• Nie Znaleziono Wyników

Tom 88 Table of Contents

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Tom 88 Table of Contents"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

STUDIES & PROCEEDINGS

OF POLISH ASSOCIATION

FOR KNOWLEDGE MANAGEMENT

Tom 88

ISSN 2451-4543

Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą

www.pszw.edu.pl

(2)

2

Redaktor wydawnictwa: Arkadiusz Januszewski

Redaktor tematyczny: Izabela Rojek

Rada naukowa:

Salam Al-Augby (Iraq)

Batyigul Bajachorova (Kyrgyzstan)

Witold Chmielarz (Poland)

Nadiezda Filipova (Bulgaria)

Susana de Juana-Espinosa (Spain)

Janusz Kacprzyk (Poland)

Rajesh M. Khajuria (India)

Przemysław Lech (Poland)

Sergio Lujan-Mora (Spain)

Marek Miłosz (Poland)

Zdzisław Pólkowski (Poland)

Yasen Rajihy (Iraq)

Peter Sasvari (Hungary)

Corina Savulescu (Romania)

Habib Shahbbazi (Iran)

Filipe Alexandre da Silva Santos

(Portugal)

Marian Taicu (Romania)

Gulnaz Zhomartkyzy (Kazakhstan)

Redaktor statystyczny: Leszek Knopik

Redaktor techniczny: Waldemar Kępa

Papierowa wersja wydania jest wersją pierwotną a jej kopia jest dostępna w formie elektronicznej na stronie internetowej Wydawnictwa

(3)

3

Spis treści

Wielokryterialna ocena projektów zgłaszanych w ramach budżetów obywatelskich z zastosowaniem metody ANP

Jarosław Becker, Marek Kannchen ... 4

Kultura organizacji a zarządzanie wiedzą w praktyce funkcjonowania organizacji

Irena Figurska ... 18

Wykorzystanie modelu SCOR do oceny funkcjonowania łańcucha dostaw firmy z branży spożywczej

Michał Jakubiak ... 30

Analiza możliwości wykorzystania zbudowanego systemu wspomagania decyzji dotyczących sterowania zapasami w wieloszczeblowym systemie dystrybucji

Krzysztof Jurczyk ... 40

Ewaluacja dostawców w procesie logistycznym przedsiębiorstwa metodą fTOPSIS

Grzegorz Ladorucki, Waldemar Wolski ... 52

Prosumpcja młodych konsumentów – korzyści i wyzwania dla firm

Cytaty

Powiązane dokumenty

Dr Dorota Sadowska – Redaktor językowy – Uniwersytet Warszawski Mgr Izabela Kubicka – Sekretarz redakcji – Fundacja Pedagogium.. Czasopismo jest indeksowane w bazach

Programy edukacyjne: Od ziarenka do bochenka oraz życie w zagrodzie, Tradycje i obrzędy wsi świętkrzyskiej - jak to z lnem było i nie tylko, Czas na makulaturę -

2017/2018, będą dostępne po zamknięciu i wstępnym opracowaniu ankiet, to jest po 25 lutego: zestawienia pojawią się w Państwa kontach w systemie USOS.. W ewaluacji zajęć

Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.athleticshop.com.pl prowadzony jest przez MONIKĘ KARDAS prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą MONIKA KARDAS

Z chwilą potwierdzenia chęci złożenia Zamówienia (kliknięcie w przesłany link.. potwierdzający na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty

prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca (1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w którym konsument ma

Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia zawierana jest na

STEFAN BEDYŃSKI, MARCIN BEDYŃSKI SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Konstancinie Jeziorna (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Postanowienia niniejszego Regulaminu