Klasa 6 - 23. Do zeszytu.pdf

31  Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Pełen tekst

(1)

Lektion Thema: Ordnung muss sein – Wiederholung des Stoffes die Wiederholung des Stoffes – powtórzenie materiału

* kończymy pracę z rozdziałem. Bardzo proszę o rozwiązanie zadań – zapisujesz tylko odpowiedzi. W następnej wiadomości podam rozwiązania

* ze względu na egzamin ósmoklasisty, we wtorek nie pojawi się nowy materiał

ZAD. 1 Połącz przeciwieństwa. Odpowiedzi zapisz w zeszycie w formie 1A itd.

I. über A. lang

II. vor B. klein

III. kurz C. hinter

IV. groß D. unter

ZAD. 2 Która forma jest poprawna? Zapisz w formie 1A itd

1. Die Poster hängen _____ . A. über dem Bett B. über das Bett 2. Lukas hängt die Jacke _____ . A. in dem Schrank B. in den Schrank 3. Die Kommode steht_____ . A. im Wohnzimmer B. ins Wohnzimmer 4. Claudia stellt die Vase _____ . A. auf dem Tisch B. auf den Tisch 5. Der Tennisschläger liegt _____ . A. unter den Teppich B. unter dem Teppich

ZAD. 3 Ułóż zdania z podanych elementów (czasownik został już odmieniony, a rodzajni podany w bierniku bądź w celowniku – trzeba tylko ułożyć elementy w odpowiedniej kolejności)

a) Lampe - über - hängt - die - dem - Bett - . b) soll - wohin - ich - CDs - legen - die - ? c) stehen - Stühle - dem - die - Regal - hinter - .

ZAD. 4 Przyporządkuj wyrazy odpowiednim kategoriom

Schrank • Schokolade • Herbst • Mäppchen • Winterjacke • Stuhl a) Kleidung:

b) Jahreszeiten: c) Möbel: d) Süßigkeiten: e) Schulsachen:

Obraz

Updating...

Cytaty

Powiązane tematy :