱŠ›ŽȱŽ¡›Ž–Ž•¢ȱ—ŽŽ¢ȱ˜ȱŠ—ȱŽ™Ž—Ž—ȱ˜—ȱ›Ž•Š’˜—œ‘’™œȱǻŠŸ’•Šǰȱ ŘŖŖřDzȱŽŸŽ—œǰȱŽœŽ›‘˜ǰȱŘŖŖŜǼǯȱ‘’•Žȱ‘Ž¢ȱœžěŽ›ȱ›˜–ȱ‘Žȱ‘’‘ȱ•ŽŸŽ•ȱ˜ȱ•˜—Ž•’—Žœœǰȱ ‘Ž¢ȱŒŠ—ȱ‹ŽȱŽŸŽ—ȱ–˜›ŽȱŽ™Ž—Ž—ȱ˜—ȱ‘Ž’›ȱœ™˜žœŽȱŠ—ȱŠȱ‘ŽȱœŠ–Žȱ’–Žȱ‘Ž¢ȱŽ¡™Ž›’Ž—ŒŽȱ ‘Žȱ ‘’‘ȱ •ŽŸŽ•ȱ ˜ȱ –Š›’Š•ȱ ’œœŠ’œŠŒ’˜—ǯȱ ˜—œŽšžŽ—•¢ǰȱ œžŒ‘ȱ ’—’Ÿ’žŠ•œȱ tend to keep closer to their partners and are less likely to get comfort coming from ›˜–Š—’Œȱ›Ž•Š’˜—œ‘’™œȱǻ›˜£”Š—ǰȱŘŖŗŗǼǯȱ —ȱŒ˜—›Šœȱ˜ȱ‘Žȱ ˜ȱ™›ŽŸ’˜žœȱ–˜Ž•œǰȱ’—ȱ‘Žȱ‘’›ȱ˜—Žȱ‘Žȱ•˜—Ž•’—ŽœœȱŸŠ›’Š‹•Žȱ –Ž’ŠŽȱ ›Ž•Š’˜—ȱ ‹Ž ŽŽ—ȱ ŠŸ˜’Š—ȱ ŠĴŠŒ‘–Ž—ȱ Š—ȱ –Š›’Š•ȱ œŠ’œŠŒ’˜—ȱ Š—ȱ ‘’œȱ –Ž’Š’˜—ȱ‘ŠœȱŠĴŽ—žŠŽȱ‘ŽȱŠ‹˜ŸŽȱ–Ž—’˜—Žȱ—ŽŠ’ŸŽȱ›Ž•Š’˜—ǯȱ‘Ž›ŽȱŠ›ŽȱœŽŸŽ›Š•ȱ Ž¡™•Š—Š’˜—œȱ˜ȱ‘’œȱŽěŽŒǯȱ‘Žȱ–˜œȱ™•Šžœ’‹•Žȱ˜—ŽȱœŽŽ–œȱ˜ȱ‹Žȱ‘Šȱ•˜—Ž•’—Žœœȱ’œȱŸŽ›¢ȱ ›ŽšžŽ—•¢ȱŠȱ›ŽŠŒ’˜—ȱ˜ȱ‘ŽȱŠ‹œŽ—ŒŽȱ˜ȱ’—’–ŠŽȱ—ŽŽœȱœŠ’œŠŒ’˜—ȱǻ›—œǰȱŠŒ’˜™™˜ǰȱ ŗşşşǼǯȱ‘žœǰȱ‘ŽȱŠŸ˜’Š—•¢ȱŠĴŠŒ‘ŽȱŠž•œȱ ’‘ȱŠȱ‘’‘ȱ•ŽŸŽ•ȱ˜ȱ•˜—Ž•’—ŽœœǰȱŠ›Žȱ•’”Ž•¢ȱ ˜ȱŽ¡™Ž›’Ž—ŒŽȱ‘ŽȱŽŠ›ȱ˜ȱ‘Ž’›ȱ™Š›—Ž›ȱ•˜œœȱŠ—ȱ¢™’ŒŠ•ȱŠŸ˜’Š—ȱ’—’Ÿ’žŠ•œȱŠ›Žȱ—˜ȱ aware of this fear. When they feel insecure in their marriage they try to take care ˜ȱ‘Žȱ›Ž•Š’˜—œ‘’™ȱ—˜ȱ˜ȱ•˜œŽȱ’ȱ˜›ȱ—˜ȱ˜ȱŽŽ•ȱ‘›ŽŠŽ—Žȱ‹¢ȱ’œȱ•˜œœǯȱ˜›–Š••¢ȱ‘Žȱ social relationships lead to reducing the level of loneliness. Thus, if an avoidant ’—’Ÿ’žŠ•ȱŽŽ•œȱŸŽ›¢ȱ•˜—Ž•¢ȱŽĴ’—ȱ•’Ĵ•Žȱœž™™˜›ȱ›˜–ȱ˜‘Ž›œǰȱ‘Žȱ˜›ȱœ‘Žȱ’œȱ‹˜ž—ȱ ˜ȱ›Ž•¢ȱ˜—ȱ‘Žȱ™Š›—Ž›ȱ‘Šȱ’œȱ—ŽŠ›‹¢ȱȁ ’‘’—ȱ‘Ž’›ȱ›ŽŠŒ‘ȂȱǻŽŸŽ—œǰȱŽœŽ›‘˜ǰȱŘŖŖŜǼǯȱ ŽœŽŠ›Œ‘ȱ‘Šœȱ›Ž™ŽŠŽ•¢ȱœ‘˜ —ȱ‘Žȱ™›˜ŽŒ’ŸŽȱŽěŽŒȱ˜ȱŠ—ȱ’—’–ŠŽȱ™Š›—Ž›ȱ‹˜—ȱ˜—ȱ ‘Žȱ–Ž—Š•ȱ Ž••Ȭ‹Ž’—ȱ˜ȱ‹˜‘ȱ–Ž—ȱŠ—ȱ ˜–Ž—ȱǻŠ’Žǰȱ Š••Š‘Ž›ǰȱŘŖŖŖǼǯ œ¢Œ‘˜•˜’ŒŠ•ȱ Ž••Ȭ‹Ž’—ȱ’œȱŽ—Ž›Š••¢ȱŠȱŠŒ˜›ȱ›Ž’—˜›Œ’—ȱŠȱœŽ—œŽȱ˜ȱ–Š›’Š•ȱ‘Š™™’—Žœœǰȱ ‘Ž—ȱ‘˜œŽȱ ˜ȱŸŠ›’Š‹•ŽœȱŠ›ŽȱŠȱ‹’•ŠŽ›Š•ȱ›Ž•Š’˜—ȱǻŽ—œŠžŽ›ǰȱ ›˜œœ–Š——ǰȱ ŗşşśDzȱŽ›£ǰȱ˜—œŽ’—ŽǰȱŘŖŖşǼǯȱ ˜ ŽŸŽ›ǰȱ’—›˜žŒ’˜—ȱ˜ȱ Ž••Ȭ‹Ž’—ȱ˜ȱ‘Žȱ›Ž•Š’˜—ȱ ‹Ž ŽŽ—ȱ ŠĴŠŒ‘–Ž—ȱ œ¢•Žœȱ Š—ȱ –Š›’Š•ȱ œŠ’œŠŒ’˜—ȱ –˜’ꮍȱ ‘Žȱ œ’žŠ’˜—ǯȱ —ȱ ‘Žȱ ˜ž›‘ȱ–˜Ž•ǰȱ Ž••Ȭ‹Ž’—ȱ–Ž’ŠŽȱ›Ž•Š’˜—ȱ‹Ž ŽŽ—ȱœŽŒž›ŽȱŠĴŠŒ‘–Ž—ȱŠ—ȱ–Š›’Š•ȱ œŠ’œŠŒ’˜—ȱŠ—ȱ‘’œȱ–Ž’Š’˜—ȱ‘ŠœȱŠĴŽ—žŠŽȱ‘Žȱ™›ŽŸ’˜žœ•¢ȱœ›˜—ȱ›Ž•Š’˜—ǯȱ ‘Žȱ•Šœȱ ˜ȱ–Ž’Š’˜—ȱ–˜Ž•œȱ’ǯŽǯȱ‘Žȱꏝ‘ȱŠ—ȱ‘Žȱœ’¡‘ȱ›Žœ™ŽŒ’ŸŽ•¢ǰȱ™›˜ŸŽǰȱ ‘Žȱ™˜œ’’ŸŽȱ’—ĚžŽ—ŒŽȱ˜ȱ Ž••Ȭ‹Ž’—ȱ˜—ȱ–Š›’Š•ȱœŠ’œŠŒ’˜—ǯȱŽœ™’Žȱ‘ŽȱŠŒȱ‘Šȱ‘Žȱ ’—œŽŒž›ŽȱŠĴŠŒ‘–Ž—ȱœ¢•ŽœȱǻŠ–‹’ŸŠ•Ž—ȱŠ—ȱŠŸ˜’Š—Ǽȱ Ž›ŽȱŠ—ȱ’—Ž™Ž—Ž—ȱŸŠ›’Š‹•Žȱ’—ȱ‹˜‘ȱ–˜Ž•œǰȱ‘ŽȱŸŠ›’Š‹•Žȱ–Ž’Š’—ȱ Ž••Ȭ‹Ž’—ȱœž™™›ŽœœŽȱ‘Žȱꗊ•ȱŽěŽŒǯȱ ‘žœǰȱ Ž••Ȭ‹Ž’—ȱ’—ȱŒ˜——ŽŒ’˜—ȱ ’‘ȱ‹˜‘ȱ’—œŽŒž›ŽȱŠĴŠŒ‘–Ž—ȱœ¢•Žœȱœ’—’ęŒŠ—•¢ȱ ’—Œ›ŽŠœŽȱ‘Žȱꗊ•ȱŽŽ•’—ȱ˜ȱ–Š›’Š•ȱœŠ’œŠŒ’˜—ǯȱž›‘Ž›–˜›Žǰȱ‘ŽȱŠ‹˜ŸŽȱ–Ž—’˜—Žȱ œŠ’œŠŒ’˜—ȱŠŒ˜›ȱ–Š›”Ž•¢ȱ’—ĚžŽ—ŒŽœȱ‘ŽȱŽ—Ž›Š•ȱ•ŽŸŽ•ȱ˜ȱ–Š››’ŠŽȱšžŠ•’¢ȱŠœȱ Ž••ȱ Šœȱ‘Žȱ•ŽŸŽ•ȱ˜ȱ–Š›’Š•ȱœŠ’œŠŒ’˜—ȱ’—ȱ’—œŽŒž›Ž•¢ȱŠĴŠŒ‘ŽȱŠž•œȱǻ›Š•Ž¢ǰȱŠěŽ›¢ǰȱ ŘŖŖŗDzȱ

