• Nie Znaleziono Wyników

Drogi Wstępujące i Zstępujące Ośrodkowego Układu Nerwowego

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Drogi Wstępujące i Zstępujące Ośrodkowego Układu Nerwowego"

Copied!
68
7
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Pracownia Multimedialna Katedry Anatomii UJ CM Pracownia Multimedialna Katedry Anatomii UJ CM Pracownia Multimedialna Katedry Anatomii UJ CM Pracownia Multimedialna Katedry Anatomii UJ CM

(2)

Drogi ośrodkowego układu nerwowego:

Drogi ośrodkowego układu nerwowego:

projekcyjne

kojarzeniowe

spoidłowe

projekcyjne

kojarzeniowe

spoidłowe

(3)

Drogi czuciowe

ośrodkowego układu nerwowego

Część I

Drogi czuciowe

ośrodkowego układu nerwowego

(4)

Pierwszym neuronem na drodze impulsu czuciowego jest

komórka zwojowa – zwoju rdzeniowego lub zwoju czuciowego

nerwu czaszkowego.

Pierwszym neuronem na drodze impulsu czuciowego jest

komórka zwojowa – zwoju rdzeniowego lub zwoju czuciowego

nerwu czaszkowego.

(5)
(6)

Zwykło się uważać, że aksony komórek zwojów rdzeniowych

znajdują się w korzeniach tylnych nerwów rdzeniowych.

Zwykło się uważać, że aksony komórek zwojów rdzeniowych

znajdują się w korzeniach tylnych nerwów rdzeniowych.

(7)

Dlaczego zatem, operacyjne usunięcie korzeni tylnych

nerwów rdzeniowych dla zwalczenia bólu nowotworowego

trzewi klatki piersiowej i brzucha jest tak często nieskuteczne?

Dlaczego zatem, operacyjne usunięcie korzeni tylnych

nerwów rdzeniowych dla zwalczenia bólu nowotworowego

(8)

Tłumaczy się to faktem, iż wiele włókien trzewno-czuciowych

wnika do rdzenia kręgowego za pomocą korzeni brzusznych,

a następnie osiąga róg tylny.

Tłumaczy się to faktem, iż wiele włókien trzewno-czuciowych

wnika do rdzenia kręgowego za pomocą korzeni brzusznych,

a następnie osiąga róg tylny.

(9)

Już w obrębie korzenia grzbietowego włókna dośrodkowe

podlegają segregacji na biegnące przyśrodkowo i bocznie.

Już w obrębie korzenia grzbietowego włókna dośrodkowe

podlegają segregacji na biegnące przyśrodkowo i bocznie.

(10)
(11)

Czucie

Czucie

Uświadomione

Uświadomione Nieuświadomione Nieuświadomione

Eksterorecepcja * Eksterorecepcja * Czucie ułożenia Czucie ułożenia Priopriorecepcja Priopriorecepcja Enterorecepcja ** Enterorecepcja **

* Eksteroreceptory mogą być jeszcze podzielone na telereceptory, na które bodziec działa z oddali (siatkówka, ślimak) i receptory somatyczne rozmieszczone na powierzchni ciała (bólu, dotyku itd.).

** Enteroreceptory (gr. enteron – jelito) stanowią oddzielną klasę interoreceptorów

znajdujących się w trzewiach. W stanach patologicznych mogą one wywoływać objawy czuciowe trzewne i trzewno-somatyczne.

* Eksteroreceptory mogą być jeszcze podzielone na telereceptory, na które bodziec działa z oddali (siatkówka, ślimak) i receptory somatyczne rozmieszczone na powierzchni ciała (bólu, dotyku itd.).

** Enteroreceptory (gr. enteron – jelito) stanowią oddzielną klasę interoreceptorów

znajdujących się w trzewiach. W stanach patologicznych mogą one wywoływać objawy czuciowe trzewne i trzewno-somatyczne.

Czucie ruchu Czucie ruchu

Priopriorecepcja Priopriorecepcja

(12)

Czucie eksteroceptywne dotyczy świata zewnętrznego:

somatycznych receptorów na powierzchni ciała (ciepło,

zimno, dotyk, ucisk, ból) i telereceptorów odbierających

informacje wzrokowe i słuchowe.

