• Nie Znaleziono Wyników

Wykaz recenzentów rocznika 2016

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Wykaz recenzentów rocznika 2016"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

ARCHITECTURAE et ARTIBUS - 4/2016 61

Architecturae et Artibus Wykaz recenzentów rocznika 2016:

Aleksander Asanowicz Radosław Barek Zuzanna Borcz Witold Czarnecki Bartosz Czarnecki Grażyna Dąbrowska-Milewska Małgorzata Dolistowska Małgorzata Drożdż-Szczybura Krystyna Januszkiewicz Janina Jezierska Teresa Kelm-Krauze Radosław Kimsza Marek Kowicki Piotr Marciniak Joanna Olenderek Marek Pabich Bogusław Podhalański Maria Sołtysik Jarosław Szewczyk Bogusław Szuba Jan Wrana Hanka Zaniewska

Cytaty

Powiązane dokumenty

Urządzenie w połączeniu z agregatem wody lodowej (chiller) chłodzonym wodą generuje najniższe zapotrzebowa- nie na energię elektryczną w wysokości 235 133 kWhe/rok (dla

Chociaż n iew iele jest w ypow iedzi bezpośrednio odnoszących się do Matki Pana, to jednak oba teksty Janowe zbadane w św ietle ST i m yśli żydow skiej

ZABYTKI MODERNIZMU JAKO ZDEFINIOWANY ZASÓB DZIEDZICTWA ARCHITEKTONICZNEGO W KONTEKŚCIE OCHRONY KONSERWATORSKIEJ OBIEKTÓW POWOJENNYCH Monuments of modernism as a defined resource

Inaczej przedstawia si" sprawa budynków naro$nych, których forma i ranga uzale$- nione s# od lokalizacji, co szczególnie uwydatnia si" w zwartej zabudowie !ródmiejskiej..

Celem tej części badań jest uzyskanie wniosków dzięki wykorzystaniu różnych układów istniejącej zabudowy. Wybrano pięć próbek fragmentów struktury miejskiej

symetria względem dowolnej prostej — przedstawienie macierzowe we współrzędnych jednorodnych wyprowadzenie.

symetria środkowa względem dowolnego punktu — przedstawienie macie- rzowe we współrzędnych

If we assume that partial derivatives of P do not vanish simultaneously at any point of M , then M has a structure of Riemann surface as local graph of holomorphic function.. Such