(32) Š›ŠŒ£ǰȱŘŖŖŗǼǯȱ‘žœǰȱ‘Ž›Žȱ’œȱœ’••ȱŠȱ‘˜™Žȱ˜›ȱ‹ŽĴŽ›ȱšžŠ•’¢ȱ˜ȱ›Ž•Š’˜—œ‘’™ȱŠ–˜—ȱ ’—œŽŒž›Ž•¢ȱŠĴŠŒ‘ŽȱŠž•œȱ ‘˜ȱ™˜œœŽœœȱ‘Žȱ‘’‘ȱ•ŽŸŽ•ȱ˜ȱ™œ¢Œ‘˜•˜’ŒŠ•ȱ Ž••Ȭ‹Ž’—ǯ As for the limitations of the presented study, they refer to theoretical and methodological issues. Firstlyǰȱ ‘Ž›Žȱ Š›Žȱ  ˜ȱ ›Š’’˜—œȱ ’—ȱ ‘Žȱ ›ŽœŽŠ›Œ‘ȱ ˜—ȱ ŠĴŠŒ‘–Ž—ȱ œ¢•ŽœDZȱ ŒŠŽ˜›’ŒŠ•ȱ Š—ȱ ’–Ž—œ’˜—Š•ǯȱ ‘Ž¢ȱ ‹˜‘ȱ Š›Žȱ ›ŽšžŽ—•¢ȱ žœŽȱ ‹žȱ Š•œ˜ȱ Œ›’’strona 527.