Czucie eksteroceptywne dotyczy świata zewnętrznego:

somatycznych receptorów na powierzchni ciała (ciepło,

zimno, dotyk, ucisk, ból) i telereceptorów odbierających

informacje wzrokowe i słuchowe.

(13)

Czucie uświadomione, proprioceptywne powstaje

wewnątrz ciała: szlaki wiodące do kory mózgu przekazują

informacje dotyczące czucia położenia oraz czucia ruchu.

Czucie uświadomione, proprioceptywne powstaje

wewnątrz ciała: szlaki wiodące do kory mózgu przekazują

informacje dotyczące czucia położenia oraz czucia ruchu.

(14)

Nieuświadomiona propriorecepcja jest określeniem

używanym w stosunku do dróg rdzeniowo-móżdżkowych

docierających do móżdżku.

Nieuświadomiona propriorecepcja jest określeniem

używanym w stosunku do dróg rdzeniowo-móżdżkowych

docierających do móżdżku.

(15)

Enterorecepcja określa nieuświadomione sygnały

odcierające dośrodkowo trzewnymi łukami odruchowymi.

Enterorecepcja określa nieuświadomione sygnały

(16)

Ból trzewny

Ból trzewny

Czysty ból trzewny, odczuwany w okolicy narządu

dotkniętego procesem chorobowym

Ból trzewny odniesiony, rzutowany subiektywnie do okolic

unerwionych przez korespondujące nerwy somatyczne

Ból trzewno-somatyczny wywołany przez zajęcie procesem

chorobowym sąsiedniej okolicy unerwionej somatycznie.

Czysty ból trzewny, odczuwany w okolicy narządu

dotkniętego procesem chorobowym

Ból trzewny odniesiony, rzutowany subiektywnie do okolic

unerwionych przez korespondujące nerwy somatyczne

Ból trzewno-somatyczny wywołany przez zajęcie procesem

(17)

Czysty ból trzewny charakteryzuje się nieepikrytycznością

i głębokim umiejscowieniem (z towarzyszeniem nudności

i poceniem się) – odczuwany jest jako objaw związany

z procesem zapalnym lub owrzodzeniem przewodu

pokarmowego.

Czysty ból trzewny charakteryzuje się nieepikrytycznością

i głębokim umiejscowieniem (z towarzyszeniem nudności

i poceniem się) – odczuwany jest jako objaw związany

z procesem zapalnym lub owrzodzeniem przewodu

(18)

Ból trzewny odniesiony, np. ból wynikający z niedokrwienia m. sercowego rzutuje na ścianę klatki piersiowej – mózg fałszywie interpretuje źródło

stymulacji, ze względu na fakt wspólnego wykorzystywania neuronów dróg rdzeniowo-wzgórzowych w przewodnictwie informacji z nocyceptorów

trzewnych.

Ból trzewny odniesiony, np. ból wynikający z niedokrwienia m. sercowego rzutuje na ścianę klatki piersiowej – mózg fałszywie interpretuje źródło

stymulacji, ze względu na fakt wspólnego wykorzystywania neuronów dróg rdzeniowo-wzgórzowych w przewodnictwie informacji z nocyceptorów

(19)

Tkliwość – ból wywołany przez palpację, np. w obrębie jamy

brzusznej powstaje w wyniku uciśnięcia ręką ściany brzucha.

Tkliwość – ból wywołany przez palpację, np. w obrębie jamy

brzusznej powstaje w wyniku uciśnięcia ręką ściany brzucha.

(20)

Czucie eksteroceptywne i proprioceptywne

Czucie eksteroceptywne i proprioceptywne

(21)

Czucie somatyczne jest przewodzone przez szlaki:

Czucie somatyczne jest przewodzone przez szlaki:

sznur tylny – wstęga przyśrodkowa

droga rdzeniowo-wzgórzowa

sznur tylny – wstęga przyśrodkowa

(22)

Simplified diagram of the sensory pathways of the spinal cord Simplified diagram of the sensory pathways of the spinal cord

(23)

Pierwsze neurony znajdują się w zwojach rdzeniowych.

Drugie neurony leżą po tej samej stronie ośrodkowego układu nerwowego, co pierwsze neurony.

