• Nie Znaleziono Wyników

Spis treści Vol. 48 No. 5 (2017)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Spis treści Vol. 48 No. 5 (2017)"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Spis treści/Contents

Vol. 48 No. 5 (2017)

Ryszard Szewczyk

Ekonomiczne, prawne i etyczne aspekty kredytów frankowych 451

Monika Fiedorczuk

Banks and corporate sector in Russia – the evolution and current

state of relations in a corporate governance context 463

Adam Gwiazda

The sluggish internationalization of the renminbi 483

Arkadiusz Manikowski

Analysis of the denomination structure of the Polish currency

(2)

Elektroniczna wersja czasopisma znajduje się na stronach: www.bankikredyt.nbp.pl. Electronic version is on web: www.bankandcredit.nbp.pl.

Publikacjom w Banku i Kredycie przyznawane jest 14 punktów.

Bank i Kredyt jest wydawany przez Narodowy Bank Polski, ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa Bank and Credit is published by Narodowy Bank Polski, Świętokrzyska Str. 11/21, 00-919 Warsaw

Prenumerata / Subscription Prenumeratę na 2017 r. przyjmują:

Wydawca, „RUCH” S.A., www.prenumerata.ruch.com.pl, „Kolporter” S.A., „Garmond Press” S.A.

Cytaty

Powiązane dokumenty

[r]

Z drugiej zaś strony poziom komplikacji zjawiska, jakim jest regionalny rynek inwestycyjny i wielki wpływ inwestycji na dobrobyt mieszkań- ców i kondycję gospodarki regionalnej

[r]

Wartości mogą stać się znakiem roz- poznawczym, DNA firmy, które stworzy trwałą przewagę strategiczną, a także efektywnym narzędziem zarządzania, gdy sprawimy, że

Gołąb (4), który przeprowadzał badania hydrogeologiczne w Szczawnicy po ostatniej wojnie, był początkowo zdania, że wody mine- ralne zawierające wolny dwutlenek węgla wią-

Zaprezentowana w artykule koncep- cja cyklu zarządzania wartością IT dla przedsiębiorstwa stanowi próbę opra- cowania kompleksowego podejścia do zarządzania technologiami

Przez kapitał własny zazwyczaj rozumie się kapitał zainwestowany przez właścicieli (akcjonariuszy, udziałowców), którzy oczekują zwrotu na poziomie kosz- tu kapitału

Interesu.Jący;miW!ldadem IW rozwiązanie tego Illiezmier- nie ważnego 7.8Gad,oienia są opracowane IOstartmo PI'ZeZ.. badaczy radzieckich