Cytaty

Powiązane dokumenty

[r]

Trzeci ro dzaj om aw iany ch klauzul stano w ią zastrzeżen ia um owne, k tó re zm ierzają do złagodzenia sytu acji dłużnik a w sposób inn y niż poprzez w

Z chwilą wybuchu drugiej wojny światowej wojska niemieckie już 2 września 1939 roku wkroczyły od strony południowej na terytorium diecezji włocławskiej, co było związane z

Jednak z badawczego i poznawczego punktu widzenia, poku­ szę się o stwierdzenie, że jest to rozdział najbardziej wartościowy, bowiem charakteryzuje szczegółowo wieluński

Większość uczniów swoją drogę edukacyjną rozpoczynała w wieluńskim ko- legium, a tylko nieliczni przybyli z innych ośrodków, jak choćby bracia Graba- łowscy ze Skomlina,

O wadze, jak ą przywiązuje Unia do ochrony danych osobowych, świadczy ponadto umieszczenie jej w art. 8 Karty Praw Podstawowych UE uroczyście przyjętej podczas szczytu

There was no age difference between the groups of high-school students with different sport performance levels (p = n. All of the respondents were informed of the

Narastanie długu i deficytów budżetowych (tabela 1 i rysunek 2) ma wciąż miejsce i jest to tym bardziej znamienne, że dokonuje się w warunkach rosną- cej dezaprobaty dla