Aksony drugich neuronów krzyżują się i wstępują do wzgórz.

Trzecie neurony wysyłają aksony ze wzgórz do kory somatosensorycznej. Pierwsze neurony znajdują się w zwojach rdzeniowych.

Drugie neurony leżą po tej samej stronie ośrodkowego układu nerwowego, co pierwsze neurony.

Aksony drugich neuronów krzyżują się i wstępują do wzgórz.

(24)
(25)

 Receptory: ciałka Meissnera i Paciniego; zakończenia Ruffiniego;

dyski taktyczne Merkela; wrzecionka nerwowo-mięśniowe i narządy ścięgniste Golgiego.

 Zwoje rdzeniowe

 Pęczek smukły (kończyny dolne i dolna część tułowia); pęczek

klinowaty (kończyny górne i górna część tułowia) – włókna łukowate wewnętrzne – wstęga przyśrodkowa

 Jądro brzuszne tylno-boczne wzgórza (w przylegającym jądrze

brzusznym tylno-przyśrodkowym kończy się wstęga trójdzielna)

 Receptory: ciałka Meissnera i Paciniego; zakończenia Ruffiniego;

dyski taktyczne Merkela; wrzecionka nerwowo-mięśniowe i narządy ścięgniste Golgiego.

 Zwoje rdzeniowe

 Pęczek smukły (kończyny dolne i dolna część tułowia); pęczek

klinowaty (kończyny górne i górna część tułowia) – włókna łukowate wewnętrzne – wstęga przyśrodkowa

 Jądro brzuszne tylno-boczne wzgórza (w przylegającym jądrze

(26)

● Spotyka się w przypadku: kiły OUN, neuropatii vit. B12, niesyfilitycznych neuropatiach sensorycznych

● Objawy są widoczne po tej samej stronie, poniżej uszkodzenia:

– brak czucia położenia

– brak czucia wibracji

– brak możliwości czucia „kształtu” – stereoanestezja

– przeczulica i dolegliwości bólowe

– obniżenie lub brak odruchów

– nietrzymanie moczu, zaparcia i niemoc płciowa

– dodatnia próba Romberga (pacjent upada przy zamkniętych oczach)

● Spotyka się w przypadku: kiły OUN, neuropatii vit. B12, niesyfilitycznych neuropatiach sensorycznych

● Objawy są widoczne po tej samej stronie, poniżej uszkodzenia:

– brak czucia położenia

– brak czucia wibracji

– brak możliwości czucia „kształtu” – stereoanestezja

– przeczulica i dolegliwości bólowe

– obniżenie lub brak odruchów

– nietrzymanie moczu, zaparcia i niemoc płciowa

– dodatnia próba Romberga (pacjent upada przy zamkniętych oczach)

Ataksja tylnopowrózkowa

(zespół sznura tylnego rdzenia kręgowego)

(27)
(28)

Uszkodzenie drogi rdzeniowo-wzgórzowej bocznej:

Uszkodzenie drogi rdzeniowo-wzgórzowej bocznej:

● Zaburzone czucie bólu, temperatury jeden segment poniżej uszkodzenia,

po przeciwnej stronie

● Zaburzone czucie bólu, temperatury jeden segment poniżej uszkodzenia,

po przeciwnej stronie

Uszkodzenie drogi rdzeniowo-wzgórzowej przedniej:

Uszkodzenie drogi rdzeniowo-wzgórzowej przedniej:

● Zaburzone czucie dotyku po przeciwnej stronie, 3-4 segmentów poniżej

uszkodzenia.

Jeżeli sznury tylne są nieuszkodzone – praktycznie brak objawów.

● Zaburzone czucie dotyku po przeciwnej stronie, 3-4 segmentów poniżej

uszkodzenia.

(29)
(30)

Rozmieszczenie dróg czuciowych w mózgu Rozmieszczenie dróg czuciowych w mózgu

(31)

Drogi rdzeniowo-siatkowe – pobudzają korę mózgu;

poprzez połączenia z korą limbiczną przedniej części zakrętu

obręczy dostarczają informacji na temat charakteru bodźca.

Drogi rdzeniowo-siatkowe – pobudzają korę mózgu;

poprzez połączenia z korą limbiczną przedniej części zakrętu

obręczy dostarczają informacji na temat charakteru bodźca.

(32)

Drogi rdzeniowo-móżdżkowe – są związane

z nieuświadomioną propriocepcją.

Drogi rdzeniowo-móżdżkowe – są związane

z nieuświadomioną propriocepcją.

(33)
(34)

Drogi czuciowe

ośrodkowego układu nerwowego

Część II

Drogi czuciowe

ośrodkowego układu nerwowego

(35)

Eye, optic nerve, optic chiasm, and optic tract Eye, optic nerve,

optic chiasm, and optic tract

(36)
(37)

Course of the optic nerve in the right orbit Course of the optic nerve in the right orbit

(38)

Overview of the visual pathway Overview of the visual pathway

(39)

Overview of the visual pathway Overview of the visual pathway

(40)

Representation of each visual field in the contralateral visual cortex Representation of each visual field in the contralateral visual cortex

(41)

Visual field defects (scotomata) and their location along

the visual pathway Visual field defects (scotomata) and their location along

(42)

Brainstem reflexes: clinical importance of the nongeniculate part

of the visual pathway Brainstem reflexes: clinical importance of the nongeniculate part

(43)

Pathways for convergence and accommodation Pathways for convergence

(44)

Oculomotor nuclei and their higher connections in the brainstem Oculomotor nuclei and their higher connections in the brainstem

(45)

Lesion of the medial longitudinal fasciculus and internuclear

ophthalmoplegia

Lesion of the medial longitudinal fasciculus and internuclear

(46)

Vestibular ganglion and cochlear ganglion (spiral ganglia) Vestibular ganglion and cochlear ganglion (spiral ganglia)

(47)

Nuclei of the vestibulocochlear nerve in the brainstem Nuclei of the vestibulocochlear nerve in the brainstem

(48)

Nuclei of the vestibulocochlear nerve in the brainstem Nuclei of the vestibulocochlear nerve in the brainstem

(49)

Nuclei of the vestibulocochlear nerve (CN VIM) a. Vestibular nuclei, b. Cochlear nuclei. Nuclei of the vestibulocochlear nerve (CN VIM)

(50)

Afferent auditory pathway of the left ear

Afferent auditory pathway of the left ear

(51)

Central connections of the vestibular nerve

Central connections of the vestibular nerve

(52)

Acoustic neuroma in the cerebellopontine angle Acoustic neuroma in the cerebellopontine angle

(53)

Organization of the taste receptors in the tongue Organization of the taste receptors in the tongue

(54)

Organization of the taste receptors in the tongue Organization of the taste receptors in the tongue

(55)

Gustatory pathway Gustatory

(56)

Drogi nerwowe zstępujące

Drogi nerwowe zstępujące

(57)
(58)
(59)
(60)
(61)

Włókna korowo-jądrowe (korowo-opuszkowe) zaopatrują jądra ruchowe nerwów czaszkowych obustronnie, tzn. dochodzą do jąder ruchowych strony jednoimiennej i przeciwległej.

Wyjątkiem jest dolna część jądra ruchowego nerwu twarzowego oraz ta część jądra nerwu XII, która zaopatruje m. genioglossus. Otrzymują one wyłącznie włókna skrzyżowane (przeciwległe).

Włókna korowo-jądrowe (korowo-opuszkowe) zaopatrują jądra ruchowe nerwów

czaszkowych obustronnie, tzn. dochodzą do jąder ruchowych strony jednoimiennej i przeciwległej.

Wyjątkiem jest dolna część jądra ruchowego nerwu twarzowego oraz ta część jądra nerwu XII, która zaopatruje m. genioglossus. Otrzymują one wyłącznie włókna skrzyżowane (przeciwległe).

(62)
(63)
(64)

Zespół dolnego neuronu jest wynikiem uszkodzenia motoneuronów

rogów przednich rdzenia kręgowego, bądź uszkodzenia jąder ruchowych nerwów czaszkowych.

Może być wynikiem poliomyelitis, zespołu Guillan-Barre,

atrofii mięśniowej postępującej (choroba Werdniga-Hoffmana).

Zespół dolnego neuronu jest wynikiem uszkodzenia motoneuronów

rogów przednich rdzenia kręgowego, bądź uszkodzenia jąder ruchowych nerwów czaszkowych.

Może być wynikiem poliomyelitis, zespołu Guillan-Barre,

(65)

Objawy zespołu dolnego neuronu

Objawy zespołu dolnego neuronu

Porażenie wiotkie

Atrofia (zanik) mięśniowa

Hypotonia (obniżenie napięcia mięśniowego)

Areflexia (brak odruchów)

Fascykulacje (widzialne drżenia pęczkowe włókien mięsnych

Fibrylacje (widzialne w EMG)

Porażenie wiotkie

Atrofia (zanik) mięśniowa

Hypotonia (obniżenie napięcia mięśniowego)

Areflexia (brak odruchów)

Fascykulacje (widzialne drżenia pęczkowe włókien mięsnych

(66)

Zespół górnego neuronu – jest wynikiem uszkodzenia neuronów korowych dających początek drogom rdzeniowym i korowo-jądrowym (uszkodzenie = porażenie piramidowe).

Jeżeli uszkodzenie zlokalizowane jest powyżej skrzyżowania piramid, wówczas objawy występują po przeciwnej stronie do

uszkodzenia; jeżeli uszkodzenie znajduje się poniżej skrzyżowania, wówczas objawy są zlokalizowane po jednoimiennej stronie.

Zespół górnego neuronu – jest wynikiem uszkodzenia neuronów

korowych dających początek drogom rdzeniowym i korowo-jądrowym (uszkodzenie = porażenie piramidowe).

Jeżeli uszkodzenie zlokalizowane jest powyżej skrzyżowania piramid, wówczas objawy występują po przeciwnej stronie do

uszkodzenia; jeżeli uszkodzenie znajduje się poniżej skrzyżowania, wówczas objawy są zlokalizowane po jednoimiennej stronie.

(67)

Objawy porażenia drogi korowo-rdzeniowej bocznej:

Objawy porażenia drogi korowo-rdzeniowej bocznej:

● Spastyczne porażenie połowicze z obniżeniem napięcia mięśniowego

● Hyperreflexia

● Objaw „scyzoryka”

● Zanik odruchów powierzchownych (brzusznych i z m. dźwigacza jądra)

● Objaw Babińskiego (zgięcie grzbietowe palucha)

● Spastyczne porażenie połowicze z obniżeniem napięcia mięśniowego

● Hyperreflexia

● Objaw „scyzoryka”

● Zanik odruchów powierzchownych (brzusznych i z m. dźwigacza jądra)

● Objaw Babińskiego (zgięcie grzbietowe palucha)

Uszkodzenie drogi korowo-rdzeniowej przedniej wyraża się

w niewielkim deficycie ruchowym po stronie przeciwnej do uszkodzenia. Uszkodzenie drogi korowo-rdzeniowej przedniej wyraża się

(68)

Całkowite przerwanie ciągłości rdzenia kręgowego:

Całkowite przerwanie ciągłości rdzenia kręgowego:

● Między C1 a C3 – zejście śmiertelne

● Między C4 a C5 – quadriplegia

● Poniżej T1 – paraplegia

● Porażenie spastyczne dotyczące wszystkich ruchów dowolnych

poniżej uszkodzenia

● Całkowity brak czucia poniżej uszkodzenia

● Nietrzymanie moczu i kału

● Brak wydzielania potu i porażenie naczynioruchowe

● Między C1 a C3 – zejście śmiertelne

● Między C4 a C5 – quadriplegia

● Poniżej T1 – paraplegia

● Porażenie spastyczne dotyczące wszystkich ruchów dowolnych

poniżej uszkodzenia

● Całkowity brak czucia poniżej uszkodzenia

● Nietrzymanie moczu i kału

Cytaty

Powiązane dokumenty

z wiekiem w korze mózgowej, móżdżku, skorupie i innych częściach mózgu człowie- ka pojawiają się ziarna pigmentu o struk- turze melaniny.. Jednak neuromelanina

Po wypisaniu pacjentki ze szpitala zaleca się oszczędzający tryb życia i regularne cotygodniowe kontrole obejmujące badanie przedmiotowe oraz badanie ultrasonograficz- ne

IV para odnóży u przedstawicieli tego rodzaju przekształcona jest w bardzo masywne odnó- ża grzebne, podobnie jak u gatunków z rodzaju Ha- plopelma.. Prowadząc podziemny

Kolej- ny gatunek, żmija nosoroga (Vipera ammodytes), jest mniejszy i nie tak jadowity jak żmija lewantyńska?. Według niektórych autorów występuje na Krecie,

In 1912 Von Laue suggested an investigation on the interaction between X-rays and crystals. At that time neither the nature of X-rays nor the atomic structure of crystals had

Zdaje się, że każdego z nich doświadcza Twardowski: cierpienie psychiczne/duchowe wiąże się bezpośrednio z jego chorobą, cierpienie moral- ne z uświadomieniem sobie krzywd,

Przedmiotem badań było oznaczenie zawartości cynku i ołowiu w kapeluszu i trzonku grzyba oraz próbki gleby, pobranej bezpośrednio spod rosnącego na niej grzyba.. Wszystkie

Z³o¿e Gr¯sel ma ponad 7 km d³ugoœci i 2 km szeroko- œci. Jest usytuowane nad z³o¿em Skarv, w odleg³oœci ok. 210 km na zachód od SandnessjÝen. Do wydobycia ropy i gazu

Trybunał nie zgodził się z ich twierdzeniami, wskazując, że sąd prowadzący postępowanie w sprawie drastycznego zabójstwa, przyciągającego duże zainteresowanie opinii publicznej,

obrazach PD i T2-zależnych w istocie białej półkul mózgowych oraz konarów mó- zgu, ciała modzelowatego, torebek wewnętrznych i mostu w rzucie dróg

psycholog, absolwentka psychologii na Uniwersytecie Gdańskim oraz studiów podyplomowych z  zakresu psychologii klinicznej na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym,

W najwcześniejszym okresie życia dziecka sta- dium to jest korzystne, natomiast w okresie późniejszym ten rodzaj relacji oznacza zagrożenie dla rozwoju odrębnego ja

O Bogu w Trójcy Jedynym (Fī taṯlīṯ Allāh al-wāḥid, Sinai Ar. 154) jest pierwszym znanym chrześcijańskim tekstem spisanym w języku arabskim. Jego nowość polega nie tylko

doby może być rejestrowany w postaci drobnego, owalnego ogniska hiperintensywnego w obrazach T2-zależnych (wtórnie do obrzęku), którego zejściem w fazie przewlekłej

Po radioterapii obserwuje się zwiększone stężenie VEGF w rejonie martwicy popromiennej, dlatego bewacizumab, który jest przeciwciałem... anty-VEGF, zmniejsza niekorzystne

Gruźlicze zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych charakteryzuje się różnymi typami zmian neuropatologicznych oraz różnorodnym, nietypowym obrazem klinicznym, w którym

Most jest odpowiedzial- ny przede wszystkim za kontrolę poziomych ru- chów gałek ocznych, śródmózgowie odgrywa decydującą rolę w kontroli ruchów pionowych, a w

hipodensyjne ognisko w okolicy skroniowo-potylicznej lewej półkuli mózgu, nieulegające wzmocnieniu kontrastowemu (A); MR w se- kwencji SE, obrazy T 2 -zależne:

Gdy stosuje się metodę mrożeniową, zadanie jest ułatwione ze względu na zachowany obraz histolo- giczny tkanek, jednak jeżeli dysponuje się bardzo małą ilością

uważa, że neurotoksokaroza jest formą zespołu larwy trzewnej wędrującej, z przewagą objawów neurologicznych, tak jak toksokaroza płucna, w której dominują objawy ze strony

wiekuisty powrót kwiatów na wiosnę i odtworzenie ich powrotu na ziemię w wierszach poetów” („Przedwiośnie”).. Wymień autorów i tytuły ich wierszy, które

W publikacjach naukowych omówiono: referenda, konsultacje społeczne, ze- brania mieszkańców, inicjatywy obywatelskie oraz inne formy lokalnej demokracji bezpośredniej..

„Ambitia podczas y pycha częściey się uczyć każą, niż cnota, y nie ieden lenistwo y niedbalstwo, które iest cnoty trucizna, naukami y tytułem cnoty przy- odział” – tak